Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. birželio 19 d., trečiadienis

2019 gegužės mėn. CWOWI Naujienlaiškis

   May  2019 CWOWI  Newsletter

Sveiki,
Būčiau dėkingas, jeigu už mane melstumėtės, nes man atliko kelis širdies patikrinimus ir aš turiu pakoreguoti vaistus, kuriuos dabar vartoju. Jų pagrindinė paskirtis yra išlaikyti kraujo spaudimą tokį, koks jis ir turi būti, po to kontroliuoti mano širdies darbą ir efektyvumą, susijusį su prieširdžių virpėjimu. Reikalinga išmintis, kadangi kita apžiūra - birželio 11, sugrįžus iš mūsų konferencijos Olandijoje, kai aptarsime ilgalaikes galimybes. Viešpats mane aplankė metų pradžioje ir sakė: „Nebūgštauk dėl savo gyvybės; kadangi tavo gyvybė yra mano rankose,“ – tačiau man vis tiek reikia atlikti tyrimus ir pereiti tuos emocinius kalnelius.

Praeitą mėnesį minėjau, jog mums tapo aišku, jog laikas padaryti kažkokią betoninę platformą/įvažiavimą, kurios pagalba galėtumėm perkelti Krisą į mašiną ir iš mašinos namo, nenuleidžiant jo kojų į dumblą ir purvą, kaip tai darome dabar. Keli puikūs žmonės netikėtai atsiliepė su įvairaus dydžio dovanomis, ir dabar mes ieškome būdų, kaip išlieti tą platformą ir tikimės, kad pajamų užteks nutiesti keliukui  nuo vežimėlio iki mūsų paradinių durų – jūsų dovanos buvo netikėtos ir labai mus palaimino. Esame jums dėkingi!
Krisas gyvena gerai, kas liečia jo elgesį, bet mes būsime dėkingi, jei melsitės už jį, kol mes būsime konferencijoje Olandijoje gegužės 28 – birželio 6 dienomis.


Kaip mes taisome kitus?
Metų metais aš bendravau su žmonėmis įvairiausiose srityse, tačiau kiekvienoje situacijoje galėtumėm aptikti Biblinio supratimo trūkumą, kai bandėme „pataisyti“ kieno nors mokymą, tikėjimą, arba klaidingą tvirtinimą?
Kokia mūsų priedermė pasakyti arba perspėti kitus dėl kokios nors klaidos?
Kai kuriuos principus galime aptikti evangelijose, pasakojančiose apie Jėzų ir demonus. Jėzus niekada nėjo ieškoti demono, kad su juo susikibtų, tačiau jeigu žmogus, turintis demoną stodavo Jam skersai kelio, Jis su susitvarkydavo su šia situacija. Jis nėjo pas religinius vadovus, pasiginčyti, tačiau jeigu jie ko nors Jo paklausdavo, Jis atsakydavo.


Motyvacinės dovanos
Laiške romiečiams 12:3-21 Paulius vardina, kas yra dažnai vadinama „motyvacinėmis dovanomis“, kurios atspindi mums įgimtus asmenybės bruožus, Tėvo charakterio savybes, matomas mumyse, Jo vaikuose. Paulius sako, kad jis kalba tik pagal  jam suteiktą malonės/dovaną, ir iš tiesų kiekvienas mes galime kalbėti  tik mums suteiktos malonės/dovanos ribose,  o su šiomis dovanomis eina kiekvienai jai derantis tikėjimas.

Jis vardina: Pranašystė – motyvuoja ir statydina, kuomet matome dalykus kaip teisingus/neteisingus, nupjautus/išdžiūvusius, kur diplomatija ir taktas yra išmoktas įgūdis.

Tada eina „tarnavimas“ arba „tarnystė“, asmuo, kuris nenori imti į rankas mikrofono, tačiau verčiau tarnauja užkulisiuose, atsiliepdamas į kiekvieno individualiai, surinkime  ir darbe iškylančius poreikius.

Tada jis kalba apie mokymą – kažkam patinka atnešti tiesą, mokymą (padrąsinimą, šie žmonės mėgsta kalbėti ir pasakoti savo istoriją apie Dievo ištikimybę, galvodami, kad visi bus statydinami, jeigu tik tai išgirs).

Davimas – kai žmogui patinka tyliai duoti  pinigus ir dalintis  ištekliais, kad padėtų asmeniui arba reikalui.

Vadovavimas arba administravimas – toks žmogus gali organizuoti ir tvarkyti iš karto kelis dalykus, ir pagaliau – gailestingumas – kai kažkas parodo užuojautą ir švelnumą kitiems, ir tai susiję su svetingumu.

Kiekvienai šiai Dievo duotai asmens savybei  Paulius nustato ribas. Gailestingiesiems žmonėms jis sako daryti tai su linksma širdimi. Ta „linksma širdis“ reiškia parodyti gerumą iki tiek, kiek gali išlikti linksma širdimi ir nesusitapatinti su žmogumi, kuriam rodai gailestingumą, kitaip ir pats tapsi toks, kaip ir jie.

