Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. vasario 24 d., pirmadienis

CWOWI E-Naujienlaiškis. Vasaris 2014

John Fenn, 2014 m. vasario mėn. 18 d.,

Brangūs draugai,

Aš mąsčiau apie žodį iš Tėvo, kuriuo dalinausi praeitą rudenį apie tai, kad ateinančiais mėnesiais matysime kartų pasikeitimą šitame rudens rinkimų cikle JAV – tikėjime, politikoje ir pramogų srityje. Jo požiūris dėl Kristaus kūno buvo tas, kad nėra „didelių vardų“, kurių negalima pakeisti, nes šitas judėjimas yra viso Kristaus kūno judėjimas iš vidaus.


Apie tą laiką mirė Costa Mesa pastorius Chuck Smith, pagrindinis „Jėzaus judėjimo lyderis“ 1960/1970, bet jis nebuvo charizmatų fanas. Pora savaičių vėliau lėktuvo katastrofoje žuvo Ed Dufresne, iš charizmatinės tikėjimo „srovės“. Praeitą savaitę mirė Bob Jones, galbūt labiausiai žinomas dėl Kansas City/pranašiškos srovės. Jei paminėti tik tris praeitos kartos atstovus trijose skirtingose tikėjimo srovėse.

Greitai bus ir daugiau įvairiose srovėse, nes Viešpats naudoja šituos išėjimus bandydamas atkreipti žmonių dėmesį, kad kai kurie galėtų „prabusti“ ir suvokti, jog Viešpats veikia per kūną, o ne individualias tikėjimo sroves, ten ir šen, bet visuotinai per visą Kristaus kūną.

Aš prisimenu praeitį, kai mes patyrėme Clinton/Monika Lewinsky ir finansinius skandalus, ir aš paklausiau Tėvo, kodėl Jis leido tokiems skandalams įvykti. Jis pasakė: „Aš leidau, kad būtų atskleistas privatus prezidento gyvenimas šios tautos laikraščių antraštėse, nes jis atspindi šios kartos nuodėmes, kurių dvi pagrindinės yra seksualinis geismas ir godumas. Kad kai kurie galėtų pažiūrėti į savo gyvenimą ir pasakyti: „Ach, tai esu aš ir man reikia keistis“, ir atgailautų, o kai kurie galėtų pasakyti: „Žiūrėk, jis toks kaip aš“ ir nuspręstų toliau daryti savo nuodėmes.

Toks pat dalykas dabar vyksta Kristaus kūne, kai mus palieka viena įvairių tikėjimo „srovių“ karta ir tai ragina mus patiems mąstyti apie savo gyvenimą ir žiūrėti į Jį, nes nėra lyderių jų srovėse, kurie užimtų ankstesnių vietas. Tai vėl yra Dievas, kadangi tai kūno judėjimas, o ne srovių. Kristaus kūnas todėl turi žiūrėti į Viešpatį, o ne į žmogų, ką Jis daro, ir tai kai kuriems neįprasta.

Būtent tai yra šaknis, požeminis šaltinis. Tai santykiais paremtas tikėjimas, kuris yra gyvenimo stilius, o ne tik vaikščiojimas į surinkimą (bažnyčią), kaip į kažką kas nustatyta pagal tvarkaraštį, arba kaip pas stomatologą. Tai nėra tikėjimo srovė, kuri gali būti apibūdinama kaip pasekėjai x tarnautojo, arba x tikėjimo sistemos – tai gyvenimo stilius, kuris peržengia ankstesnes denominacijos ir srovės ribas, kur Žodis ir Dvasia sutampa, praktikuojanti tikėjimą taip, kaip pateikta Naujajame Testamente. Tai ne bažnytizacija, bet visame pasaulyje vykstantis krikščionybės, atspindinčios Biblijos kultūrą, pakilimas.

Aš tikiu, kad viena priežastis, dėl kurios aš turėjau paraginimą mokyti šį mėnesį apie modernios ir Biblijos kultūros skirtumus, buvo nustatyti 10 jų esminių skirtumų.

Nuolatos nusižeminęs
Kai aš pasiimu Chrisą iš grupės namų, paprastai apie 8:30 ryte, mes praleidžiame dieną iki 3:30 leisdami santaupas, kurias Barbara ir aš sukaupėme mūsų laikui su juo. Jam patinka man padėti ir lankyti Lowe‘s ir Walmart ir nunešti šiukšles į konteinerį bei pan.

Aš turiu įprotį pasižymėti po to, kai aš buvau giliai paskendęs mintyse, kai mano protas bandė sudėlioti įvairius dalykus, kuriuos reikia padaryti, apžvelgti pilną vaizdą visko, kas buvo padaryta audžiant maldas už vienus ir kitus dalykus – tas ženklas yra fizinė išraiška to, kai prote uždarau duris dėl to dalyko. Dažnai mes vairuojame ir kai aš pasižymiu, Barbara sako: „Dėl ko šitas ženklas, brangusis?“ ir aš suvokiu tai padaręs, ir išvardiju jai sąrašą dalykų, kuriuos aš prote sudėliojau ir dėl kurių meldžiausi.

