Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. lapkričio 10 d., šeštadienis

2018 spalio mėn. CWOWI Tarptautinio surinkimo be sienų naujienlaiškis


Sveiki
Ką tik pasibaigė mūsų konferencija, kurioje dalyvavo atstovai iš 21 valstijos, plius Kanados ir Nyderlandų. Kaip kai kas pasakė: „Susirinkome nepažindami nei vieno, tačiau iš karto tapome draugais, tarsi jau daug metų būtume pažinoję vienas kitą“. 2 laiške Korintiečiams 5:16-17 Paulius tai apibūdina: „Todėl nuo šiol nebenorime nė vieno pažinti kūno požiūriu, bet pažinti pagal jų dvasią, nes kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys...“ (laisvas vertimas).


Jo artumas mums buvo akivaizdus ir juntamas garbinime, mokymuose ir bendravime prie stalų kartu valgant šeimyniškoje, draugiškoje ir nevaržomoje atmosferoje. Galėjai jausti jo ramybę. Viena mūsų grupė po to kalbėjome, kaip išlaikyti šį intymumą kitose konferencijose. Esmė tokia: „Mes ieškome brolių ir seserų, o ne tolimų giminaičių“.


Konferencijoje mes visi atradome brolių ir seserų, tačiau šis sakinys įkūnija kiekvieno mūsų paieškas pajudėjus link santykiais grindžiamo tikėjimo už auditorinės bažnyčios ribų. Savo pobūdžiu (tai ne kritika) auditorinės bažnyčios lankytojai turi bendravimą su auditorija ir jos nuspėjamu savaitiniu formatu, bet ne su tos auditorijos žmonėmis. Todėl auditorija grindžiamas surinkimas turi parūpinti programas, skatinančias savo narius pažinti vienas kitą.
Tačiau biblijiniu požiūriu tikėjimas grindžiamas santykiais ir susirinkimai namuose yra natūrali šių santykių vystymosi pasekmė. Tada paieškos sutelkiamos tam, kad atrastume ‚brolius ir seseris, o ne tolimus pusbrolius ir pusseseres‘, su kuriais statydinsime savo santykius. Mūsų malda už kiekvieną jūsų, kad Tėvas parūpintų jums šiuos dvasinius brolius ir seseris.


Barbara ir aš ypač džiaugiamės tuo, kad susirinkusieji turėjo galimybę susitikti su Wil ir Ank iš Nyderlandų – jie yra tikri apaštalai, keliaujantys po Europą bei statydinantys tikėjimą, dirbantys kartu su mumis vystant namų bažnyčių tinklą ir yra mūsų brangūs draugai. Jie parašė atsiliepimą šiam naujienlaiškiui:


„Mums buvo didžiulis palaiminimas dalyvauti šioje konferencijoje, esame be galo dėkingi už tai! Mes pažinojome kai kuriuos jūsų per Facebook-ą ir panašiai, tačiau dabar pamatėme jus akis į akį – tai buvo nuostabu. Mes branginame visus naujus kontaktus ir norime palaikyti ryšius su jumis visais.
Jeigu norite gauti mūsų naujienlaiškį ir išgirsti, kas vyksta Europoje bei mūsų gyvenime, duokite mums žinoti, parašykite cwowi@solcon.nl. Jeigu būsite Europoje ir norėsite pamatyti mus, esate laukiami atvykti ir pasilikti su mumis keletą dienų. Mums bus malonumas priimti jus. Jūs esate laukiami!
 Dėkoju už palaikymą visais būdais, palaiminimai! Wil ir Ank Kleinmeulman“


Iš tiesų noriu paraginti jus, Europoje, aukoti jiems. Jie atvėrė savo namų duris pavieniams asmenims, šeimoms bei susirinkimams, jie keliauja aplink Europą mokydami ir teikdami dvasinį vedimą bei įžvalgas iš savo dešimtmečių patirties, niekas nemato, kiek laiko jie praleidžia teikdami pagalbą kiekvienam jos ieškančiam. Mes palaikome juos – cwowi ir Johnas su Barbara – kas mėnesį, raginame ir kitus prisidėti.


Kita kelionė: lapkričio 3-4 dienomis Bozeman, Montanoje. Vyksta John, Barbara ir Brian, tema ‚Subalansuotas Biblinis klestėjimas‘, ir tai NE apie aukojimą. Bus šlovinimas, kalbėsime apie tai, ką iš tiesų sako Biblija apie pinigus, pažvelgsime į tai visiškai kitaip, nei kada nors anksčiau. Apžvelgsime apreiškimo gavimą apie finansus, kaip Jis veda finansuose ir daugiau.


Pranašiška įžvalga
Šį mėnesį užsiminsiu apie tris dalykus. Pirma, apie mūsų maldų efektyvumą, kokia įtaką jos turi Tėvui. Tai galime matyti evangelijoje pagal Matą 24:15-20, kur Jėzus moko, apie taip vadinamą „klasikinį“ Danieliaus 9:25-27 supratimą, kuris yra tikslus, konstatuojantis, jog ‚nuodėmės žmogus‘ įeis į šventyklą Jeruzalėje įpusėjus 7 metų taikos paliauboms.


