Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. kovo 12 d., trečiadienis

Kraujo Mėnulis pagal Bibliją. 1 dalis

John Fenn, 2014 m. vasario mėn. 22 d.,

Sveikinu visus,
Barbara dirstelėjo pro pravertas duris, pasilenkė ir sušuko: „John, kur yra augalų vazonai? Aš sėdėjau svetainėje, rašiau, bendravau per Skype, o gal kažkam atsakinėjau elektroninį laišką, taigi, kaip tipiškas vyras, aš paklausiau puse ausies ir atsakiau: „Kuri dėžė su apatiniu trikotažu?“ (žodžių žaismas: angliškai „pants“ – apatinis trikotažas, o „plants“ – augalai).

Ji sušuko šiek tiek garsiau (tai visada veikia): „Ne, vazonai augalams!“ Žinoma aš atsakiau šiek tiek garsiau: „Kokia dėžė apatiniam trikotažui?“

Mes turime daržą ir turime molinius bei plastikinius puodus (vazonus), išmėtytus aplink lysves, ir daržo tvorą, ir ji bandė laimėti laiko, klausdama manęs, kur aš sudėjau didžiuosius puodus, užuot pati pradėjus paieškas kieme.

Savo mintyse, aš galvojau, kad ji dabar atlieka sezoninį tvarkymąsi, nešiodama daiktus iš vonios į sandėliuką ir atgal, taigi klausimas apie dėžę su kelnėmis atrodė logiškas.

Aš pakilau nuo kėdės ir pasisukau į ją, ji stabtelėjo name ir pasisuko eiti link manęs, ir mes prapliupome juoku – na, aš juokiausi, ji sumurmėjo kažką apie tai, kad man reikia pasitikrinti klausą, ir vis dar besijuokdama pasuko link durų.

Biblinis kruvinas mėnulis
Mes krikščionys turime savo kalbą. 2 krikščionys gali kalbėti apie tą pačią frazę, bet girdėti 2 absoliučiai skirtingus dalykus, pagal tai ką mokė x mokytojas, pagal knygą, kuri yra parašyta, arba pagal video, kurį matė. Labai gretai įsitraukia emocijos, susiformuoja nuostatos, todėl vienas sako: „vazonai ir augalai“, o kitas girdi „dėžės ir skalbiniai“.

Visa pranašystė sukasi apie tai, ką sakė Jėšua (Jėzus). Jėšua davė pagrindą originaliam kontekstui. Ne mokytojas, ne video, ar konferencija, bet Jėšua. Taigi, aš pradėsiu nuo Jėšua, kad mes gautume bendrą supratimą apie tai, kur pranašaujama apie kruviną mėnulį ir aptemusią saulę.

Jėšua yra atramos taškas
Viskas laiškuose yra paremta tuo, ką Jėšua mokė, ir galima kildinti tiesiogiai iš Jo. Pavyzdžiui, kai Petras paminėjo 15 ar 16 kartų apie tai, jog kenčia nuo persekiojimų dėl to, kad daro teisingus dalykus, ir kad jis yra mokinys, jis nurodo į Jėzaus pavyzdį ir mokymą Evangelijose.

Kai Paulius Romiečiams 14 skyriuje sako, kad nuo kiekvieno mūsų priklauso, kurią dieną mes pasirinksime garbinti ir kokį maistą valgysime, nes tai mes darome dėl Jo, mes galime prisiminti, kaip Jėšua kalbėjo, kad Sabatas buvo sukurtas žmogui, o ne Dievui, ir kad tai, kas įeina į žmogų nesuteršia jo.

Ir taip toliau, visi laiškai yra kilę iš Jėzaus mokymo ir juose galima rasti tai, ką Jis kalbėjo. Tas pats yra teisinga ir mums šiandien. Viskas, ką Jis kalbėjo ar mums apreiškė gali būti rasta Žodyje ir Jo pasakymuose, ir tai sutinka su Evangelijomis ir laiškais.

Tai tinka ir pranašystei. Buvo padaryta didelė klaida, nes kažkas pastatė savo mokymą ant vienos eilutės, gal iš Senojo Testamento ar Apreiškimo knygos, nepaisydamas ne tik to, ką apie tai kalbėjo Jėšua, bet ignoruodamas likusį raštą šiuo klausimu.

Visi pranašai ir pranašystė iki Jėzaus – Senasis Testamentas – atsakymas Jam, ir visi pranašai ir pranašystės po, įskaitant ir mūsų dienas – tai yra atsakymas Jam. Jie prideda detales Jo pamatinėms tiesoms, bet jie visi veda į Jį. Jis įkuria kontekstą ir laiką. Ir taip pat mes privalome atsiversti Mato 24 skyrių, kad suprastume originalią intenciją ir kontekstą nustatytą Jėzaus dėl saulės ir mėnulio temos šiai dienai.

