Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. gruodžio 4 d., ketvirtadienis

Manipuliacija, dėmesio sutelkimas ir Jėzus. 1 dalis

John Fenn, 2014 m. spalio mėn. 17 d.,

Sveiki visi,
Krisas turi motorizuotą neįgaliojo vežimėlį, su kuriuo jis važinėja gyvenvietėje sveikindamas kaimynus, šunis ir komentuodamas viską, ką mato.

To pasekoje, jis važinėja žvyruotais gyvenvietės takeliais zigzagais, priklausomai nuo to, kur tuo metu nukreiptas jo dėmesys: voverė tauškia nuo medžio kamieno, ir štai jis jau keičia kryptį link jos. „Labas išdykėle vovere, ką tu čia darai?“ – klausia jis kikendamas pats sau. Tuomet, pastebėjęs Krisą suloja „Šešėlis“, mūsų kaimyno milžiniškas juodas šnauceris, ir Krisas jau vairuoja link jo atsakydamas jam: „Labas, Šešėli, aš atvažiuoju, aš atvažiuoju“. Ir taip mes kreivaliojame tokiu maršrutu tolyn keliu per gyvenvietę – jis važiuoja, aš einu! Atstumas nuo mūsų namų iki pašto dėžučių gyvenvietės pakraštyje yra 1,4 mylios (400 metrų). Pašto dėžutės yra mūsų apsisukimo taškas, reiškiantis, kad mes apsisukame ir vėl kartojame viską iš naujo dažnai po 1-1½ val. vieno pasivaikščiojimo metu, pirmyn ir atgal, pirmyn ir atgal.

Kai Barbara ir aš kalbėjomės apie paskutinę madingą knygą, kuri patraukė krikščionių dėmesį – „The Mystery of the Shemitah” - „Shemitah paslaptis“ (ji man patiko), aš uždaviau šį klausimą: „Įdomu, kiek krikščionių suvokia, kad jais manipuliuojama?“

Ji paklausė, ką aš turiu omeny ir aš atsakiau, kad „krikščioniška“ verslo sistema pristato dalykus taip, kad kai tik atslūgsta dėmesys vienai populiariai temai, iškyla kita, ir taip Kristaus kūno dėmesys juda zigzagais nuo vienos „topinės“ knygos, mokymo, įvykio ar filmo prie kito niekada nesibaigiančiame parade. Kai kurie iš tokių judėjimų turi prie jų prisirišusią dvasią, kai kurie yra sukurti. Didelė dalis Kristaus kūno blaškosi nuo vieno „hito“ prie kito taip, kaip Krisas važinėja zigzagais gyvenvietėje.

Tokio elgesio nėra nei Naujajame Testamente nei jo rašytojų mokymuose
Barbara ir aš pažįstame Viešpatį nuo 1970 metų ir mes matėme zigzagais judančius krikščionis visą mūsų gyvenimą. Kai aš buvau paauglys mama davė man dvasinę (bet nekrikščionišką) knygą „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“, o prieš tai, ar po to (nepamenu) ji primygtinai reikalavo, kad perskaityčiau Chuck Colson „Gimęs iš naujo“. Po to sekė Harold Hill „From Goo to You by way of the Zoo“, kuri, pamenu, jog buvo juokinga ir įdomi. Tuomet John Sherrill „Jie kalba kitomis kalbomis“ ir t.t.

Bet užuot vardinus pirmyn nuo 1970-ųjų, pažiūrėkite nuo dabartinių laikų atgaline tvarka. Štai keletas: „Shemitah paslaptis“, prieš tai buvo „Keturi Kraujo mėnuliai“, dar anksčiau „Dangus yra realus“ ir dar anksčiau „Pranašautojas“, „Paliktieji“ serijos... grįžtant dar mes randame „Jabezo maldą“... na ir jūs pagavote mintį. Daugelis jūsų galėtų papildyti šį sąrašą, nes taip pat esate matę tokių pavyzdžių.

