Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2016 m. birželio 25 d., šeštadienis

CWOWI Naujienlaiškis. Birželis 2016. Brexit ir pranašystė, namų surinkimai

John Fenn, 2016 m. birželio mėn. 15 d.,

Sveiki,
Daugelis manęs klausia apie „Brexit“ (Britanijos išstojimas iš Europos Sąjungos) – balsavimas įvyks birželio 24 dieną. Bus sprendžiama ar Jungtinė Karalystė liks Europos Sąjungoje, ar atsiskirs. Jeigu jie išeitų, tai reikštų ekonominius pasaulinio masto pasikeitimus. Ar yra rašte užuominų apie tai? Galbūt. Pažiūrėkime į Ezekielio 38 ir 39 skyrius, apie ateityje įvyksiantį karą prieš Izraelį.


Sąmokslas prieš Izraelį
Ezekielio 38 skyriuje pranašaujama apie tautas, kurios susijungia karui prieš Izraelį bei užsimenama apie tautas, stosiančias už Izraelį. Stosiančios prieš, išvardintos keliose, pirmose 38 skyriaus eilutėse. Pagal šiuolaikinę geografiją tai –Rusija, Turkija, Iranas, Libija ir kitos, Turkijos ir Rusijos regiono tautos.

Ezekielis sako, kad jos uždengs Izraelį lyg debesis. Čia pranašaujama apie lėktuvus ir modernųjį oro mūšį. Taip pat pasakyta apie iš šiaurės įsiveršiančias didžiules antžemines pajėgas. Jų bendra nuomonė, kad puolimą jie įvykdys taip greitai, jog niekas net negalės ateiti Izraeliui į pagalbą, ir įsitikinimas, kad niekas neišdrįs konfrontuoti tokios galingos jų jėgos yra klaidingas. Izraelis laimės.

Ezekielio 38:21, Dievas pašaukia Izraelio sąjungininkus prisijungti prie Izraelio ir kovoti prieš besibraunančią jėgą. Taip pat pasakyta, kad įsibrovėliai susidurs su dideliu žemės drebėjimu, liūtimi, kruša ir sumaištimi – jų tarptautinės armijos komunikacijose. Daugelis net išsižudys.

Ezekielio 39:9-12 pasakyta, kad Izraeliui prireiks net 7 mėnesių palaidoti priešų lavonus, o degalų ir kito karo grobio jiems užteks net 7 metams. Ezekielio 39:13-15 rašoma, kad Izraelis, laikinam darbui, pasamdys savo piliečius ir kitus, jog tie vaikščiotų po mūšio lauką ir dėliotų mažas vėliavėles, ten, kur ras kūno dalių. Tobulai numatyta – tai moderniųjų laikų ekspertizės darbo metodas, visose nelaimių vietose. (Tai, kad jie vaikščios po mūšio lauką, reiškia, kad tai ne branduolinis karas, bent jau Izraelyje ir aplink jį. Ir tai ne Armagedonas.)

Izraelio sąjungininkai
Bet Ezekielio 38:13 parašyta, kokios tautos konfrontuos Rusijai/Iranui: „Šeba ir Dedanas, Taršišo pirkliai ir visi jo jauni liūtai klaus tave: 'Argi tu atėjai imti grobio?‘...“

Šeba yra aprašyta kaip Arabų pusiasalis ir Etiopijos kraštai aplink Afrikos ragą. Dedanas yra Saudo Arabija. Kai kitos arabų tautos susijungs su Saudo Arabija, kad konfrontuotų Rusijos/Irano/Turkijos aljansą – jiems užpuolus Izraelį, tarp arabų tautų gali įvykti skilimas. Gali būti, kad Saudo Arabija ir kitos arabų tautos susivienys prieš Iraną ir Turkiją, ir bus už Izraelį tik todėl, jog nenorės, kad Rusija/Iranas/Turkija įsigalėtų Vidurio Rytuose.

