Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. balandžio 17 d., sekmadienis

Skyrimas. 1 dalis


John Fenn, 2008 m. rugsėjo mėn. 6 d.,

Sveiki,

Pastarųjų Floridos įvykių šviesoje daugelis klausia, kaip tiek daug žmonių gali būti suklaidinti; pasiruošę ignoruoti lyderio mokymo būdą, vizijas ir aroganciją vien todėl, kad žmonės yra išgydomi. Nepaisant paaiškinimų, atsiprašymų ir racionalizacijų, aš nemačiau aiškaus, glausto biblinio mokymo kaip atskirti tiesą nuo klaidos, todėl man pasirodė gerai parašyti apie vieną iš šitų dalykų.

Pirmas žingsnis kaip tapti asmeniu, kuris sugeba atskirti dvasias
Čia pateikiama Biblijos tiesa gali paskatinti kai kuriuos pakeisti savo mąstymą. Išgydymai susirinkime nėra ženklas, kad tarnautojo mokymas tiksliai atitinka Bibliją, ir nėra Dievo pritarimas individui ar judėjimui, net jeigu tai vadinama „Išsiliejimu“.

Jėzus niekada nesakė „iš ženklų ir stebuklų pažinsite juos“, arba „jeigu ten bus išgydymai, Aš patvirtinsiu lyderius“, bet: Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių“ (Mt 7:20). Vaisiai - tai ne ženklai ir stebuklai, o tarnautojo charakteris ir gyvenimo stilius, bet apie tai vėliau. Aš niekam nesakau, kad jis yra/ buvo melagingas pranašas tik todėl, kad Jėzus pasakė, jog ženklai/ stebuklai nėra tas lakmuso popierėlis jo tarnavimui.

Žmonės, kurie naudoja išgydymus/ ženklus/ stebuklus kaip lakmuso popierėlį nustatyti ar Dievas lieja Savo Dvasią, nesupranta Tėvo širdies ir neseka Jėzaus mokymu, kaip ištirti dalykus. Taigi, kai tarnautojai krinta, jie patiria sumaištį ir įsiskaudina galvodami, kad Dievas pritarė tam žmogui, judėjimui ar susirinkimui, kai iš tiesų – Jis nepritarė ir jo nepatvirtino.

Tėvas išgydys žmones ten, kur ras tikėjimą. Prisiminkime, kaip buvo išgydytas Centuriono tarnas, išlaisvinta kanaanietės dukra, pagydyta moteris serganti kraujoplūdžiu ir aklasis Bartimėjus atgavo regėjimą. Tai įvyko ne dėl Jėzaus tikėjimo, bet kaip jis pasakė: „Tavo tikėjimas išgydė tave“ (Mt 5:34; 10:52).

Tėvas yra maloningas ir visada padarys tai, ką Jis galės, ir kur galės, paragindamas pasimelsti už praeivį automobilių stovėjimo aikštelėje ar priversdamas kalbėti asilą, kad apsaugotų žmogų nuo didelės klaidos (Sk 22:28). Tėvas kiekvienoje situacijoje visada padarys viską, kas geriausia. Ir tik dėl to, kad Jis paliečia žmones, nereiškia, kad Jis pritaria jiems, judėjimui ar susirinkimui, o tai tik Jo gerumo pasireiškimas.

Faktiškai, Jėzus sakė, kad: „Atsiras netikrų kristų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, kad suklaidintų, jei įmanoma, net išrinktuosius“ (Mt 24:24). Kadangi yra teisėtų ženklų ir stebuklų, lydinčių tikinčiuosius, tai ir priešo tarnai taip pat gali daryti netikrus ženklus ir stebuklus. Reikia būti įžvalgiems ir sugebėti skirti dvasias, jeigu nori teisingai suprasti. Štai kodėl Jėzus mums davė dar vieną būdą kaip nustatyti tiesą – juos pažinsite pagal jų gyvenimo vaisius.

Simonas Didysis
Apaštalų darbų knygos 8 skyriuje sutinkame burtininką Simoną, kuris norėjo nusipirkti Šventąją Dvasią, bet Petras pasakė, kad jo širdis neteisi prieš Dievą ir liepė jam atgailauti (Apd 8:21). Bet užuot atgailavęs jis ėmė imituoti apaštalus ir mokyti klaidingų doktrinų, kad angelai sukūrė pasaulį, ir už mokestį pranašauti žmonėms bei prekiauti užkalbėjimais. Jis tapo toks populiarus, kad Imperatorius Klaudijus pastatė jam statulą (gerą Simono Didžiojo gyvenimo aprašymą galime rasti Internete, enciklopedijoje wikipedia).