Kai mėnulis pavirs krauju
Mato 24 skyriuje Jėzaus mokymas atsako klausimą, kurį uždavė mokinai 4 eilutėje: „Koks bus tavo sugrįžimo ir amžiaus pabaigos ženklas?“

15-16 eilutėse Jis sako: „Todėl, kai pamatysite per pranašą Danielių paskelbtą naikinimo bjaurastį, stovinčią šventoje vietoje (kas skaito, teišmano), tada, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus…“ Jo nuoroda į Danieliaus knygą yra iš Danieliaus 9:27 apie lyderį, kuris įeis į šventyklą viduryje 7 metų taikos sutarties ir išduos Izraelį. Naujajame Testamente jis pavadintas anti-Kristu.

21 eilutėje Jėšua pasakė, kad įvykis prasidės laiku, kuris pavadintas „Didieji suspaudimai”, kurio dienos turės būti sutrumpintos, nes nei vienas žemėje neišgyvens.


Tada 29 eilutėje Jis uždaro tą laikotarpį savo sugrįžimu, sakydamas: „Tada nedelsiant PO tų dienų suspaudimų saulė aptems, mėnulis nebešvies, ir žvaigždės kris nuo dangaus, ir dangaus jėgos bus sudrebintos. Ir tada pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas danguje, ir tada visos žemės giminės gedės, nes jos matys Žmogaus Sūnų ateinantį debesyse iš dangaus su jėga ir didžia šlove ir Jis pasiųs angelus, kad jie surinktų Jo likutį nuo vieno dangaus krašto iki kito…“ (Gerai, kad Jis nepasakė, kad likutis bus surinktas nuo 4 kampų žemės, bet nuo vieno dangaus krašto iki kito).

Ką sako kita pranašystė – pridedamos detalės
Atkreipkite dėmesį kokios charakteristikos gaubia Jo sugrįžimą: saulė patamsės, mėnulis užtems, žvaigždės kris, bus sudrebinta žemė ir visata. Gedulas bus tarp žmonių. Tai yra PO suspaudimų Jo sugrįžimo metu.

Atsiverskime Apreiškimo 6:12-17, kad pamatytume, ką Jėšua sakė pridėdamas daugiau detalių: „Aš mačiau, kai Jis atplėšė šeštąjį antspaudą. Ir štai kilo didelis žemės drebėjimas, saulė pasidarė juoda kaip ašutinis maišas, mėnulis tapo lyg kraujas, o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemėn, tarytum stipraus vėjo purtomas figmedis mestų dar neprinokusius vaisius. Dangus nutolo tarsi suvyniojamas knygos rietimas, ir kiekvienas kalnas ir sala buvo išjudinti iš savo vietų.“

„Ir tada žemės karaliai, didžiūnai, karo vadai, turtuoliai, galiūnai, visi vergai ir visi laisvieji pasislėpė urvuose ir tarp kalnų uolų. Jie šaukė kalnams ir uoloms: „Griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo Sėdinčiojo Soste veido ir nuo Avinėlio rūstybės, nes atėjo didi Jo rūstybės diena, ir kas gali išstovėti?!“

Visai aišku, kad tie įvykiai yra Jo sugrįžimo metu, kaip parašyta Mato 24 skyriuje, bet pridedama daugiau detalių.

Ta pati saulė, mėnulis, žvaigždės, sudrebinimas. Čia Jonas prideda detales apie mėnulį, kuris tampa krauju, dangus suvyniojamas kaip rietimas, pasaulinis žemės drebėjimas, ir žmonės, kurie slepiasi nuo Jo sugrįžimo metu olose, ką mes vadintume bunkeriais.

Taigi mes matome kraujo mėnulį Kristaus sugrįžimo metu. Aš pasidalinau praeitą savaitę, kaip kiekvieną kartą, kai mėnulis arti horizonto ir ore yra dulkių, jis gali pavirsti kraujo mėnuliu. Bet mes ieškome ryšio tarp konkretaus kraujo mėnulio ir konkrečios įvykių sekos. Atkreipkite dėmesį: saulė, mėnulis, žvaigždės, žemės drebėjimai, suvyniojamas dangus – viskas įvyksta būtent konkretaus kraujo mėnulio pasirodymo metu per Kristaus sugrįžimą, kuris bus PO didžiojo suspaudimo, apie kurį kalbėjo Jėšua.

Dabar, kai nustatėme kontekstą su papildomomis detalėmis, kurias pateikia Jėšua Apreiškime Jonui, mes galime judėti kitą savaitę į tai, ką sakė Joelis ir Petras, kurie taip pat patvirtino kraujo mėnulio kontekstą Kristaus sugrįžimo metu. Mes nenorime kad kas nors išgirstų: dėžės ir skalbiniai kai sakoma vazonai ir augalai.

Laiminu visus!

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Tiems kurie domisi:
Aš turiu seriją apie Apreiškimo knygą, kur nagrinėjami natūralūs to meto įvykiai, papildytą lentelę, ką reiškia kiekvienas anspaudas, trimitas ir indas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.