Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. kovo 7 d., sekmadienis

Mintys apie kūriniją 1 iš 4

 Thoughts about Creation #1 of 4

 Sveiki,

 1992 m. Vasarą sėdėjau lėktuve, įpusėjęs labai ilgą skrydį į Rusiją, kad padėčiau įkurti ten surinkimus. Iš nuobodulio paėmiau iš sėdynės kišenės priešais save seną žurnalą ir apstulbęs perskaičiau, kad mokslininkai tirdami DNR įrodė, jog


mes visi esame iš vieno vyro ir vienos moters, remiantis 1987 m. pradėtais tyrimais. Pradžios knyga  tai teigė visą laiką. Kaip malonu, kad  mokslas patvirtina Raštus, pamaniau. :)

 

Buvau matęs diagramas, kuriose tyrinėtojai vaizdavo žmogaus kilmę, naudodami gyventojų skaičius , nuo dabar iki pradžios, atbuline tvarka. Eidami atgal nuo milijardų planetos šiandien, skaičiuodami gimstamumą, gamtos ir žmogaus sukeltas nelaimes, marus ir panašiai, jie apskaičiavo, kad maždaug Jėzaus laikais buvo apie 170 milijonų žmonių. Skaičiuojant toliau atgaline tvarka iki Abraomo laikų apie 2000 m. Pr. Kr., Maždaug 5 milijonai žmonių buvo gyvi.

 

Čia yra lengvai skaitoma diagrama: https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/

 

Ar pasaulis laikomas  ant vėžlio nugaros?

Aš ilgai ieškojau atsakymų, kad paaiškinčiau akivaizdžius prieštaravimus tarp Pradžios knygos ir mokslo, ir manau, kad mokslas tik atranda, kaip Dievas daro dalykus naudodamasis natūralius dėsnius. Tačiau užpildyti šias spragas tarp Biblijos ir mokslo yra nėra taip lengva.

 

Yra pagrindinė mokymosi taisyklė: žmogus gali rašyti ir galvoti tik apie dalykus, kuriuos jis žino. Todėl sukūrimo istorijos, kuriose nurodomi žmogui pažįstami dalykai, įrodo, kad tai kilo iš žmogaus vaizduotės, o ne dieviškos kilmės. Jei yra natūralių dalykų paaiškinimų, kurių aiškiai nebuvo žinomi senovės žmogui, galime tik padaryti išvadą, kad informacija atsirado ne iš žmogaus.

 

Pavyzdžiui, Babilono kūrimo istorijoje sakoma, kad gėlas vanduo ir sūrus vanduo yra susimaišė ir  sukūrė dievus ir deives. Viena jų buvo nužudyta, pusė jos tapo žeme, kita pusė - vandenimis. Kitas, kad žemė yra ant vėžlio nugaros (induistų). Norvegas turėjo karvę, kuri pagimdė Buri, kai palaižė druskos  ir taip toliau. Kai kuriose vietinių Amerikos žmonių kūrybos istorijose yra varnas, kuriantis žmogų iš žirnių ankščių, o keltai tikėjo, kad baltoji kumelė (arklys) pagimdė pirmąjį dievą ... Įdomu tai, kad daugelis iš jų turi Tėvą, kuris pagimdo sūnų, pavyzdžiui, Buri  turėjo sūnų neaiškiu būdu, vardu Booras, kuris atsirado per 3 dienas.

 

Išorinis žinių šaltinis

Bet Biblija yra labai skirtinga, kaip jūs žinote, jos mintys ir sąvokos yra aiškiai išeina  iš natūralaus pažinimo gamtos ribų ir dalykų, žinomų senovės žmonėms. Pavyzdžiui, Pradžios knyga sako, kad Dievas sukūrė žmoniją iš vieno vyro ir moters pagal savo panašumą ir atvaizdą. Mes kilome ne iš žirnių ankšties ar karvės, bet kaip senovės žmogus galėjo tai žinoti? Šis pažinimas kilo iš išorinio šaltinio, ne iš gamtos ar savęs.

 

Jobo knyga yra seniausia Biblijos knyga. Tai senovės žydų poezija ir išmintis, todėl ji įtraukta į Psalmes, Patarles, Ekleziasto kn.  ir „Giesmių giesmę“. Veiksmas  vyksta po Nojaus, bet prieš Abraomą – nes  nepastebėta jokios kunigystės, individualių aukų Dievui, Dievas, kalbėjo su Jobu iš viesulo  ir pan.).

 

Jobo 26: 7 rodo, kad Dievas „tuščioje vietoje“ pakabina žemę ant nieko “. Iš kur Jobas sužinojo apie kosmoso tuštumą ar apie tai, kad žemė  „kabo“ ant nieko ? Tos žinios nėra įprastos ir yra už  žmogaus patirties ribos. Jobas nesakė, kad žemė padėta  ant vėžlio - tuščioje erdvėje kabančios žemės suvokimas  kilo iš išorinio šaltinio, ne iš  natūralaus pažinimo.

 

Biblija nurodo, kad žemė yra apvali. Pavyzdžiui, Pradžios 1: 9 sakoma, kad visa žemė buvo surinkta vienoje vietoje, o vandenys surinkti į vieną vietą atskirai.  Gravitacijos jėga laiko visus dalykus kartu, jei atsimenate savo vidurinės mokyklos geometriją, tai gali atsitikti tik sferoje.