Štai čia pasidaro įdomu
Taršišas yra senovės Ispanija, todėl gali būti, kad „Ispanų pirkliai“ suprantami kaip tautos, kilusios iš ispanų pirklių, trumpiau tariant – amerikiečiai

Ezekielis tęsia: „...ir visi jo jauni liūtai...“. Šie jauni liūtai reiškia tų ispanų pirklių palikuonis. Tačiau liūto simbolis, daugelį skatina galvoti, kad tai nuoroda į Britaniją, nes liūtas per amžius buvo britų simbolis, o Amerika buvo apgyvendinta daugiausia ateiviais iš Ispanijos ir Britanijos. Jei teisingai suprantama, tai turėtų reikšti, kad kartu su Saudo Arabija ir jos tautomis, Amerika ir Jungtinė Karalystė konfrontuos Rusijos /Turkijos/ Irano užpuolikus.

Štai paveikslas kuriame įsipašytų „Brexit“
Teorija, kad Jungtinė Karalystė susijungtų su Amerika ir Saudo Arabija prieš Rusiją/ Turkiją/ Iraną, kai kuriems buvo nelabai tikėtina arba neaiški. JK yra ES sudėtyje ir surišta įvairiais susitarimais, ir ne vien karine prasme, todėl prieš Rusiją ir Turkiją, ji turėtų veikti nepriklausomai nuo Europos Sąjungos.

Vokietija ir kitos tautos iš Rusijos, per Turkijoje esančius vamzdynus, kurui gauna dujas bei kitus degalus. Rusijai tik tereikia užsukti kelis čiaupus ir Europa patirs žiemos šaltį, o jos transportas liktų be degalų. Taigi daugelis spėliojo – ar Britanija, būdama Europos Sąjungos dalimi, galėtų veikti nepriklausomai ir susijungti su Izraeliu, kovai prieš Rusiją.

Tačiau, jeigu jie išstos iš ES, galės veikti nepriklausomai, galės susijungti su Izraeliu ir Amerika, kovai prieš užpuolikus. Taigi šį balsavimą bus įdomu stebėti, gali būti, kad jis turės anksčiau minėtas pasekmes.

Bet netgi jei jie pasiliks ES, Dievo Žodis vis tiek išsipildys. Jeigu aukščiau minėta, Ezekielio 38 ir 39 skyrių pranašystė vyks pagal panašią interpretaciją, tada nesvarbu kaip jie balsuos, vis tiek jie pradės faktinius veiksmus su Izraeliu ir jo sąjungininkais, prieš Rusijos/Turkijos/Irano aljansą.

Taigi mes stebime ir meldžiamės už žmones Didžiojoje Britanijoje.

Kitos naujienos...
Prisiminiau, kad šių metų pradžioje Tėvas man sakė: „Daugeliui paskutinė šių metų dalis bus sunki.“ Svarsčiau ką tai reiškia. Dabar manau, „Brexit“ išsipildymo atveju, tai sąlygotų ekonominius pasikeitimus paskutinėje metų dalyje. Mano požiūriu, bet kuriuo atveju meldžiuosi dėl paskutinės šių metų dalies, ne tik dėl balsavimo Jungtinėje Karalystėje ir „Brexit“, bet apskritai.

Ši gegužė ir birželis labiau užimti nei galvojau. Planuoju trumpą savaitgalio kelionę po namų surinkimus, taip pat reikės priimti žmones mūsų namuose, kas savaitę važiuoti juos sutikti. Ši vasara tiesiog skriete skrieja. Liepa bus pilna šeimos įvykių, rugpjūtį ilsėsimės ir ruošimės rugsėjo kelionėms į Lietuvą ir Latviją.

Koks tavo atsakas į įvairius vykstančius įvykius?
Kai įvyksta kažkoks didelis įvykis, spontaniškas atsakas – dažnai, eilei metų į priekį – nustato kryptį ir toną. Pavyzdžiui, kai gimsta kūdikis – tai yra didelis įvykis, bet tik tam momentui. Iš tiesų, atsakas į tą įvykį svarbesnis. Priklausomai nuo to, kaip tėvai susitvarko su naujagimiu, nustato jo ir jų ateitį kartoms į priekį.

