Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. rugsėjo 13 d., antradienis

7 Apreiškimo surinkimai 1 iš 4

 The 7 Churches of the Revelation #1 of 4

 

Sveikinu visus,

  Viešpaties žinia 7 surinkimams Apreiškimo knygos 2 ir 3 skyriuose šimtmečius buvo suprantami skirtingai. Kai kurie Viešpaties žodžiai atrodo labai atšiaurūs, įskaitant grasinimą vienam surinkimui 


ištrinti jų vardus iš Gyvenimo knygos.

 

Juose gausu kultūrinių nuorodų, kurių mes, praėjus daugiau nei 1900 metų, nesuprantame. Kai kas 7 supranta kaip surinkimo amžių, o mūsų laikas yra paskutinis, Laodikėjos laikas, turtingas surinkimas, kuris manė, kad jam nieko netrūksta. Ši serija nėra skirta diskusijoms apie požiūrius, bet daugiausia dėmesio bus skiriama kultūriniams elementams, kuriuos supratus atsidūsti ir sušunki: „dabar,  tai-  prasminga“.

 

Situacija

 

Apreiškimo knygoje 1:10 apaštalą Joną, kuris buvo ištremtas į Patmos salą prie šiuolaikinės Turkijos krantų, aplanko Viešpats. Dar daugiau, jis sako: „Aš buvau Dvasioje“ ir mato Viešpatį šlovėje. Tą patį terminą jis vartoja vėliau, 4:2, kai būdamas Dvasioje  išgirdo balsą, sakantį: „Užženk čionai“ ir buvo paimtas į dangų.

 

4 skyriuje jis pamatė Tėvą savo soste su vaivorykšte virš jo, skaidriomis grindimis priešais jį ir cherubus, šaukiančius „Šventas, šventas, šventas“ aplink Jį. 5 skyriuje jis mato Avinėlį, kuris buvo užmuštas, bet dabar yra gyvas, „paimk knygą iš dešinės rankos to, kuris sėdi soste“ – 4 skyriuje  mes matome Tėvą , o  5 skyriuje- Viešpatį , ir duodamus ritinius  atidaryti juos po vieną, ir tai yra likusi  Jėzaus Apreiškimo dalis, „kurį Tėvas Jam davė“. (1:1)

 

 Būti „Dvasioje“ gali reikšti keletą dalykų, įskaitant būti paimtam iš savo kūno Dvasios karalystėje į dangų arba pamatyti Viešpatį šlovėje – Jo šlovę, kuri gali nužudyti trapų žemės kūną, jei žmogus pamatytų Viešpatį šlovėje. Mums sakoma, kad Mozė kalbėjo su Dievu akis į akį, kaip žmogus kalba su draugu, ir akivaizdu, kad jis buvo „Dvasioje“, kai tai atsitiko. Vėliau, būdamas kūne, jis turėjo būti fiziškai perkeltas į uolos plyšį, kad apsisaugotų nuo Viešpaties šlovės. Paulius II Korintiečiams 12:2 rašė, kad eidamas į dangų jis nežinojo, ar yra savo kūne, ar ne. Toks yra buvimo „Dvasioje“ būdas.

 

 Kai esate „dvasioje“, mūsų žemiškasis kūnas nėra veiksnus ir jūs galite patirti dalykų, kurių negalėtumėte, jei liktumėte savo kūne. Vieną dieną mes gausime pašlovintus kūnus, kuriuos Paulius aprašo  1 Korintiečiams 15 skyriuje, kurie yra pagaminti iš dangiškos medžiagos aukštesnėse egzistencijos būsenoje, todėl gali atlaikyti nepridengtą  Dievo šlovę. Kaip apaštalas Jonas rašė I Jono 3:2: „...matysime Jį tokį, koks Jis yra“ tą dieną.

 

 Jonas mato Viešpatį šlovėje

 

Jonas 1:11 sako, kad jis buvo „dvasioje“ ir išgirdo balsą už savęs – Viešpaties šlovėje, sakantį: „Ką matai, užsirašyk ir nusiųsk 7 surinkimams  Azijoje: Efeze, Smirne, Pergame Tiatiruose, Sarduose, Filadelfijoje ir Laodikijoje.

