Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. birželio 13 d., ketvirtadienis

"Jėzus 101" 1d.


John Fenn, Weekly thoughts, „Jesus 101“ 1d.   06/01

Aš vėl ir vėl, nuo tada, kai įtikėjau ir tapau Jėzaus mokiniu, sutinku tikinčiuosius, kurie laiko save subrendusiais dėl mokymo, kurį girdėjo turtingumo, ir kurį, jie mano, įsisavino, ir dėl to, ką jie mano, kad žino. Tačiau iš tiesų, jie neišmoko pagrindinių dalykų Jėzaus mokyme, ką aš pavadinčiau „Jėzus 101“. Tai įvadas į krikščionišką mokymą. Jų veidmainiškumas yra aukščiausio lygio, nors kaip ir dauguma veidmainių jie to nemato.

Daugelis mūsų patyrė, ką reiškia būti „išmestam iš draugų“ FB-e (Veidaknygėje). Jei lankai surinkimą, tu be abejonės taip pat patyrei, ką reiškia būti „pašalintam iš draugų“ senai prieš tai, kaip atsirado FB, juokinga. „Išmesti iš draugų“ socialinių tinklų draugą, arba tą, su kuriuo lankai tą patį surinkimą, gerai iliustruoja tuos, kurie mano esą subrendę, bet faktiškai yra kūdikiai Kristuje.
Ką tu darai, jeigu kas nors surinkime nutraukia draugystę su tavimi, arba socialiniuose tinkluose esi užblokuojamas ir „išmetamas iš draugų“?

Jėzus visada skatina susitaikyt
Jėzus pasakė Mt5:23-24: "jei neši dovaną prie altoriaus Viešpačiui, bet prisiminei, kad tavo brolis turi kažką prieš tave, palik savo dovaną ir eik susitaikyti su broliu".

Mt18:15 Jis sako, jei tavo brolis nusidėjo prieš tave, eik pas jį asmeniškai ir susitaikyk. Tai pradinis Jėzaus mokymas. Paulius ir Jokūbas pabrėžė tą patį dalyką  Gal6:1-3 ir Jok5:16, kai jie mokė siekti santykių atstatymo  su kažkuo, kuris nusižengė prieš tave, pripažinti mūsų  klaidas vienas prieš kitą ir melstis už vienas kitą , kad būtų išgydyti santykiai.


 Naujojo Testamento laiškuose kartojasi mintys apie tai, kad reikia nusileisti vienas kitam, atleisti ir mylėti vienas kitą, uoliai siekti vienybės Dvasioje taikos ryšiais, ir dar daugiau. Tikslas –visada susitaikymas.


Vienintelė priežastis duota, kai susitaikymas negalimas,-kai kitas žmogus tvirtina, kad jis yra teisus ir nenori daryti kompromiso, arba jie kelia susiskaldymus, priešiškumą ir sužeidimus, arba grimzta giliau į nuodėmę, arba klaidingai moko.(Mt18:15-20, Gal 6:1-6, Rom16:17-18, II Tim 2:25-26)


Kas šiandien laikosi pamatinių dalykų Jėzaus mokyme ?
Tipiškas „išmetimas iš draugų“ FB-e vyksta taip: asmuo gauna žinutę nuo kažko, kurio publikacijai jie parašė komentarą, ir jo atsakymas toks:“ Atrodo, kad tu visada nori mane pataisyti, arba parodyti, ką aš padariau blogai, arba esi visada linkęs įsižeisti, taigi aš manau, geriau bus jei mes išsiskirsime.“ Tai vyksta maždaug taip. Ir kai tas asmuo nori atsakyti, jis gauna pranešimą, kad šiuo metu tas kitas žmogus dabar negali priimti žinučių“ , arba kitą pranešimą, kad jis pašalino bet kokia galimybę su juo kontaktuoti.

Tas žmogus kuris „išmetą kitą iš draugų“  neseka Jėzaus nurodymais siekti susitaikymo ir bandyti atstatyti taiką, nes jie nesuteikia kitam asmeniui galimybės surasti priežastį ir atsiprašyti.

Aš gaunu el.laiškus iš žmonių, kurie buvo  atmesti ir sužeisti  spėliojantys, ką jie tokio siaubingo padarė, kad juos išmetė iš draugų“ FB? Tokie patys, „išmetimai iš draugų“ vyksta ir surinkimuose. Faktiškai „išmetimas iš draugų“ socialiniuose tinkluose yra tik tąsa to, kas jau vyko surinkimuose daug anksčiau, kai FB dar nebuvo išrastas.

Jie turi problemą su Jėzumi 
Bet jei asmuo atsisako paklusti Jėzui, jūs jau nedaug ką galite padaryti. Tai medis, šienas ir šiaudai, kuriuos jie nešis į dangų, kad atsiskaitytų prieš Viešpatį. Jis paklaus jų, kodėl jie nedarė to, ką žinojo esant teisinga. Jų problema  yra su Jėzumi, ne su jumis.

Ir šiandien taip nutinka, kai asmuo atsisako daryti kažką  esminio, kas persmelkia visą Raštą - jų problema yra su Viešpačiu ir savo širdimi. Kažkur giliai viduje, jie nori paaukštinti save be jokios atsiskaitomybės ir iššūkių, dėl to, ką jie sako. Jie nori valdžios pozicijos be atsakomybės.


Raštas moko, kad be tų anksčiau minėtų atvejų, mes turėtume, kiek nuo mūsų priklauso, siekti gyventi taikingai. Bet kai kuriems lengviau išmesti jus iš savo gyvenimo, nei sunkiai siekti taikos.


Jėzus visada skatina mus būti uoliais ir pridėti prie savo tikėjimo moralinį tobulumą, pažinimą, savitvardą, pastovumą, dievotumą, brolių meilę, ir besąlygišką meilę. Jis visada skatina mus mylėti, džiaugtis, būti taikoje, būti kantriems, švelniems, romiems, geriems, ištikimiems.

Jei mes pasitraukiame nuo šitų sielos ir charakterio savybių, mes pasitraukiame nuo Jo. Kitą savaitę, aplankymas, kurio metu Viešpats mokė mane, kaip Jis elgiasi su žmonėmis, kurie atsisako išmokti pamoką. Iki tada, laiminu,
John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.