Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. kovo 26 d., trečiadienis

CWOWI E-Naujienlaiškis. Kovas 2014

John Fenn, 2014 m. kovo mėn. 19 d.,

Brangūs draugai,

Aš norėčiau pasidalinti mintimis apie tai, kokią vietą įvykiai Ukrainoje vaidina didesniame pranašiškame paveiksle, ir taip pat supažindinti jus su kitomis naujienomis.

Ką sako Raštas
Maždaug 600 prieš Kristų Ezechielis 38 skyriuje rašė, kad pakils karinis aljansas tarp tautų, ir jis tik dabar pirmą kartą istorijoje, atitinka modernią tarptautinę situaciją. Pritaikant jų pavadinimus šiandieniniam žemėlapiui – tai Rusija, Iranas, Turkija, Libija ir Sudanas sujungs pajėgas pulti Izraelį. Ezechielis sako, kad iš pradžių kitos tautos klaus: „Ką jūs manote, eidamos plėšti?“

Tačiau Dievas kviečia savo „kalnuose“, kas pranašiškuose raštuose visada reiškia tautas, padėti apginti Izraelį – ir jie laimės! Ezechielis aiškiai nesako, kas šiame kare bus Izraelio sąjungininkais, ir kaip jie padės. Tai reiškia, kad Izraelis ir sąjungininkai siųs „ugnį ir sierą“ į įsiveržusių tautų tėvynes, tačiau tai nėra konkretu.

Kai kas interpretuoja Ezechielio pareiškimą, taip, tarsi jų sąjungininkai bus tautos, kurios atsirado iš motininių tautų, kurias simbolizuoja liūtas, ir iš Taršišos (Ispanijos) – tai reiškia, Angliją ir Ameriką, tačiau niekas tikrai nežino. (Jei jus domina mano serijos "3 Pasaulinis karas ir Trimitų šventė“ pateikia daugiau detalių)

Požiūris – leiskite man nutapyti jums paveikslą
Pasakyta, kad priešas ateis į Izraelį iš šiaurės, ir sutiks stiprų lietų, krušą ir žemės drebėjimą - kartu su „ugnimi ir siera“ (modernūs ginklai) ir bus sunaikintas. Tai NE branduolinis karas Izraelyje, tačiau neaišku, ar įsiveržusių tautų tėvynės patirs branduolinį sunaikinimą.

Aš būsiu labai atsargus, teigdamas konkrečius dalykus pagal Bibliją, kai ji palieka vietos apmąstymams, nes yra daug mokytojų teigiančių, kad Biblija sako konkrečius dalykus, kai taip nėra. Neteisinga pateikti nuomonę kaip faktą, kai Raštas konkrečiai nekalba. Aš viliuosi, kad ši detalė padės jums atskirti faktą nuo išmąstymų, kai jūs girdėsite, žiūrėsite, ar skaitysite kai kuriuos Biblijos mokytojus.

Ezechielio 39:12 sako, kad Izraeliui reikės 7 mėnesių laidoti žuvusiems, ir 7 metus jie turės atsargų iš to, ką jie paliks (9 eilutė). Ezechielis netgi sako, jie pasamdys žmones, kurie vaikščios ir statys vėliavėles, ten, kur ras kūno dalių (14-15 eilutės) –modernūs kriminalistikos metodai.

Ezechielio karas nėra Armagedonas
Karas paruoš sceną paskutiniams amžiaus metams. Pamąstykime, kas nutiks, kai išvardintos tautos bus sugriautos – tai reikš pabaigą bet kokiai rimtai grėsmei iš musulmonų kraštų ir Rusijos prieš Izraelį. Izraelis dominuos nuo Europos iki Indijos, per Vidurio Rytus iki Šiaurės Afrikos. Visa regioninė opozicija Izraeliui bus sugriauta.

Raštas nurodo kai kurias priežastis – galbūt šis karas – Europa ir gali būti kitos Viduržiemio jūros tautos sudarys 7 metų sutartį su Izraeliu, greičiausiai ekonomikos ir prekybos pobūdžio, nors apims ir kitą aprūpinimą. Izraelis galės daryti, ką norės su šventyklos kalnu. Yra galimybė, kad jis pastatys šventyklą ant Kalno, nes nebus nei vieno, kuris priešinasi jam.

