Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. kovo 16 d., sekmadienis

Kraujo Mėnulis pagal Bibliją. 2 dalis

John Fenn, 2014 m. vasario mėn. 28 d.,

Sveiki,
Vyras ir žmona pietums pakvietė 2 poras, su kuriomis draugavo. Jis vėlavo grįžti iš darbo, taigi jo draugai atvyko pirma jo. Kai jis įėjo pro duris, jie visi pasisveikino, o jo žmona paklausė: „Brangusis, kaip praėjo darbo diena?“ Jis atsakė: „OK, viskas gerai, gera diena, turėjau gerus priešpiečius, prezentacija praėjo gerai, tik šiek tiek užstrigau transporto kamštyje pakeliui į namus. Viskas normaliai.“

Ir pabaigęs, jis pagalvojo, kad pasakė viską
apie tą dieną. Jis negalėjo suprasti, kodėl kam nors reikėtų daugiau informacijos, daugiau nei ta, kuria jis pasidalino. Bet jis klydo.

Jo žmonos vertinimu jis nepasakė jai nieko. Anksčiau jų santuokoje ji galbūt stebėjosi: „Kodėl jis man nekalba?“, bet bėgant metams ji suprato, kad jis neslepia informacijos, tai vyksta dėl to, kad jis yra vyras. Taigi negalima jo visiškai kaltinti.

Tai prasideda
Viena iš moterų, kuri šiek tiek žinojo apie jo darbą paklausė: „Kaip sekasi naujam pardavėjui?“ Jis atsakė: „Puikiai. Jis jaunas ir uolus, bet turi nedaug patyrimo. Šiek tiek suklydo tvarkydamas dokumentus. Aš daviau jam darbo partnerį, kuris dirba jau 15 metų, taigi šitai turėtų padėti.“

Tos žmonos vyras įsijungė į pokalbį: „Aš galvoju, kad mačiau tave per priešpiečius, kur tu valgei? Vyras atsakė: „Tu galėjai matyti mane. Aš su grupe nuėjau į meksikietišką restoraną miesto pakraštyje, jis labai geras, jie ten pateikia plonus baltus grūdų traškučius, kuriuos aš mėgstu labiau nei storus geltonus, kokius galima gauti daugumoje kitų vietų, taigi, tai buvo gerai. Mums visiems vieną kartą ten vertėtų nueiti.“

Kol visi klausinėjo detalių, jo žmona įsiterpė: „O kaip bosui patiko tavo prezentacija?“ „Iš tiesų patiko, nors Fredas metė iššūkį mano išvadoms, bet jam reikėjo tik paaiškinti. Visi sutiko, kad aš gerai padirbėjau, ir jie kitą savaitę tai aptars taryboje.“

Tuo metu kitas vyras uždavė klausimą visiems: „Ar kas nors iš jūsų šį vakarą matė auto avariją?“ Tada šeimininko žmona atsigręžė į vyrą ir paklausė, ar ta avarija sukėlė transporto kamštį, kurį anksčiau paminėjo jos vyras?“

„Taip, aš mačiau tai. Avarija įvyko statybvietėje, kur 2 juostos susilieja į vieną, nedidelis incidentas, niekas nenukentėjo, bet tai užtvėrė eismą, ir dėl to policijai buvo sunku privažiuoti iki įvykio vietos.“

Ir pagaliau jo žmona pajuto, kad ji sužinojo apie jo dieną. Jis galvojo, kad apšviestas prožektorių lempos, tik atsakinėjo į klausimus smalsiai detektyvų komandai, kuriai rūpėjo kiekviena jo gyvenimo detalė.

Atsisakymas: Vardai nepaminėti, kad būtų apsaugotas privatumas. Bet tai būdinga kiekvienam vyrui. Šis pasakojimas nėra kiekvienos santuokos stereotipas, bet jei esi vyras ir turi „informacijos nutylėjimo sindromą“, prašau kreipkis į „Vyrų maldą“‚ kaip matome „Red Green“ TV laidoje: „Aš esu vyras, bet jei reikia, manau, kad galiu keistis.“

Vienas pokalbis
Vyras įėjo pro duris ir pasakė pagrindines savo dienos temas, bet jo draugai pokalbyje sužinojo daugiau detalių, baigiant detalėmis apie auto įvykį dienos pabaigoje.

Tačiau tos papildomos detalės visos buvo vieno pokalbio dalis, kuris prasidėjo neaiškiais kontūrais ir baigėsi mažomis detalėmis. Jei jūs vėliau apžvelgdami paskaitytumėte pokalbio transkripciją, ir išimtume vieną pasikeitimą mintimis iš pokalbio, galėtumėte susidaryti neteisingą vaizdą apie jo dieną. Tą dieną buvo daugiau nei traškučiai ir salsa. Nesusitelkime į traškučius ir salsą.

Dabar pagalvokime apie tai, kaip tai susiję su skirtingomis pranašystėmis apie kruvino mėnulio paminėjimą įvairiose Biblijos vietose. Jie yra vieno pokalbio dalimi.

Pirmyn
Joelio pranašystė 850 BC (prieš Kristų) apie tamsią saulę/mėnulį dalis to paties pokalbio, kaip ir Jėzaus pranašystė Mato 24 skyriuje – pranašystė apie tamsią saulę/mėnulį, kaip Petras citavo Joelį Apaštalų darbų knygos 2 skyriuje apie tamsią saulę/mėnulį, kaip Jonas papasakojo apie savo regėjimą 100 metų po Kristaus apie ateinantį Jėzaus sugrįžimą ir mėnulio/saulės užtemimą. Visa tai panašu į vieną ir tą patį pokalbį tarp žmonos, vyro ir jų svečių, kurį anksčiau skaitėte.