Buvo ne tik knygos ir filmai, bet taipogi „išsiliejimai“ (angl. outpourings) ir su jais susiję mokymai bei pamokslininkai, kurie ėjo su jais, arba bent laikinai buvo tos kultūros dalimi. Buvo laikas angelų vardų/įvardinimo, ėjimo į dangų savo noru, atviro dangaus, asmeninių pranašysčių, auksinių dulkių, plunksnų, mokymo apie demonus / išlaisvinimo, vidinio išgydymo, titulų prie vardų: „apašalai“, „vyskupai“, „pranašai“, mokėjimo už asmenines pranašystes, „ką kalbėsi, tą turėsi“, praturtėk greitai, 100-iopas atlygis ir t.t....

Viešpats sako - sutelk savo DĖMĖSĮ!
Praeitą savaitę aš dalinausi, kaip Viešpats 3 kartus šias metais aplankymų metu man asmeniškai ir dar kartą tarnavimo metu, pasakė, kad dabar Kristaus kūnui laikas žinoti, kam mes priklausome. Tai reiškia, kad dabar yra laikas Dvasioje sutelkti dėmesį, susiaurinti savo laiko ir pinigų investicijas į svarbius dalykus. Žmonės, su kuriais mes bendraujame reikia, kad būtų tame pačiame dvasiniame lygmenyje ir mes turime nustoti judėti zigzagais po daugelį krikščioniškų antraščių, kurios nori pritraukti mūsų dėmesį.

Man patinka būti Viešpaties buvime. Bet aš niekada nesivaikiau Jo buvimo ir nejaučiau, kad man to reikėtų. Jis gyvena manyje, ko dar aš galiu prašyti? Jo išsiliejimas visų pirma yra manyje, tad kodėl aš turėčiau vaikytis naujausią krikščionišką superžvaigždę? Bet Kristaus kūne yra srovė, kuri jungiasi prie kiekvieno naujo „išsiliejimo“, kai kurie jų gyvena nuo įvykio iki įvykio, kurie yra jų dvasinės aukštumos tik tam, kad grįžtų prie realaus gyvenimo, kuris yra jų dvasinės žemumos.

Ir man patinka geros mįslės/paslaptys – nesupraskite manęs neteisingai. Man patinka, kad Žodyje yra daug simbolių ir ženklų, kurie kalba apie dvasines paslaptis. Bet Kristaus kūne yra srovė, kuri sutelkia visą savo dėmesį, kad surastų pasaulinių įvykių atitikmenis Rašte tam, kad galėtų atspėti ateitį, ieškodami rakto atrakinančio paėmimo, III Pasaulinio karo ar invazijos į Izraelį datą.

Baimės dvasia – tai svarbu!
Greičiausiai didžiausias dalykas, kuris pritraukia Kristaus kūno dėmesį šiuo metu nėra konkreti knyga, įvykis, mokymas ar filmas. Tai baimės dvasia. Iš tikrųjų baimės dvasia yra tai, kas motyvuoja daugelį žmonių, kurie skiria daug proto ir dvasios energijos visiems šitiems dalykams. Apsigaubę dvasingumu, iš tiesų jie bėga paskui šiuos dalykus, nes bijo ateities.

Jie bijo, kad jų gyvenimas pasikeis. Jie bijo, kad nebus pinigų. Jie bijo, kad bus palikti paėmimo metu suspaudimų laikotarpiui, arba persekiojimų, arba sunkumų. Tačiau jie iš tikrųjų bijo, nes nepažįsta pakankamai gerai Viešpaties, kad būtų Jo artume, kur nėra baimės, tik meilė, ramybė ir užtikrintumas. Jie kovoja su baimės dvasia ir rūpinasi ateitimi bėgiodami paskui populiarius mokymus užuot pasilikus su Tuo, Kuris gyvena jų viduje.

Saugokitės baimės dvasios, kuri yra prisirišusi prie krikščioniškų mokymų, knygų ir „išsiliejimų/įvykių“.

