Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. rugpjūčio 3 d., pirmadienis

Mirtis; Kaip suprasti , ką reiškia "miegas" apibūdinat mirtį 2(3)

John Fenn, Weekly Thoughs, Death ; What about " sleep" to decribe death  2(3)

Sveiki, 

 Danieliaus 12: 2 eilutė supainioja žmones, tampa neaišku, ar žmogus „ užmiega“,

kai  miršta, ar eina į dangų:

 „Ir daugelis iš tų, kurie miega žemės dulkėse, atsibus, kai kurie amžinam gyvenimui, o kiti amžinai gėdai ir paniekai."

 Mūsų šiuolaikinei ausiai tai atrodo tiesiogiai prieštarauja Pauliaus teiginiui, kad „Būti be kūno yra būti su Viešpačiu“, II Korintiečiams 5: 8.

 

Tai, ką  čia turime, yra nesugebėjimas perteikti

Mūsų šiuolaikiniam protui miegas, kalbant apie mirtį rodo sąmonės nebuvimą  gilaus miego metu,  kai nieko nesuvokiate, vaizdą. Bet Biblijoje žodžio miegas vartojimas gali būti skirtingas. Turime peržiūrėti  Senąjį ir Naująjį Testamentus, vertimus ir kultūrinius supratimus, kurie  gali prieštarauti vienas kitam.

 Jėzus tarė moterims, sielvartaujančioms dėl nesavalaikės  Jairo dvylikmetės dukters  mirties: „Kodėl jūs taip verkiate? Mergaitė nėra mirusi, bet miega. “ Morkaus 5: 39

 „Mūsų draugas Lozorius miega, bet aš einu, kad galėčiau jį pažadinti iš miego.“ „Viešpatie, jei jis miega, jam viskas bus gerai.“ Bet jis kalbėjo apie  mirtį, o jie manė, kad jis kalba apie poilsį. miego metu. “ Jono 11: 11–13

 „Nes Dovydas, tarnavęs savo kartai pagal Dievo valią, užmigo, buvo paguldytas prie savo tėvų  ir patyrė sugedimą“. Apd 13, 36

 „Dėl šios priežasties daugelis tarp jūsų yra silpni ir ligoti, daugelis miega.“

 „Štai aš jums parodysiu paslaptį; ne visi užmigsime, bet ir visi būsime pakeisti “. I Korintiečiams 11:30, 15: 51

 „Nes jei tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, net ir tuos, kurie miega Jėzuje, Dievas atsives su savimi“.

 „10 ...kuris mirė už mus, kad mes ar budėdami, ar miegodami gyventume kartu su Juo.I Tesalonikiečiams 4: 14, 5:10

 Žinoma, Biblijoje miegas reiškia ir natūralų miegą.

 Ir gana dažnai Biblijoje miegas vartojamas kaip dvasinis miegas. Vienas iš mano mėgstamiausių albumų buvo Keito Greeno 1978 m. Albumas „No Compromise“, kurio viena iš dainų buvo „Miegu Šviesoje“. Deja, ši daina tebėra tokia pat aktuali mūsų laikams, kaip 1978 m.

 Trečias žodžio miegas vartojimas yra šio  straipsnio tema; kai mirtį vadiname  „miegu“.

 Senovinė šventyklos malda, kuria vis dar meldžiamasi per Trimitų šventę - šventę, kuri yra paveikslas, kurį mes vadiname paėmimu, - yra apie teisiųjų mirusiųjų pažadinimą, Pauliaus perfrazuota Efeziečiams 5:14:

 „Todėl sakoma (šventyklos malda per Trimitų šventę):„ Pabusk , kuris miegi ir pakilk iš mirusių,  ir Mesijas apšvies tave ... “

 Štai paaiškinimas: Biblijoje miego naudojimas mirčiai reiškia kūną, o ne sielą.

 Kūnas miega, tačiau nėra nei vienos eilutės, kurioje sakoma, kad žmogaus siela miega.

 Danieliaus 12: 2 eilutėje, sakoma: „Tie, kurie miega žemės dulkėse, pabus (teismui)“, objektas yra žemės dulkės, o tai reiškia kūną. Ne sielą.

 Jono Jono 11:11 eilutėje, kai Jėzus pasakė: „Mūsų draugas Lozorius miega, bet aš einu jo pažadinti iš miego“, jis vartoja žodį „kekoimatai“, kuris reiškia „atsigulti“. Kitaip tariant, „Lozoriaus kūnas guli (miega)“ - subjektas yra kūnas, o ne siela.

 Ejlesiasto 9: 5, kai sakoma; „Gyvieji žino, kad mirs, bet mirusieji nieko nežino, nes jie neturi jokio atlygio, nes jie greitai pamirštami“, - tai aiškiai kalba apie kūną, o ne apie sielą.

 ST žydų ir NT krikščionių požiūris

 Kadangi Senasis ir Naujasis Testamentai moko fizinį mirusiųjų prisikėlimą, Biblijos požiūris į kūno mirtį yra laikina būsena, nesvarbu, ar asmuo yra tikintysis, ar netikintis. (Pavyzdžiui, Danieliaus 12: 2)

 Taigi „sielos miego“ idėja ne tik prieštarauja judaizmui ir krikščionybei nuo Pradžios knygos iki Apreiškimo, bet mes turime skyrių ir eilutes, teigiančius, kad mes einame tiesiogiai būti su Viešpačiu.

 Kai Paulius rašė filipiečiams, kad nori eiti ir būti su Viešpačiu mirtyje, kas yra  „daug geriau“, jis nesakė, kad jo sielai reikalingas geras ilgas miegas. Jis sakė, kad jis yra amžinas ir net mirus kūnui bus su Viešpačiu. Tik todėl yra žymiai geriau mirti - kad būtų su Viešpačiu.

 Mes matėme, ko Jėzus mokė Luko 16: 19-31; abu mirę vyrai nuėjo į savo paskyrimo vietas ir matė vienas kitą, kalbėjo vienas su kitu ir aiškiai nebuvo „užmigdyti“. Jėzaus kalbos gramatikos įrodymai byloja, kad tai nebuvo parabolė, o tikra istorija. Ir atvirai kalbant, tai, ką jis man taip pat papasakojo 1986-10-01, kai mokė mane apie šiuos dalykus.

 Tada mes turime Mozę ir Eliją, kurie pasirodė Jam ir kalbėjo su juo apie mirtį Jeruzalėje iš Įstatymo ir Pranašų, taigi jie aiškiai nebuvo „sielos miege“. Jėzus atgailaujančiam žmogui ant kryžiaus sakė: „Šiandien tu būsi su manimi rojuje“, taigi Jėzus neplanavo nė vieno iš jų „miego“, o Apreiškimo 6: 9–11 Jonas matė tūkstančius žmonių prieš Tėvo sostą, kurie prašėami atkeršyti už jų (kankinių) mirtį.

 Kūnas „miega“ ir tai yra kiekvienos Biblijos eilutės, kurioje miegas suprantamas kaip mirtis, kontekstas. Mūsų kūnas gali miegoti, ty prarasti ryšį su fiziniu pasauliu, bet, dėl amžinosios sielos  mūsų kūne, nebūti kūne reiškia būti su Viešpačiu, kaip Paulius sakė, „kur kas geriau“. Kitą savaitę žmonės danguje ir Biblijoje, ir kai kurie, kuriuos taip pat mačiau ten. Iki tol palaiminimai,

 John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.