Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. lapkričio 20 d., antradienis

Pamąstymai po rinkimų, 2013 pranašiškai


John Fenn, 2012 m. lapkričio mėn. 9 d.,

Sveiki,
Aš įsiterpiu į seriją apie tai kaip patirti Tėvo Artumą, kad pasiūlyčiau keletą pamąstymų po rinkimų. Daugelis gali prisiminti tai iš mano ankstesnių Savaitės minčių ir mano naujienlaiškio šių metų rugsėjo mėnenį.

Aš dalinausi prieš kelias savaites šioje erdvėje mažą dalelę to, ką Tėvas man pasakė, kad jei dalykai nepasikeis, Romney laimės rinkimus ir respublikonai įsigalės Senate“.

Bet aš nepasidalinau likusia žinia to, ką Jis man kalbėjo, nes kai kas iš tų dalykų dar nevyko. Iš tikrųjų Jis toliau kalbėjo, ką ponui Romney reikėjo pasiimti padėjėju, kad laimėtų, nes ta valstija pasirodys svarbi šiuose rinkimuose, ir kas atsitiks, jeigu jis nepasirinks to asmens“.

Aš papasakojau tuo metu tai, ką Jis sakė, tik dar dviems kitiems... bet aš sakau jums, kad ponas Romney pasirinko kažką kitą, ne tą, ką Tėvas numatė tai dienai, taigi aš toliau meldžiausi už mūsų kraštą, nes baigtis šioje situacijoje man nėra aiški. Tėvas nuo tada tylėjo dėl šitų dalykų, ir paprastai tai reiškia, kad Jis pasakė galutinį nuosprendį. Todėl reikia melstis.

Kai kurie žmonės parašė man elektroninius laiškus ir paklausė; taigi, Tėvas yra sakęs man, kad jeigu jis nori laimėti, jis turi pasirinkti Rubio, nes Latino balsavimas bus labai svarbus rinkimuose. Tai, ką Jis man pasakė rugpjūtį pasitvirtino, kaip matome prezidentūros ir Senato varžybose.

Kur dabar?
Kai kurie prisimins, ką aš rašiau šituose straipsniuose 2003 metais, kai Tėvas man pasakė: „Stebėk, kai Hillary užims postą“. Tuo metu ji jau buvo JAV senatorė, taigi vienintelis aukštesnis postas buvo Valstijos sekretoriaus, VP, ir prezidento.

Pranašystė išsipildė palaipsniui, panašiai kaip asmuo stovintis ant jūros kranto prie vandens ir panardinęs savo kojas į vandenį sako: „aš sušlapau“, bet vėliau nerdamas į gilius vandenis vėl sako: „aš sušlapau“. Abu pareiškimai yra teisingi, bet turima galvoje skirtingi laipsniai.

Tuo pat būdu Jonas Krikštytojas atliko Elijo vaidmenį paruošdamas Viešpačiui kelią, taip įvykdydamas pranašystę. Nors Apreiškimo Jonui 11 skyrius leidžia suprasti, kad vienas iš dviejų liudytojų yra Elijas, kuris tiesiogine žodžio reikšme ateina paruošti kelio Viešpačiui prieš pat Jo antrąjį atėjimą. Čia svarbu kokiu laipsniu (lygiu) išsipildo pranašystė.

Galima drąsiai pasakyti, kad kai Hillary tapo Valstijos Sekretore, mes įžengėme į pirmas dienas: „stebėk, kai Hillary užims postą“, bet netgi tada aš mąsčiau apie galutinį žodžio išsipildymą, ar ji taps prezidente 2016 rinkimuose. Stebėkime ir melskimės, nes jeigu tai įvyks, tada „stebėk“, kurį matėme anksčiau, atrodys kaip kojų pirštai panardinti į vandenyną mano ankstesniame pavyzdyje, o 2016-2020 bus galutinis išsipildymas.

Lūžio taškas – pranašiškai kalbant, žodis nuo Tėvo
Praėjusiuose Kerry/Bush rinkimuose, jūs pamenate, kad aš šitoje erdvėje dalinausi tuo, ką tuomet man Tėvas paaiškino, kai aš pasakiau Jam, kad šį kartą jaučiama kita dvasia, negu aš jaučiau anksčiau, ir aš paklausiau, kas tai: „Tai socializmo dvasia. Ji gali būti sulėtinta, bet nebus sustabdyta“. Aš paklausiau, iš kur ji atėjo, ir Jis atsakė: „Ji atėjo iš Europos, nes šioje valstybėje yra žmonių, kurie nori šią tautą padaryti tokią, kaip Europietiško Socializmo modelis, bet ne į tai Aš pašaukiau šitą valstybę“.

