Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis

2020 liepos mėn. CWOWI Naujienlaiškis

July 2020 Newsletter

Sveiki,

Nuo praeito Naujienlaiškio mums pavyko trumpam parsivežti Krisą namo ir jis buvo sužavėtas. Valstija leido namų grupės darbuotojams nusistatyti lankymo politiką patiems, o tai atvėrė Krisui duris apsilankyti namuose. Krisas namuose praleido 5 dienas ir 4 naktis ir kiekvieną rytą tik prabudęs pirmiausia klausdavo: „Tai ką, tėti, kur šiandien važiuosime?“ arba „Ką veiksime šiandien?“ 100 dienų praleidęs uždarytas savo namų grupėje, jis troško važinėtis po miestą su tėčiu, o įvairių parduotuvių darbuotojai elgėsi su juo, kaip su didvyriu, bei džiaugėsi jį matydami. Jis buvo sužavėtas. Dėkoju už jūsų maldas! Atrodo, jog sugrįšime prie mūsų kassavaitinių apsilankymų namuose.

 Pranašiškai Kai  praeitą gruodį Viešpats man  pasakė, kad  artėja laikas, kai namų surinkimai(bažnyčios) bus būtent tas pagrindinis būdas, kurį rinksis krikščionys (populiariausias būdas), kai jis kalbėjo, aš nesusiejau to su susirgimais,  tačiau būtent tai ir įvyko. Atrodo, jog daugelis neketina grįžti į savo

auditorinius surinkimus. Mes matome, jog visame pasaulyje daugėja žmonių, norinčių pradėti namų surinkimus, arba norinčių sužinoti , kur šalia jų toks yra. Kiti turi gilių neatsakytų dvasinių klausimų ir ieško atsakymų.Mūsų  Zoom internetiniai susitikimai padeda kai kuriems žmonėms susitikti su mumis ir kitais, esančiais tame pačiame dvasiniame puslapyje, labai populiariais tampa ir internetiniai audio/video susitikimai. 

Tačiau augant žmonių skaičiui, reikia daugiau ir laiko skirto elektroniniams laiškams, pokalbiams telefonu, per Mesendžerį, Zoom ir Skype su daugeliu žmonių, atsakant į klausimus, pateikiant pasiūlymus,   ir mums reikia, kad melstumėt mums išminties.

 Kaip dalinausi viename iš mūsų Zoom susitikimų, Jis sakė: „Turite  melstis, nes jei niekas nepasikeis, dalykai pasilis tokie kaip dabar, tai  tauta turės iškęsti 3 tautinių lyderių mirtį ir/arba likvidavimą...“ Jis nesakė kada tai įvyks, arba bent, ar šios 3 mirtys/likvidavimai įvyks šiais metais – Jis tik sakė, kad tai bus ir kad tai paveiks JAV. 

Aš į tai žiūriu rimtai. Melskitės už šią tautą, nes kai Jis sako „Kaip tai yra dabar...“ reiškia, jog reikia melstis dėl įvykio laiko, gal netgi sustabdymo, jei ne atidėjimo. 

Jis mane vėl aplankė prieš mėnesį garbinimo metu metu mūsų namų susirinkime ir kalbėjo apie stebuklus ir atsakytą maldą, ir kur viso to ieškoti. Daug kuo šis aplankymas buvo panašus į vieną iš 1991-ųjų, kai Jis kalbėjo apie tai iš kur aš išėjau: 

„...tai, ką tu vadini charizminiu atsinaujinimu, kai Mano žmonės palikdavo denominacijas, kad sektų Manimi, kadangi į jų poreikius nebūdavo atsakoma...Tu matysi kitą išėjimą, tačiau dabar iš anų laikų surinkimų, kadangi dauguma jų tapo sustabarėjusios, nelanksčios, bei susitelkusios į savo darbotvarkę, taip kaip ir denominacijos iki jų. Jos save laikė avangardinėmis, tačiau iš tikrųjų atsilieka nuo to, ką Aš darau...“ ir daugiau dalykų sakė tą 1991-ųjų rudenį. 

Kai Viešpats, ką nors jums sako, net jei nuo to momento, kai Jis kalbėjo, praėjo daug laiko, kadangi Jis visada yra dabartyje, tai apie ką Jis kažkada kalbėjo taip gerai prisimeni, lyg būtų pasakyta prieš kelias minutes.

