Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. balandžio 14 d., ketvirtadienis

Dienos, kuriomis gyvename. 3 dalis


John Fenn, 2011 m. balandžio mėn. 9 d.,

Ženklų ieškojimas
Daugelis krikščionių, norėdami suprasti, ar pasaulio įvykiai yra pranašiški indikatoriai, rodantys artėjantį Jėzaus sugrįžimą, paėmimą ar Antikristo atėjimą, ieško ženklų. Mes turime tai žinoti, tačiau, supraskite mane teisingai, žvalgymasis į juos neturėtų užgožti mūsų dėmesio, nei tapti mūsų hobiu.

Galbūt ir jūs retkarčiais gaunate elektroninius laiškus su nuotraukomis, kuriose užfiksuoti neryškūs šviesos blyksniai, tvirtinant, jog kažkam pavyko nufotografuoti angelus, ar į vaiduoklius panašių siluetų šalia pamokslininko arba lauke vykusiame evangelizaciniame susirinkime, ar net standartinių „pasaldintų Jėzaus portretų“ kategorijos atvaizdų.

Neseniai virš šventyklos kalno filmų kompanijos nufilmuotas NSO vaizdas visame pasaulyje paskatino krikščionis svarstyti apie jį kaip apie paskutiniųjų laikų ženklą, kol paaiškėjo, jog tai buvo kino triukas.

Jėzus sakė:
„Pikta ir svetimaujanti karta ieško ženklo, tačiau jai nebus duota kito ženklo, kaip tik pranašo Jonos ženklas“. Ir, palikęs juos, nuėjo šalin“ (Mt 16, 4).

Supratau, jog tai stulbinantis pareiškimas, nes Jėzus darė daug ženklų: mirusieji buvo prikeliami, ligoniai išgydomi, aklieji praregėdavo, luošieji vaikščiodavo ir, nepaisant to, Jis sakė, jog pikta karta ieško ženklų.

Kodėl Jis iš vienos pusės darė ženklus, tačiau iš kitos pusės kaltino fariziejus ženklų ieškojimu? Kur čia įslinko pikta?

Todėl, kad fariziejai nepriėmė išgydymų ir stebuklų, kuriuos Jis darė kaip ženklus. Jie norėjo ignoruoti tai, ką Jėzus darė jų akivaizdoje, ieškodami „didelio“ ženklo, kuris neginčijamai patvirtintų Jo dieviškumą ar laikus, kuriais jie gyveno, o tai kilo iš piktos širdies.

Aplankymas
Prieš kelis metus man pasirodė Viešpats ir pasakė, kad nori paaiškinti apie savo mokymo metodus, kuriais Jis mokė žmones. Pirmas Jo pavartotas pavyzdys buvo iš Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus. Jonui krikštijant žmones, kažkas atėjo ir pranešė, kad Jėzus taip pat krikštija žmones, tik kitoje vietoje.

Tuo metu Jonas pasakė savo žymųjį teiginį: „Jis turi augti, o aš – mažėti“ (Jn 3:30). Ketvirtasis skyrius prasideda taip: „Viešpats, sužinojęs, kad fariziejai išgirdo, jog Jo mokinių skaičius labiau auga negu Jono ir Jis gausiau krikštija (nors pats Jėzus nekrikštydavo, tik Jo mokiniai), paliko Judėją ir vėl išėjo į Galilėją. Jam reikėjo eiti per Samariją“ (Jn4:1-4).

Šio aplankymo metu Viešpats man pasakė, kad Jis taip pasielgė žinodamas, jog fariziejai neseks paskui Jį į Samariją. Jis norėjo, kad jie sugrįžtų atgal ir priimtų Jono atgailos tarnavimą. Jie turėjo priimti atgailos tarnavimą prieš tai, kai Jis leis priimti Jį patį. Einat į Samariją jie buvo priversti grįžti atgal ir klausyti Jono (viliantis, kad jie atgailaus).

Tas pats dalykas
Tas pats įvyko, kai fariziejai nelaikė Jėzaus stebuklų tuo, kuo jie iš tiesų buvo – ženklais, –jie norėjo „didelių ženklų“ pagal savo supratimą. Jis stengėsi atkreipti jų dėmesį į ženklus, kuriuos Jis darė jų akivaizdoje, tačiau jie į juos nekreipė dėmesio, ieškodami „didelių“ stebuklų.

Man tai primena aplankymą, kuris įvyko 2001 metų vasario mėnesį, kuomet Viešpats pasakė: „Matyk tai, ką Aš matau: žmonės bėgioja iš vienos vietos į kitą, iš vieno tarnavimo į kitą ieškodami reginio, manydami, jog tai antgamtiška! Tačiau jie nepastebi antgamtinio darbo, vykstančio jų tarpe, netgi jų širdyse. Pats mokinystės procesas yra antgamtinis“.

Kokiam balsui paklūsti tu?
Nesvarbu,kad ir kas vyktų aplink mus, nesvarbu, kur link kryptų pasaulio įvykiai, Viešpats vis tiek darbuojasi mūsų širdyse ir mes turime tuo gyventi. Labai lengva pasiklysti tarp daugybės balsų, todėl mes iš tiesų turime klausytis tik Jo vieno balso. Tik taip mes sėkmingai pereisime mirties šešėlio slėnį.

Jis – džentelmenas, jei mes klausomės kitų balsų, Jis nekalbės. Vieną kartą prieš porą metų pastebėjau, kad kurį laiką Tėvas man nieko nekalba – nei apie pasaulio įvykius, nei apie dalykus dėl kurių reikia melstis ir aš paklausiau Jo, kodėl. Jis iš karto atsakė: „Tu gauni visą informaciją iš FOX NEWS, tai kodėl Aš turiu tau ką nors kalbėti?“

Na taip! Aš atgailavau, išjungiau TV ir iš karto Jis vėl pradėjo man kalbėti apie tai, dėl ko reikia melstis ir kokius įvykius reikia stebėti pasaulyje.

Kiek daug krikščionių naršo internetinius tinklalapius ieškodami šviežiausių pranašiškų žinių, paskutinių ekonomikos naujienų, naujausios konspiracinės teorijos, viską sudvasindami ir laikydami tai pranašiškais paskutinių laikų ženklais? Aš taip smarkiai įsitraukęs į tai, ką Viešpats daro dabar, kad neturiu laiko gilintis į dalykus, keliančius baimę ir sumaištį.

Aš atrandu ramybę Jo balse, Jo Artume. Aš apsisprendžiau tikėti - jeigu ieškosiu Jo ir Jo teisumo, visa kita man bus pridėta. Aš pasirenku apriboti visus girdimus balsus, kad aiškiau girdėčiau Jį.

Ženklai, kurių aš ieškau,yra mano širdyje ir prote, nes mokinystės procesas yra antgamtinis darbas. Ir aš kupinas visko ir pertekęs gyvendamas vien tik tuo. O jūs?

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.