Bet tą įprastą dieną, Chrisas buvo ant priekinės sėdynės, kai aš užrašiau. Jis pasižiūrėjo į mano akis, patylėjo, ir tada pasakė: „Teip“ ir vėl nusigręžė. Tai užtruko tik sekundę, bet aš pratrūkau juoktis, kai suvokiau, kad tai buvo žodis nuo Tėvo, ir tada Chrisas pradėjo juoktis taip pat. Jo „teip“ buvo iš Tėvo ir reiškė nepriimti visko taip rimtai; Jis viską kontroliuoja, ir reikia leisti Jam nešti naštas. Nesvarbu kokias detales aš galiu arba negaliu paminėti, Tėvas kontroliuoja, taigi daryk tai, ką žinai, kad turi daryti pasitikėdamas Juo, jog Jis veda, ir leisk Jam padaryti likusią dalį.

Kitą dieną Chrisas ir aš buvome vietiniame restorane, valgėme jo mėgstamas picas, aš rašiau savo marčiai žinutes, kuri tuo metu sėdėjo ant priekinės sėdynės savo mini sunkvežimyje su keturiais vaikais už jos, o Chriso jaunesnysis brolis Džeisonas vairavo. Jie gyvena Sietlo srityje už 2000 mylių.

Aš pasakiau Chrisui, kam aš rašau ir paklausiau ar jis nori pasakyti kažką Džeisonui, ir jis pasakė: „Pristabdyk, Džeisonai, važiuok lėtai“, tai aš parašiau ir išsiunčiau.

Tuo metu jie važiavo smarkiai sningant, ir greitai po tos žinutės jie susidaužė šonais prasilenkdami posūkyje, sunkvežimis atsitrenkė į kitą automobilį. Nedidelis įbrėžimas abiem, bet mes labai stebėjomės nusižeminę, kaip Tėvas davė Chrisui išminties žodį – Džeisonas turėjo važiuoti lėtai, ir jeigu jis būtų važiavęs greičiau būtų buvę blogiau, už dar vieną įlenkimą automobilio priekyje.

Kad Tėvas panaudojo protiškai 4 metų amžiaus Chrisą pasakyti savo tėčiui: „Teip“ reiškia, kad viskas bus gerai, ir pasakyti savo jaunesniam broliui, vedusiam 4 vaikų tėvui ir armijos kapitonui važiuoti lėčiau, tai sutinka su tuo, ką Jėšua pasakė apie Save: „Aš šlovinu Tave, Tėve, Dangaus ir žemės Viešpatie, nes tu paslėpei šituos dalykus nuo išmintingųjų ir išsimokslinusių ir atskleidei juos vaikams... Imkite mano jungą ant savęs ir mokykitės iš manęs, nes aš esu romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą“ (Mato 11:25-29)

Aš suvokiu taip pat, kad Chrisui danguje yra paruoštas „atlyginimas“, ir jis tą dieną buvo papildytas. Tai patarnavo kaip priminimas man ieškoti Tėvo malonės ir žinios mažuose dalykuose, kasdienybėje, romume, paprastume, ten, kur Jis gyvena.

Pavasario konferencija, tinklo naujienos ir kaip sekasi man ir Barbarai
Mes laukiame konferencijų Nyderlanduose ir Suomijoje, kurios įvyks paskutinį balandžio ir pirmą gegužės savaitgaliais. Mano dvasioje yra tokia didelė nuojauta, kad labai laukiu pamatyti, ką Jis pasakys ir darys. Aš žinau, Jis giliai palies kai kuriuos, giliai išgydydamas, ir aš žinau, kad ten bus pranašiškas apreiškimas... nors Jis man daugiau nieko nepasakė.

CWOWI toliau auga kiekvieną savaitę, žmonės susisiekia su manimi, prašydami padėti pradėti namų surinkimus, paprastai tai 2-5 žmonės per savaitę. Tuo pačiu metu mes matome persitvarkymą jau esančiuose surinkimuose, nes namų surinkimas yra gyvas ir kvėpuojantis organizmas, nes Kristaus kūnas yra gyvas. Kai kurie pradeda kaip viena šeima nerasdami nei vieno žmogaus ir nei vieno surinkimo, kurie yra tame pačiame dvasiniame lygmenyje, kiti pradeda kaip pastoriai, kurie rekonstruoja tradicinį surinkimą į namų, kiti turi tarnavimą viena ar kita forma ir pradeda namų surinkimą nuo čia, kai kurie yra draugai, kurie susirenka kartu pavalgyti ir po kelių savaičių suvokia, kad jie čia turi namų surinkimą, beveik netyčia, bet tuo pačiu metu vedami Viešpaties.

