Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. lapkričio 27 d., antradienis

Naujienlaiškis. Pranašiškai apie uraganą Sandy


John Fenn, 2012 m. lapkričio mėn. 19 d.,

Brangūs draugai,
Savaitės Mintyse aš dalinausi kai kuriais pranašiškais dalykais apie mūsų tautą po rinkimų, bet aš norėčiau pasidalinti tuo, ką Tėvas man pasakė apie uraganą Sandy (vert. Smėlio)

Pirmiausia priešistorė - Prisimenu 1991 metais aplankymo metu Viešpats pasakė man, kad iki šio istorijos momento stichinės nelaimės buvo daugiausiai natūralios, dažniausia be pranašiškos reikšmės.

Mes žinome, kad „žemės pamatas yra netvirtas“ ir „kūrinija dejuoja ir kenčia, kol bus apreikšti Dievo sūnūs“, taigi oro pasikeitimai ir stichinės nelaimės įvyksta kaip natūralaus gyvenimo reiškiniai, ir tai matysime dažniau, kai mes artėsime prie Viešpaties, nes Paulius palygina žemės „kentėjimus“ su moters gimdymo sąrėmiais (Ps 82:5, Rom 8:19-23).

Biblijoje mes matome kūriniją, kuri buvo sukurta „Jo ir Jam“. Palyginkime pranašiškai: „Nojaus potvynis, Raudonosios Jūros persiskyrimas ir išdžiuvimas, Jordano upės vandens persiskyrimas, „žemės drebėjimas“, kuris nugriovė Jericho sienas, saulės sustojimas, Betliejaus žvaigždė, tamsa Izraelyje, kuomet Jėšua kabėjo ant kryžiaus ir kiti, bet pasauliniu mastu per visą žmonijos istoriją dažniausiai gamtos reiškiniai buvo grynai natūralūs.

Teismas ar daugiau įspėjimas? Juozapo istorijoje apstybės metus sekė badas. Tai buvo tik faktas, kurį Dievas jam iš anksto apreiškė, ir jis neturėjo dieviškos reikšmės – tik tai, kad bus 7 apstybės metai, o po to - 7 bado metai. Taigi, jis perkėlė savo tarną į tokią vietą, kad perspėtų ir išgelbėtų milijonus gyvybių. Jis nesukėlė tiesiog apstybės/ bado, tačiau įspėjo Faraoną, kad tai įvyks ir suteikė visam regionui malonę ir išmintį, kad jie būtų aprūpinti.

Apaštalų darbų 11 skyriuje pranašas Agabas įspėjo apie ateinantį badą Judėjoje, bet tai ne Viešpats, kuris tai padarė, sausra įvyko dėl žemės, kuri vilko nuodėmės naštą – Jis tik pasirūpino, jog laiku būtų paskelbtas įspėjimas tam, kad būtų paruoštas aprūpinimas. Taip yra ir su Sandy.

1991 metas aplankymo metu Jis man pasakė, kad procentaliai stichinių nelaimių, kurios turi pranašišką reikšmę skaičius išaugs, ir tai yra būtent šitas atvejis. Pavyzdžiui: aš jau dalinausi apie Islandijos vulkaną, kuris išsiveržė prieš kelis metus. Tėvas man pasakė, kad tai ženklas apie ekonominę nelaimę daugeliui tautų – tai jas aptemdęs dulkių debesis, ir mes tai matėme Islandijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Airijoje ir t.t.

Laikas - Jis kalbėjo man apie laiką – jei pažiūrėsi Biblijos pavyzdžius, tu pamatysi, kad yra laikas natūraliam įvykiui, ne tik pačiam įvykiui, bet jis turi ir dievišką paskirtį. Jericho sienos tiksliai nugriuvo būtent tam tikru momentu, saulė sustojo būtent, kai Jozuei to reikėjo, Betliejaus žvaigždė pasirodė tinkamu laiku.

Poveikis žmonėms - Laikas nėra vienintelis veiksnys. Kai Viešpats panaudoja gamtą pranašiškam ženklui – tai veikia taip, kad daugumai žmonių tai yra tik dar vienas gamtos reiškinys. Badas, kuris atėjo į Egiptą paveikė tą regioną, bet ne visą pasaulį. Jericho sienų griuvimas, buvo būtent tik tų sienų griuvimas. Netoliese 20 mylių (32 km) atstumu gyvenančiam kaimynui tai atrodė kaip švelnus žemės drebėjimas. Magai stebėjo dangų ir matė naują karalių ateinantį į Izraelį, bet be jų niekas nepastebėjo ir/arba nesugebėjo suvokti tos žvaigždės reikšmės taip, kaip jie.