Žmonės buvo taip sužavėti jo daromais ženklais ir stebuklais, kad nekreipė dėmesio į jo charakterio problemas, netikslų mokymą ir nebiblinį gyvenimo stilių. Jei naudojate ženklus ir stebuklus kaip lakmuso popierėlį nustatyti, ar susirinkimas buvo iš Dievo, užuot darę tai, ką sakė Jėzus, būsite suklaidinti.

Ir vėl, aš nesakau, kad Floridos lyderis toks kaip tas melagingas pranašas; aš tik noriu pasakyti, kad stebuklus ir ženklus gali daryti ir Dievas, ir velnias. Taigi Jėzus mokė, kad ženklai bei stebuklai neturi būti naudojami nustatyti, ar asmuo ir judėjimas yra iš Dievo.

Nulemia vaisius
Žmogaus gyvenimo vaisius nulemia jo charakteris ir gyvenimo stilius. Biblija aiškina Bibliją, ir kaip Paulius toliau mokys Timotiejų ir Titą apie lyderius, kad jų santuokos kokybė ir namų gyvenimas bei tai, kaip jie elgiasi viešumoje ir privačiame gyvenime yra lemiantis faktorius.

Gal 5:22-23 Paulius rašė, kad „... Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo“. Petras rašė apie dorybę (moralinis tobulumas), pažinimas (Dievo pažinimas ir gyvenimo pamokos Kristuje), susivaldymas, pastovumas, kantrybė, dievotumas, brolių meilė, besąlygiška meilė (1 Pt 1:5-8).

Štai tokios yra charakterio savybės, arba kaip Jėzus pasakė „vaisiai“. Toje Mato 7 skyriaus pastraipoje Jėzus sako: „Juk kiekvienas geras medis duoda gerus vaisius, o blogas medis – blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o blogas – gerų. <...> Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių“. Šitas palyginimas yra apie žmogaus gyvenimą, gyvenimo stilių ir charakterį.

Jei jūs matote susirinkimus, kuriuose skelbiami galingi išgydymai, pažvelkite giliau į vaisius tarnautojo asmeniniame gyvenime: ar jis arogantiškas, ar jo mokymas nukrypsta nuo Biblijos, ar jo gyvenimo stilius priešingas Jėzaus nusižeminimui, ir/ar jo, ar jos namų gyvenimas turi neišspręstų problemų, jei taip - tai greitai visi pamatys, kad tas tarnautojas blogas - nesveikas medis.

Todėl pirmiausia reikia žiūrėti ne į tai, ką Dievas gali padaryti per tą asmenį susirinkime, bet daugiau kokios rūšies vaisiai – charakterio bruožai yra akivaizdūs jo ar jos gyvenime?

Ar žmonės yra ištikimi visuose dalykuose? Ar jie nusižeminę ir susivaldantys? Ar jie švelnūs? Ar jie gyvena meilėje? Ar jų santuoka ir kiti santykiai tvarkingi? Ar jų gyvenimo stilius subalansuotas ir nėra aukščiau tų, kuriems jie tarnauja?

Charakteris palaiko dovanas
Knygoje „Palikti bažnyčią tam, kad atrastume Dievą“ aš rašau, kaip Kristus siekia išugdyti mūsų charakterį, kuris tarnauja kaip pamatas ir atrama, per kurį ir ant kurio Dievas gali veikti per Savo dovanas: Dvasios dovanas ir tuos talentus bei dovanas su kuriomis mes gimėme. Pasauliui mažai rūpi charakteris ir dažnai asmens dovanos pranoksta jo charakterį - aktoriai, muzikantai, verslininkai ar tarnautojai auga ir kyla dovanose, bet neturi tinkamo charakterio, kuris palaikytų tas dovanas, todėl jų asmeniniame gyvenime yra sumaištis ir jie krinta.

Todėl žmonės klausia, kaip toks apdovanotas asmuo gali patirti nesėkmę tokioje daugybėje santykių, ir reabilitacijų, o tai todėl, kad dovanos pranoksta charakterį.