Visi yra perėjimo laikotarpyje, jei tik seka Dvasia tokiu būdu kaip Jis kūrė namų surinkimus  Apaštalų darbų knygoje ir Naujajame Testamente. Kartais tai yra skausmingas perėjimas ir lyderiai turintys tradicinį supratimą negali matyti, kaip tai veikia namų surinkime. Dažnai namų surinkimas pradedamas ir užauga maždaug iki 40 žmonių, ir kadangi jie neseka pavyzdžiu keisti namus ar bent lyderius kiekvieną savaitę – lyderius aš turiu galvoje, nuo pasisveikinimo iki atsisveikinimo, jie pakliūva į stagnaciją, pradeda kartoti tai, iš kur jie išėjo. Tada užtrunka 6 mėnesius ar daugiau, kai jie pradeda keisti kiekvieną savaitę lyderius ir visi jaučiasi patogiai, bet tada jei jie tęsia toliau jie tampa turtingesne ir stipresne bendruomene tikėjime.

Taigi žmonės įvairiai ateina ir įvairiais būdais kuriami namų surinkimai, vyksta įvairūs pasikeitimai, dėl to jie ir susisiekia su manimi. Man reikia išminties kaip apdoroti visus e-laiškus, telefono skambučius, skambučius Skype, telefono žinutes, Facebook žinutes ir daugiau.

Man iš tiesų realiai reikia jūsų maldų ir mes apie viską tariamės su Barbara. Mes tikime, kad įvyks kai kurie geri pasikeitimai, mes jaučiame tai savo dvasioje, bet mes nesame tikri kaip tai atrodys. Ačiū už jūsų maldas.

Kaip jaudina, kai matome išgydymus, kurie kasdieną vyksta tinkle visose srityse. Būtent tai labai skiria namų surinkimus nuo tradicinės bažnyčios, institucinio surinkimo, nes namų surinkimas yra santykiai kaip gyvenimo stilius; kiekvieną dieną ateina pilnas išgydymas fiziškai, sieloje ir socialiai – visose srityse. Ar tai būtų olandų berniukas, kuris turėjo sužeidimą galvoje, paliestas angelo praeitą savaitę savo namuose, ir taip jis buvo išgydytas po žiauraus susižeidimo, kai važinėjosi dviračiu, arba štai – jauna mama-mokosi kaip auginti kūdikį, nes ji neturi nieko kas parodytų jai, kaip būti mama, pilnatvė pasireiškia per tinklą – tai labai jaudina! Apaštalų darbų knygoje iš tiesų yra normali krikščionybė ir mes matome stebuklus, kaip jie matė Apaštalų darbų knygoje, nes sekame jų pavyzdžiu kurdami namų surinkimus.

Chriso kambario pertvarkymas
Vienas lyderių Tulsoje yra architektas, ir jis maloningai nubraižė planus Chriso kambariui skirtam neįgaliam ir voniai, ir taip pat projektą, jei tik mes galėsime pastatyti darbo kabinetą Barbarai ir padidinti mano darbo kambarį (dabar 3x3m ir smarkiai prikrautą daiktų). Kai tie planai visiškai bus pabaigti, statytojas galės mums pasakyti kainą ir mes pajudėsime į priekį. Mes planuojame pradėti pavasarį, ir mes dėkojame jums, kurie padedate mums. Mes manome, kad turime apie pusę reikiamų pinigų.

Ačiū tiems, kurie pervedė pinigų mums padėti vykdyti šituos planus. Nors aš esu didelis ir stiprus vyras, Chriso svoris 177 svarai, o nuvesti jį į tualetą ir parvesti ir į vonią labai sunku. 2 kartus per dieną ir kartą naktį, pakelti, pasodinti, vėl kelti ir vėl sodinti prilygsta 2000 svarų. Aš tikėjau, kai aš buvau paauglys, kad būsiu kaip Mozė, kad „mano akys nenusilps ir mano natūrali jėga neišseks“, bet Chrisui dabar 34 metai ir man reikia kilnoti jį visus tuos metus, taigi dėl jo ir manęs, mes turime įvykdyti šitą pertvarkymą mūsų namuose.

Barbara ir aš dėkojame, kad jūs dalinatės su mumis šituo tarnavimu šventiesiems, (perfrazuojant Paulių). Kaip tik vakar mes sėdėjome sunkvežimyje, atidarėme pašto dėžutę, skaitėme žinutes ir maldos poreikius, meldėmės ir dėkojome Tėvui, kad panaudoja gerus žmones, tokius kaip jūs padėti mums Jo darbe. Kiekvieną kartą mes skaitome žinutes ir meldžiamės už jus, mes tikrai dėkojame Tėvui. Jūs mums esate labai reikšmingi.

Ačiū jums!


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.