 Prieš mėnesį aplankymo metu, lyg pratęsdamas mūsų 1991-ųjų pokalbį, Jis sakė:

„Charizminio atsinaujinimo laikais daug Mano žmonių paliko savo denominacijas tam, kad sektų Manimi, nes jų poreikiai nebūdavo patenkinami, bei savo denominacijose rasdavo mažai gyvybės. Jie ėmė lankyti  taip vadinamus „maldos ir šlovinimo“ susirinkimus, kur ir tu buvai išugdytas Manyje. Ten matei stebuklus, į maldas buvo atsakoma, Dvasia liedavosi laisvai, ten radai draugus Dvasios vienybėje. Nors buvo dedamos pastangos įnešti Šviesos ir Dvasios stebuklų į denominacijas, ir tais laikais ten irgi buvo keli ryškūs žiburiai, šios šviesos su laiku užgeso, išėjus keliems pagrindiniams žmonėms.“ 

 „Tai yra svarbu, ką tau dabar sakau: Namų surinkimai taps žinomos, kaip vietos, kur vyksta stebuklai, atsakoma į maldas, juda Dvasia, kur yra meilė ir vienybė Manyje. Šiandien daug šių auditorinių surinkimų(bažnyčių)  laikiusių save avangardinėmis, yra susisiejusios su pažangiausiomis technologijomis. Štai kaip  jos žemai puolė.“

 „Tačiau iš tiesų sakau tau, Mano avangardas nepasikeitė; Aš veikiu santykiuose. Susitikdami namų aplinkoje mano žmonės ir vėl ras stebuklus, atsakytas maldas, Dvasios judėjimą, laisvai tekantį šlovinimą, palaikymą ir draugystę Manyje, ko taip ilgai ilgėjosi jų širdys, jiems augant Manyje. Žmonės matys stebuklus ir į jų maldas bus atsakyta namų surinkimuose, žmonės ieškos namų surinkimų(bažnyčių), nes skirtumas tarp auditorinio tipo ir namų tipo surinkimų(bažnyčių)  bus ryškus. Daugeliui mano žmonių net dabar plačiai atsimerkia akys, ir jie su giliu liūdesiu ir apmaudu suvokia, kad surinkimas, kurį jie lankė ir kurį visada laikė avangardiniu, iš tiesų yra miręs arba merdintis Vynmedyje.“ 

„Daugybės mano žmonių laukia tai, kai stebuklai taps gyvenimo būdu. Tame tu gyvenai metų metais , bet  daugeliui kitų ,-  tai  nauji dalykai. Matyti atsakytas maldas, išgydymus ir stebuklus – tai normalaus gyvenimo dalis (Bibliniuose) namų surinkimuose, bei juose dalyvaujančių žmonių gyvenimuose. Taip pat daug kas ieškos tų, kurie „moka melstis“ ir „kai jie meldžiasi, žmonės išgyja“, ir panašių dalykų.

 Taip pat ir šioje tautoje, tokiu pat būdu lyg būtumėte Manyje Apaštalų darbų 2-4 skyriuose, į jūsų materialius poreikius bus atsiliepta, kai tuo tarpu dauguma išorėje esančių, vargs, taigi ateina tokie laikai, kai kontrastas matysis, net ir šioje tautoje, tarp esančių išorėje ir esančių Manyje.“ 

Jis pasakė šiuos dalykus ir dar kelis apie labiau asmeninę kryptį labai greitai, o tada ėmė vaikščioti po kambarį, patarnaudamas kitiems. Aš sėdėjau šypsodamasis ir mąsčiau, nes Jam visada labiau patinka tai, ką Jis daro, nei kas vyksta pasaulyje..

 Jis atrodė toks atsitraukęs  nuo faktų,  kai dalinosi tuo su manimi, palyginus su tuo, kaip Jis vaikščiojo po kambarį dėdamas rankas ar kalbėdamas su kitais tame susirinkime, kuris vyko namuose – toks atsipalaidavęs, lyg „tarp kitko ir tai turi įvykti“, o tada Jis pasitraukė. 

Aš buvau sukrėstas, kaip mes (Kristaus kūnas) praeityje per daug reikšmės suteikėme  Dievo judėjimui, kaip mes tai vadinome„prabudimo centruose“,  tuo tarpu mūsų nuolankiam ir romiam Viešpačiui labiau patinka veikti namuose ir  draugiškuose santykiuose.

