Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. liepos 24 d., pirmadienis

Kaip Jėzus gydo emocijas. 2 dalis

John Fenn, 2017 m. liepos mėn. 1 d.,

Sveiki visi,
Aš iškėliau klausimą, kaip čia yra, kad Evangelijose mes nematome Jėzaus ant ko nors uždedančio rankas, kad išgydytų emocijas, nors aišku, kad emocijų išgydymas yra kryžiaus darbo sudedamoji dalis. Tai kur Jėzaus tarnystėje randame emocinį išgydymą?

Pamatinė Rašto vieta suteikia raktą
Izaijo 42:1-4 – pranašystės apie Mesiją 3-4 eilutėse sakoma: „Jis nenulauš įlūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dagčio; Jis įvykdys teisingumą iki galo. Jis nepails ir nenusivils, kol įgyvendins teisingumą žemėje, ir visi kraštai lauks jo įstatymo...“


Mes nustatėme, jog asmuo, kuriam reikia emocinio išgydymo, čia palyginamas su įlūžusiu augalo stiebu ir vos degančia aliejine lempa, tačiau noriu, kad pamatytumėt, iš kokio taško žvelgia Viešpats, nes tai mums suteiks supratimą, koks yra Viešpaties tikslas, kai Jis suteikia emocinį išgydymą.

Pirmiausia supraskite: „Jis nepails ir nenusivils“
Šis teiginys, kad Viešpats nenusivils mumis, yra toks milžiniškas ir TOKS maloningas, kad Viešpats įtraukė jį į pranašystę apie Mesiją. Taip yra todėl, kad emociškai palūžęs žmogus, tai žmogus, kuris vos palaiko savo šviesą, jaučiasi nusivylęs, beviltiškas ir mano, jog greičiausiai bus nuvylęs ir Viešpatį.

Pasakyta, kad Jis nenusivils, kol „...įgyvendins teisingumą žemėje“. Tai reiškia, jog Jis juda teisingumo atnešimo jums kryptimi – Jis ĮGYVENDINS teisingumą jūsų gyvenime, emocijose, teisingo ir klaidingo patirtyje bei gyvenimo sąžiningume. Jis nenusivils ir tikrai įvykdys teisingumą.

Sakoma, kad Jis tai padarys „iki galo“ („ištikimybėje“). Jis bus tau ištikimas, kaip nei vienas kitas. Jis įvykdys teisingumą tavo gyvenime, kai nei vienas to nenorės arba negalės padaryti.

Jis jūsų nebelauš, neužgesins jūsų vos degančios šviesos, tačiau tikrai išgydys jus, atnešdamas teisingumą į jūsų žemę, į jūsų gyvenimą... kaip Jis tai padarys?

Turite tai prisiminti...
Aš negaliu to akcentuoti daugiau – viskas, ką matome Evangelijose, kaip Jėzus atneša teisingumą į emociškai palūžusio žmogaus gyvenimą, gali būti susieta su viršutine eilute. Tai svarbu, nes natūralus būdas, kaip žmogus mato teisingumą, reiškia, tave sužeidęs asmuo galiausiai atsiims savo. Jei kas jums suteikė emocinio skausmo, turės sumokėti už savo nuodėmę. Tai pirmiausiai aplanko natūralų žmogų, kai jis perskaito: „Jis įvykdys teisingumą iki galo.“

Kas jeigu Dievo perspektyva apie teisingumą jūsų gyvenime skiriasi nuo tos, jūsų įsivaizduojamos? Žinoma, kad tie, kurie nusidėjo jums, stos prieš Viešpatį duoti apyskaitą, tačiau tai bus ateityje. O kaip čia ir dabar? Ką Jis darys, kad padėtų jums išgyti iš sužeidimų? Kas jeigu Jo teisingumo įvykdymo tavo gyvenime supratimas apima ne tik užtikrintumą, kad tave sužalojęs asmuo vieną dieną atsistos Jo akivaizdoje, bet taip pat, pagalbą išsiaiškinant, kas nutiko su tavimi ir krypties parūpinimą?

Pavyzdys #1: Moteris prie šulinio
Jono 4 skyriuje Jėzus yra prie šulinio ir vietinės moters prašo vandens. Ji yra „ramybės žmogus“ Jo atžvilgiu, dar nesuvokianti, su kuo kalba, tik susidomėjusi pokalbiu su vyru. 16 eilutėje Jėzus paprašo, kad ji pašauktų savo vyrą, o ji atsako, kad neturi vyro. Po tokių žodžių, Jėzus apreiškia, kad Jis žino (dėl to mes tai vadiname pažinimo žodžiu), jog ji turėjo 5 vyrus ir dabar gyvena su 6-uoju.

Dabar turime šiek tiek paspėlioti. Pagalvokite apie savo pažįstamus žmones, kodėl ši moteris buvo ištekėjusi 5 kartus ir gyveno su 6-uoju, nes tada žmonės buvo tokie pat, kaip ir dabar. Kodėl ji nenorėjo ištekėti už to vyro? Ar šeštasis norėjo susituokti, o ji ne? O gal ji norėjo ištekėti, o #6 nenorėjo?

Ar ji palaidojo 3 vyrus ir išsiskyrė su 2? O gal ji palaidojo visus penkis? Ar ji išsiskyrė su visais 5 ar jie visi išsiskyrė su ja? O gal ji palaidojo 2 ir išsiskyrė su 3?