Žmonės, Jungtinių Valstijų Surašymo Biuro duomenimis 49% amerikiečių gyvena namuose, kurie gauna tiesiogines pinigines išmokas iš federalinės vyriausybės, mes pasiekėme lūžio tašką (būtent tą frazę man pasakė Tėvas) link socializmo.

Tyler‘s (Tytler‘s) citata tiksliai paaiškina, kur mes esame dvasine ir politine prasme:

Alexander Tyler (Tytler) 1747-1813
Demokratija egzistuos tol, kol balsuotojai supras, kad jie patys sau gali nubalsuoti dosnias dovanas iš valstybės iždo. Nuo to momento, dauguma visada balsuos už kandidatus, kurie žada didžiausias išmokas iš valstybės iždo, rezultatas toks; kad kiekviena demokratija dėl stabilios politikos nebuvimo, galiausiai sužlunga, ir ją visada pakeičia diktatūra.

Vidutinis pasaulio didžiausių civilizacijų amžius nuo istorijos pradžios buvo apie 200 metų. Per šituos 200 metų, tautos visada progresavo tokia seka:

Nuo priespaudos iki dvasinio tikėjimo;
Nuo dvasinio tikėjimo iki didžios drąsos;
Nuo drąsos iki laisvės;
Nuo laisvės iki apstybės;
Nuo apstybės iki pasitenkinimo;
Nuo pasitenkinimo iki apatijos;
Nuo apatijos iki priklausomybės;
Nuo priklausomybės atgal į priespaudą“.

IR
Demokratija negali egzistuoti kaip nekintama valstybės forma“. Ji gali egzistuoti tol, kol balsuotojai suvokia, kad jie gali balsavimu pasiekti sau pagausinimą iš valstybės iždo. Nuo šio momento, dauguma visada balsuoja už kandidatus, kurie žada didžiausias išmokas iš valstybės iždo, ir to rezultatas toks, kad demokratija visada sužlunga praradusi stabilią politiką, ir visada po to seka diktatūra. Vidutinis didžiausių pasaulio civilizacijų amžius - 200 metų” Alexis de Tocqueille (1805-1859)

Kas dabar?
Aš dalinausi, kaip man Tėvas sakė melstis dėl sekančių metų – pilietinių neramumų, stichinių nelaimių, sunkumų ekonomikoje – ir aš toliau meldžiuosi dėl to. Žmonės tiesiog nežino, kas ateina į šią tautą ir pasaulį, aš tikiuosi, to galim išvengti arba mažų mažiausiai galima sušvelninti. Vienas pavyzdys, ką man pasakė Tėvas: Rusija pateks į vakuumą, sukurtą dėl Amerikos ignoravimo, ir išplės savo įtaką ir dar daug daugiau (aš dalinausi šituo ankstesniuose straipsniuose, jūs galite tai prisiminti).

Bet nei vienas šitų dalykų manęs nejaudina, nes Tėvo Karalystė užtikrintai patrauks visas šio pasaulio karalystes Jam, ir galutinis rezultatas bus toks, kad žmogaus pastangos kurti karalystes be Dievo bus paverstos niekais. Nesiruoškime laimingam „paėmimui“, bet ruoškimės perėjimui, kuris įvyks ateityje. Mes pažįstame laikus ir sezonus ir nesame išsigandę.

Kai Viešpats pasirodė man 2001 ir pasakė pradėti CWOWI, aš paklausiau Jo, kodėl namų surinkimų (bažnyčių) tinklą, Jis atsakė: „Būk resursu jiems. Tai dėl laikų, kurie ateina, resursai reikalingi dėl laikų kurie ateina“.

Aš nesu kaip viščiukas iš vaikiškos pasakos, kuris bėgioja po kiemą sakydamas: „Dangus griūva, dangus griūva“, bet aš sakau, pažinkime sezonus ir laikus, kuriais mes gyvename.

Istoriškai kalbant, Kristaus kūnas auga greičiau, kai yra ekonominė įtampa ir persekiojimai, ir kūnas susirenka namuose mažose grupėse, o ne tradicinio surinkimo (bažnyčios) miniatiūroje, bet tikrame namuose įsitvirtinusiame kūne - vedamame santykiais sujungto surinkimo ir per santykius tinkle su kitais tikinčiaisiais.

Prisimenate tai? Aš dalinausi šitoje erdvėje porą kartų praeitais metais, ką 2005 metais man kalbėjo Tėvas. Aš vairavau ir mąsčiau apie praėjusius 10 metų, 1995-2005, ir kaip aš vos vos atpažinau kraštą 2005 metais. Tuo metu problema buvo tik su Monika Lesinsky, vėliau mes turėjome atakas rugsėjo 11 dieną, ir po to kilusį karą Viduriniuose Rytuose.