Kai Rusija praras jėgą ir daugiau nebebus pagrindiniu žaidėju, Kinija ir kitos tautos „iš Rytų“ kils toliau. Šios sutarties viduryje Europos – Viduržiemio jūros valdytojas aplankys Izraelį, galbūt šventyklos dedikacijos proga, ir išduos Izraelį. Vėliau Apr 16:12 dar sako: „penki karaliai iš rytų“ ves didžiulę armiją per pietų Aziją (Rusija negalės pasipriešinti, įsidėmėkite), ir į Izraelį.

TAI būtent ir yra Armagedono mūšis, kur Viešpats ir šventieji sugrįš paskutinę minutę, ir tada Žemės planetoje pasibaigs žmogaus valdymas ir prasidės Jėzaus pasaulinė Karalystė.

Taigi tu matai
Rusijos įsiveržimas į Ukrainą yra dalis proceso vedančio į Rusijos/Izraelio karą. Tai paruoš scenarijų, kur vakarai pateiks diplomatines sankcijas, nors Rusija jaus, kad nebus karinio atsako, taigi toliau atakuos ir tai sako mums, kad bus serija mažų pergalių, kurias Rusija pasieks sutikdama tik diplomatinį kitų tautų pasipriešinimą. Tai padrąsins Rusiją būsimam įsiveržimui į Izraelį, nes ji galvos, kad sutiks tik diplomatinį atkirtį. Ezechielis sako, kad įsiveržusios tautos ateis „pasiimti grobio“. Tiesiog dabar dujos ir nafta yra taikinys tame regione. Laukime naujų faktų, kurie liudys, kad Izraelis taps svarbiu žaidėju dujų ir naftos pramonėje. Stebėkime žinias apie Izraelio naujas technologijas – dar vienas modernaus „grobio“ pavyzdys, į kurį gali kažkas kėsintis.

Ką man pasakė Tėvas
Prieš 3-4 metus aš pasidalinau, kad Tėvas pasakė man, jog Rusija bandys „jėga susigrąžinti buvusias TSRS tautas, manipuliuodama politiniu procesu, ir manipuliuodama kuro kainomis“. Mes matėme tokius drąsius karinius veiksmus Gruzijoje, Čečėnijoje, Ukrainoje ir politines manipuliacijas daugelyje rytų Europos tautų. Ji pakels gamtinių dujų kainas, kad Rusijai draugiškas kandidatas būtų paremtas, kai jis išrinkimo atveju pažadės tas kainas sumažinti. Viešpats taip pat pasakė stebėti Turkiją, nes ji gręšis nuo Europos į Rusiją.

Suvokime, kad tiesiog dabar mūsų laikais aljansas tarp Rusijos ir Ezechielio tautų jau egzistuoja. Stebėkite, kaip jis bus dar labiau sutvirtintas. Dabartinių įvykių Ukrainoje fone, Europa dabar prašo JAV eksportuoti jai gamtines dujas, nes ji mato, Rusijos agresyvumą ir suvokia, kad jie gavo daugiausia dujų šildymui per Rusiją arba iš Rusijos ir Rusijos kontroliuojamus dujotiekius. Taigi, tik vienas užsukimas ir Europa neturės kuo šildyti namų.

Kryme yra Džankoiske (Джанкойське) dujų telkiniai, yra uostai ir yra svarbi vieta žemdirbystei ir angliakasybai, bei ten yra didžiausias procentas musulmonų viso regiono mastu. Jei Ukraina sustiprins aljansą su Europa, dujos plauks netrukdomai, jei Rusija kontroliuos Krymą, jie kontroliuos dujas Europoje.

Karas Sirijoje yra taip pat dėl dujų tiekimo Europai. Vakarai nori, kad dujotiekis veiktų iš pietų į šiaurę per Damaską, Homs, Aleppo, o Rusija nori turėti jį rytinėje krašto dalyje.