Dvasios vaisius asmens gyvenime yra stiprus dievobaimingas charakteris. Žmogus turi būti susitelkęs į tikslą, subrendęs savo viduje, gyventi meilėje, džiaugsme, ramybėje, didžioje kantrybėje, švelnume, dievobaimingume, ištikimybėje, romume, susivaldyme. Jūs negalite suklastoti šitų charakterio bruožų.

Taigi jei nori išmokti atskirti dvasias Kristuje, turi prisiminti, kad Jėzus mokė, jog lemiamas faktorius vaisiai - charakteris, gyvenimo stilius ir žmogaus elgesys anksčiau ar vėliau atskleis tiesą, labiau nei ženklų ir stebuklų WOW faktorius, būtent tai, ką Dievas gali padaryti nepriklausomai nuo žmogaus.

Antras faktorius kaip tapti dvasias skiriančiu žmogumi: pasitikėjimas Kristumi savyje
Krikščionys turi pažinti Tiesos Dvasios veikimą savyje. Tai antrasis faktorius. 1700 metų tradicinės bažnyčios struktūra išlavino žmones abejoti arba net atmesti tiesą, kurią atskleidžia juose gyvenanti Tiesos Dvasia, ir pakeisti tai: „tarnautojas žino geriau“.

Pavyzdžiui, kiek daug skaitytojų pajuto sielvartą dvasioje, kai gilus garbinimas staiga būdavo nutraukiamas, kad būtų laikomasi tvarkaraščio? Tai Šventoji Dvasia, Tiesos Dvasia, liudija mums viduje, kad tarnautojas nuliūdino Ją staiga nutraukdamas garbinimą. Bet mes esame išmokyti galvoti, kad esame klaidoje, nes pastorius ar tarnautojas daugiau išmano nei mes. Taigi mes ignoruojame Šventosios Dvasios veikimą savo viduje, tikėdami, kad pastorius negali klysti. Per kurį laiką žmonės tampa kurti ir nesuvokiantys Dvasios kelių savo viduje, ir tampa priklausomi nuo tarnautojo, kuriuo daugiau pasitiki, negu tuo, ką girdi patys.

Kiek daug žmonių buvo nuliūdinti tarnautojų, kurie mėto knygas ir CD serijas besiveržiančiai miniai, bet nepaiso liūdesio savo viduje arba net šito nepastebi? Ar buvote nuliūdinti, kai tarnautojas šaukia „O mano Dieve!”, ar Mano Dievas”, kad kažką patvirtintų, bet tu jauti, kad jis naudoja Viešpaties vardą veltui, tačiau tu nepaisai to, nes pamokslauja „tas ir tas“.

Tiesos Dvasia viduje, Šventoji Dvasia paliudys mūsų dvasiai, kad kažkas yra teisinga, ar neteisinga, ar galbūt iš dalies teisinga, bet taip pat yra ir klaida. Prioritetas turi būti patikėti Tiesos Dvasia savo viduje, ir paprašyti Tėvo patvirtinti, ką jūs žinote savo viduje, kad vaisius to žmogaus gyvenime yra blogas. Susigrąžinkite savo pasitikėjimą Šventąja Dvasia savo viduje! Išmokime pasitikėti Juo ir Jo balsas skambės garsiau ir aiškiau.

Čia dar vienas pavyzdys: daugelyje TV laidų galima matyti blondiną, kuris veda TV laidas, kuomet reikia surinkti lėšas tarnavimams, mano dvasia siunčia pavojaus signalus. Aš nepažįstu to žmogaus, bet savo viduje jaučiu sielvartą, kai tik jį pamatau. Norėdamas patvirtinti, kad tai ką jaučiu yra iš Šventosios Dvasios, aš kelis kartus pasiklausiau jo, ir pasirodo, kad tai ką jis kalbėjo labai nesutiko su tuo, ką moko Biblija, neatitiko konteksto, todėl supratau, kad turiu patvirtinimą. Reikia dviejų dalykų, jie papildo vienas kitą: Šventosios Dvasios balso, kuri siunčia pavojaus signalus apie pavojų dvasiniame žmoguje, ir natūralaus gyvenimo būdo bei mokymo stebėjimo. Kai abu - Dvasia ir natūralus stebėjimas sutinka, kad kažkas negerai, vadinasi taip ir yra.

Kitą savaitę aš pasidalinsiu daugiau apie tai, kaip tapti jautriu ir skiriančiu dalykus Dvasioje, pasilikite su manimi.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.