Matote, jeigu tikime, kaip teigia Izaijas 53 skyriuje, kad mūsų emocines negalias, sielvartus ir skausmus Jėzus pasiėmė sau, tuo pačiu „esame išgydyti Jo žaizdomis“, tai reiškia, kad su kiekvienu fiziniu išgydymu įvyksta ir emocinis išgydymas. Taip pat ir atvirkščiai: jeigu įvyksta emocinis išgydymas, tai įvyks išgydymas ir natūraliame pasaulyje, arba tiesiogiai fizinis, o gal aplinkybių, santykių, o gal bendrai – gyvenimo išgydymas. Negalima jų atskirti, nes tai pateikta kaip vienas Mesijo aukos darbas.

Jai nereikėjo fizinio išgydymo, tačiau emocinis išgydymas atnešė išgydymą į jos natūralų gyvenimą
Nesvarbu, dėl ko ji buvo ištekėjusi 5 kartus ir gyveno su šeštuoju vyru, tačiau tai, kad buvo ištekėjusi 5 kartus, o dabar yra vieniša, atskleidžia, jog ji turėjo emocinį bagažą. Štai dėl ko, tais laikais ir toje kultūroje, ji ir šeštasis vyras gyveno kartu.

Vėliau savo kaimynams 29 eilutėje ji sakys: „Eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi.“

Tai mums atskleidžia, kad tarp jos ir Jėzaus įvyko platesnis pokalbis, nei Jonui buvo leista užrašyti ir kas tapo Jono 4 skyriumi – akivaizdu, kad Jėzus pasidalino kažkuo daugiau, ką Jis žinojo apie jos gyvenimą, ne tik tuo, ką sako Jonas 4 skyriuje – Jis jai pasakė viską, ką ji buvo padariusi.

Išgydymo metodas #1 – Pripažinti, kur tu esi dabar
Pastebėkite, kad Viešpats paprasčiausiai pasakė: „Gerai pasakei: ‘Neturiu vyro’, nes esi turėjusi 5 vyrus, ir tas, kurį dabar turi, nėra tavo vyras. Čia tu tiesą pasakei.“ (18 eilutė) Jokio teisimo, jokio pasmerkimo, jokio nuomonės išsakymo – Jis tik pripažįsta, kur ji yra dabar, šiuo momentu. Tai pirmas žingsnis, būti žiaurioje tiesoje su savimi ir Dievu apie tai, kur esi šiuo metu. Tai ne nuomonė ar emocijos – Jėzus paprasčiausiai konstatavo tiesą ir paskatino ją taip pat padaryti. Evangelijose matysime šį modelį daug kartų – pirmas žingsnis, Jis ir jie pripažįsta, kur jie yra dabar, jokios maskuotės, jokio aiškinimo, kodėl, - vien tik tiesa.

Išgydymo metodas #2 – Atstatyti istoriją Šventosios Dvasios dėka
Ši moteris perėjo per savo 5 santuokas ir gyveno su šeštuoju vyru, aiškiai šiame savo gyvenimo taške nesirūpindama tuo, ką mano Dievas apie jos gyvenimo būdą. Mes galime padaryti išvadą, kad ji jautėsi greičiau vieniša, praradusi mirties arba skyrybų atveju savo 1-5 vyrus, gal būt savęs klausdama, kur buvo Dievas, kai ji ėjo nuo vienų santykių prie kitų vien tam, kad jie baigtųsi. Ji pergyveno 5 vyrus ir pradėjo santykius su šeštuoju greičiausiai nesirūpindama Dievu, ir tai buvo jos perspektyva.

Tai buvo jos tikrovė. Dievo nebuvo rasta tuose pirmuose 5 santykiuose. Visa ko jai reikėjo, tai būti žmona ir mama, taip vyras po vyro, santuoka po santuokos... Jai reikėjo stabilumo, ramybės, ir jai kildavo klausimai – tiek daug, kad kai Jėzus atskleidė, jog žino apie jos 5 santuokas, ji pakeitė temą į dvasinę. Ji buvo giliai dvasinga, tačiau pasimetusi, ir Jėzus pasakė jai tiesmukiškai, kad „jūs garbinate, ko nepažįstate“. (22 eilutė)

Jos supratimas apie savo gyvenimą buvo toks, kad ji nugyveno jį pati. Ji buvo kieta. Viduje ji buvo stipri. Ji stūmėsi pirmyn nepaisydama to, ką gyvenimas jai numesdavo. Kur buvo Dievas? Kam rūpi, man patinka šeštasis vyras, taigi ir susimesiu su juo. Dievas pademonstravo, kad Jam nerūpi mano gyvenimas.

Atstatyti – Jėzus matė viską, Jėzus ten buvo
Jėzus davė jai apreiškimą, kuris atstatė jos supratimą apie jos istoriją: Jis žinojo, per ką ji eina. Jis ten buvo. Jis tai įrodė, pasakydamas apie jos 5 santuokas ir apie visa, ką ji buvo padariusi. Jis privedė ją prie šio taško dėl tam tikros priežasties. Ji turėjo pakeisti mintis apie savo gyvenimą, savo įsitikinimą, jog Dievo ten nebuvo. Sužeistas asmuo turi patirti Viešpatį, kaip Šventąją Dvasią, kad Jam leistų atstatyti idėją apie savo istoriją. Istoriją, kuri galiausiai parodo, jog Jis ten buvo.

Mes pamatysime šį modelį Evangelijose – emociškai sužeistiems asmenims Jėzus apreiškia faktus, kurie atstato jų pačių istorijos idėjas. O šiandien daugiau nebeliko vietos, taigi, kitą savaitę pratęsime nuo čia. Būkite palaiminti.

John Fenn

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.