Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. vasario 26 d., sekmadienis

Ryšys tarp dangaus ir žemės. 3 dalis

John Fenn, 2017 m. sausio mėn. 28 d.,

Sveiki visi,
Šias dvi savaites dalinuosi dangiškąja perspektyva: iš pradžių, apie tai, kad šeima yra viena, nesvarbu, ar ta šeima yra danguje, ar dar žemėje. Taip pat ir apie tai, kad Šventoji Dvasia yra Tiesos Dvasia, esanti ir danguje, ir žemėje, ištikimai mums perduodanti Tėvo ir Viešpaties davinius, taip pat ir mūsų davinius jiems. Šiandien:

Jeigu Dievas valdo, tai kodėl Jis leidžia vykti tokiems baisiems dalykams?
Ką iš tiesų sako Biblija? Šią ir kitą savaitę apie tris sritis, į kurias Jis taip retai būna įtrauktas, kol mes Jo nepaprašome individualiai.

Gamta
Mes žinome, kad Dievas yra Kūrėjas ir viešpatauja Savo kūrinijai. Hebrajams 11:3 pasakyta, kad Gyvasis, nematomas Žodis – Asmuo - sukūrė regimybę. Romiečiams 1:20-21 sakoma, kad Jis yra Kūrėjas, ir netgi neregimosios Jo ypatybės gali būti atpažintos tyrinėjant Jo kūrinius. Jėzus Savo viešpatavimą kūrinijai parodė mažiausiai 3 srityse: Jis įsakė vėjui ir bangoms, ir šie Jam pakluso; Jis ėjo vandeniu ir padaugino duonos kepalus (augmenija) ir žuvis (gyvūnija). Šitie 3 veiksmai parodo, kad Jis ir toliau viešpatauja: žemės elementams, gyvūnams bei augalams. (Dar galėtume pridėti ir vandens pavertimą vynu).

Jėzus tai pademonstravo tam, kad parodytų kas Jis yra, tačiau tai nereiškia, kad Jis, kaip taisyklė, kas kartą įsiterps ar kišis į gamtos reikalus. Apie balansą parašyta Romiečiams 8:19-23. Čia atskleidžiama, kad kūrinija buvo pavergta nuodėmei, ji kenčia ir vaitoja (gimdymo kančiose) laukdama „Dievo sūnų apreiškimo“. Tai reiškia Jėzaus Karalystės žemėje įkūrimą ir prakeikimo panaikinimą, lydintį Karalystės teisiųjų valdymą žemėje. Galime teigti, kad Jėzaus viešpatavimo kūrinijai pademonstravimas yra apžvalga to kokia bus žemė, kuomet bus patrauktas prakeikimas, tačiau tai yra tik apžvalga.

Tai reiškia, kad tarp Dievo kūrinijos, kuri pagal originalų sumanimą nori paklusti Dievui bei Jo žmonėms ir tarp nuodėmės, po kuria ji pateko, tvyro karo įtampa. Gamtos elementai planetoje kenčia po nuodėmės našta ir vaitodami bei kentėdami laukia išlaisvinimo. Štai dėl ko vyksta tragiški žemės drebėjimai, vulkanų išsiveržimai, tornadai ir uraganai, į kuriuos, kaip taisyklė, Dievas nesikiša.


Netgi Apreiškimo knygoje (8:7-13) pabrėžti 2 pagrindiniai įvykiai nutiksiantys žemėje per paskutiniuosius 7 apokalipsės amžiaus metus: nukris dvigubas asteroidas – viena dalis ant žemės, kita į vandenyną; tačiau žmogus vis dar neatgailaus. (Aš turiu išleidęs CD/MP3 seriją „Gamtos nelaimės Apreiškimo knygoje“, jei įdomu, galite sužinoti daugiau)

Atsakymas į klausimą, kodėl Dievas leidžia gamtos nelaimes randamas trumpame, prieš tai jau minėtame paragrafe – žemė buvo pavergta nuodėmės ne be vilties, bet jai kaip ir mums, buvo pažadėtas laikas, kada ji bus išlaisvinta iš jos. Dievas neįžengia ir neįsiterpia į šį senai numatytą procesą, kuris turi įvykti.

Šeimos
Sukurdamas Adomą ir Ievą, Dievas įkūrė šeimą. Jiems pavedė prižiūrėti fizinę planetą. Taigi ir šio mano straipsnio tikslas - šeimos. Adomas ir Ieva buvo pirmi, kurie turėjo mokyti apie Kūrėją ir kūrinijos priežiūrą, po jų sekė kiti ir taip iki mūsų. Šeimos yra deleguota Dievo valdžia žemėje. Tėtis ir mama dalinasi atsakomybe, kartu prižiūri kūriniją. Eidami per gyvenimą jie turi vaikščioti su Dievu ir pažinti Jį.

Pradžios 18 skyriuje, Viešpats ir du angelai valgė su Abraomu. Po to angelai nuėjo į Sodomą gelbėti Loto ir jo šeimos, bet Viešpats pasiliko. Jis sakė sau: „Ar Aš slėpsiu nuo Abraomo, ką ketinu daryti? Juk Abraomas tikrai taps didele ir galinga tauta, jame bus palaimintos visos žemės tautos. Nes Aš žinau, kad jis įsakys savo vaikams ir savo namams po savęs laikytis Viešpaties kelių...“ Sodomos ir Gomoros sugriovimas buvo gamtinis reiškinys – vietovė buvo susprogdinta. (Kalbant natūraliais terminais) yra manoma, kad tai įvyko dėl metano ir bitumo, bei kitokių sprogstančiųjų elementų, pasklidusių apie Negyvąją jūrą. Tą kartą trenkėsi asteroidas ar kažkokia kita „kibirkštis“. Tačiau ir vėl matome, kad Viešpats nori žmogui atskleisti faktus apie netrukus įvyksiantį gamtinį reiškinį. (Jeigu būtų galėjęs, Jis būtų išgelbėjęs kiekvieną teisų žmogų. Lotą ir šeimą).