Jokios baimės
Mes dar nesame Ezechielio 38 kare ar prie Paėmimo. Raštas sako, mes turime pažinti laikus ir sezonus, ir tuomet Jo grįžimas neužklups mūsų kaip vagis naktį. Kai baimė ateina į protą ji turi būti sutinkama su tuo, ką Kristus mumyse galvoja, o Jis tebesako „ramybė“. Ramybės pasirinkimas turi būti tvirtas ir disciplina – reiškia pasilikti be baimės. Tai reiškia – nežiūrėti baimės pilnų internetinių tinklalapių, nebendrauti su įsibaiminusiais krikščionimis, apriboti pokalbius su įsibaiminusiais nepažįstamaisiais. Te jūsų dvasioje vyrauja ramybė ir valdo jūsų emocijas. Ar ateina tie nacionaliniai sunkumai? Taip. Ar Tėvas ir toliau teiks mums aprūpinimą? Taip. Ramybė.

Atnaujinimas ir mintys – Ponia, kuri kerpa Chriso plaukus, laukiamajame turi kelis žurnalus apie automobilius. Chrisui labai patinka vartyti žurnalus apie automobilius, ir ji visada, nukirpusi plaukus, leidžia jam pasiimti vieną žurnalą į namus. Praeitą mėnesį jos kirpykla buvo uždaryta, nes ji smarkiai susirgo, ir mes turėjome kirptis kažkur kitur.

Mums nieko nežinant, mano sesuo prisiminė Chrisą ir nupirko jam 5 žurnalus apie automobilius ir nusiuntė paštu, kaip netikėtą dovaną. Prieš pat kerpantis kitoje kirpykloje, jis atidarė siuntinį nuo mano sesers ir rado visus tuos žurnalus. Tėvas išlaikė susitarimą, kad kiekvieną dieną, kai jis kerpasi, gaus žurnalų su automobiliais, ir dar davė apsčiai.

Dabar ta ponia, pas kurią visada kerpamės, sveiksta, ir Chrisas kirpsis šį vakarą pas ją, ir išvyks namo, kaip įprasta, su nauju žurnalu savo rankoje.

Tėvas pagal savo valią ir sutvarkymą už scenos aprūpino tą dieną, kai Chrisas kirposi, ne vienu, bet 5 žurnalais apie automobilius. Aš tik šiek tiek pamąsčiau, kaip paįvairinti rutiną ir nuvesti Chrisą pas naują kirpėją, ir apie tai, ką aš dar galiu dėl jo padaryti, kai jis negaus tų specialių žurnalų.

Neklausdamas manęs, Tėvas Pats juos pasirūpino, ir aš įsitikinęs, dėl Chriso paprasto vaikiško tikėjimo, ir todėl, kad jis ieško Jo ir Jo minčių visuose dalykuose. Taigi, kai prieš savo akis, aš matau pasaulio įvykius įvykdančius pranašystę, aš disciplinuoju save, ir prisimenu tą nedidelį aprūpinimą savo gyvenime, kas man rodo, kad Jis rūpinasi, ir žino, kaip aprūpinti virš ir daugiau mano galimybių.

Chrisas įkvepia mus laikytis paprasto vaikiško tikėjimo, ir tokiam lygyje, kad tai leidžia Tėvui užpildyti detales, taip, kaip Jis tai mato reikalinga. Mes ieškome mažų dalykų, ir dėkojame Jam už juos, kai juos matome. Pagaliau, kaip Chrisas pasakė, kai jis atidarė siuntinį nuo mano sesers: „Ačiū tau Viešpatie. Teip, Viešpats myli mašinas“.

Chriso kambario pertvarkymas
Praeitą savaitę mes susitikome su kontrakto sudarytojais. ir jie iki mėnesio pabaigos pasakys kainas. Mes planavome pertvarkyti pagrindinius būtinus dalykus Chrisui, taip pat norėjome praplėsti mano ir Barbaros darbo kambarius. Priklausomai nuo to, ką mes galime padaryti, tai užtruktų 90-120 dienų, didesnę dalį vasaros. Tai ta dalis, kurią mes turime padaryti natūraliai, ir jaučiame, kad tai gerai dvasine prasme, nors tai gali reikšti daug mažiau kelionių ir svečių priėmimo šį pavasarį ir vasarą, bet atrodo, kad tai Tėvo laikas.

Ačiū jums, tiems, kurie mums padeda. Mes labai vertiname jūsų pagalbą. CWOWI ypač plečiasi šiuo metu JAV – mes branginame jūsų maldas dėl išminties, nes daug reikia padaryti. Ačiū jums, kad esate mūsų gyvenime, malonumas ir garbė melstis už jus!

Ačiū jums!


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.