Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. kovo 31 d., pirmadienis

Vidinis išgydymas? 1 dalis

John Fenn, 2008 m. rugpjūčio mėn. 16 d.,

Sveiki,
Anksčiau aš nesu rašęs apie vidinį išgydymą, bet kelis mėnesius apie tai galvojau. Apskritai įdomu, kodėl tiek daug žmonių linkę kaltinti savo praeitį, arba žmones, kuriuos sutinka ar sutiko, kaip priežastį, kodėl jie negali teisingai elgtis. Aš padariau išvadą, kad daugeliui reikia vidinio išgydymo, bet ne taip, kaip jį dažniausiai apibūdina „bažnyčionybė“.

Apibrėžimas – prašau
Aš kalbu apie „vidinį išgydymą“, norėdamas paaiškinti kaip galima patirti emocinį išgydymą neinant į išgydymo tarnavimą pas kažką, tikintis, kad kiekvienas skausmingas įvykis gali būti pergyventas iš naujo, o Jėšua (Jėzus) kiekvieną palies ir pašalins sužeidimą.

Tai nuostabu, kai Jis išgydo emocijas tokiu būdu, bet paprastai mes turime praeiti tai žingsnis po žingsnio, ir būtent apie tai aš šiandien kalbėsiu.

Ką daryti, oi, ką gi daryti?
Nuo tada, kai aš ir mano žmona, būdami paaugliais pažinome Viešpatį, mes klausiame savęs trijų klausimų:
1)    Ką Tėvas norėtų, kad galvočiau, sakyčiau, arba/ir daryčiau?
2)    Kaip tai gali man padėti augti ir panašėti į Kristų?
3)    Kokia yra mano atsakomybė ir kokių veiksmų ji reikalauja?

Taigi mūsų patarimas žmonėms metų metais visada buvo su tokiu tikslu, kad asmuo judėtų ta kryptimi, jog tikintysis visada klaustų šitų 3 dalykų ir judėtų pagal tai.

Bet tiesa yra tokia, kad daugelis žmonių neklausia pačių savęs šitų 3 klausimų, ir jeigu jie nenori augti Kristuje, jiems negalima padėti, nes pagaliau kiekvienas incidentas gyvenime yra galimybė arba augti, arba sustingti ir užsistovėti, ir tik tiems, kurie nori augti, galima padėti. Tie, kurie nori būti sustingę, jie susiras tą, kuris leidžia išsiverkti ant peties, arba tuos, kurie pateisins jų būklę.

Asmuo mato gyvenimą per tai, ką jis nešiojasi savo širdyje. Jeigu tai, ką jis nešiojasi skiriasi nuo to, ką Jėšua nori, kad jis ten turėtų, tuomet Viešpats prašo palikti tuos dalykus, ką jie ten nešiojasi, arba galvoja/elgiasi kitaip su jais, arba galvoja/elgiasi kitaip su asmeniu (-imis), kuris sužeidė (realiai, arba tai tik įsivaizdavimas), o jie ir toliau tai nešioja.

Baimės faktorius
Baimė yra dėl to, kad Jėšua lieps jiems palikti dabartinę tokią įprastą ir pažįstamą situaciją, kuri yra patogesnė nei dar nežinomas gyvenimas, kurį Jis siūlo. Taigi, arba jie peržengs tą emocinį slenkstį ir pakils emocionaliai, arba atitolins save (emocionaliai ir fiziškai) nuo mylimųjų ir/arba draugų.

Naujos mintys, naujas savęs matymas, nauji būdai mąstyti, reaguoti į žmones – visa tai gali gąsdinti asmenį, kuris gyveno sužeidime. Daug lengviau pateisinti nuodėmę, apkaltinant kurį nors kitą: sutuoktinį, giminę ar draugą, negu nusižeminti prieš juos, pripažįstant, kad pats turi problemą ir šaukti: „padėkit man!“

Daug lengviau ieškoti vienkartinio Viešpaties prisilietimo, kad visa tai būtų nuvalyta vienu brūkštelėjimu, nei praeiti gijimo procesą. Kartais tas troškimas gauti išgydymą per vieną prisilietimą tampa beveik priklausomybe, asmuo vaikščioja iš vieno tarnavimo į kitą, bando rasti vieną raktą savo išgydymui, užuot suvokdamas, kad Viešpats galbūt nori, jog jis praeitų išgydymo procesą, o ne viską atliktų vienas prisilietimas.