Atkreipkite dėmesį, kad Viešpaties apsisprendimas pasidalinti su Abraomu savo planais (koks gamtos įvykis nutiks), rėmėsi Abraomo šeimos vaikščiojimu su Juo. Tiktų ir toks apibrėžimas: Jis nebūtų atskleidęs Savojo plano (Abraomui ir šeimai), jei šeima nebūtų vaikščiojusi Jo keliais.


Leiskite paklausti: kiek šeimų, nevaikščiojančių su Dievu pažįstate, kurios žinotų ką Dievas joms kalba apie tai, ką Jis daro žemėje, jų bendruomenėje ir jų gyvenime? Kiek tu žinojai apie Dievo valią iki atgimimo iš naujo? Jei kuri nors mama ar tėtis nenori Dievo, tai Jis ir nedalyvauja jų gyvenime. Kam Jis atskleis Savo planus ir kelius? Šeimos nariams kurie vaikščioja su Juo. Jei tu esi su Juo, tu turi apreiškimą. Jei tu nesi Jame, tu neturi apreiškimo.

Įspėjimas: 3 sekantys paragrafai pribaigs jūsų religinį mąstymą ir padės jums pertvarkyti prioritetus
Šeima ir jos nariai išlieka pagrindiniu būdu įvykdyti Jo valiai žemėje – ne apaštalai, ne pranašai, ne pastatai vadinami bažnyčia ir ne pastoriai. Pastarieji tai auditorinio mąstymo, sukurto žmonių maždaug 300 po Kristaus padarinys, juo jūs buvote užkrėsti. Mamą, tėtį ir vaikus, Dievas išrado daug seniau, nei sukūrė pranašus ir apaštalus. Iš tiesų tai Adomas ir Ieva, taigi, mamos ir tėčiai YRA apaštalai ir pranašai, pastoriai ir mokytojai bei evangelistai savo vaikams. Didysis penkianaris tarnavimas prasidėjo nuo Adomo ir Ievos, o šiandien – tai mamos ir tėčiai, gyvenantys dėl Dievo ir mokantys savuosius vaikus, kaip gyventi kartu su Juo, savo pavyzdžiu ir žodžiu. Mūsų, Naujojo Testamento laikais, iš mamos ir tėtės penkianario tarnavimo plaukiama į išorę, į didesnę Dievo šeimą, susirenkančią namuose santykių tinkle. Tokiu atveju, kiekviena charizminė dovana, kiekviena (kad ir penkianarinė) tarnavimo dovana, visos motyvacinės dovanos, veikiančios tikinčiųjų susirinkime, plaukia iš sveikų ir tikinčių šeimų, kurios pačios gyvena tais dalykais.

Mano mama buvo evangelistė man. Ji buvo mano pirmoji mokytoja, pastorė, tikra pranašė ir tikrai – apaštalė, nes ji pradėjo Dievo darbą mano širdyje, kurį neilgai trukus, pratęsė mano vidurinės mokyklos draugė Dženi. Iki pat šios dienos ji yra mano ir Barbaros artima draugė. Ji taip pat mums buvo visu tuo ką paminėjau aukščiau. Pakeisk savąjį penkianario tarnavimo ir Dvasios dovanų supratimą. Visų pirma šie dalykai randami šeimose, nes jas, ir visa kita kas plaukia iš šeimos, Dievas sukūrė pirmiau.

Metų metais aš mačiau vyrų ir moterų, sutuoktinių – tėvų ir mamų, bėgiojimą po konferencijas. Jie melsdavosi, kad vyktų Dievo valia, kad vyktų visuomenės prabudimas ir prabudimas jų šeimose. Jie išleisdavo tūkstančius dolerių iš šeimos biudžeto, ištisas dienas nebūdavo su savosiomis šeimomis, nes užuot vaikščioję Dievo aukščiausiame, geriausiame ir originaliame pašaukime, jie melsdavosi prabudimo. O tereikia būti vyrais ir žmonomis, mamomis ir tėčiais ir būti penkianariu tarnautoju savo vaikams.

Visi tie asmenys, su kuriais detaliau pasikalbėdavau apie jų gyvenimo prioritetus, reikšdavo nepasitenkinimą Dievu, atrodydavo, kad Jis neveikia jų gyvenime. Per eilę metų mano patarimas išliko nepakitęs – pirminis Dievo veikimo būdas yra šeimos. Taigi eikite ir būkite šeima, palikite savo religinį veidą prie durų ir tiesiog būkite ten. Gyvenkite Dievo būdu ir ramiai bendraukite. Dėl mūsų aiškumo Dievas suskirsto ir įvardina savo veikimo būdus, tačiau būdamas romios ir nuolankios širdies, Jis nemąsto pareigybiniais terminais, Jis tiesiog daro tai ką daro. Taigi mamai ar tėčiui Jis gali duoti išminties ar pažinimo žodžius, stebuklą ar konkretų tikėjimą jų vaikui. Ir iš tikro jie yra pastoriai ir mokytojai ir visa kaita – romiai ir nuolankiai BŪKITE tuo savojoje šeimoje.

Šią savaitę baigiau straipsnio limitą, tačiau kitą savaitę, klausiu ir atsakysiu: kur yra Dievas, kuomet vaikai tampa aukomis?

Iki tada, iki kitos savaitės! Būkite palaiminti


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.