Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. liepos 31 d., pirmadienis

Kaip Jėzus gydo emocijas. 4 dalis

John Fenn, 2017 m. liepos mėn. 15 d.,

Sveiki visi,
Dabar paliksime moters prie šulinio pavyzdį, kuris pailiustravo Jėzaus naudojamus metodus, suteikiančius žmonėms emocinį išgydymą. Tie patys principai pastebimi ir evangelijose:

Pripažink kur esi be teisimo ar nuomonės – pripažink tai, būk dabartyje. Dievo apreiškimo šviesoje atstatyk supratimą apie savo istoriją, ir patikėk Jam savo neatsakytus klausimus, kol nueisi į dangų. Papasakok kitiems apie apreiškimą, kurį gavai, ir kaip jis tave pakeitė. Apsispręsk atsiskirti nuo betvarkės, kurioje esi įklimpęs. Nors jautiesi vienas, tačiau Dievas nepadarys šio sprendimo už tave. Ką moteris prie šulinio padarė su vyru Nr.6? Jėzaus nebuvo ten, kad už ją priimtų sprendimą – ji pati turėjo įvertinti savo gyvenimą ir priimti išmintingus sprendimus.Vyras su demonų legionu
Jėzaus laikų legionas Romoje sudarė 2,000 kareivių, o tai reiškia, kad Morkaus 5:1-20 ir Luko 8:26-39 vyras buvo sunkioje nuodėmėje. Morkaus 5:2 sako, jog jis turėjo „netyrąją dvasią“. Tai galėjo būti pasakyta bendrąja prasme apie žmogų, turintį demoną, bet žvelgiant į kontekstą, čia kalbama apie ypatingos rūšies dvasią. Tuo pat būdu Biblijoje naudojamas žodis „broliai“, kas atitinka tikintį vyrą arba moterį, ar net vaiką, kitu atveju, tai gali reikšti vyrų grupę.

Šiuo atveju „netyroji dvasia“ atitinka seksualiai netyrą dvasią, kas paaiškina vyro nuogumą, savęs žalojimą. Galbūt bandymas jį surakinti grandinėmis pradžioje buvo susijęs su ypatingo pobūdžio seksualiniu iškrypimu. Nežinome nieko daugiau, tik kad pirminė vyro nuodėmė buvo seksualinio pobūdžio, ir tai privedė prie 2,000 demonų apsigyvenimo jame.

Toks atviras vertinimas svarbus šiai studijai apie tai, kaip Jėzus gydo emocijas, kadangi šis vyras be abejonės turėjo įvairiausių emocinių sužeidimų bagažą.

Pripažink kur esi būtent dabar
Tačiau žmogus vis dar buvo išlaikęs šiek tiek kontrolės, nes Morkaus 5:6 pasakyta: „Iš tolo pamatęs Jėzų, atbėgo, parpuolė prieš Jį“. 15 eilutėje pasakyta, kai Legionas ir jo pavaldiniai buvo išvaryti lauk, o žmogus buvo: „apsirengęs ir sveiko proto, sėdintis prie Jėzaus kojų“.

Jėzaus pagarbinimas šiam vyrui buvo lygus pripažinimui, kad jis turi demoną, nors vyriausias demonas ir ėmė kalbėti Jėzui – Jėzus viską matė: jis buvo nuogas, kraujavo dėl žaizdų, kurias pasidarė akmenimis, matėsi užsilikę randai dėl sužeidimų, grandinių likučiai vilkosi iš paskos – tai toks pat momentas, kurį išgyveno moteris prie šulinio. Pažodžiui galėtume tai pavadinti akimirka, kuomet žmogus pripažįsta, kur jis yra prieš Dievą ir kitus žmones.

Apreiškimas atitaisantis jūsų istoriją
Ir vėl nepastebime jokios nuomonės apie tą vyrą bei jo demonišką ir nuodėmės problemą ar istoriją. Jėzus su jo istorija susitinka kitaip, nei tai padarė su moterimi prie šulinio – šiuo atveju Jis išveja lauk demonus – moteriai prie šulinio Jis apsireiškė tik pažinimo žodžiais, Jis žinojo visa, ką ji yra padariusi. Abu atvejai apima Dievo galios pasireiškimą; pažinimo žodžiai vienu atveju, demonų išvarymas – kitu.

Noriu, kad pastebėtumėm atsipalaidavimą, kurį vyras pajuto su Jėzumi. Apsirengęs, sėdintis prie Jėzaus kojų (Luko 8:35), sveiko proto. Apreiškimas, kad Jėzus yra Dievas ir Jis nesmerkia nuodėmių, dėl kurių žmogus buvo tapęs 2,000 demonų namais, leidžia žmogui sėdėti atsipalaidavus prie Jėzaus kojų. Ką manote jis veikė sėdėdamas prie Jėzaus kojų? Jis mokėsi. Jis klausėsi mokymo, kuris pakeitė jo mintis apie savo gyvenimą, savo istoriją, ir pertvarkė jo mintis apie savo gyvenimą.