O kai kurie yra taip sužeisti, kad jie net nežino kaip pakeisti situaciją ir būti išgydytiems (apie tai, kitą savaitę antroje šios serijos dalyje)

Nešaukite dabar ant manęs
Sužeidimas nėra pateisinimas daryti tai, kas neteisinga. Taigi, nebūtinai turi būti emocionaliai išgydytu, kad pradėtum teisingai elgtis. Kiekvienas gali pradėti ten, kur jis yra ir Viešpats pasitiks jį tenai.

Netgi tarp netikinčiųjų sąrašas žmonių, kurie padarė pozityvų skirtumą pasaulyje – išradėjai, pramonės lyderiai, ir panašiai, yra pilnas žmonių, kurių praeitis buvo labai labai sunki, bet jie išmoko daryti teisingus dalykus, netgi be Kristaus, taigi nebūtinai pirma būti išgydytam, kad darytum teisingus sprendimus.

Izaijo 9:6 Jėšua yra vadinamas „patarėju“ (Hebr. Tas, kuris teikia patarimą), ir mes privalome suvokti, kad Jėšua patarimas bus pagal Jo Žodį ir padės mums tapti labiau tokiems kaip Jis. Aš pasiruošęs padėti asmeniui, vadovauti dvasiniais patarimais tol, kol asmuo, kuris tai gauna, taiko tuos patarimus savo gyvenime.

Aš galvojau, kad vidinis išgydymas – tai vaikščioti į išgydymų tarnavimą pas kažką, kas padės pakeisti mano praeitį?
Jūs galbūt mąstote, kad aš niekada nepatyriau emocinių susižeidimų, bet tai netiesa. Prašau negalvokite, kad prieš, arba nuo tada, kai mes atėjome pas Viešpatį, mano žmona ir aš gyvenome pagal motto iš kino filmo „Nimo sala“, kur sakoma: „Aš nenoriu liesti pasaulio, nes tai nehigieniška“.

Ne, mes abu atėjome iš namų ir šeimų situacijų, dėl kurių galbūt šiandien daug kas ieškotų „vidinio išgydymo“, arba bėgiotų po konferencijas ar tam skirtus tarnavimus. Mes ėjome per „vidinį išgydymą“ nuo tų šeimyninių aplinkybių, darydami vieną sunkų sprendimą po kito, pasirinkdami paklausti tuos 3 klausimus, ir laikydami savo širdį teisingoje pozicijoje prieš Dievą bei darydami sunkius, bet teisingus dalykus, tokiu būdu gydami ir panašėdami į Jėzų.

Oscar Wilde pasakė: „Patyrimas, tai vardas kuriuo visi vadina savo klaidas“ ir mes turime daug patyrimų!

Supraskite teisingai: „Man teko pabuvoti įvairiose situacijose, kai Tėvas man davė pažinimo žodį arba mini-regėjimą dėl specifinio įvykio kažkieno gyvenime, kuris žiūrint Dievo akimis vedė į ramybę ir supratimą toje situacijoje. Bet dažniausiai „vidinis išgydymas“ ateina ne išgydymo tarnavimo metu, su kažkuo, kas padeda per petį žiūrėti į skausmingus praeities įvykius, bet žiūrint į priekį į Jėzų, kuris yra mūsų tikėjimo autorius ir užbaigėjas.

Prievartautojai su žmonija
Korinto miestas turėjo moto: „Laisvė ir žinios“, kuris apibūdina jų kultūrą; nuo pedofilijos iki prostitucijos, narkotikų, jie viską leido, vadindami tai asmens laisve.

Sekančiame skyriuje Paulius pateikia 3 dalių teiginį, į kurį mes galime žiūrėti, kaip į supynes, viename gale su nuodėmėmis, kitame gale – gyvenimas Kristuje, ir kas nutiko su jais, kai jie sutiko Kristų,- tiesiog viduryje.

