Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. rugpjūčio 8 d., antradienis

Kaip Jėzus gydo emocijas. 5 dalis

John Fenn, 2017 m. liepos mėn. 22 d.,

Sveiki visi,
Šiandien mes pažvelgsime į moterį iš Jono 8:3-11, kuri buvo sugauta svetimaujant.

Ši moteris buvo sugauta tiesiogine prasme lovoje su kitu vyru ir ištempta į gatvę, kad būtų įvykdyta skubi mirties bausmė. Įvairios versijos sako, kad rašto aiškintojai ir fariziejai „pastatė ją viduryje“.

Ironiška tai, kad Kunigų 20:10 sako, jog abu, vyras ir moteris, sugauti svetimaujant, turi būti nubausti mirtimi, tačiau religiniai žmonės randa būdų, kaip redaguoti Žodį, kad jis atitiktų jų įsitikinimus, o ne leistųsi Žodžiui pakeisti tai, kuo jie tiki, todėl matome tik moterį, stovinčią mirties bausmės akivaizdoje. Senovės Izraelyje bet kokio iš 10 Įstatymų sulaužymas užtraukdavo mirties bausmę, kai tuo tarpu kiti 603 Mozės įstatymai užtraukdavo įvairaus lygio bausmes, apimančias paprastas baudas už baudžiamąjį nusižengimą.

Pavyzdžiu gali pasitarnauti Juozapas, kuris aptikęs, jog Marija laukiasi, būtų galėjęs ją nubausti mirtimi, tačiau neieškojo, kaip ją apkaltinti, o galvojo apie skyrybas, kaip sakoma Mato 1:19. Noriu pasakyti, jog buvo galimas laisvas pasirinkimas netgi Didžiųjų nusižengimų atveju, ką Jėzus ir pasiūlė moteriai, pagautai svetimaujant. Jis nesulaužė Mozės Įstatymo, Jis tik priėmė lengvesnį nuosprendį – įskaitant laisvę, kaip tai ir atsitiko. Ir tada buvo parengtas kelias jos emociniam išgydymui.

Diena po šventės
Jono 7:37 sakoma, jog paskutinę Palapinių Šventės dieną (kai jie savaitę gyveno palapinėse, švęsdami Dievą gyvenantį su žmogumi, konkrečiai, dykumos patirtį po išėjimo iš Egipto), Jėzus skelbė, kad kas Juo tiki, iš jų tekės Šventoji Dvasia, lyg gyvojo vandens upės. Jis tai pasakė, kadangi Šventė taip pat dar vadinama Gyvojo vandens Švente, ir Jono 8 sakoma, jog moteris buvo sugauta svetimaujant kitą rytą arba 8-tą šventės dieną.

Diena po šventės, vadinama „Shemini Atzeret“ yra atskira perėjimo šventė. Žmonės pereidinėja iš palapinių atgal į savo namus, ir Jėzus šiai moteriai siūlo perėjimą. Ši diena, kaip senais laikais pakartojimas, apmąstymų laikas – nes tik po 6 mėnesių tauta vėl susirinks švęsti Paschos.

Jos reikalai palyginti čia su 8-os dienos turiniu, kas buvo lyg palapinė, laikina pastogė, tačiau dabar 8-tą dieną, naujos pradžios dieną, Shemini Atzeret, tą dieną ji galėjo sugrįžti atgal į savo namus, savo gyvenimą, savo normalų nenuodėmingą gyvenimą. Tai štai ką jai siūlė Gyvojo Vandens Versmė.


Situacija yra svarbi, nes sakoma, jog Jėzus rašė ant žemės, kas paskatino moters baudėjus, „teisiamus savo paties sąžinės“‚ palikti juos vienus, ir pradedant nuo vyresniųjų iki jauniausiųjų, pasitraukti, kol liko tik Jėzus ir moteris. Aš turiu audio mokymo serijas „Žydų akimis“, kur paaiškinu, ką Jėzus rašė ir kodėl tai tarp daugelio kitų papročių mes klaidingai suprantame arba visai nesuprantame, tačiau ši informacija yra labai svarbi.

Visą Palapinių/Gyvojo Vandens savaitę kiekvieną dieną buvo skaitoma konkreti eilutė, būtent: Jeremijo 17:13: „Viešpatie, Izraelio viltie! Visi, kurie palieka Tave, bus sugėdinti. Kurie nutolsta nuo Tavęs, (jų vardai) bus įrašyti į žemės dulkes, nes jie paliko Viešpatį, gyvojo vandens versmę.“

Taip smukiai bandau paaiškinti, kodėl Jėzus rašė jų vardus žemės dulkėse, kadangi iš tikrųjų Jis yra Gyvojo Vandens Versmė, kurią jie paliko, ir Jis ruošiasi padovanoti tai moteriai Gyvojo Vandens – kiekvienas turėjo tai suprasti – taigi, ji tikėjosi, kad Jis padovanos jai malonę, šiek tiek Gyvojo Vandens.

Dar kartą pastebėkime jos emocinio išgydymo modelį
Žinomas faktas, kad ji buvo sugauta lovoje su savo mylimuoju. Kai bausmės vykdytojai pasitraukė, Jėzus jos paklausė: „Moterie, kur tavo kaltintojai? Niekas tavęs nepasmerkė?“, jos atsakymas yra akivaizdus, kadangi jie buvo likę dviese, tačiau Jo klausimas turėjo aukštesnį tikslą – supratimą, kur ji yra būtent šiuo momentu. „Niekas, Viešpatie.“

Taip kaip su moterimi prie šulinio, kaip su vyru, turėjusiu Legioną, Jėzus paskatina ją suprasti, kur ji yra būtent dabar. Ir vėl, Jis nesiūlo jokios nuomonės, jokio pasmerkimo, tik tašką dabartyje, kai abu – Viešpats ir Jo sukurtas asmuo, susitinka viename laiko taške, kad suprastų, kur jie yra. Kiekvienu atveju, tai atskaitos taškas, kurio atžvilgiu keičiasi jų gyvenimas ir išryškėja nauja ateitis. Tai posūkio taškas, pradžios taškas – tačiau nei vienas iš trijų tais momentais to nesuvokė.

