Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis

Kodėl Dievas dažnai neišgydo 1(4)

 John Fenn, Weekly Thoughts, Why God doesn‘t heal more often 1(4)

Sveiki,

Maldos dėl išgydymo turbūt dažniausiai pasitaikantis maldos dėl poreikių tipas kartu su klausimais, kodėl Dievas neišgydo x mylimojo ar kodėl jis neišgydo žmogaus, kuris man užduoda klausimą. Ši 4 dalių serija atsakys į kai kuriuos iš tų

klausimų, tačiau tema yra per plati, kad ją būtų galima išsamiai išnagrinėti. Tiems, kurie nori sužinoti, kaip Viešpats gydo, kaip Jis kreipia mus  į poziciją, kad galėtume pasveikti, gali būti įdomus mano mokymas serijoje, pavadintoje „Išgydymo mokykla“, ir tolesnėje programoje: „Svarbiausias dalykas, ką  aš sužinojau apie išgydymą“, prieinamas CD ar MP3 formatais. 

Kodėl Dievas gydo?

Plačiausia prasme Dievas gydo kūną ir sielą (emocijas), nes  stengiasi atkurti tą sveikumą, kurį žemė turėjo prieš Adomo ir Ievos nusidėjimą. Liga, negalia, klaidingos mintys ir neteisingos emocijos įžengė į pasaulį kartu su nuodėme. Kryžius ir prisikėlimas pradėjo judėjimą, jei leisite taip išsireikšti, atgal į sveikumą, padarydami Dievo sveikumą prieinamą visai žmonijai. 

Jis taip pat suprojektavo žmogaus kūną, kad jis pats save išgydytų - matome, kad visa žemė yra orientuota į išgydymą. Žemė  kuria buvo piktnaudžiaujama  po kurio atsinaujina ir visiškai atsistato.  Taigi ta prasme visa kūrinija buvo sukurta pati išsigydyti, grįžti prie natūralios tvarkos ir pusiausvyros. Šia bendrąja prasme mūsų kūnai, būdami žemėje, siekia vientisumo, siekia atstatymo, siekia tos pusiausvyros ir su ja susijusios ramybės.

 Jėzaus Kristaus gyvenimas ir laikai yra Dievo Tėvo pateikiamas įrodymas, kad Jis skyrė dieną, kai mes visi ir visa kūrinija būsime išgydyti. Jis yra Dievo Tėvo meilės mums, Jo geros valios žmonėms ir pažado, kad visi dalykai bus sutvarkyti, įrodymas.

 Naujasis Testamentas aiškiai parodo, kad įrodymas nėra kryžius, o prisikėlimas. Prisikėlimas įrodo Jėzaus Viešpatystę, kuriame yra užtikrinimas, kad „Dievas vieną dieną teisingai teis pasaulį per vieną žmogų“. (Apd 17, 24–31) ir sutvarkys visu dalykus teisingai.

 Ieškinyje reikalaujama, kad liudytojai patvirtintų ieškinį

Jei kas nors kaltinamas dėl vagystės, turi būti įrodymų, prieš jį, turi būti liudytojas. Negali būti tik jo žodis prieš kaltinamo asmens žodį. Be to dar turi būti taip, , kad  apsaugos darbuotojas pagavo jį su daiktais kišenėje, galbūt stebėjimo vaizdo įraše užfiksuoti jo veiksmai. Tačiau tam asmeniui turi būti  liudytojai, kad šis asmuo galėtų būti patrauktas  baudžiamojon atsakomybėn. Jei ne, tai tik jų žodis prieš parduotuvės tarnautoją ir nieko neįmanoma įrodyti. Niekas negali būti nukreiptas pas teisėją remiantis „jis sakė, „ji sakė“ - turi būti ir kitų liudytojų. 

Dievas Tėvas teis dėl amžinojo gyvenimo , todėl toks ieškinys reikalauja, kad Jis pateiktų įrodymus, kad jis siūlo liudytojo parodymus savo sūnaus Jėzaus teiginiams pagrįsti (paremti). Būtų nesąžininga, jei amžinas žmogaus likimas būtų sprendžiamas neturint įrodymų, pagrindžiančių jo teiginius.

 Mes turime žodį ir Dvasią. Dievas nėra tik protas, kad mes turėtume kažką įrodinėti kažkam, kad jis būtų įtrauktas į amžiną gyvenimą. Negalima nuginčyti žmogaus , kad jis patikėtų. Bet Jėzus Jono 4:24 sakė, kad Dievas yra Dvasia - Jis tikras, tvirtas, bet Dvasios srityje. Todėl tiek Žodis, tiek Dvasia sutinka ir veikia kartu , kad įrodytų Jėzaus teiginius  ir amžinąjį gyvenimą. Dvasia suteikia gyvybę Dievo žodžiui ir Tikrojo Žodžio, Jėzaus Kristaus Asmens, teiginiams. 

Kas yra mūsų liudininkas praėjus maždaug 2000 metų po prisikėlimo?

Apd 5:32 Petras gina  Jėzaus gyvenimą ir tarnavimą prieš žydų vadovus ir sakydamas: „Mes esame šių dalykų liudytojai. Taip pat ir Šventoji Dvasia, kurią Dievas duoda tiems, kurie Jam paklūsta“.