Lygiai taip pat Šventosios Dvasios išsiliejimas per Sekmines (Apd 2:4), buvo vienkartinis įvykis. Tuo metu 3000 žmonių atsakė į unikalų – 120-ies, Šventąja Dvasia pripildytų tikinčiųjų išėjimą į gatves. Nors šis vienkartinis įvykis buvo nuostabus, mūsų dėmesys krypsta į tų 120–ies atsaką – kaip jie susitvarkė su tokiu antplūdžiu. Jų atsakas nustatė toną taip vadinamam „Bažnyčios amžiui“ – visiems mums, atėjusiems per 2000 metų. Net man ir mūsų CWOWI tinklui. Mes siekiame pratęsti apaštalų ir ankstyvojo surinkimo praktikas.

Apaštalų darbų 2:41 mums sako, kad 3000 buvo išgelbėti ir pripildyti Šventąja Dvasia. Apd 2:42-43 pateikia jų reakcijos, į tą didį įvykį, detales. Nustatytasis tonas įpintas į visą Naująjį Testamentą:

„Ir jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo ir bendravimo, duonos laužymo (valgymas kartu ir Viešpaties vakarienė), ir maldų (tai apima ir garbinimą).

Mokymas, bendravimas, valgymas kartu, malda/garbinimas. Štai kaip 120 susitvarkė su 3000 naujų draugų.  „Ištvermingai laikėsi“, reiškia – jie pasišventė santykiams Kristuje.

Šiandien tam reikalui mes išnuomotume didelį pastatą ir pradėtume programas naujai įtikėjusiems. Paskirtume naujokus prižiūrinčius žmones. Dauguma auditorinio mąstymo žmonių visai nuoširdžiai supanikuotų, nes staiga juos užplūsta net 3000 ką tik įtikėjusių žmonių. Tačiau pirmieji, tik kvietė juos į savo namus valgymui, mokymui, maldai.

Tai taip paprasta, ar ne? Mes turime atsikratyti idėjos kažką „statyti“ vien tam, kad aptarnautume žmones. Ne. Tik valgykite kartu – tai šventa. Bendraukite ir pažinkite vienas kitą – tai šventa. Manote, kad „mokymas ir malda tai šventa, bet bendravimas ir valgymas kartu – ne“? Neteisinga. Patys intymiausi momentai tarp Jėzaus ir Jo mokinių, ir net ta akimirka kai Jis buvo išduotas, vyko valgymo metu. Gilus bendravimas valgant drauge su kitais yra šventas.

Kai Kristus tavyje ir Kristus manyje, tada mes dalinamės savo istorijomis Kristuje, tai – šventa. Valgyti kartu yra šventa. Mokymas ir malda/garbinimas yra šventa, bet taip pat ir valgymas kartu, kai lyginamos istorijos apie tai, ką Jėzus mums padarė. Atraskite malonę vienas kitame ir bendraukite (Gal 2:9). Būkite mandagūs svečiai kito namuose, nedominuokite pokalbyje, nebrukite savo ginčytino mokymo, susitelkite į Kristų ir į tai, ką bendro turite Jame.

Kaip atsakai į tą nuostabų dalyką – Viešpaties darbą dėl tavęs? IŠTVERMINGAI laikais mokymo, bendravimo, valgymo kartu, maldų ir garbinimo. Susiraskite vieną asmenį, tik vieną, ir valgykite kartu. Statykite santykius.

Oi, baigiau straipsnio limitą. Būkite palaiminti. Ačiū už jūsų finansinę paramą ir maldas, mes turime poreikių, taigi tai mums labai vertinga. Nauji, CWOWI diapazono surinkimai, kyla nuo Australijos iki Filipinų, įvairiuose kraštuose, visuose – Dievas veikia santykiuose. Gi viskas sudegs, bet žmonės – išliks amžiams.

Būkite palaiminti,

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.