Tai trumpas apibūdinimas pagrindinių mano supratimų, kaip Tėvas naudoja natūralius reiškinius. Tai svarbu žinoti, nes kai aš paklausiau Tėvo, ar Sandy turėjo kokią nors pranašišką reikšmę mūsų tautai. Štai ką Jis pasakė:

Sandy - „Sandy laikas šios tautos ekonomikos ir bedievių samprotavimų perspektyvoje yra nuotrauka (paveikslas) sekantiems 4 metams. Netgi, tu matei žmones, kurie laukė eilėse pagalbos, nes jie matė, kaip uraganas artėja, bet nepasiruošė, taip bus ir su šia tauta šiose srityse. Bet tie, kurie pasiruošė sunkiems laikams, nestokojo būtiniausių dalykų. Jie pasiruošė natūraliai ir turėjo draugų tinklą, kuriame jie rėmė vienas kitą“.

Ne Jis pasiuntė uraganą į žemę, bet žemė yra praradusi balansą, kaip anksčiau rašiau, tačiau kuomet vyksta dvasiniai dalykai, būtent šis ir turi dvasinę reikšmę JAV. Nejaučiu, kad man reikia dalintis likusiais dalykais, ką Jis pasakė, nes mano tikslas nėra išgąsdinti, bet įspėti, kad žmonės pasiruoštų.

Mes susidursime su ekonominėmis problemomis, bet taip pat su audromis bedieviškų samprotavimų, kurie priešinasi Dievo išminčiai. Štai kodėl tikėjimu varomos dienos - „Kur yra mano tvarka, Dieve, nes man reikia gauti šitą atsakymą ir aš turiu judėti į priekį“ – praėjo. Bet tvirtos dienos pasilikimo Kristuje, pasilikimo su tais, kurie tame pačiame dvasiniame lygmenyje jau čia pat – taip, kaip tai visada tai buvo mūsų Naujajame Testamente. Bet dabar laikas judėti nuo teorijos ir protinio susitarimo į gyvą ir praktišką tikėjimą.

Frasier“ TV situacijų komedijoje, epizode „Erdvės klausimas“, Frazierio tėvas, jo šuo, ir jo sveikatos apsaugos darbuotojas ką tik apsigyveno pas jį. Frazieriui šis įsiveržimas į jo asmeninę erdvę yra nepakeliamas, ir jis bando surasti privatumą savo mėgstamoje kavinėje. Bet ten „užšoka“ jo brolis Nailsas, ir išklausęs Frasierio skundus apie žmones jo gyvenime, kurie sujaukia visa, kaip jis įsivaizduoja koks jo gyvenimas turėtų atrodyti, Nailsas atsako: „Tu sakai, nori suartėti su tėčiu, bet iš tikrųjų tu nenori, kad jis būtų netoliese“.

Anksčiau mes galėjome perfrazuoti tai tokiu būdu: „Tu sakai, kad nori patirti Dievą ir Viešpaties dalykų pilnatvę, bet iš tikrųjų tu nenori būti su Jo žmonėmis“. Žmonės, Jis veikia santykiuose – mūsų šeima tikėjime yra mūsų didžiausi resursai – netgi jei tu vienas, ar tik tu ir draugas pradedate susirinkimą savo namuose, prisiminkite, kad kur 2-3, ten ir Jis. Dirbk, kad išvystytum santykius su tais, kurie yra tame pačiame dvasiniame lygmenyje... Kristus mumyse, kiekvienas mūsų yra didžiausias resursas ir pagalba sunkiais laikais.

Aš tik pasidalinau tuo, ką girdėjau, ir priimkite tai kaip kvietimą melstis. Prisiminkite, kad kai tu esi Dievo ekonomikoje, gyvenime yra aprūpinimas – 2 Petro 1:3-4 sako, kad visi dalykai, kurių reikia gyvenimui ir pamaldumui, YRA SUTEIKTI - ir Filipiečiams 4:19 taip pat sako (kontekstas apie gavėją) kad Jis aprūpins iš Savo šlovės turtų.

Mūsų tautoje siaučia audra, kurios vėjai pakeis visų dalykų padėtį, nesvarbu kokios senos yra tradicijos, žmogaus „statiniai“ kaip Sandy nusiaubė namus, kurie stovėjo per kartų kartas. Dievo karalystė plečiasi: vienas asmuo, viena šeima vienu metu. Bet vėjai atakuoja tradicinę „religiją“ ir „ Dievo mintis“ tęsis ir galiausiai ves į tai, kad konservatoriai/ krikščionys bus apkaltinti dėl tautos nelaimių – bet karalystė, jaudinančios dienos yra priešakyje – pasilik ramybėje, kuri yra tavo dvasioje, ir ieškok Jo vedimo, ir ieškok Jo aprūpinimo, nes saugiausia vieta – tai būti Jo valioje, nesvarbu kokios audros siaustų aplink tave. Iš tikrųjų gyvenk savo tikėjimu.

Namų surinkimas (bažnyčia) ir namuose vykstantys tarnavimai ateinančiais metais iš tiesų išsiplės, kuomet kuo daugiau mokinių supras, kad jie nori ir jiems reikia daugiau Dievo, ir kurti surinkimą (bažnyčią) taip, kaip ją aprašo Naujasis Testamentas – tai yra jaudinančios dienos.

Ačiū jums už jūsų ištikimą davimą ir palaikymą, man – privilegija melstis už jūsų poreikius ir turėti jus savo gyvenime.

Palaiminimai,

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.