Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. birželio 12 d., trečiadienis

Gerbkime Dievo dalykus 3d.


John Fenn . 'Weekly Thoughts" Respect of the things of God  05/17

Sveiki,
Aš pakeičiau serijoje eilės tvarką ir kitą savaitę baigsiu straipsniu „Pagunda kylanti dėl familiarumo“, apie tai, kaip Jėzumi nepasitikėjo ir Jo negerbė tėviškėje.

Seksas prarado savo šventumą  ir anksčiau turėtą pagarbą.

Daugelis Krikščionių niekada negirdėjo pamokslo šia tema, taip pat ir nedalyvavo Biblijos studijų pamokoje, kur būtų mokoma apie tai,  todėl dėl tinkamo mokymo stygiaus įslinko nuodėmė, o Kristaus Kūnas ir netgi lyderiai dėl slaptų romanų ir nuodėmių  tapo labai panašūs į pasaulį.


Tačiau koks svarbus ir šventas seksas Dievo akyse! Rabinas Michael Strassfeld rašo apie tai savo knygoje „Gyvenimo knyga“.

„Būkite vaisingi ir dauginkitės (pru urvu) ir pripildykite pasaulį*- tai pirmi žodžiai, kuriais Dievas kreipiasi į žmones. Tai ne-„laikykitės Sabato“, arba :“ nevokite“, netgi –„ jūs turėtumėte įsigyti dvi indaploves- vieną pieno produktams, kitą-mėsai“.

Kitais žodžiais tariant :“ praktikuokite seksą“ yra pirmas Dievo įsakymas, kurį Jis davė žmonijai per Adomą ir Ievą Šis įsakymas duotas pirma Mozės įstatymo, rodantis, kad tai yra visiems žmonėms,  žydams ir ne žydams. Duodamas jiems instrukcijas apie tai, kaip valdyti pasaulį, Jis  turėjo pasakyti kai ką Adomui ir Ievai, ir tai sukūrė tinkamą santuokos konteksto supratimą.
Šeimos ciklo supratimas įrodo, kad ši instrukcija jiems tikrai buvo duota.

„(Viešpats Dievas)...atvedė ją vyrui. Ir Adomas pasakė,- tai kaulas iš mano kaulo, ir kūnas iš mano kūno; ji bus vadinama moterimi, nes buvo paimta iš vyro. Todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir prisiglaus prie savo žmonos; ir jie taps vienu kūnu‘‘. Nuo pradžių jie suprato atskyrimo ciklą ir ieškojo pilnatvės. Pr2:22-24

Seksas yra skirtas dauginimuisi, jis taip ir suprantamas. Mumyse yra  įdėtas noras turėti vaikų su savo sutuoktiniu. Be to, tai ką daro Dievas yra taip pat yra malonu ir  šventa.

Bet kaip visos Dievo dovanos žmonijai, kaip ir visokia  malonė, gali būti netinkamai naudojamos. Kaip Dvasios dovanomis gali būti piktnaudžiaujama ir nesuteikiama  joms derama pagarba ir susižavėjimas, kad Dievas veikia mūsų tarpe, taip pat ir seksas dažnai nelaikomas šventu,  kaip  buvo pradžioje numatyta.
Sekas palaiko šventumą ir teikia pilnatvę.

Mūsų kūnai iš žemės kaip ir visų gyvūnų. Biblija moko,  kad Dievas suformavo Adomo kūną iš molio ir tada kvėpė į jį, taip jis tapo gyvu kvėpuojančiu žmogaus kūnu. Todėl tikėjimas moko mus, kad mes paimtume tuos dalykus, kurie  mums bendri su gyvūnų karalyste ir padarytume juos šventais.
Visiems gyvūnams yra būtinas maistas. Mes vertiname žodį, kuris išeina Iš Dievo burnos, kaip būtiną kasdieninį maistą, kad galėtume gyventi. Gyvūnai turi kailius ir plaukus, o mums apdangalas primena tai, kad  Dievas padarė Adomui ir Ievai  apsiaustus iš odos, tai buvo pirmasis aukojimas už nuodėmes. Taigi rūbai buvo ar turėtų būti suprantami kaip šventi simbolizuojantys Dievo teisumo apsiaustą, kuris uždengia mūsų nuogumą.
Sekas taip pat; jei žiūrime į jį tik gyvūnų lygyje, tai suteršiame save, nes esame padaryti pagal Dievo paveikslą. Seksas buvo numatytas būti  dalimi šventų ir pilnavertiškų santykių su mūsų sutuoktiniu/e, tai apima žavėjimąsi, švelnumą, intymumą ir dar daugiau. Tai turėtų apimti ir visą mūsų dvasią, sielą ir kūną, kurie yra šventi, ne tik mūsų kūną, kuris yra toks kaip gyvūnų.
Fizinis sekso aktas yra pasikartojantis patvirtinimas, kad esame sandoroje su tuo asmeniu. Geriausiu atveju,  pora padarė įžadus savo širdyse vienas kitam ir Dievui, ir santuokos aktas seka kaip tų įžadų  fizinis užbaigimas ir patvirtinimas. Kiekvieną kartą, kai pora suartėja, jie atnaujina sandorą, kurią padarė savo širdyse- ar tai romantiškai , ar juokaujant spontaniškai. Tai šventa.