 

Jei tai sunku suprasti, pabandykite užpilti vandenį ant stalo, tada sukite tą stalą ir stebėkite kaip vanduo išsitaško . Netgi esant svorio centrui stalo viduryje, vanduo  skrenda  į visas puses. Tik rutulys gali išlaikyti žemę ir vandenį vienodu atstumu nuo gravitacijos šaltinio. Žemė sukasi aplink savo ašį 1000 mylių per valandą (1609 km / val.) Greičiu, ir jei ji nebūtų rutulio formos , kurio pagrindas būtų gravitacija, viskas išsitaškytų  kaip vanduo ant jūsų stalo.

Išmintis Asmuo  dalyvavo, kai Tėvas sukūrė žemę, apie tai skaitome Patarlių 8:27: „Kai Jis įtvirtino dangų, aš ten buvau. Kai jis nubrėžė ratą ant gilumos veido  ...“ Tai apskritimas. Iš kur senovės žmogus tai žinojo?

 

 

Evoliucijos teorija ir Biblijos sukūrimo istorija  

Biblijos sukūrimo istorija  parodo kad mes visi buvome sugalvoti ir sukurti Dievo, kuris turėjo mums ir visoms kūrinijos dalims tikslą. Dievas apreiškia save kaip AŠ ESU , visada esantis, tas Kuris  bus , koks bus.  Tai reiškia mūsų geriausios dienos yra ateityje, nes mes esame Jame ir Jis -mumyse. Jis -ateities Dievas , jame niekada nesibaigia amžiai.

 

  Priešingai, evoliucijos teorija sako, kad visa visata yra milžiniška kosminė avarija, atsitiktinė situacija, atsitiktinis

molekulių susitikimas. Todėl ir žmogus atsirado atsitiktinumo metu.  O jei žmogus yra atsitiktinumas, tai moralė yra tai, kaip žmogus pats nusprendžia.  Teisinga ir neteisinga yra nuomonės klausimas. Jei vienas mano, kad plėšti ir vogti yra moralu, o kitas mano, kad tai neteisinga - abu teisūs! Visa tai yra atsitiktinumas, kuriame nėra absoliučių kriterijų, kuriais remiantis būtų galima įvertinti gyvenimą.

 

Koks tikslas? Jei esu atsitiktinumas, mano gyvenimo tikslas yra mano paties sprendimas; Jei nuspręsiu, kad neturiu tikslo, galiu baigti savo gyvenimą. Ką tai reiškia? Evoliucija yra beviltiška egzistencija. Keli ateistai man yra sakę: „Kai mirsiu, tai lyg blakė ant šaligatvio, aš tiesiog nustosiu egzistuoti“. Toks mąstymas yra galutinis rezultatas manant, kad visa visata yra tik atsitiktinumas.

 

Mano atsakymas buvo toks, kad galiu labai paprastai įrodyti, jog esame amžinos būtybės. Daugelis lengvai pripažins, kad savyje jaučiasi taip pat, kaip ir būdami jauni, tačiau jų kūnas aplink juos pasikeitė. Jų kūnas paseno, o viduje - ne. Tas nekintantis, nesenstantis vidinis Aš įrodo, kad mums nereikia savo žemės kūno gyventi, nes mūsų besikeičiantis vidinis aš per dešimtmečius parodė, kad esame amžini ir gyvensime, kai mūsų kūnas pasens ir nustos veikti.

 

Paulius laiške Romiečiams 1 rašė, kad matymas Dievo kūrinijoje ir pripažinimas Jo  kaip Kūrėjo yra pats pagrindinis būdas Jį pažinti. Romiečiams 1: 20-31 sakoma, kad jei žmogus atmeta Jį kaip Kūrėją, jis leis tam asmeniui eiti savo keliu, ir  mąstyti įvairiausias bedieviškas mintis, vedančias į nuodėmės gyvenimą.

 

Tas Dievo, kaip mūsų Kūrėjo suvokimo, pamatas leidžia tinkamai įtvirtinti visą likusį mūsų tikėjimą. Jei žmogus tiki, kad evoliucijos teorija yra faktas, kartu tvirtindamas, kad pažįsta Tėvą ir Viešpatį, jų tikėjimo namai turi įtrūkusį pagrindą ir keletą įtrūkusių sienų. Jie bus išklibinti ir kitose srityse, net jei patys to nesuvokia.

 

Kiekvienas žmogus pirmiausia stebisi : „Kodėl aš čia?“ ir „Koks mano gyvenimo tikslas?“ Šie klausimai yra pirmoji galimybė pripažinti, kad Dievas egzistuoja, kad mes ir gamta esame sukurti, o ne kosminio atsitiktinumo  pasekmė.

 

„Pradžios knyga“ nėra mokslo knyga, todėl daugybė balsų kelia painiavą šiuo klausimu, tačiau neatsakyti klausimai neturėtų sukelti mums netikėjimo. Apie visa kita mes žinome, kad tikėjimas Jėzumi yra amžinas gyvenimas, o kiti  atsakymai gali palaukti.

 

Tačiau kai kurių tuščių vietų užpildymas gali būti naudingas ... Taigi, čia yra keletas minčių, kurios gali paaiškinti kai kuriuos dalykus, apie kuriuos susimąstėte ..apie tai pasvarstysime ir kitą  savaitę, pažiūrėsime kas yra makro- evoliucija ir mikro- evoliucija.  Viena atitinka  Bibliją, kita - ne. Iki tol laiminu,

 

John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite  man el.laiškus  adresu cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.