Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. birželio 14 d., antradienis

Kartą išgelbėtas? 4 dalis (Ar pragaras amžinas?)

John Fenn, 2011 m. birželio mėn. 11 d., www.supernaturalhousechurch.org

Primenu, kad 2 mano CD serijas dabar galima įsigyti Mp3 formate. Dvi naujausios: „Atskiestas tikėjimas: kaip keisti populiarūs mokymai atima iš mokinių jėgą“, ir „Pagal tavo tikėjimą: žinant savo ir Dievo išminties skirtumą“. „Atskiedimas“ apšviečia Dievo Žodžiu tokius visuotinai priimtinus tikėjimus kaip: „kraujo skelbimas“, „kartų prakeikimai“ ir dar daugiau! Ar tu remiesi Žodžiu, ar žmonių tradicijomis? „Pagal“ aiškina, kaip daryti sprendimus, statyti ant bendro supratimo pamatų, gero darymą, vaikščiojimą Dievo apreikštame Žodyje, Viešpaties balso klausymą ir, kaip suprasti, kuriuo keliu eiti? Aš dalinuosi iš Žodžio ir asmeninio patyrimo, ir tai gali jums padėti sekti Dievą, kuomet atrodo, kad Jis daug nekalba.

Iš praeitos svaitės
Praeitą savaitę aš baigiau svarstydamas, kad pragaras, mažiausiai jo dalis, dega, nes Dievas sako Ezekielio 28 skyriuje, kad iš šėtono kils ugnis, kuri jį ir sunaikins (visiškai užvaldys). Bet pragaro ugnis nėra tas pats, kaip ugnies ežero liepsnos, ką mes greitai pamatysime, taigi skaitykite...

Taigi koks yra pragaras ir kaip ilgai jis bus?
Mes turime vieną pavyzdį iš Jėzaus lūpų, kai Jis pasakoja apie žmogų pragare, ir apie tai, ką jis ten jaučia. Mes tai skaitome Lk16:19-31. Tai  pasakojimas apie elgetą Lozorių ir turtingą netikintį žmogų. Savo laiku abu žmonės mirė. Netikintis nuėjo į pragarą, o Lozorius nuėjo į „Abraomo prieglobstį“, kuris taipogi vadinamas „Rojumi“.

Žemėje buvo dvi atskiros vietos – pragaras ir rojus. Rojus - tai vieta, kur nueidavo mirę teisieji laukti, kol ant kryžiaus bus sumokėta už jų nuodėmes, ir Jėzus bus prikeltas iš numirusių, kad jų dvasios galėtų gauti Dievo gyvybę ir, kad jie galėtų patekti į dangų. Jėzus pasakė vyrui, kuris atgailavo ant kryžiaus: „Šiandien tu būsi su manimi Rojuje“, o Ef 4:9 sako: „Jėzus nusileido į žemesniąsias žemės vietas“.

Kai Jėzus buvo prikeltas Jis užžengė į dangų atnešti Savo auką Tėvui ir nusivedė belaisvius - tai tie, kurie buvo laikomi Rojuje iki Jo prisikėlimo, ir paėmimo į dangų (Jn 20:17, Žyd 9:23-25).

Taigi dabar Rojus yra aukštai danguje. Paulius rašė 2 Kor 12:4, kad jis „buvo paimtas į Rojų“ į 3-čiąjį dangų (Judaizme 1-asis dangus - tai oras, 2-asis dangus - žvaigždės, 3-asis dangus – Dievo buvimo vieta).

Atgal prie temos
Taigi turtingas netikintis žmogus mato Abraomą ir Lozorių Rojuje, (Lk 16:19-31) ir pradeda kalbėtis su jais. Pirmas dalykas, ką aš pastebėjau - nors jis yra ištroškęs ir jam karšta, jis nėra tokiame skausme, kad negalėtų apsidairyti aplink, jis pradeda pokalbį ir tęsia normaliu balsu.