Kai tai įvyks, kiekvienam tai matančiam jis liepia bėgti iš Jeruzalės, ir 20 eilutėje priduria: „Melskitės, kad tai (bėgimas iš miesto) neįvyktų žiemą ar per Sabatą“. Aš pastebėjau nuostabų dalyką, jog net Antikristo pasirodymas šventykloje meldžiantis gali būti pakoreguotas pagal metų sezoną ir net savaitės dieną.
Taigi turiu ramybę dėl artėjančių rinkimų JAV dėl daugybės maldų šioje tautoje, jausdamas, jog neišvengiami dalykai yra arba bus uždelsti. Skaičiau ir girdėjau daugybę grasinimų, kylančių iš kairiųjų, ypač paskutines tris savaites, ir, kai paklausiau Tėvo apie juos, jis atsakė, jog nieko iš to nebus. Prieš tai Jis dažnai sakydavo, jog reikia dėl to melstis ar panašiai. Nepriklausomai nuo to, kas vyksta, Tėvas kontroliuoja viską ir yra ramybė ilsintis bei sutelkus dėmesį į Tėvo reikalus.


Būtent – sutelkus dėmesį. Nebūti blaškomiems antraščių, interneto bei kitų nuomonių (net jei tai Biblijos mokytojai), kurie nukreipia jūsų dėmesį nuo Tėvo ramybės dvasioje. Pasitraukite nuo tų, kas blaško jūsų dėmesį. TIEK daug krikščionių yra tarsi auksiniai rotveileriai, tai šunų veislė, pasižyminti tuo, kad net žiūrėdami tiesiai į jus jie gali staiga nubėgti paskui mažiausią dalyką, pasirodžiusį jų periferiniame akiratyje: voverę, automobilį gatvėje, balsą kitame kambaryje. Nebūkite kaip tie auksiniai rotveileriai – žvelkite į tai, ką Viešpats duoda jums šiandien.


Aš supratau, jog Viešpaties dėmesys yra į Jo žmones ir Jis darys tai, ką Jis nori, nepriklausomai nuo žmonių vyriausybės. Suvokime, jog esi Jėzaus karalystės pilietis, yra ramybė, ir nors esi veikiamas fizinės tautos, kurios pilietis esi, gyvenančiam tikėjimu dangaus karalystės įstatymai ir kultūra yra aukščiau žemiškos vyriausybės, jei ieškai Jo aprūpinimo. Tai ir yra, kai Jo žmonės bus tarsi ‚žemės milžinai‘, kaip kad Jis sakė mums.
Antras dalykas yra ryškėjantis pasidalijimas tarp tautų aprašytas Ezekielio 38 skyriuje, vieni palaikantys Izraelį, kiti prieš jį. Senokai spėjama, jog šių dienų Turkija (Togarmah Ez 38) susivienys prieš Izraelį su Iranu (Persija) ir Rusija (Magogu), ir ‚nuosaikios‘ Arabų tautos su kitomis vakaruose palaikys Izraelį (ar bent jau nekovos prieš jį). Šiuo metu didėjantis pasidalijimas tarp Turkijos ir Saudo Arabijos įsipaišo į šį scenarijų. Stebėkite kaip didėja šis pasidalijimas.
Trečias dalykas yra, ką pasakė man Viešpats, ne Tėvas, dėl kurio reikia budėti (ir melstis), nes artėja pasikeitimai Europos šalių vyriausybėse, kas paveiks (vėliau, ne tuoj pat) dalykus, liečiančius Jo žmones. Jis pasakė, jog kai kas gero bus Jo žmonėms Europoje. Tačiau Jis neatskleidė jokių detalių, ko reikia melsti Jo žmonėms, o aš kol kas to nepaklausiau.


Žinau, jog kai Tėvas kalba man apie pranašiškus dalykus, tai yra daugiau apie prigimtį, vyriausybes ir panašiai. Tačiau kai Viešpats stovi prieš mane ir komentuoja apie dalykus, dėl ko melstis Jo kūnui – mes esame viena su Juo, taigi Jis priima dalykus asmeniškai. Jis sako, jog artėja permainos vyriausybėse ir už tai reikia melstis. Paulius 1 laiške Timotiejui 2:2 aiškina, kaip melstis už valdžias, kad „tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą“.
Dievotumas yra gyvenimo būdas, vadinasi turime melstis, jog teisusis netaptų piktadarių auka ir gyventų dievotą bei kilnų gyvenimą. Paulius sako melstis, kad galėtume gyventi ramų, taikų gyvenimą oriai ir sąžiningai. Tokia mūsų malda už savo brolius Europoje artimiausiu metu. Jis ypač pabrėžė ateinantį pavasarį. Taigi stebėkite ir melskitės dėl rinkimų Europoje ir pasikeitimų politikoje.
Ypač dėkoju tiems, kurie paliko mus finansais ir maldomis: vienas dalykas, kurį leidžia konferencija, tai sujungti veidą su vardu elektroniniame ar paprastame laiške. Ir vis dėlto yra dar be galo daug tų, kurie nebuvo atvykę į šią konferenciją, kuriuos žinau vardu, bet nesu nė karto sutikęs ar matęsis labai seniai. Tačiau mes mylime jus ir vertiname ne mažiau. Su kiekvienu paaukojimu ar tai per PayPal ar laišku, aš stabteliu, perskaitau jūsų vardą ir meldžiuosi už jus (taip pat ir už kitus paminėtus maldos prašymus).


Tai nėra tik žodžiai, kuriais stengiuosi išreikšti, ką mums reiškia jūsų dovanos, kaip labai jos paliečia mūsų širdis. Mes žinome, kaip kad Paulius sakė Korintiečiams, jog jūs pirmiau pavedėte save ir savo aukas Viešpačiui, o tada mums. Ir kaip jis sakė 2 Korintiečiams 3:2, mes taip pat galime sakyti, kad Viešpats įrašė jus į mūsų širdis, sujungė savo Dvasia kaip tikrus brolius ir seseris.
Esu be galo dėkingas jums!
John ir Barb

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.