Vaikų charakteristikos
„Mums neskirta/mes neturime likti vaikais, siūbuojamais bei nešiojamais bet kokio mokymo vėjo ir žmonių, kurie yra ekspertai sumaniai pateikti melus ir apgaules. Mums skirta/mes turime tvirtai laikytis tiesos meilėje ir augti visame kame į Jį, kuris yra galva – Kristus. Nes nuo galvos visas kūnas, kaip darni struktūra sujungta raiščiais, kuriais yra aprūpinta, auga dėka teisingo atskirų dalių funkcionavimo iki pilnos brandos meilėje“. (Efeziečiams 4:14-16, JB Philips vertimas).

Daugelyje vertimų žodis „vaikai“ (gr. nepios) verčiamas į „kūdikiai“. Tikslesnis pažodinis vertimas „siūbuojamais bei nešiojamais bet kokio mokymo vėjo“ būtų „blaškomi bangų ir įsukami į sūkurius visokių šviežių mokymų vėjų“.

Žodis išverstas kaip „ekspertai sumaniai pateikti“, yra graikiškas žodis „cubos“, angl. cube, kuris reiškia kauliuko metimą žaidime, bandant suklaidinti ir manipuliuoti tais, kurie žaidžia. Likusi frazės dalis graikiškai skamba kaip „panourgia“ ir išvertus pažodžiui reiškia vyrus, kurie „viskam pasiruošę".

Tai reiškia, kad mes, kaip Kristaus kūnas, neturime likti kūdikiais ar mažais vaikais bėgiojančias nuo vieno gudraus pristatymo prie kito, nes iš tiesų tai po krikščionišku dvasingumu paslėpta apgaulė. Tai daro mūsų dvasinį gyvenimą panašų į plūduriavimą ant bangų audros metu.

Mes turime augti meilėje Kristuje, susitelkę į mūsų vienintelį tikslą: būti tokiais kaip Jis. Nusimesti kiekvieną dėmesį blaškantį dalyką, kuris nukreipia nuo to vienintelio tikslo. Suauk Kristaus kūne, liaukis būti blaškomas manipuliatorių. Būk sutelkęs dėmesį tik į Kristų ir mokėk kainą tam, kad išmoktum patekti į Jo buvimą, disciplinos, Jo gyvenimo būdo – visų žmonių Tarno su nusižeminusia ir romia širdimi – mes turime būti tokie kaip Jis!

Ar jūs pažįstate Jį?
Daugelis krikščionių iš tiesų nepažįsta Viešpaties. Jie žino APIE Jį. Jie yra išgyvenę Jo artumą bažnyčios susirinkimuose kartu su kitais. Jie žino kai kuriuos Jo karalystės principus. Tačiau jie arba nepažįsta Jo pakankamai gerai, kad nebijotų (kartais netgi tie, kurie pažįsta Jį dešimtmečiais) arba jie niekada neišmoko disciplinuoti ir kontroliuoti savo minčių bei emocijų, kad paimtų jas nelaisvėn į Jo artumą savo dvasioje.Todėl jie juda zigzagais savo dvasiname dėmesyje, kaip Krisas važinėdamas zigzagais gyvenvietėje. Kaip Viešpats man ir pasakė 2001 metų vasario mėnesį aplankymo metu: „Matyk tai, ką Aš matau: žmonės bėgioja iš vieno į kitą susirinkimą, ieškodami reginių, galvodami kad TAI yra antgamtiška, kol tuo tarpu jie nepastebi antgamtinio darbo savo tarpe, netgi savo širdyje, nes pats mokinystės procesas YRA antgamtiškas“.

Ši serija yra pranašiško pobūdžio ir ji yra apie tai, ką Jis sako apie augimą, vietoj bėgiojimo šen bei ten. Ji yra apie tai, kaip užaugti ir iš tiesų pažinti Jį. Daugiau kitą savaitę, iki tada, būkite palaiminti!


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.