Tėvas man pasakė: „Tu sakai, kad neatpažįsti krašto dabar, kokiu jis tapo per pastaruosius 10 metų? Aš tau sakau tiesą, kad tu vėl jo neatpažinsi po sekančių 10 metų“ (Tai praves mus per 2015).

Kas vyksta JAV ekonomikoje ir kultūroje, taip pat vyksta ir daugumoje pasaulio tautų, o namų surinkimų resursai ir stiprūs ryšiai yra saugus tinklas, stiprybės šaltinis, ir asmeninio augimo katalizatorius. Tai yra Žodyje ir Dvasioje subalansuotas surinkimas, kurį apibūdina mūsų Naujasis Testamentas.

Jei jūs norite būti daugiau nepriklausomas nuo pasaulio ekonomikos, pradėkite įsijungti į Dievo ekonomiką – pereikite nuo finansų davimo iki savęs atidavimo kuriant surinkimą, kurį apibūdina Biblija – namų surinkimą, santykius, prioritetų sąrašo viršuje pastatydami tuos, kurie yra arčiausiai jūsų tikėjime taip, kad jie taptų artimiausiais jūsų gyvenime.

Tėvas (dangus) žiūri į mus per tai, ką atliko Jėšua ant kryžiaus
Bet pinigai yra čia - žemėje, todėl čia paisoma žemėje veikiančių įstatymų. Ir štai kodėl davimas yra toks svarbus Dievo ekonomikai. Luko 6:38 Jėšua pasakė: jei mes duosime, tai bus mums vėliau grąžintas supurtytas, prikimštas, per kraštus byrantis saikas. Jis davė suprasti, kad davimas Dievui niekada nepasilieka tik mūsų gyvenimuose, bet nusitęsia į ateitį, ir tampa aprūpinimu mums ateityje. Tai daro davimą Dievui investavimu, bet ne išlaidavimu.

Tai tiesa tinkanti visokių rūšių davimui Viešpačiui ir Jo žmonėms – laiko, resursų, pinigų, darbo, išminties – davimas kitiems įžengia į jūsų ateitį ir tampa aprūpinimu jums ateityje. Štai kodėl namų santykiai ir surinkimas yra resursai dabarčiai ir ateičiai – tai vyksta, kai atiduodi save ir iš savęs.

Leiskite man pasakyti
Krikščionys klausys žinių, net jeigu išreiškiamos nuomonės 180 laipsnių skiriasi nuo to, kuo jie tiki, dargi pasižiūrės tą pačią žinių laidą sekantį vakarą. Jie diskutuos ir netgi ginčysis su draugais prie kavos ar arbatos puodelio apie religijos ir politikos dalykus, bet nenutrauks savo draugystės.

Bet susirašinėjimas elektroniniais laiškais sudaro įspūdį, kad tai nėra asmeniška, todėl kai kurie reaguoja labai spontaniškai į tai, ką aš ar kiti rašo – jie perskaito virš 200 elektroninių laiškų daugiau kaip per 2 metus, bet 1 dalykas dėl kurio jie nesutinka su manimi, ir jie tučtuojau nutraukia prenumeratą. Aukime. Nesielkime taip. Tai, ką aš sakau yra iš Dvasios.

Nes, ne tai svarbu, ar jūs sutinkate su manimi ar ne, svarbu tai, kad aš jums sakau, kaip apaštalas ir pranašas, jog mūsų laukia sunkūs laikai, ir tai, ką aš jums čia sakau, yra teisinga ir teisu. Kai gydytojas nori tau įleisti vaistų, tu negalvoji taip: „jis man daro šitą injekciją, nes gauna pinigus iš vaistų gamintojų“. Ne, tu suvoki, kad jis nori, jog tu būtum sveikas!

Taigi nemanykite, kad aš verčiu jus įsijungti į namų surinkimus ir pradėti reguliariai bei disciplinuotai investuoti čia savo laiką, pinigus bei sugebėjimus į kitus žmones, bet tarnauti sau patiems. Aš neturiu savanaudiškų motyvų, tik noriu pasakyti, kad mums reikia vienas kito, ir jei tu esi davėjas dabar, tu būsi davėjas ir tada, o ne liksi stovėti eilėje ir laukti krikščionių draugų su kuriais galėtum pasidalinti resursais – aš dalinuosi tuo, ką man sako Tėvas Kristaus kūno naudai.

Yra dar tiek daug apie šituos jaudinančius laikus, kai mes matome tokį patepimą, tokius Viešpaties pasireiškimus mūsų susirinkimuose… tikrai nuostabu… Jis yra toks geras. Kai jūs susitelkiate į tai, ką Viešpats daro, tuomet jus užlieja ramybė ir susižavėjimas! Grįšiu prie šitos serijos kitą savaitę.

Palaiminimai,

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.