„Valdytojams“ arba administratoriams jis sako dirbti tik tiek, kad išliktų uoliais – kadangi jie gali užsikrauti ant savęs daugiau, nei patys gali panešti. Paulius moko pasakyti „ne“, kai jau nebegali būti uoliu. Davėjams jis sako duoti su paprastumu, neįsitraukiant į detales, kaip jų pinigai bus išleisti – tačiau pirmiausia duoti Viešpačiui ir daryti tai su paprastumu.
Pamokslautojams, mokytojams ir tarnautojams jis sako „laukti“, kol tie dalykai ateis.

Pamokslautojas linkęs per daug kalbėti, tai gi jis sako palaukti, kol jūsų paklaus, ne tik išlieti  paskutinį liudijimą arba jums Dievo duotą žodį. Mokytojams, kurie linkę greitosiomis dalintis istorijomis ir įdomiais faktais, nebrukti ir nepasakoti šių tiesų tokiu būdu, o laukti. Ir tas pat su tarnautojais – neikite ieškoti kažko, kuriam reikia patarnauti,  leiskite Dievui tai jums suteikti, apribokite savo tarnavimą tuo.

O pranašauti motyvuotam žmogui, tam kuris mato dalykus nugenėtus ir sausus, teisingus arba klaidingus, jis sako veikti „pagal savo tikėjimo mąstą“. Tai senovinė anglų kalba, sakantis nebandyti taisyti to, kas yra už jūsų tikėjimo ribų. Pranašauti motyvuotas žmogus nori pataisyti kiekvieną blogį, kurį tik sutinka kelyje, ir/arba pateikti nuomonę apie visus ir viską, kas nėra kaip jiems atrodo 100% teisinga. Pranašauti linkęs asmuo retai yra pašauktas būti pranašu, tačiau turėdamas tokį pat troškimą širdyje teisumui, jis linksta taisyti viską, kas jų gyvenime nėra tobula. Jie ieško tobulumo savyje, savo tikėjime, savo sutuoktinyje, juos supančiuose tikinčiuosiuose. Tačiau Paulius sako apsiriboti pagal savo tikėjimo mąstą – eiti tik tiek, kiek siekia jūsų tikėjimas.

Kiekvienai dovanai reikia turėti  savo „ribas“, kitaip asmuo, kuris neturi nei vieno žmogaus, kuris kalbėtų į  įo gyvenimą,  tiesiog bėgtų kiek leidžia jam jo dovana be jokių suvaržymų, visus savo kelyje įžeidinėdamas ir save patį sekindamas.

Tai gi neikite ieškoti demonų, nemanykite, kad jūs turite taisyti kiekvieną, kuris moko kažko kito, nei jūs tikite, nemanykite, kad turite įspėti kitus apie kažkokį žmogų, kuris priklauso kitai tikėjimo srovei. Plaukite savo įtakos sferoje, kuri jums suteikta ir  atsisakykite spaudimo tarnauti per daug, prisiimti daugiau nei jūs galite gerai atlikti, ribokite savo pasakojimus ir polinkį taisyti esančius aplink jus – paprasčiausiai vaikščiokite meilėje, paverskite tuos dalykus, kurie jums rūpi,  užtarimo malda už tą žmogų, kuris jums rūpi.
Paulius pasakė kažką panašaus 2 Korintiečiams 10:13-15: „Mes nesigiriame be saiko, o tik iki tų ribų, kurias mums Dievas užbrėžė, ir kurios siekia net ligi jūsų...“ mes neperžiangiame mums užbrėžtų ribų...

Rugpjūčio 15-18 vyks Vidurio  vakarų atsiskyrimas/konferencija. Viena iš didžiausių  šių savaitgalių privalumų, tai galimybė susisiekti su žmonėmis esančiais tame pačiame dvasiniame puslapyje. Žmonės investuoja į daugybę dalykų – akcijas ir obligacijas, namus ir panašiai – tačiau susitikti su tais, kurie iš karto  tampa draugais, tai investicija, kuri tęsis amžinybėje. Liko gal tik 10 kambarių, ir aš tikiuosi, kad jūs apsispręsite dalyvauti . Informacijai gauti rašykite mums cwowi@aol.com. Galite paspausti ant mūsų savaitinių naujienų nuorodos. Taip pat neužmirškite apie konferenciją, kuri vyks Naujojoje Anglijoje spalio 11-13 dienomis Mančesteryje, NH! Plačiau apie tai dar parašysime.

Ačiū už jūsų maldas ir ištikimą palaikymą, pirmiausia duodant Viešpačiui, o po to ir mums, visa tai mes priimame šventume, suvokdami, kad jūsų palaikymas eina tiesiogiai iš Tėvo per jus.
Ačiū jums!
        John and Barb Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.