Papasakok kažkam apie apreiškimą ir širdies bei proto pasikeitimą, kurį priėmei
Morkaus 5:18-20 ir Luko 8:38-39 sakoma, jog Jėzui ir mokiniams lipant į valtį, kad plauktų į kitą ežero krantą, jis prašė Jėzaus, kad leistų vykti su Juo.
Gadariečių kraštas yra žinomas, kaip Dekapolis – 10 Graikijos miestų kraštas (deca - dešimt, polis - miestas), dabartinė Jordanija. Kraštas nepriklausė žydams ir tuo laikotarpiu turėti graiką mokinį skelbiantį izraelitams apie jų Mesiją, buvo nepriimtina. Todėl Jėzus pasakė ‚Ne‘.

Pagalvokite kokius jausmus tai iššaukė šiam žmogui: „Jėzau, noriu sekti tave!” „Ne”. Dar kartą, kaip ir su moterimi prie šulinio, Jėzus paliko vyrą, kad šis priimtų sprendimą. Yra tokių sprendimų, kuriuos gali padaryti tik jis pats, Jėzus to nepadarys už jį.

„Eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių didžių dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo“. Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam padarė, ir visi stebėjosi.“ Morkaus 5:19-20

Pamąstyk apie šio vyro istoriją ir jausmus, nes Viešpats tą patį daro ir šiandien su mumis
Jėzus žmogui pasakė pirmiausia eiti namo, o tada pas draugus. 1 Petro 4:10 parašyta: „Tarnaukite vieni kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai, sulig kiekvieno gautąja dovana.“

Žmogus turėjo priimti sprendimus, kurie buvo susiję su jo grįžimu namo pas šeimą ir draugus, bei su jo gyvenimo atstatymu. Moteris prie šulinio nepaliko savo bendruomenės, nes ji turėjo priimti sunkų sprendimą dėl šeštojo vyro – jie susituoks ar išsiskirs? Iš Legiono išlaisvintam vyrui Viešpats neleido išvykti ten, kur niekas jo nepažįsta. Kaip ir moters prie šulinio atveju, Viešpats privertė jį prisipažinti ir pasimokyti iš to, bei atstatyti savo gyvenimą teisingai apsisprendžiant ten, kur jis gyveno.

Abejais atvejais iki šiol mes matėme, kad Viešpats suteikia emocinį išgydymą žmonėms, naudodamas tuos pačius metodus – Jis toks pat vakar, šiandien ir visados. Jis nepasikeitė. TIEK daug krikščionių meluoja, sakydami „Dievas mane veda“. Tai ne Dievas, tai kalba jų silpnas stuburas, jų nenoras patiems priimti sunkius sprendimus. Jie slepiasi už dvasinių banalybių ir emocinio mąstymo, kuris yra pusiau tiesa, vedanti į apsimestinę pažangą, tačiau kuri po kelių mėnesių pasirodys esanti ne ką daugiau kaip butaforija jų gyvenimuose.

Romiečiams 12:2 išblaško teiginius, kaip pakeisti savo gyvenimą – kaip pergyventi graikišką metamorfozę – „atnaujinti protą“, aukojant savo kūnus kaip gyvą auką Dievui. Laiko tarpsnis. Turite pakeisti savo mintis, kad pakeistumėte savo protą. Tai reiškia, kad turite pakeisti savo jausmus. Dievas ir jūs pripažįstate, kur esate, susilaikote nuo pasmerkimo, žengiate tikėjimo žingsnį, priimdami, kad kai kurie dalykai ir liks neatsakyti, kol pateksite į dangų, atstatykite savo supratimą apie savo paties istoriją, pasimokydami iš Jo perspektyvos, dalintis tuo, ką Dievas daro, ir tada atstatyti iš naujo savo emocijas ir gyvenimą.

Pirmoje šios serijos dalyje aš minėjau Izaijo 42:2-4, kur sakoma, kad Viešpats nepails ir nenusivils, kol įgyvendins teisingumą (jūsų) žemėje. Štai kaip Jis atlieka tuos teisingumo nustatymus – Jis pasiunčia mus tiesiai ten, kur esame, ką jau pripažinome, tačiau su nauju gyvenimu – ir tada palieka mus su savo apsisprendimais, Pats stebėdamas. JEIGU mes priimame išmintingus sprendimus Jame, Jis gali įgyvendinti teisingumą mūsų gyvenime – pusiausvyrą, teisumą, pamaldumą - teisingumą. Jeigu priimame klaidingus sprendimus, Jis ir vėl pakartos bandymą įvykdyti išgydymo procesą mūsų emocijose... kai kurie žmonės vis eina aplink tą kalną ir niekada nepasimoko. Kiti, kaip šie du pavyzdžiai, pasimoko.

Kitas pavyzdys, kitą savaitę... Ar jau pradėjote pastebėti modelį savo pačių gyvenime? Kol kas tiek. Būkite palaiminti.

John Fenn

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.