Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. lapkričio 24 d., šeštadienis

Abba“ nereiškia „tėtis“


John Fenn "Savaitės Mintys" 2018 lapkričio 24d.

Sveiki,
Neseniai aš kalbėjau apie tai savaitiniame "Facebook" / "YouTube" vaizdo įrašų mokyme, bet dauguma tų, kurie gauna mano „Savaitės Mintis“ nežiūri tų vaizdo įrašų, todėl šis straipsnis skirtas jiems, taip pat  pateiksiu daugiau detalių nei 9 min. vaizdo įraše.


Prieš daug metų aš tarnavau viename mieste „salės“ tipo surinkime. Kai
pastorius ir aš kalbėjome, jis vis kreipdavosi į Tėvą  „tėčiu“: „ Mes pamatysime, ką tėtis galvoj apie tai“, ir „Tėtis mums toks maloningas“ ir t.t.


Turiu būti sąžiningas- nesijaučiau savo viduje gerai, iš tiesų  Šventoji Dvasia mano dvasioje buvo siaubingai nuliūdinta, ir aš nežinojau kodėl. Galų gale visi moko, kad „abba“ hebraiškai reiškia „tėtis“, tai kodėl gi nesikreipti į Dievą Tėvą „tėti“; juk Jėzus taip darė, argi ne?


Aš ėmiau tyrinėti ir mąstyti, kodėl Dvasia ir mano dvasia nuliūdo, kai tas pastorius ir metų metais kiti, kalbėdami apie dangišką Tėvą naudodavo žodį „tėvelis, tėtis“.


Angliškai žodį „tėtis, tėvelis“ sako maži vaikai, kurie  neturi intelektualinio suvokimo, ką reiškia būti tėvu. Mano tėtis viską gali. Mano tėtis pats stipriausias pasaulyje. Mano tėtis -tobulas. Tik aš ir mano tėtis.


Tai tipiški šio žodžio panaudojimai anglų kalboje. Jis naudojamas mažų vaikų, kurie neturi supratimo, ką reiškia būti tėvu. Tėtis jiems dalinai didvyris, dalinai tobulybė, dalinai žaidimų draugas, dalinai absoliutus autoritetas, bet visada tas, dėl kurio, jo akyse tu jautiesi vieninteliu visame pasaulyje. Tėtis.


Tačiau žodis tėvas turi savyje intelektualinį suvokimą, to, kas yra vyras, tėvas. Tėvas yra vyras. Tėvas sunkiai dirba, kad šeima turėtų stogą virš galvos ir maisto ant stalo. Tėvas yra absoliutus autoritetas. Tėvas yra kažkas, ko tu nenori supykinti. Tėvas neša pasaulio svorį ant savo pečių. Žodis tėvas savyje turi supratimą, ką reiškia būti vyru ir aprūpintoju turinčiu esminę atsakomybe.


Atėjo toks laikas mano paauglystės metais, kai aš ėmiau skirti, ką reiškia tėtis, ir ką reiškia tėvas, ir aš ėmiau tai tinkamai naudoti. “Žinoma, tėti“ reiškė, kad aš pašokdavau išnešti šiukšlių, kai jis paprašydavo tai padaryti. „Taip, Tėve“ reiškė, kai jis liepdavo man ištuštinti šiukšliadėžę, arba disciplinavo mane, tai tik pora pavyzdžių.


Atsakymas yra „ne“, Jis nevadino Savo Tėvo „ tėčiu“.
Mokydamas Jėzus niekada nesikeipdavo į Savo Tėvą „ abba Tėve“. Jis neliepė mums melstis „Mūsų Abba Tėve, Kuris esi danguje...“ Jis niekada nesakė, kad Abba Tėvas nori, kad mes neštume daug vaisių, tik kad Tėvas nori, kad neštume daug vaisiaus.


Nei viena iš Pauliaus maldų neprasideda „Abba Tėve.“ Ef1:17,3:14-20, skaitome: Jėzaus Kristaus Tėvas. Ne Jėzaus Kristaus Abba Tėvas. Kalbėdamas apie išgelbėjimą, kurį mums suteikė Tėvas, Paulius niekada nesako „Abba Tėvas“, kuris išgelbėjo mus. Netgi Jonas 3:16 sako:“ Nes Abba Tėvas taip pamilo pasaulį, kad Jis atidavė Savo vienatinį Sūnų...“


Jei „abba“ reiškia „tėtis“, kodėl taip nesakyti maldoje? Ir kodėl mokant apie išgelbėjimą nenaudoti Abba Tėvas?