 

 16-18 eilutėse Viešpats sako: „Aš esu tas, kuris buvo miręs, bet dabar gyvas per amžius“ ir kad Jis dešinėje rankoje laiko 7 žvaigždes. Tai svarbu, nes imperatorius Domicianas išleido monetą, kurioje buvo jo mirusio sūnaus atvaizdas. Jis teigė, kad per mediumo seansą kalbėjosi su savo mirusiu sūnumi ir išleido monetą, kurioje pavaizduotas jo miręs sūnus, laikantis 7 žvaigždutes, kurios žymi 7 pagrindinius Romos užkariautus regionus. Taigi, kai Jonas pamato Jėzų , Jis sako: „Aš buvau tas, kuris buvo miręs, bet dabar gyvas per amžius“, o Jo dešinėje rankoje yra 7 žvaigždės, tai „Jo  veide“ yra sudraudimas  imperatoriui ir patikinimas tikintiesiems, kad  Tikrasis ir Gyvasis Karalius yra su jais !

 

 2 skyrius: 1-7 yra laiškas į Efezą

 

Apaštalų darbų 19 skyriuje aprašomi nuostabūs įvykiai, nutikę Efeze. Tai buvo pagrindinis romėnų valstybės miestas šiuolaikinėje Turkijoje, žinomoje kaip „Azija“. Tai buvo maža valstybė vakarinėje-centrinėje pakrantėje, o laiškai yra nukreipti į 7 pagrindinius miestus.

 

 Kai jis pirmą kartą nuvyko į Efezą, Paulius rado apie 12 vyrų, kurie, jo manymu, buvo tikintys, bet jie  pasakė, kad girdėjo tik apie Joną Krikštytoją. Paulius paklausė jų, ar jie gavo Šventąją Dvasią po to , kai tikėjo, parodydamas mums, kad net tada dažnai buvo laiko tarpas tarp gimimo iš naujo ir Šventosios Dvasios gavimo. Man nuostabu, kad pirmą kartą sutikus šiuos vyrus Pauliui labiausiai rūpi – ar gavote Šventąją Dvasią nuo tada, kai įtikėjote? Jam tai buvo svarbu, gal ir mums turi būti svarbu.

 

 Paulius 2 metus mokė mokykloje, o Žodis pasklido visoje Azijos valstijoje. Tame regione buvo „siesta“ maždaug nuo 11:00 iki 16:00 (16:00), todėl greičiausiai tada Paulius mokė. Žmonės buvo tokie uolūs Viešpaties, kad sudegino savo knygas apie okultizmą ir taip sukėlė didžiulį ekonomikos sutrikimą.

 

 

 

Skaičiuojama, kad Efese gyveno apie 250 000 žmonių, jis yra gražus net griuvėsiuose. Dianos šventykla buvo vienas iš 7 senovės pasaulio stebuklų. Dengti ir plytelėmis iškloti šaligatviai su inkrustuotomis mozaikomis, 24 000 vietų amfiteatras, kuris buvo naudojamas net šiais laikais ( ten grojo EltJohnas ir Stingas , amfiteatras  naudojamas iki šiol). Kai jie sudegino savo okultines knygas, kilo riaušės, daugelis susirinkusių į amfiteatrą reikalavo paaiškinimo.  Paulius norėjo į juos kreiptis, bet dėl ​​savo saugumo turėjo būti išvežtas iš miesto.

 

 Kadangi mieste gyvena 250 000 žmonių, aš mačiau skaičiavimus, kad ekonomika buvo paveikta taip, kad kilo riaušės, apie 10 % arba 25 000 žmonių tikriausiai buvo tikintys. Tai labai daug ! Vėliau Pauliaus laiškuose Timotiejui buvo kalbama apie išteklių organizavimą to meto (namų) surinkimų tarpe, kaip ugdyti lyderius, elgtis su tais, kuriems reikia pagalbos, ir dar daugiau. Jei vienoje namų bažnyčioje galėjo būti apie  50 žmonių, tai yra 500 namų surinkimų , kurias jie turėjo suorganizuoti, kai kurie iš jų dirbo visą laiką ,  visą darbo dieną, tarnaudami  ir koordinuodami  išteklius visų  poreikiams tenkinti.

