Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. birželio 8 d., trečiadienis

Apreiškimas. 1 dalis


John Fenn, 2010 m. vasario mėn. 13 d.,

Sveiki visi,
Prašymas Nr.1 iš žmonių, kurį aš girdžių „Kaip girdėti Dievą?“. Su malonu pasidalinsiu apie tai šiandien.

Pamatas
Kai Petras Jėzų išpažino Kristumi, Gyvojo Dievo Sūnumi, Jėzus jam pasakė, kad jis gavo šitą apreiškimą ne iš žemiškų šaltinių, bet iš Tėvo. Jis aiškino, kad šis apreiškimas taps uola ant kurios Jis pastatys Savo Ekklesia (graikų k. – surinkimas), Savo Bažnyčią (Mt 16:16-20).

Mes gavome lygiai tokį patį apreiškimą iš Tėvo. Žemiškais metodais mėginant išsiaiškinti, kas yra Jėzus, geriausiu atveju galima suvokti, kad Jis yra pranašas, mokytojas ar net stebuklus daręs burtininkas, tačiau tiems, kurie širdimi ieško gyvenimo tiesos, Tėvas per Šventąją Dvasią atskleidžia, kas iš tiesų yra Jėzus, ir patraukia juos prie Savęs. Tuos, kurie į šį apreiškimą atsako tikėjimu, Jis atgimdo iš Dvasios.

Kristaus Kūnas yra statomas ant apreiškimo, kad Jėzus yra Viešpats. Šiandien Tėvas bendrauja su mumis lygiai taip pat, kaip ir tada, tai yra – duodamas mums apreiškimą. Visa tai plaukia iš šio pradinio apreiškimo iš dangaus.

Knygos, knygos
Drįstu teigti, kad beveik kiekviena knyga ir CD krikščioniškuose knygynuose siekia mus priartinti prie Viešpaties. Mes turime pamokslus, Žodžio studijas, Biblijos eilučių nuorodas, komentarus, žemėlapius, kultūrinius komentarus ir dar be galo daug visokios pagalbinės literatūros.

Kartą vienas misionierius davė man sąrašą su 21 pavarde žmonių, norėjusių dirbti kartu su juo. Jis paprašė, kad aš pasimelsčiau, ir paklausčiau Tėvo dėl kiekvieno žmogaus atskirai. Aš paklausiau, kodėl jis pats negali pasimelsti, ir jis atsakė, kad neturi laiko, nes yra labai užsiėmęs tarnavimo reikalais.

Jeigu mes susitelksime tik į knygas, gali nebelikti laiko Viešpačiui, kas būtina norint gauti apreiškimą iš Jo. Mes mokomės apie Jį, kai ištikrųjų mums reikia pažinti Jį.

Asmeninis apreiškimas
Petro, jūsų ir mano apreiškimas buvo asmeninis. Kai tarnaujame kitiems, knygos gali padėti suprasti, kaip Jis veikia kitų žmonių gyvenimuose, tačiau niekas negali pakeisti asmeninio apreiškimo.

Kai kurios Rašto eilutės gali atrodyti tarsi viską apimantys teiginiai, kai iš tiesų jos turi daug siauresnę prasmę, ir jei mes neteisingai jas išsiaiškinę taikysime savo gyvenime, nesuprasime, kodėl tai neveikia. Pavyzdžiui šita eilutė:

„Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse,– jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums duota“ (Jn 15:7).

Ši eilutė, daugiau nei bet kuri kita, paskatino žmones kasdien mokytis Dievo Žodį mintinai. Mums atrodo, jog jei saugosime Žodį savo širdyje, prašysime Dievo viso, ko tik širdis geis, – prašysime bet kokio dalyko – ir tai mums bus duota. O, kad tik būčiau toks šventas, taip arti Dievo, kad galėčiau prašyti visko, ko tik noriu, ir tai gaučiau!

Tačiau iš tiesų Jėzus čia kalbėjo visai apie ką kita. Ši eilutė sutinka su Jėzaus paaiškinimu Petrui, kai jis gavo apreiškimą, kad Kristaus Kūnas statomas ant apreiškimo uolos.

Evangelijos pagal Joną 15 skyriaus 17 eilutėje Jėzus vartoja graikišką žodį „rhema“ (apreikštą žodį). „Logos“ reiškia visą Dievo Žodį nuo Pradžios knygos iki Apreiškimo Jonui, arba Jėzų Kristų, Žodį tapusį kūnu. „Rhema“ turi kitą reikšmę.

„Rhema“ – tai specifinis tau ištartas Dievo Žodis.

