Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. kovo 11 d., antradienis

4 Kraujo Mėnuliai

John Fenn, 2014 m. vasario mėn. 15 d.,

Sveiki,
Daugelis žmonių klausinėjo dėl mokymo „4 Kraujo mėnuliai“, paremto 2008 metais paskelbta Marko Bilzt teorija. Tai tapo pavadinimu bestselerio, parašyto kartu su John Hagee, kurią aš taip pat perskaičiau. Kai kurie man rašė, nes manė, kad aš atskleisiu tiesą apie tai, būtent ką sako Raštas šia tema. Taigi, aš rimtai priėmiau tokį jų pasitikėjimą.

Kur yra ta sala?
1879 metais italų laivo Barone Podesta kapitonas atrado mažą salą beveik 1400 km (870mylių) į vakarus nuo Čilės. Jis pavadino tą salą „Podesta“, ir jį pradėjo vadinti naujos žemės atradėju, bet nuo pat pradžių jis sutiko pasipriešinimą, nes kiti negalėjo rasti tos salos.

56 metus iki 1935m. sala buvo visuose Ramiojo vandenyno žemėlapiuose, kol ji buvo iš ten išimta. Daugelis tikėjosi, kad jis norėjo išgarsėti kaip naujos žemės atradėjas tame tyrinėjimų amžiuje. Nors kapitonas vis teigdavo, kad ji egzistuoja, ji taip ir nėra surasta iki šios dienos.

Italų kapitono vardas buvo Pinokis (Pinocchio), ir 2 metai po jo neįrodomo atradimo italų autorius Carlo Collodi parašė seriją vaikiškų apsakymų apie berniuką vardu Pinokis, kurio nosis tapdavo vis ilgesnė, kai jis sakydavo melą.

Dabar aš nesakau, kad Pinocchio nosis augo kiekvieną kartą, kai jis patvirtindavo tos salos egzistavimą, bet tai rodo – jei teiginys dažnai kartojamas, jis daugeliui žmonių tampa tiesa, kol tai nepaneigiama. Kai kurie mąsto taip: „Nereikia man tavo faktų, nes aš jau turiu savo nuomonę“, bet kiti nori tiesos.

Tik po, kai buvo kruopščiai ištyrinėta vietovė, kur pasak Pinocchio turėjo būti sala, buvo įrodyta, kad tai netiesa. Galbūt jis taip norėjo, kad jo raportas būtų tiesa, jog pasakė tik pusę tiesos, ir todėl nepaminėjo kai kurių faktų, arba jis pats suklydo ir netyčia padarė neteisingas išvadas.

Ir tai aš teigiu, nors nekritikuoju „Keturių kraujo mėnulių“ mokymo, nes mes turime tikėti, kad autorius norėjo gero.

Klausimai susiję su knyga
Pagrindinis klausimas, kurį aš gavau buvo dėl „paėmimo“, kuris turi įvykti šį rugsėjo mėnesį arba sekantį, arba Ezekielio 38 karas tarp Izraelio ir jo sąjungininkių prieš Rusiją ir jos sąjungininkes, kuris vyks ši rudenį, arba tragiškos pasekmės JAV dėl to kad ji nustojo padedėti Izraeliui.

Knygos subtitras: „Kažkas turi keistis“, ir kadangi daugelis mūsų tikrai turi nuolatinį pojūtį savo dvasioje, kad dalykai keičiasi, mums įdomu, ar detalės suminėtos knygoje atitinka tai, ką mes jaučiame.

Ar ateityje bus svarbių įvykių Izraeliui ir pasauliui? Be abejo. Taigi viskas, ką rašiau anksčiau nereiškia, kad nebus dramatiškų dalykų šiais ir sekančias metais – Tėvas pasakė man daugelį kitų dalykų, ir Viešpats pasakė kai kuriuos dalykus taip pat, ką Jis daro Kristaus Kūne. Taigi aš žinau, kad kai kurie dideli dalykai vyks šiais metais iki 2017 metų (toliau Jis man neparodė).

Klausimai, kurie man buvo užduoti, kad atsakyčiau, buvo susieti su knygos teiginiais, taigi aš vis dar esu susitelkęs į tai.

Visų pirma – kas yra tas „kruvinas mėnulis“?
Knygos pagrindu paimtas toks reiškinys: mėnulis užtemimo metu, patekęs į žemės šešėlį, tampa raudonu. Kai tai nutinka, mėnulis vadinamas „kruvinu mėnuliu“, taigi toks knygos pavadinimas.

Kruvinas mėnulis yra taip pat derliaus mėnulis, pilnas ir aiškus, dėl dulkių, kurios pakyla nuo laukų derliaus metu, tampa raudonu, kuomet jis yra arti horizonto. Mėnulis gali pavirsti raudonu arba oranžiniu bet kada dėl dulkių atmosferoje, karščio bangų, ir kitų atmosferos faktorių. Tai pasikartojantis normalus reiškinys, kiekvieną kartą, kai mėnulis arti horizonto. Saulė taip pat pavirsta krauju tam tikra prasme; kiekvienas skaitantis šitai yra matęs, kaip kyla saulė ar mėnulis, ir kaip jie parausta panašėdami į kraują.

