Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. rugsėjo 27 d., antradienis

2022 m. rugsėjo mėn. naujienlaiškis

 

. September 2022 Newsletter

Sveikinu visus,

 Barbara puikiai atsigauna po dešiniojo kelio protezavimo ir kairiojo kelio „revizijos“ beveik prieš mėnesį. Ačiū už jūsų maldas. Maždaug prieš 10 metų jai buvo pakeistas kairysis kelias, tačiau pernai lapkritį ji jį stipriai sugadino. Per


operaciją jie nustatė, kad krisdama ji „išpūtė“ sausgyslę ir sulaužė kairiojo kelio plastikines vidines dalis. (Kas galėjo pagalvoti, kad tai gali nutikti ?) Taigi tai turėjo būti pakeista ir suremontuota. Jos dešinysis kelias buvo visiškai pakeistas. Šiuo metu ji vaikšto su vaikštyne ir jos sveikata kasdien gerėja. Dar kartą ačiū už jūsų maldas.

  

 JAV partneriams: mūsų adresas: CWOWI, PO Box 40, Broken Arrow, OK, 74012

 

Kadangi mes nebegyvename Moundse, PO Box 70 Moundse bus uždarytas metų pabaigoje – tiems, kurie naudojasi savo banko „sąskaitų apmokėjimo“ parinktimis, prašome pakeisti į PO Box 40 in Broken Arrow. Ačiū!

 

 

 

 

KWOWI („Kids Without Walls International“); Apsilankykite www.cwowi.org, tada viršutiniame meniu spustelėkite „tinklas“, tada „atnaujinimai“, kad pamatytumėte, kas vyksta Ugandoje ir Kenijoje. Taip pat galite spustelėti KWOWI viršuje, kad pamatytumėte kai kuriuos paramą gaunančius vaikus. Siekiame savo tikslų, kad svetainė galėtų tiesiogiai pasirinkti rėmimui skirtus vaikus, tačiau tai ateina.

 

 

 

Giliai tikinčiųjų interviu: pirmadienį įrašinėju 2-ąjį „Giliai tikinčiojo“ YouTube interviu, todėl jis turėtų būti paskelbtas rugsėjo 24 d. Pirmasis buvo peržiūrėtas daugiau nei 118 000 per 1 mėnesį ir manęs paprašė  grįžti antrajam interviu.

 

 

 

Šiuo metu esame tame rugsėjo–kovo laiko intervale, apie kurį Viešpats man kalbėjo,  intensyvesnis laikas bus  nuo lapkričio iki kovo – vyriausybių pasikeitimas Europoje, politiniai įvykiai JAV, dėmesio perkėlimas į Europą ir Aziją, infliacija ir ekonomikos nuosmukis. Pasaulis grimzta – visa tai pradžia kelių sunkių mėnesių. Tačiau tuos, kurie vaikščioja ramybėje ir meilėje, Jo malonė aprūpins ir palaikys... nuostabi malonė.

 

 

 

Pasidalinsiu kai kuo lengva širdimi : po Barbaros operacijos praėjo maždaug 3 savaitės, kai  Krisas  apsilankė namuose. Praėjusį penktadienį Barbara jautėsi pakankamai užtikrintai, kad galėčiau eiti jo pasiimti, o ir jis buvo susirūpinęs ir smalsavo dėl jos kelio operacijos. Šeštadienio rytą mes su sūnumi sėdėjome  ant sofos,  jis labai mėgavosi būdamas namuose, žiūrėjome įrašytas Formulės 1 (F1) automobilių lenktynes.

 

 

 

Staiga mano  kambaryje pasirodė mano angelas , jis perdavė man Tėvo žinią apie kai kuriuos dalykus, kurie iškyla mūsų gyvenime, tada tiesiog stovėjo ir šypsojosi. Kai mes su Krisu kalbėjomės ir stebėjome lenktynes, jis  stovėjo šypsodamasis ir žiūrėjo į mus . Po kelių minučių, šiek tiek susirūpinęs, pasiteiravau , kodėl jis taip daro. Jis pasakė:

 

 

 

„Man patinka stebėti jūsų šeimą ir tai, kaip šeima veikia. Mes to neturime danguje. Šeimą sukūrė jūsų Tėvas jums (žmonijai). Aš neturiu tėvo ir motinos, mus tiesiogiai sukūrė jūsų Tėvas Sau, kad mes Jam tarnaujame.

 

 

 

Ankstesnio  Viešpaties apsilankymo metu, sužinojau, kad angelai iš tikrųjų priklauso Tėvui. Savo apsilankymo metu, kai aš paklausiau, ar galime įsakyti angelams,  Viešpats  pasakė:

 

 

 

„Tu net nežinai, kaip melstis taip, kaip reikia, kodėl tu manai, kad žinai, ką pasakyti angelui, ką jis turi daryti? Angelai priklauso Tėvui“. Kai paprašiau skyriaus ir eilutės, Jis pasakė: „Ar neskaitėte mano kūno dienomis, apie tai , kai buvau sode? Sakiau, kad galiu paprašyti Tėvo ir Jis gali atsiųsti 12 legionų angelų? Ar neskaitėte, kad nugalėtojus  aš pripažinsiu prieš Tėvą ir angelus , kad juos pažįstu? Angelai priklauso Tėvui. (Mato 26:53 ir Apreiškimo 3:5)

 

 

 

 Kur yra tikėjimas ?