Mes skaitome tą eilutę lyg ten būtų „logos“: „Jei jūs pasiliksite manyje ir visi Biblijoje užrašyti žodžiai pasiliks jumyse, jūs galėsite prašyti, ko norėsite...“ Bet iš tiesų Jis sakė štai ką:

„Jei jūs pasiliksite manyje ir žodžiai, kuriuos Aš jums kalbėjau, pasiliks jumyse, tada jūs prašysite, ko tik norėsite pagal tuos žodžius, kuriuos būtent jums kalbėjau, ir gausite“.

Nestatyk vežimo prieš arklį!
Tiesa yra tokia, kad visa prekyba knygomis ir daugybė bažnyčių svarbiausiu tikslu laiko žodžio perdavimą žmonėms: sudaromi kasdieniniai skaitymo planai, kviečiama klausytis mokytojo arba įsijungti į 28 dienų maldos programą, kad gyvenimas būtų pakeistas ir t.t.

Bet Jėzus Jn 15:7 kalbėjo apie žodžius labai siaura prasme ir, atidžiau pažvelgę į savo gyvenimą, jūs tai suprasite.

Jums sekėsi veikti tikėjimu, kai jūs tai darėte vadovaudamiesi kokiu nors būdu iš Viešpaties gautu žodžiu. Pavyzdžiui, Jis kalbėjo jums, parodė kažką, paliudijo ramybe jūsų dvasioje – tokiu būdu jūs gavote apreiškimą ir, kai prašėte pagal tą žodį, jums buvo duota. Taip elgiantis viskas vyksta sklandžiai, bet mėginant savo jėgomis „sužadinti tikėjimą“ ir „stumti dalykus“, pasidaro sunku. Kai veikiame pagal apreiškimą, mums yra paruoštas kelias, todėl mums lengva.

Rom 10:17 sakoma: „Taigi tikėjimas – iš klausymo, klausymas – iš Dievo Žodžio“. Nesunku suprasti, kad čia kalbama apie „rhemą“, bet ne apie „logos“. Žodžio mokymasis mintinai nepagimdo tikėjimo. Tikėjimas ateina, kai išgirsti būtent tau skirtą Žodį iš Dievo (gauni apreiškimą iš dangaus). Būtent su šituo žodžiu tau plaukia malonė.

Prisimenu 1979 metus, kai mes su žmona kėlėmės iš Charlotte, North Karolina, į Broken Arrow, Oklahoma. Barbara trečią mėnesį laukėsi mūsų pirmo kūdikio ir mes nusprendėme išsinuomoti namą, nes nebenorėjome gyventi bute su būsimu naujagimiu. Štai ką aš išgirdau: „kai būsite Tulsoje, jūs galėsite išsinuomoti namą, o po to Aš duosiu jums rančą“ (rančos reikėjo palaukti dar 19 metų, bet iki tol gyvenome daugelyje namų).

Taigi, aš turėjau apreiškimą iš dangaus, „rhemą“. Dabar aš galėjau prašyti visko pagal tą Žodį ir gauti. Mes su Barbara sudarėm sąrašą: trys miegamieji, dvi vonios, židinys, medienos apdaila, garažas dviems automobiliams, langas virš virtuvės kriauklės, šaldytuvas, viryklė ir indaplovė.

Mes uždėjome savo rankas ant sąrašo, paprašėme Tėvo suteikti mums aprūpinimą, prašėme Jo atsiųsti angelus, kad mums padėtų, su valdžia įsakėme velniui laikytis nuošalyje, padėkojome ir viskas.

Po dviejų mėnesių, kai važinėjome po apylinkes ieškodami kokio nors išnuomojamo namo, važiuojant vienoje vietoje mano dvasia pašoko manyje, tai paskatino mane stabtelėti ir atidžiau apsižvalgyti. Netoliese prie namo kiemo gilumoje aš pastebėjau lentelę su užrašu „išnuomojame“. Aš pasakiau Barbarai: „Šitas, aš žinau tai savo dvasia“ (Tai buvo būtent tai, ko mes prašėme, ir net pranoko mūsų lūkesčius).

Kaip aš studijuoju Žodį
Skaitydamas Žodį aš skaitau tol, kol gaunu „rhemą“. Tiesą sakant, aš retai skaitau „logos“ tik todėl, kad žinočiau „logos“. Aš skaitau su tikslu. Aš elgiuosi taip, tarsi būtų Kalėdos, Tėvas būtų paruošęs man dovaną, ją paslėpęs ir norėtų, kad aš ją surasčiau. Taigi aš skaitau tol, kol surandu tą man paruoštą dovaną.

Skaitydamas aš ieškau eilutės, pastraipos arba principo, atsiskleidusio eilutėje arba paragrafe, kuris patraukė mano dėmesį, sukeldamas manyje norą kastis giliau.

Aš atpažįstu šituos dalykus, kaip „rhemos“ požymius, ir tuomet jai gauti užtenka padaryti tik reikiamą pauzę.

O kaip dažnai daugelis mūsų perskaito du skyrius prieš miegą ir po to nebeprisimena, ką jie ką tik skaitė?!