Klausimai apie tai, kaip ji pateko į tokią situaciją, klausimai apie dvigubus standartus, nes kodėl jie neišvedė ir jos meilužio, klausimai apie tai, ką jos širdyje reiškė surizikuoti, nors ir žinojo, kad jeigu bus sugauta, jai grės mirtis – nuo dabar visi jie atidėti, ir gal būt vieną dieną bus atsakyti danguje.

Štai ir ateina...
„Nei aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk.“ Jono 8:11

Ką tas „Eik“, jai reiškė? „Eik“ reiškė atleidimo nuo mirties nuosprendį. Tai reiškė laisvę iš naujo pradėti savo gyvenimą. Jėzus visada įgalina žmones paimti savo gyvenimą į rankas. Pagalvokite apie ten dalyvavusius jausmus. Jos slaptas reikalas dabar tapo plačiai žinomas. Jos reputacija buvo sugriauta. Jos emocijos išskido, lyg būtų per daug sūrio įdėta į patiekalą, kadangi jos gyvenimo patiekalas iš tikrųjų dabar pasikeitė. Jai reikės atstatyti savo reputaciją, galbūt susirasti darbą, greičiausiai kelias artimiausias savaites būti apkalbėtai... tačiau pereiti per tai ir atsitiesti! Užsiauginti stuburą, kadangi tavo širdis nusiteikusi žvelgti į teisingumą ir teisumą savo gyvenime.

„Daugiau nenusidėk.“ Ką Jėzus jai sakė? Nutrauk santykius. Eik, tačiau ne atgal prie seno, greičiausiai, nutrauk santykius ir atstatyk savo gyvenimą.

Galbūt vyras sugriovė savo santuoką. Galbūt ji sugriovė savo. Gal ji buvo ištekėjusi, o jis vienišas. Gal jis buvo vedęs, o ji buvo jo meilužė, vyras jai suteikdavo butą, galbūt gyvenimo išlaikymą, galbūt sumokėdavo už tą prašmatnią karietą, stovinčią jos namų kieme. Kokie emociniai ryšiai siejo ją su tuo vyru? Ji jausdavosi jo mylima, pilnatvėje, reikalinga, vertinama, norima. Nesvarbu: „Daugiau nebenusidėk.“ Ne pasiūlymas, o įsakymas.

Ar stipriai nori pilno, ramaus, teisinga kryptimi einančio gyvenimo? Tada nutrauk santykius. Tegul tave pagauna tas „Eik“, nes tai Paties Viešpaties įgaliojimas. Tai tu prisiimi atsakomybę už savo gyvenimą, tu esi atsakingas visiškoje laisvėje - Eik! Tu laisvas, nėra jokio pasmerkimo - Eik!

Šiandien yra populiari krikščioniška emocijų psichologija
Jeigu ta moteris būtų gyvenusi šiandien, ji būtų galėjusi lankyti seminarus kaip nutraukti sielinius saitus. Galbūt ji būtų užsirašiusi į vidinio išgydymo paskaitas, kur jos būtų paprašę įsivaizduoti Jėzų esantį visuose savo reikaluose ir įžeidimuose, kuriuos ji kentėjo metų metus, su mintimi išsigydyti savo emocijas. Jeigu ji gyventų šiandien, kas nors galėtų ir suabejoti, ar tik ji nebuvo pasileidėlė, nes ji turėjo geidulio dvasią ir kitokių demonų, kuriuos reikėtų išvaryti. O jeigu ji tikrai norėtų patekti į branduolį, kas nors jai pasiūlytų apsilankyti išlaisvinimo ir vidinio išgydymo tarnystėje, kur ji galėtų atsižadėti savo protėvių iki 10-os kartos padarytų nuodėmių.

Dėkui Dievui Jėzus tada nežinojo nei vieno iš šių metodų, įsivaizduojate, Jis paprasčiausiai pasakė užsiauginti stiprią valią teisumui ir teisingumui ir daryti tai kas teisinga, nuslopink emocijas šiam vyrukui ir nutrauk su juo – ir ne tik su juo, nesiartink ir prie kitų vyrų lovos – Nebenusidėk. Eik...tačiau nebenusidėk.

Jėzus – Gyvojo Vandens Versmė
Kelias į gyvenimą dažnai yra aptemdytas dėl nesuderinamų emocijų ir sunkių pasirinkimų... tačiau jeigu turi tokį apreiškimą ir nori, kad tavo gyvenime įsitvirtintų teisingumas, pirmiausia tai turi įvykti tavo širdyje, ir turi niekada nepamiršti, kad tavo likimas tiesiogiai susijęs su kunkuliuojančiomis emocijomis. Tavo likimas tiesiogiai susijęs su sunkiais apsisprendimais. Kiekvienu atveju Jėzus įgalindavo žmones ir tada jau leisdavo jiems atstatyti savo gyvenimus.

Nebeliko daugiau vietos, mes užbaigsime tai kitą savaitę. Būkite palaiminti.

John Fenn

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.