 

 Timotiejus mirė Efeze 97 metais, netrukus po to, kai Jonas buvo ištremtas į Patmą. Jis pamokslavo miniai, kuri tada sukilo prieš jį  ir smarkiai sumušė, o po 2 dienų jis mirė nuo patirtų sužalojimų.

 

 Netrukus po mirties Jonas gauna iš Viešpaties žodį Efezui: „Tu praradai savo pirmąją meilę. Atgailaukite“. Sugrąžinkite . Jūs darote gerus dalykus, bet savo širdyje atgailaukite ir grąžinkite mane į savo širdies sostą, tiek daug žodžių. Jis pasakė, kad reikia prisiminti buvusias dienas, ir tai yra geras nurodymas mums. Religija padaro mus „žmonėmis veikiančiais “, o ne „žmonėmis esančiais “. Ir dėl to Efesas buvo kaltas – širdyje jie prarado pirmąją meilę net darydami gera kitiems. Iš išorės viskas atrodė gerai, bet Viešpats mato širdį.

 

 Jis taip pat pagyrė juos už tai, kad jie nekenčia nikolaitų mokymo, kurio Jis taip pat nekenčia. Šis žodis buvo diskutuojamas šimtmečius, nes jis reiškia „žmonių pergalę / prieš žmones“. Įmonės Nike ir vardo Nicolas šaknis yra ta pati – taigi „pergalė“ (nike) prieš tautą arba žmones (pasauliečius) – nicolaitane.

 

 Tai leistų manyti, kad kalbama apie didėjančią tendenciją formuoti hierarchiją, atimant valdžią ir dalyvavimą iš žmonių. Tai apsunkintų jų paprastus susibūrimus namuose ir priartintų juos prie šiandieninės auditorijos struktūros – kiekviename susitikime kalba 1 asmuo su keletu kitų, turinčių teisę tai daryti. Ir kai kurie neturi teisės dalyvauti. Galima teigti, kad polinkis į hierarchiją išsipildė, kai krikščionybė buvo įteisinta maždaug po 200 metų. Konstantinas perėmė pagoniškas šventyklas ir pavertė jas Dievo tautos  pastatais, iškvietė žmones iš namų susirinkimų – ta nauja struktūra reikalavo tokios pat hierarchijos kaip kad turėjo pagonys pritaikytos tai  struktūrai.

  

 Jėzus pagrasino atimti iš jų žvakidę , jei jie neatgailaus. Jis pagrasino uždaryti  surinkimą, jei jie ir toliau klys – tai buvo grėsmė. Efezą iš tiesų 262 m. sunaikino gotai, o vėliau jis buvo apleistas ir  jo uostas uždumblo. Šiandien jis tik griuvėsių krūva .

 

 Neabejotina, kad jie prarado uolumą savo širdyse dėl Viešpaties, nors vis dar darė „krikščioniškus“ dalykus. Jie (galbūt) tapo tingūs, leisdami tik atrinktiems asmenims pasakyti, ką Dievas sako, apleido  į dalyvavimą orientuotą namų surinkimo formatą skatinantį  dalintis tuo, ką Jis darė jų širdyse. Jėzus savo nurodymus užbaigia 2:7: „Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia kalba surinkimams ...“

 

 

Tas pats galioja ir mūsų dienomis – kai kurie, be abejo, būtų perskaitę Jono jiems atsiųstą laišką ir būtų atgailavę. Kiti „neturėjo ausies girdėti, ką Dvasia sako“, ir ėmėsi savo reikalų kaip įprasta. Mums nereikia  kaltės, pasmerkimo nepasitikėjimo savimi, nes tai ne iš Dvasios.  Viešpats įtikina , o ne smerkia. Įsitikinimas yra susijęs su Dievu ir atveda mus prie Jo. Pasmerkimas susijęs su tavimi ir atitraukia tave nuo Dievo.

 

 Daugiau miestų, daugiau pamokų kitą savaitę... iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

 

www.cwowi.org ir el. paštu cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.