Žodis „abba“ Naujajame Testamente panaudotas 3 kartus: Mr14:36. Rom8:15. Gal4:6.


Tai aramėjiškas žodis, ne graikiškas, ir ne hebraiškas. Visais kartais jis naudojamas kartu su graikišku pater (Tėvas).


„... kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje, ir kad mes įgytume įsūnystę. 6 O kadangi esate sūnūs, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Abba, Tėve!“ 7 Taigi tu jau nebe vergas, bet sūnus...Gal 4:5-7


„ Jūs gi gavote ne vergystės dvasią, kad vėl bijotumėte, bet gavote įsūnystės Dvasią, kuria šaukiame: „Abba, Tėve!“Rom8:15


„ ir Jis pasakė:“ 36 Jis sakė: „Abba, Tėve, Tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę! Tačiau ne kaip Aš noriu, bet kaip Tu“ Mr14:36,  Jėzus meldėsi Getsemanės sode prieš Jo (savanorišką) areštą.


Štai tokie yra šitie  3 „Abba Tėve“ panaudojimai Naujajame Testamente. Atkreipkite dėmesį, kad po  „abba“ visada seka „ tėve“, reiškiantis „Tėvą“. Tai padeda sukurti kontekstą ir nustatyti „abba“ apibrėžimą. Abba niekada neina vienas, bet visada su žodžiu Tėvas.


Taigi mums reikia pažiūrėti į šį žodį istoriškai, kaip jis buvo naudojamas Žydų kultūroje, ir patalpinti jį kontekste visų 3 anksčiau minėtų atvejų, kad teisingai suvoktume jo reikšmę.


Talmude žodis „abba“ buvo naudojamas kalbant apie garbingus rabinus, kurie turėjo valdžią ir pagarbą. Žemesnio rango ar išaukštinimo rabinai niekada nesikreipdavo į vyreniuosius „tėti“, bet abba buvo naudojamas su žodžiu „tėvas“ kaip pamaloninimo terminas. Jame buvo intelektualinio supratimo elementas, kuris pasako, kodėl žodis „tėvas“ buvo naudojamas su juo.


Žydų visuomenėje suaugę vaikai vadino savo tėvą „abba tėve“, su pamaloninimo reikšme. Ne tik esmine  žodžio „tėvas“ reikšme, kuri apibūdina tai, kas yra tas žmogus tavo gyvenime, bet „abba“ tėve reikšmė-jis yra jų tėvas, jų brangus tėvas.


Artimiausias „abba“ vertimas mūsų supratimui yra „brangiausias“ arba „didžiai vertinamas“.(Mano brangiausias, Mano vertingiausias).


Atkreipkite dėmesį, kad abu kartus Paulius naudoja šiuos terminus, kaip kontrastą, būti po Mozės įstatymu arba būti Dievo vaiku. Abu kartus jis sako, kad mes esame įsūnyti, TODĖL mes, arba mūsų dvasinis žmogus, šaukia „abba tėve“.


„kadangi mes gavome įsūnystės dvasią...mūsų dvasia šaukia „(Mano) brangiausias Tėve!”, (Mano didžiai vertinamas Tėve!“


jūs buvote įsūnyti, todėl mes (džiaugsmingai) šaukiame“ be galo vertinamas ir brangiausias Tėve!”


Jėzus Sode: ”(Mano) Brangiausias Tėve. (Mano) Be galo vertinamas Tėve, visi dalykai tau galimi. Paimk iš manęs šią taurę. Bet tebūna ne mano, bet Tavo valia.”


Pabandykime šauktis Jo tokiu būdu: „Mano brangiausias, Mano be galo vertinamas Tėve! Stebėkite, kaip tai  atsilieps jūsų dvasioje, ar jausite, kad dvasioje-viskas gerai...jei seksite tuo, kaip ir aš, dabar jau 44+ metai vaikščiojantis su Tėvu, jūsų pasaulis pasikeis...


Jis nėra tėtis, Jis yra jūsų ir mano, mūsų brangiausias Tėvas, mūsų be galo vertinamas Tėvas...abba apima savyje ir vaikišką tikėjimą ir intelektualų suvokimą to, kas Jis yra, ir kas esame mes...


Kitą savaitę-nauja tema. Būkite palaiminti,
John Fenn
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.