Mes darome klaidą, kai žiūrime į pranašystę laike, panašiai kaip išdėstydami ją išilgai geležinkelio bėgių, pradėdami iš kairės ir eidami į dešinę, suskirstydami į segmentus pagal kultūrą ir laiką. bet AŠ ESU yra visada esantis, taigi laikas ir kultūra atmetama ir lieka tik tai, ką sako Dvasia. Visa tai vienas pokalbis įkvėptas Šventosios Dvasios.

Prieš kažkiek tai metų Tėvas man kai ką pasakė, kas padėjo man tai suprasti: Jis pasakė, galvoti apie (Jį) ir visas pranašystes šia tema taip, lyg jos būtų sudėtos ant stalo, o tu žiūri žemyn iš viršaus į stalo viršų. Jos visos yra ant to pačio stalo. Tu gali judėti nepriklausomai nuo Joelio iki Jėzaus, Petro, Jono per 950 istorijos metų, nes tu esi virš stalo – virš laiko. Toks yra AŠ ESU. Ne laiko tėkmėje, kaip žmogus, bet virš laiko, kaip AŠ ESU. Iš šitos perspektyvos tu gali matyti visas paranašystes (ir iš esmės Žodį) jos yra dalis to paties pokalbio.

Šitos pranašystės nėra atskirtos 950 metų kaip tai atrodo natūraliai. Realybėje jos visos stovi viena prie kitos ant to paties stalo, visos sako, ką Šventoji Dvasia joms liepė, visos yra iš to paties pokalbio apie ženklus, kurie lydi Kristaus sugrįžimą.

Taigi, mano palyginime apie Jėzų Evangelijose yra...
Padėkime į šoną mano pajuokavimą apie vyrų ir moterų skirtumus. Mano palyginime Jėšua yra tas vyras, kuris įeina pro duris ir pradžioje pateikia tik pagrindinį dienos eskizą – Jėzaus pranašystė apie paskutines dienas Mato 24 skyriuje yra tie pagrindiniai, bendri bruožai.

„Po tų dienų suspaudimų saulė patamsės ir mėnulis nešvies; žvaigždės kris iš dangaus ir dangaus jėgos bus sudrebintos. Ir tada pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas danguje, ir visos žemės giminės gedės...“

Bet daugiau detalių šiai pokalbio daliai ateina iš Joelio 2 skyriaus:

Trimituokite Sione, skelbkite pavojų mano šventajame kalne. Tedreba krašto gyventojai, nes ateina Viešpaties diena, nes ji arti. Tamsi, niūri ir debesuota diena. Kaip ryto migla apgaubia kalnų viršūnes… Prieš juos drebės žemė ir svyruos dangus, saulė ir mėnulis aptems, žvaigždės nebespindės… Saulė pavirs tamsa ir mėnulis – krauju, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai…“

O Petras per sekmines Apaštalų darbų 2 skyriuje pakartoja kai kurias Joelio pranašystės dalis, bet supranta šias dalis iš kitos perspektyvos:

„...Aš darysiu stebuklų aukštai danguje ir apačioje, žemėje, parodysiu ženklų: kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsybe, o mėnulis – krauju, prieš ateinant didingai ir šlovingai Viešpaties dienai. Ir kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas“

Vis dar tame pačiame pokalbyje, Jonas Apreiškimo kygos 6 skyriuje mato skirtingas detales:

„Aš mačiau, kai Jis atplėšė šeštąjį antspaudą. Ir štai kilo didelis žemės drebėjimas, saulė pasidarė juoda kaip ašutinis maišas, mėnulis tapo lyg kraujas, o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemėn, tarytum stipraus vėjo purtomas figmedis mestų dar neprinokusius vaisius. Dangus nutolo tarsi suvyniojamas knygos rietimas, ir kiekvienas kalnas ir sala buvo išjudinti iš savo vietų.“

„Ir tada žemės karaliai, didžiūnai, karo vadai, turtuoliai, galiūnai, visi vergai ir visi laisvieji pasislėpė urvuose ir tarp kalnų uolų. Jie šaukė kalnams ir uoloms: „Griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo Sėdinčiojo soste veido ir nuo Avinėlio rūstybės, nes atėjo didi Jo rūstybės diena, ir kas gali prieš Jį išstovėti?!

Išvados: Mes galime matyti, kad saulės/mėnulio apibūdinimas, apie ką kalbėjo Jėšua, Petras, Jonas, yra keturios vieno pokalbio dalys. Tai pasirodys Jo sugrįžimo metu, kuris bus po Antikristo pasirodymo šventykloje Jeruzalėje, kaip mūsų Uola padedėjo kontekstinį pokalbio pamatą.

Jeigu jūs norite paskaityti knygą, kur pateiktas geras švenčių dienų tyrimas ir kaip istoriniai įvykiai sutampa istorijos bėgyje, aš rekomenduoju vėlesnę Grant Jeffrey knygą: „Pasimatymas su Likimu“. Jei jūs norite žinoti daugiau, kaip su Kristaus grįžimu yra susieti šeštas anspaudas, šeštas trimitas ir šeštas indas, ir apie kitus anspaudus, trimitus ir indus, aš siūlau savo serijas apie Apreiškimo knygą.

Tik perspėju nesiginčykime dėl traškučių ir salsos, ten vyksta platesnis pokalbis.

Laiminu visus!


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.