Panašiai  Dangaus karalystė yra palyginama su sėkla. Mes galime sakyti, kad sėkla yra didesnė viduje, nei išorėje. Todėl kiek daug  augalų, vaisių ir sėklų yra toje vienoje mažoje sėkloje. Tuo pačiu būdu apribojant seksą tik su vienu partneriu,  faktiškai tai daugiau viduje nei išorėje. Santuokos lova yra nesutepta, kaip sako Heb13:4, ir tai  reiškia, kad pora turi didelę laisvę džiaugtis Dievo dovana seksu, tai- meilės raištis ir palankumas vienas kitam. Šiose ribose, šis santuokos aktas daug didesnis nei gali atrodyti išorėje.
Toks Seksas yra vartai ne tik į šventumą santykiuose, bet į šventumą su Dievu.

Santuokos aktas yra dvasinės sąjungos tarp Kristaus ir surinkimo(bažnyčios) pavyzdys bei šešėlis. Panašiai, kai žemėje mes patiriame pilnatvę seksualinio susijungimo su savo sutuoktine/iu  metu, tai pavyzdys  viso Kristaus Kūno susijungimo su Savo Viešpačiu danguje. Tai - mistiška, paslaptinga, ir kartais mes tai suvokiame tik tada, kai tai įvyksta.

Mr12:20-25 Jėzaus paklausė apie moterį , kuri buvo ištekėjusi 7 kartus, kieno žmona ji bus danguje? Jėzus atsakė, kad jie klysta, nes nepažįsta nei Rašto nei Žodžio nei Šv. Dvasios jėgos.

Žmogaus prigimtis nepasikeitė ir klausimas, kurio jie paklausė tebelieka ir šiandien. Aš buvau danguje ir galiu apie tai papasakoti. Kalbėdamas ten su  žmonėmis pastebėjau, kad jie asmeniškai giliai intymiai bendrauja su kiekvienu asmeniu, kurį pažįsta, ir tai  labai pranoksta tą intymumą, kuriuo mes dalinamės čia būdami žemėje su savo žmona.

Prisiminimai mums tebelieka, todėl mes prisiminsime savo santykius su sutuoktiniu/e #1 ir tai tebebus bendra mums, kaip ir prisiminimai  to laiko, kur praleidome kartu #2 žemėje, bet intymumo laipsnis dangiškame bendravime su visais ten esančiais žmonėmis pranoksta visus galimus žemiškus santykius  kritusiame mūsų pasaulyje.

Kitais žodžiais, įsivaizduokite intymiausią, privatų, šventą momentą, kai jūs  vienui vieni su jūsų sutuoktine/iu seksualiniame susijungime, ir žinokite, kad tas intymumo lygis net nesulyginamas su intymumu tarp žmonių danguje. Danguje nėra velnio, ir dėl Šventosios Dvasios jėgos, kuri yra  kiekviename mūsų nėra jokių nesusipratimų- kai mes dalinamės su kažkuo savo požiūriu, Šventoji Dvasia tai tobulai perteikia, taigi tas asmuo puikiai supranta, ką mes sakome.

Ten nėra velnio, ten yra tobulas supratimas, ten  nėra rizikos būti nesuprastam- tik vienumas kuris kyla iš visiško skaidrumo ir tobulo supratimo- visi esame viename. Įsivaizduokite labiausiai artimą ir tobulą santuoką žemėje, bet tai neprilygsta vienybės, supratimo, intymumo lygiui ir meilei dangiškuose santykiuose.

Štai kodėl santuokos žemėje aktas yra pavyzdys ir šešėlis Kristaus ir surinkimo santykio. Intymumo lygis, kuris laukia mūsų  su mūsų draugais ir giminėmis danguje daug didesnis nei bet kuri draugystė ar santuoka žemėje. Tikras vienumas Kristuje.

Mūsų vaikai augdami mato  sveikus mamos ir tėtės santykius, kai jie subręs, jie sužinos apie kontekstą ir šventą sekso paskirtį santuokoje. Deja  geras mokymas šiuo klausimu surinkime buvo plačiai ignoruojamas, todėl aplink mus mes matome tokius liūdnus rezultatus.

Dievas sukūrė seksą ir potraukį seksui. Pirmas įsakymas Adomu ir Ievai buvo - praktikuoti seksą. Mes sukurti pagal Dievo panašumą ir paveikslą , todėl mes turėtume gerbti ir vertinti vienas kitą. Jei vertiname asmenį tik kaip sekso objektą, tai sumenkiname tą pagarbą ir išaukštinimą, kurį iš tiesų asmuo turi.  Jei asmens širdyje seksas tinkamai vertinams, asmuo neturės problemų su pornografija ar filmais, kurie skatina aistras, nes jis atmes kiekvieną netinkamą Dievo dovanos panaudojimą.

Šią seriją pabaigsiu kitą savaitę, iki tada, laiminu,
John Fenn


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.