Baigiant...
Jeigu kokiems žmonėms tikrai reikėjo vidinio išgydymo, kai jie atėjo pas Kristų, tai buvo Korinto piliečiai. Nuodėmių sąrašas, kurį Paulius pateikia, yra labai panašus į sąrašą pateikiamą vidinio išgydymo brošiūrose: „...  Nei ištvirkėliai (bet koks seksas už santuokos ribų), nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei (visas homoseksualizmo spektras), nei vagys, nei gobšai (vartojai, siekiantys asmeninės naudos), nei girtuokliai, nei keikūnai (literatūriškai „piktžodžiautojai“), nei plėšikai (grobikai/naudojantys jėgą) nepaveldės Dievo karalystės...“ (1 Korintiečiams 6:9-10)

Ar galite įsivaizduoti, kokia buvo netvarka Korinto šeimose? Daugelis tų, kurie gyveno, kaip anksčiau išvardyta sąraše, buvo tėvai, vaikai, seneliai, pusbroliai, pusseserės, darbdaviai – jūra sužeidimų! O dabar jie atėjo pas Kristų! Taigi, kaip Paulius pataria jiems išeiti iš savo praeities nuodėmių, susižeidimų, piktnaudžiavimų ir prisiminimų?

Sūpynių vidurys
Išvardijęs šitas įvairias nuodėmes, jūs galite pagalvoti, kad Paulius tuoj pat ims mokyti, kaip išlaisvinti protą iš šitų prisiminimų, arba grįš atgal ir pavaizduos Jėzų ateinantį į tas situacijas, arba pasiūlys išpažinti kiekvieną konkrečią nuodėmę, arba netgi rekomenduos intensyvią maldą su konsultantu.

Jis galėtų jiems netgi leisti elgtis nevaržomai, duodamas suprasti, kad mama ar tėtis skriaudė arba atstūmė vaiką, arba jį mušė, arba dabartinis sutuoktinis turi tokią panašią praeitį. Taip, jis galėtų pateisinti jų elgesį, nes jie tapo aukomis, arba dabar yra sunkioje situacijoje.

Vietoj to, Paulius sako štai ką: Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet jūs buvote nuplauti, jūs buvote pašventinti, jūs buvote išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia“. (1 Kor 6:11, vertimas iš anglų k.)

Atkreipkite dėmesį 3 dalykai, kurie nutiko, kai jie sutiko Jėzų: nuplauti (atgimę iš naujo), pašventinti (atskirti Dievui), išteisinti (paskelbti teisūs Dievo akyse).

Pačioje pabaigoje....
Jis tęsia sakydamas sekančioje eilutėje: „Viskas yra leistina man - leistina ir teisėta, bet ne viskas yra naudinga - gera daryti, tikslinga ir naudinga, kai lyginama su kitais dalykais. Viskas man leistina, bet aš netapsiu niekieno vergas ir nebūsiu po niekieno valdžia“ (Išplėstinis vertimas)

Įsivaizduokime, Paulius Kristuje – viename sūpynių gale žiūri atgal, pro vidurį, iš ten, kur jie sutiko Jėzų, link kito galo, kur yra nuodėmės. Kad pasiektų tas nuodėmes, jis turėtų eiti per tai, ką jis turi Kristuje. Taip, jis gali eiti atgal į savo praeitį, jei jis nori, naudodamas sarkazmą ir nurodydamas Korinto moto: „laisvė ir pažinimas“ , viskas yra leistina – BET- jis atsisako tapti (vėl) vergu arba būti tų dalykų pavergiamas, po jų valdžia.

Kai sukyla praeities nuodėmių arba piktnaudžiavimų prisiminimai, Paulius žiūri į tuos dalykus per Kristų; jie buvo nuplauti, atskirti Dievui, ir Pats Dievas išteisino juos dangiškame teisme, ir jie turėtų pasipriešinti vėl būti pavergtiems, vėl grįžti į vergovę, kitame sūpynių gale! Bet kaip jie gali patirti išgydymą nuo prisiminimų, kaltės, arba emocinių sužeidimų, kurie įvyko dėl jų praeities (arba dabartinio) gyvenimo?

Apie tai sekančią savaitę, kai aš pasidalinsiu kaip aš praėjau savo vidinio išgydymo procesą, taigi likite su mumis!

Tiek minčių šiandien. Laiminu visus!


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.