Ką sako knyga?
Knyga yra paremta Joelio 2:31: „Saulė pavirs tamsybe ir mėnulis krauju, prieš ateinant didžiai ir baisiai Viešpaties dienai.“

Mąstymo logika tokia: kas paverčia saulę tamsia ir mėnulį raudonu, ir atsakymas-mėnulio užtemimas. Tada jie apžvelgia šituos atvejus hebrajų švenčių metu ir randa užtemimų ketvertus, kuriuos sudaro 4 mėnulio užtemimai, pasirodantys kas 2 metai. (2 vienais metais, 2 kitais – viso keturi)

Su 2 užtemimais/kruvinais mėnuliais nieko žymaus nenutiko, taigi jie tai paliko, bet su kitais jie pastebėjo tuo pat metu vykusius pasaulio įvykius. Užtemimai, kuriuos jie pamini ir pasaulio įvykiai, su kuriais jie juos susieja yra tokie:

1493-1494 – Ispanų inkvizicija, kuri išvijo hebrajus iš Ispanijos
1949-1950 – Izraelio valstybės atkūrimas
1967-1968 – Šešių dienų karas (liepos 5-11, 1967)

Tada jie pastebėjo, kad 2014-2015 turi dar vieną rinkinį užtemimų, ir padarė išvadą, kad dalykai turi pasikeisti Izraelyje ir hebrajų žmonėms šiais ir sekančias metais. Tai knygos esmė.

Nelaimė tokia kad...
Iškeldinimo Ediktas buvo išleistas 1492, bet pirmas užtemimas pasirodė tik po metų, ir paskutinis užtemimas iš keturių – po 2 metų. (Be to – inkvizicija vyko nuo 1478-1834)

Izraelio valstybingumas buvo atkurtas 1948 metų gegužės mėnesį, bet užtemimas įvyko tik po metų – 1949 m., o paskutinis užtemimas – 1950 metais.

1967 metų užtemimai pasirodė tik po daugelio mėnesių, kai karas jau buvo baigęsis ir metai po to.

Bet kai kurie noriai priima, ką rašo „žymus vardas“ nepatikrindami pagrindinių faktų, kai kurie Kristaus kūne yra arti panikos dėl keturių užtemimų 2014-2015 metais. Ar „paėmimas“ įvyks šį rudenį, ar kitą? Ar Ezekielio 38 karas įvyks šį rudenį ar sekantį. Tik aišku, kad tie užtemimai nepranašavo įvykių, jie įvyko PO tų įvykių susietų su Izraeliu ir hebrajais.

Visi šitie įvykiai ir daugiau GALĖTŲ įvykti, bet „kruvino mėnulio“ užtemimai nepranašauja apie tai.

Kiti faktai, kurių nepamini knygoje
Izraelis naudoja mėnulio kalendorių savo šventėms, taigi bus užtemimai. Faktiškai 20-ame amžiuje mėnulio užtemimai pasirodė 37 kartus per 230 švenčių, tokia bendra statistika.

Autoriai nepastebėjo visų užtemimų, kurie vyko 20 amžiuje, ir dar daugiau 19-ame amžiuje bei kituose, rado 3, kurie sutampa su 3 įvykiais susietais su žydais ir Izraeliu.

Jie sukūrė visą knygą iš tų 3, kurie įvyko 1-2 metai po įvykių susietų su Izraeliu, ir tada pavirto 2014-2015 užtemimais, kurie pranašauja jums ir man šitiems ir kitiems metams.

Pasiliekant su jų logika, kadangi užtemimai pasirodys 2014 ir 2015, mums reikia pažiūrėti atgal į 2012 ir 2013 ir paieškoti svarbių įvykių hebrajų žmonėms tokių kaip inkvizicija, Izraelio valstybės atkūrimas, arba Šešių dienų karas. Hmmm... nieko tokio panašaus nėra. Taigi nepaisykite knygos teiginių.

Ji gerai pardavinėjama, ir jie gavo mano $7.74 už Kindle e-knygos versiją, bet jų mokymas ir logika yra totaliai neteisinga. Liūdna. Aš lieku prie Žodžio, Dvasios ir tiesos, o kai taip apgailėtinai padarytas darbas įstūmė didelę dalį Kristaus kūno į sumaištį ir baimę, aš negaliu to ignoruoti. (Ir negalima paneigti, kad jie ištraukė Joelio 2:31 iš konteksto, kad atitiktų jų teoriją).

Žinoma jei kažkas atsitiks šiais metais arba kitais Izraeliui, autorius sušuks „Aš sakiau jums“, bet kaip jūs skaitėte anksčiau, tai būtų akivaizdu, jei sakyčiau, kad mano komanda laimėjo svarbias varžybas dėl to, kad dėvėjau laimingas kelnaites. Tikėkime, kad Pinokis norėjo gero, bet jo salos iš viso nėra.

Laiminu visus!


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.