 

Vienas iš dalykų, kuriuo pasidalinau per 2 internetinius Zoom susitikimus šį mėnesį, buvo tai, kad Viešpats pabrėžė tikėjimą Jo jėga, o ne žmogaus išmintimi, ką Paulius rašė  1 Korintiečiams 2:5. Po kelių skyrių 4:20 jis vėl pasakė tai kitaip, norėdamas išreikšti savo mintį: „Nes Dievo karalystė yra ne žodžiuose bet jėgoje „. Mūsų tikėjimas visų pirma turėtų būti Dievo jėga, kurią matome savo gyvenime, o ne žodžiais puslapyje.

 

 

 

1-ojo amžiaus surinkimas  neturėjo Naujojo Testamento, kaip mes. Kalbėdami apie Dievo Žodį, jie nemanė, kad tai rašalas ant popieriaus, ką vadiname Biblija. Evangelija pagal Joną jiems sakė, kad Tėvo Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp jų – taigi Dievo Žodis jiems pirmiausia buvo Jėzaus Kristaus asmuo.

 

 

 

Kai skaitome NT ir jame kalbama apie Dievo žodį, manome, kad tai reiškia Naujojo Testamento puslapius.

 

 

 

Pavyzdžiui, Hebrajams 4:12, kurį daugelis žino mintinai: „Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją, prasiskverbiantis net iki takoskyros tarp sielos ir dvasios, sąnarių ir kaulų čiulpų, ir teisia  mūsų širdies minčių ketinimus“.

 

 

 

Mes tai skaitome ir sakome, kad tai yra parašytas Dievo Žodis – skyrius ir eilutė. Daugelis ganytojų ir Biblijos mokytojų lieps mums „eiti į Žodį“,  krikščionių kartos buvo užaugintos manydamos, kad Hebrajams 4:12 sakoma, kad  parašytas puslapis yra galingas, jis   skiria sielą ir dvasią bei teisia  mūsų mintis ir ketinimus. Tačiau toje ištraukoje ne taip sakoma.

 

 

 

Dievo Žodis yra gyvas, aktyvus ir aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją... ir 13 eilutė tęsia: "Jo akyse nėra nieko paslėpta. Viskas atvira ir nuoga prieš akis To, su kuriuo mes turime daryti. Suprasdami, kad mūsų vyriausiasis kunigas yra Jėzus, išėjęs į dangų, tvirtai laikykimės savo tikėjimo, nes Jis nėra tas, kuris nesupranta mūsų negalių,  Jis buvo išbandytas visuose dalykuose, kaip ir mes. Vis dėlto nenusidėjo. Tad drąsiai eikime prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir malonę, pagalbą  prireikus“.

 

 

 

TIKRAI Dievo Žodis 12 eilutėje, tas gyvas ir aktyvus Žodis, yra Jėzaus Kristaus asmuo, kuris mato mūsų širdį ir yra paliestas mūsų negalių – tekste sakoma, žinant, kad JIS YRA paliestas mūsų išbandymų ir vargų, ateikime drąsiai pas Tėvą priimti pagalbą.

 

 

 

Mūsų tikėjimas yra Dievo jėga, o ne parašytu tekstu ant lapo - parašytas puslapis išplaukė iš tikro ir Gyvo Žodžio.

 

 

 

Kalbant apie pažadus...

 

Štai kodėl sakau žmonėms, kurie sako, kad „stovi ant Žodžio“, o tai pagal juos  visada reiškia, kad reikia rasti eilutę ir teigti, kad tai tinka jų pačių sveikatai ar kitai kokiai  situacijai – bet reikia praleisti laiką vieniems su Tėvu ir Viešpačiu garbinant, maldoje, ir leisti Asmeniui, kuris yra Žodis, duoti Savo Žodį jų situacijai.

 

 

 

 Tai NĖRA Naujojo Testamento tiesa tiesiog pasirinkti eilutę ir „stovėti“ ant jos –  Naujojo Testamento tiesa leisti Asmeniui, kuris yra Dievo Žodis,  pasakyti tau žodį – kad mūsų tikėjimas ilsėtųsi Dievo galioje ir ne žmogaus išmintyje.

 

 

 

Pavyzdžiui, Apaštalų darbų 13:47 Paulius ir Barnabas pamokslavo  apie Viešpatį žydams ir pagonims, bet žydai atmetė jo teiginį, kad Jėzus buvo prikeltas iš numirusių. Dėl to jis pasakė žydams, kad jų kraujas yra ant jų pačių rankų, nes jie ketino skelbti pagonims:

 

 

 

„Nes taip mums įsakė Viešpats: „Paskiriu tave šviesa pagonims, kad neštum jiems išgelbėjimą iki žemės pakraščių“.