 Šventoji Dvasia buvo liudininkė  prie kryžiaus prisikėlimo metu. Ji atėjo per Sekmines, kad įsilietų į  tikinčiuosius. Ji yra nesenstanti liudininkė, kuri visa tai matė. Štai kodėl po maždaug 2000 metų, mūsų laikais, kai jūs išgirdote apie Jėzų, kažkas jumyse užsidegė, kažkas „užkabino“, jūs kažkaip pajutote, kad jėzaus teiginiai yra tikri ir realūs. 

Tas „kažkas“ buvo liudytojas, Tiesos dvasia, liudijanti, kad tavo draugo ar pamokslininko teiginiai apie Jėzų buvo teisingi. Jūs veikėte pagal tai, nesuprasdami, kad klausote liudytojo pasakojimo apie Jėzaus gyvenimą, Šventosios Dvasios, ir atidavėte Jam savo širdį. Tai buvo pirmas atvejis, kai jūs suprantate, kad Dievas jus lietė  ir su jumis bendravo, nes Dvasia buvo Jėzaus gyvenimo liudytoja.

 Apaštalų darbų 2:33 ir 3:15 bei jau minėtuose 5:32 ir kitur Petras ir kiti sako, kad jie buvo Jėzaus prisikėlimo iš numirusių  liudininkai,  ir aš noriu pasakyti, kad Šventoji Dvasia tu ir aš taip pat esame Jo prisikėlimo liudininkai. Mumyse yra Šventoji Dvasia, kuri ten buvo, ir ji  liudija mūsų dvasiai  ir „įtikina“, kad esame Jo vaikai ir kad visi Jėzaus teiginiai yra teisingi. Savo viduje turime Jį kaip įrodymą, nes Tėvas nenori, kad kuo nors tikėtume  nepateikdamas Jo teiginių įrodymų.

 Pagrindinės priežastis išgydymui ...

Tėvas patvirtina savo Dvasios liudijimą apie Jėzų  išgydymais, ženklais ir stebuklais. Apaštalų darbų 4:33 sakoma: „Apaštalai su didele galia liudijo Viešpaties prisikėlimą ...“.

 Apaštalų darbų 3: 15-16 skyriuje Petras pateikia dar vieną savo tikėjimo gynimą dėl luošio išgydymo: „... ir Dievas prikėlė Jį iš numirusių, ir mes visi esame to liudininkai, todėl tikėjimas Jo vardu  šis žmogus stovi prieš jus sveikas. “ (Jis tai taip pat pakartojo tai 4:10) 

Petras sakė, kad luošio išgydymas yra įrodymas, kad Dievas prikėlė Jėzų iš numirusių. Išgydymas yra įrodymas.

 Apaštalų darbų 8: 1–12 mums sakoma, kad persekiojimai, kilę po Stepono mirties (7 skyriuje), buvo tokie intensyvūs, kad visi  Viešpaties mokiniai išsikėlė iš Jeruzalės, išskyrus apaštalus. Nuostabūs meilės ir stebuklų metai tarp Sekminių 2 ir 8: 1  netikėtai pasibaigė, kai visi, bijodami dėl savo gyvenimo, išsikėlė iš miesto, daugiausiai - į Judėją ir Samariją. 

Šeimos pagrindu, jie tęsė susitikimus savo namuose, o Pilypas atvyko į Samariją skelbti Jėzaus tarp savo draugų, taip pat vietiniams gyventojams, kuriuos aplankydavo  vis nauji žmonės, persikeliantys į šį regioną ir besidomintys kas vyksta. Apaštalų darbų 8: 5-8  mums sako, kad Pilypas jiems „skelbė Kristų“, ir jie įtikėjo „klausydami ir matydami  visus jo padarytus stebuklus“, o eil. 12 sako: „... jie visi įtikėjo Dievo karalystės dalykais ir  Jėzaus Kristaus vardu…"

 Atkreipkite dėmesį, kad Jėzaus vardas ir jų tikėjimas buvo susieti su girdėjimu ir su  stebuklų matymu, kurie buvo padaryti. Apaštalų darbų liudijimas yra toks, kad išgydymas ir išlaisvinimas pirmiausia yra Jėzaus prisikėlimo netikinčiajam įrodymas. 

Prieš daug metų pažinojau vyrą vardu Les, kuriam priklausė baldų parduotuvė. Jis turėjo nugaros traumą, kuri neleido jam kelti daiktų, todėl vieną dieną jis pasamdė 2 kolegijos studentus krauti sunkvežimį, pilną stalų ir kėdžių, kuriuos nusipirko savo parduotuvei. Pakrovę jie papasakojo jam apie Jėzų, baigdami taip: „Jei tai, ką sakėme, tiesa, Dievas nori patvirtinti tai, ką tau pasakėme apie Jėzų. Ar jūs patikėsite, jei Jis pagydys jūsų nugarą,  patvirtindamas, kad tai, ką mes apie Jį sakėme? “ Jis buvo savo žodžio žmogus ir sutiko. Jiems uždėjus ranką, jo nugara akimirksniu buvo išgydyta ir jis laikėsi žodžio, melsdamasis nusidėjėlio malda. Jo žydė žmona taip pat tapo tikinčiąja. Aš  dirbau pas jį apie 1 metus. 

Tačiau Naujajame Testamente yra pasakojimų apie tai, kaip Dievas gydo tikinčiuosius… argi ne? Kokios nuostatos yra skirtos išgydyti tiems iš mūsų, kurie jau tiki? Ar išgydymas yra tik mūsų išskirtinė  privilegija“? Mes apie tai kalbėsime  kitą savaitę. 

Iki tol, laiminu, 

John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.