Aš skaitau tol, kol kas nors paliečia mane, sudomina, patraukia mano dėmesį. Savo dvasioje aš pajuntu pritarimą, susijaudinimą, susidomėjimą, todėl ten ir sustoju.

„Žmogus gyvas ne viena duona, bet kiekvienu Žodžiu, kuris išeina iš Dievo burnos“.

Kaip manote, kuris žodis čia pavartotas? Čia kalbama apie „rhemą“: iš Dievo išgirstas žodis – „rhema“ – prilyginamas maistui. Jis sako, kad mūsų duona yra ne visas Žodis, bet tik ta porcija, per kurią Dievas kalba mūsų širdžiai – tai gali būti žodžiai, perskaityti Biblijoje arba kaip mūsų atveju - tai, ką Dievas man asmeniškai kalbėjo apie namo išsinuomavimą ateityje.

„Rhemos“ arba apreiškimai, kuriuos aš gavau savo gyvenimo dienomis, buvo gyvi, kupini gyvenimo, veiksmingi. Tai reiškia, kad kiekviena „rhema“ yra mano kasdieninis maistas, todėl aš noriu „valgyti“ ir „virškinti“ ją tol, kol įsisavinsiu visas joje esančias maistingas medžiagas!

Tai reiškia, kad kartais aš sustoju ir nagrinėju vieną pastraipą ar temą Žodyje net tris mėnesius, nenukrypdamas į kitus dalykus. Kai skaitant kuri nors eilutė tarsi iššoka iš teksto, man jau įprasta pradėti nagrinėti nuorodas ir mąstyti apie visas kitas su ja susijusias Rašto eilutes ištisas savaites ar net mėnesius.

Aš atsiverčiu trumpam tą iškilusią eilutę, tada einu prie kitos, su ja susijusios Rašto eilutės, vėl sugrįžtu atgal prie pirminio skyriaus, dar kartą ir dar kartą skaitau tą eilutę, po to užverčiu Bibliją porai dienų. Bet visą tą laiką aš „valgau“, „kramtau“. Taip aš „virškinu rhemą“, tą apreiškimą, kurį gavau – ir mano dvasinis žmogus būna sužadintas, šokinėja iš susijaudinimo, mano protas lekia kaip automobilis 100 km/h greičiu.

Aš pasilieku su ta „rhema“ tol, kol ten nelieka maistingų medžiagų, skirtų tam sezonui. Po to 2-4 mėnesius aš naršau Naujojo Testamento Vine terminų žodyną, įvairius vertimus ir perfrazavimus, konkordansus, žodžių studijas, kai kada komentarus ir, žinoma, nuorodas Biblijoje, užsirašinėju pastabas paraštėse ir ant popieriaus lapų tol, kol išsemiu viską. Būna, kad kartais turiu sustoti prie vieno žodžio studijų, kartais būnu toks sujaudintas ir pripildytas, kad turiu stabtelėti, kol „suvirškinsiu“ savo kasdieninį maistą iš dangaus.

Dabar paskaičiuokite tai, ką aš pasakiau: kartais tuo pačiu metu mano viduje sukasi 6 ar 8 „rhema“ pastraipos, ir jūs suprasite situaciją. Apreiškimas gali ateiti maldoje kalbantis su Tėvu, aiškinant savo maldos kalbą arba per Žodį ir aš gyvenu tais „rhema“ žodžiais.

Suraskite bangos ilgį
Paauglystėje aš gyvenau dėka tų apreiškimų, kuriuos gaudavau iš Tėvo, taip vyksta ir dabar. Prisimenu tuos laikus, kada gavęs apreiškimą ar išgirdęs Jo balsą, po kurio laiko vėl desperatiškai norėdavau surasti tą patį „bangos ilgį“. Tai būdavo panašu, kaip įjungti radiją sename automobilyje (kai dar nebuvo skaitmeninės įrangos). Pamenu, kad kartais jausdavau, jog esu labai arti to reikiamo „bangos ilgio“, o kartais tik sukinėdavau rankenėlę, klaidžiodavau po ekrano skalę ir tiek.

Kitą savaitę pasidalinsiu savo pamąstymais, kurie padės jums surasti tą reikiamą „bangos ilgį“.

Šį kartą norėjau parodyti, kad: 1) visi mes esame gavę ir galime gauti apreiškimą; 2) Tėvas bendrauja su kiekvienu iš mūsų individualiai; 3) mes turime ieškoti „rhemos“, nes iš čia kyla mūsų tikėjimas ir veiksmingas maldos gyvenimas; 4) kiekvienas mūsų turi pradėti tikslingai skaityti Bibliją tam, kad gautų „rhemą“ ir tik „rhemą“ – tuomet sustoti ir „kramtyti“ tol, kol ten nebeliks maistingų medžiagų.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.