 

 

 

Paulius sakė, kad tai jiems įsakė Viešpats – tą sakinį pirmą kartą ištarė Izaijas 49:6, kaip nuorodą į Izaijo ir Mesijo tarnystę. Paulius nepasirinko šią eilutę ir nepasakė: „Tai yra tai, ant ko aš stoviu“. Ne, jis pasakė, kad Viešpats pakėlė tą Izaijo eilutę  jo tarnystei. Taigi Pauliaus tikėjimas buvo Dievo galia, o ne rašytine eilute. Skaitykite Bibliją, o taip... bet ieškokite Tėvo, kuris savo Dvasia atgaivintų jums eilutes – jūs pajusite tai savo dvasia, ji „iššoks“ jums, kad atkreiptų jūsų dėmesį. Dažnai tokiu būdu  Viešpats ištrauks parašytą eilutę iš konteksto ir praneš, kad jūsų situacijoje tai yra pažadas ir jums.

 

 

 

Taip mes gyvename...

 

Barbara ir aš niekada gyvenime nepadarėme jokio svarbaus žingsnio negavę žodžio iš Viešpaties. Mes niekada nesirinkome tik eilutės, ant kurios galėtume stovėti – mokėjome kainą ir meldėmės, skyrėme laiko garbinimui , tiek kiek reikia , laukdavome, tol kol Jis ar Tėvas su mumis pasikalbės.

 

 

 

Mūsų santuokoje buvo 1 kartas, tik vieną kartą, kai aš prieštaravau tam, ką  tik rašiau aukščiau. Gavome Jo žinią, kad 1980 m. rugsėjį iš savo namų Talsoje persikelsime į Boulder, CO. Bet aš perkėliau mus ten gegužę, kai tik baigiau Biblijos mokyklą Talsoje. Buvau nesubrendęs,  22 metų, troškau pradėti tarnavimą, todėl persikėliau 3 mėnesiais anksčiau. Tie 3 mėnesiai buvo patys sunkiausi mūsų gyvenime. Pinigų trūko, o aš vienu metu turėjau dirbti, 3 darbuose be jokio tarnavimo , nes tam galimybės neatsirado.

 

 

 

Be to, Barbara birželio pradžioje pateko į nelaimingą atsitikimą, per kurį ji ir mūsų tuomet 6 mėnesių kūdikis Krisas vos nepražuvo. Kai atėjo rugsėjis, surinkimas  paprašė manęs pastoriauti , ir viskas susitvarkė visose gyvenimo srityse. Tėvas kompensavo mano nepaklusnumą, nors suteikė pakankamai malonės, kad išgyventume  tuos 3 nepaklusnumo mėnesius.

 

 

 

Viešpats buvo maloningas, bet tai buvo pamoka. Pirma, gaukite Žodį iš Gyvo Žodžio, antra, nemanykite, kad vien todėl, kad turite „žodį“ iš Jo, galite judėti savo laiku. Trečia, nebūkite įžūlus manydami, kad Dievas kompensuos jūsų nedidelį nepaklusnumą, nes jūsų širdis teisinga. Jis to nepadarys. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Nesubrendimo metu yra malonė,  Barbaros buvo pasigailėta ir ji  buvo išgydyta,  mes išgyvenome tuos 3 mėnesius. Bet daugiau niekada nepadariau tokios klaidos.

 

 

 

Mūsų tikėjimas yra Dievo jėga, o ne mūsų išmintimi. Jei buvote išmokyti pasirinkti eilutę ir atsistoti ant jos, galite pamatyti, kad to nėra NT. Tiesą sakant, kaip parodžiau, jie neturėjo NT, kad galėtų pasirinkti eilutę. Jie turėjo gauti žodį iš Dievo Žodžio, o Tas, kuris ištiria  mūsų mintis ir ketinimus, duoda mums Savo žodį.

 

 

 

Ir netingėkite – pasaulis pilnas tingių krikščionių, kurie nori, kad koks nors pranašas „duotų jiems žodį“, – o pasiteisinimas „nežinau, kaip jį išgirsti“ nėra pasiteisinimas, ar ne? Mokantiems kainą į kreipkite savo dėmesį visa širdimi, kad Jį rastumėte, ir Jį surasite. Daugeliui dieviškasis išgydymas ar dieviškas aprūpinimas yra tik vienas iš pasirinkimų. Jei malda nepadeda, jie padarys tai, ko bijojo, ir priims gydymą. Arba darys tai, ko nenori ir eis pas giminaitį skolintis pinigų.

 

 

 

Bet kai žmogus susiduria su situacija, kurioje jam reikia išgirsti iš Viešpaties, ir  tada nusiteikia tai padaryti.. Jis patirs Viešpatie s ištikimybę. Jis yra Gyvasis Dievo Žodis.

 

 

 

Amen – laiminu ir ačiū, kad esate mūsų gyvenime,

 

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.