Mes buvome išauklėti bažnyčios kultūroje, kuri ieško Dvasios dovanų, kurios tarnauja griežtai normuotame auditorinio tipo surinkimo tarnavime arba susirinkimų, su ypatingu kalbėtoju, metu. Ir Tėvas buvo maloningas  tais laikais, tačiau ar daug matote išgydymų ir stebuklų auditorinių surinkimų tarnavimuose šiandien? Atrodo, kad dauguma surinkimo kultūros kažkurį laiką buvo narcizistinė, kurią galėčiau pavadinti  surinkimas „man“. Jeigu mokinystė ir augimas Kristuje netgi yra minimi, tai daroma  tokiu požiūriu, kai tikima, jog mokiniais tampama pateptų susirinkimų metu. Tačiau Biblija moko, kad mokiniais tampama dvasinių tėvų ir motinų dėka. Tai reiškia santykiais pagrįstą tikėjimą. Būti Kristuje, reiškia būti mokiniu – mokiniu, kuris taiko tai, ko išmoksta savo gyvenime, stebėdamas žmones, kuriuos pažįsta. 

Jeigu jums tai neįdomu, namų surinkimas - ne jums. Tačiau Jėzus nesikeičia; Jis visada už tai, kad žmonės augtų Jame, kad jie taptų geriausiais, kokie tik gali būti, geriausiais žmonėmis, o ne geriausiais „Krikščionimis“, geriausiais asmeninis, kokiais tik gali tapti. Kažkas gali sakyti, kad jie atgimė iš aukšto, tačiau tai neįmanoma įrodyti. Dievas nusprendė, kad teisumas įrodomas santykiuose.

  Dvasios dovanos visada veikė ten, kur žmonės gyvena; maistas padauginamas būnat lauke, vanduo paverčiamas vynu vestuvių puotoje, aklas ir luošas išgydomi tiesiog gatvėje ir taip toliau. Dauguma Jėzaus stebuklų įvyko namuose, pradedant nuo Morkaus 1, žmonėms atėjus į Petro uošvės namus, iki aklo žmogaus, prisiartinančio prie  Jėzaus valgio metu , iki susirinkimų sinagogoje, kurie tais laikais vykdavo namuose, kur matome išgydomus šlubą ir luošį. Nuo Apaštalų darbų 2 iki 4 skyriaus matome stebuklus ir išgydymus, aprūpinimą ir vienybę, jiems renkantis tai vienuose, tai kituose namuose. 

Po 30 metų Paulius suprato, kad stebuklai tebėra įprastas dalykas  namų surinkimuose, tad Laiške galatams 3:5 klausia: „Ar Tas, kuris jums teikia Dvasią ir pas jus daro stebuklus, tai daro per įstatymo darbus, ar dėl tikėjimo klausymo?“ Kristaus kūnas grįžta prie mūsų šaknų, netgi vakaruose ir vietose, kur paplitę auditorinio formato surinkimai , sugrįžtama prie surinkimų namuose, sugrįžtama prie santykių su Juo.

 Kiekviename iš mūsų yra Kristus, šlovės viltis. Kiekvienas turime valdžią naudoti Jėzaus vardą įsakyti piktosioms dvasioms pasitraukti, įsakyti įvykti išgydymui. Imkime taikyti tai, apie ką skaitėme ar žinome, savo gyvenime  ir esantiems šalia mūsų.

 Konferencija Talsoje spalio 8-11 dienomis

Jeigu galvojate atvykti į mūsų konferenciją Talsoje spalio 8-11 dienomis, dabar jau likus tik 2 ½ mėnesių, prašau mus informuoti – galime susiderinti su jumis dėl užmokesčio, tačiau rezervaciją turime užbaigti likus maždaug 6 savaitėms. Pasvarstykite su mumis susisiekti, nes tai bus laikas, skirtas turtingam ir giliam garbinimui, mokymui, bendravimui  ir susitikimui su naujais draugais. Susipažinimas su kitais, esančiais tame pačiame dvasiniame puslapyje, yra vienas iš nejuntamų specialių ten vykstančių dalykų.

  Šį mėnesį kassavaitiniai straipsniai yra apie Šabo poilsį. Šią vasarą mes meldžiamės, kad visi rastumėm  poilsį ir ramybę, ir galėtumėm išlaikyti savo ramybę Kristuje, kai aplink mus verpetuoja šis  išprotėjęs pasaulis.  Dėkojame už jūsų maldas, paaukojimus, už tai, kad esate mūsų gyvenime. Daug meilės ir palaimos!

    Džonas & Barbara

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.