Aš žinau, kad kai kas gali pagalvoti, kad kęsdamas skausmą žmogus nieko negali daryti tik dejuoti, bet taip nebuvo.

Šitas žmogus turėjo pilną atmintį, prisiminė savo brolius ir jų gyvenimą, kalbėjo ir blaiviai mąstė. (Moterys gali prisiminti gimdymo skausmą, o vyrai – inkstų akmenis, kaip tada galima kalbėtis? Bet jis kalbėjo, tuo parodydamas, jog nėra tokiame dideliame skausme, pavyzdžiui kaip gimdymo, ar inkstų akmenų sukeltame skausme)

Aš aiškinau pagal Žodį, kad pragaras – tai vieta paruošta žmonėms, kurie nenori Dievo, kad jie galėtų egzistuoti be Jo. Tačiau kokia baisi karalystė tai turėtų būti - be meilės, džiaugsmo, ramybės - tai reiškia, kad ten vyrauja neapykanta, beviltiškumas, kančia ir jos karalius visas dega ta neapykanta!

Tačiau, kai netikintis atsidūrė pragare, jis nenorėjo ten būti. Jo problema buvo netikėjimas. Jis prašė Abraomo pasiųsti Lozorių paliudyti 5 jo broliams, kad jie nepatektų į tą vietą. Abraomas jam pasakė, kad jie netikėjo Moze ir pranašais, todėl jie netikės net jeigu kas nors prisikels iš mirusiųjų. Čia yra dviguba reikšmė - kalbama ir apie Lozorių, ir apie Jėzų.

Saugojimo vieta
Prisiminkime, kad Abraomo prieglobstis/Rojus buvo ta vieta, kur buvo laikomos sielos iki prisikėlimo, o ir taip pat pragaras. Apr 20:7-15 mums pasakyta, kad po 1000 metų Jėzaus valdymo, šėtonas bus paleistas ir išeis suvedžioti žmonių, tie suvedžioti žmonės pakils į karą prieš Jeruzalę ir bus nužudyti.

Šėtonas bus išlaisvintas todėl, kad prieš tai 1000 metų buvo laikas teisumui įtvirtinti žemėje. Tuo metu šėtonas buvo surištas. Tada gimę žmonės neturės galimybės savanoriškai pasišvęsti Dievui - kaip Adomui jiems turės būti suteikta galimybė pasirinkti Gyvenimą arba mirtį. Taigi šėtonas turės būti atrištas (skaityti Zacharijo 14 skyrių apie teisumo įtvirtinimą, kuomet Jėzus karaliaus žemėje).

Po to Apr 20:10 sako: „o jų suvedžiotojas velnias buvo įmestas į ugnies ir sieros ežerą, kur jau yra žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius“.

Toliau pasakyta „...Jūra atidavė savo mirusiuosius, o mirtis ir pragaras atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal savo darbus. Mirtis ir pragaras buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis. Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, buvo įmestas į ugnies ežerą“ (Apr 20:13-15)

Taigi pragaras nėra laikinas. Mums nedaug pasakyta apie tuos įvykius, aš tik pacitavau – ir lieka daug vietos diskusijai. Kai kurie tiki, jeigu žmonės bus nuteisti pagal tai, ką jie darė šioje žemėje - tai tik patys blogiausi pateks į ugnies ežerą kartu su Antikristu (10 eilutė).

Kai kurie mano, kad antroji mirtis - tai žmogaus numarinimas ir kad po jos žmonės nustoja egzistuoti. Mes nežinome daug dalykų, tačiau galime draugiškai apie tai padiskutuoti. Tik Paulius sako, vengti diskusijose nesantaikos ir ginčų. Todėl užuot gilinęsis į anksčiau paminėtus dalykus, aš palieku jus su pacituota eilute, ir toliau tęsiu temą: Ar gali žmogus prarasti išgelbėjimą?

Taigi draugai, tai bus kitos svaitės tema. Atsakymas į minėtą klausimą gali jus nustebinti!

Būkite palaiminti!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.