Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. liepos 22 d., šeštadienis

Kaip Jėzus gydo emocijas. 1 dalis

John Fenn, 2017 m. birželio mėn. 24 d.,

Sveiki visi,
Visi galime išvardinti fizinius išgydymus, kuriuos Jėzus padarė Evangelijose, pradedant nuo aklojo praregėjimo iki vaikščiojančio luošio, tačiau ar galite paminėti bent vieno žmogaus emocinių žaizdų išgydymą?

Ar yra kokia nors vieta Evangelijoje, kur Jėzus uždėjo Savo rankas ir pasakė kažką panašaus: „Būk išgijęs iš savo emocinio skausmo, atsiradusio, mirus tėvui, kai tau buvo 10 metų“? Ar yra koks pavyzdys, kaip parašyta, jog buvo daugybė išgydytų ir išvaryti demonai, kad būtų pasakyta: „taip pat buvo išgydytos ir emocijos“?

Nėra tokios vietos. Milijonai tikinčiųjų yra įstrigę emocinėje pelkėje, negalintys pajudėti gyvenime, negalintys ištrūkti iš emocinio skausmo ir atsiminimų, kurie juos smukdo ir traukia į emocinę tamsą. Jie tikisi, kad koks nors naujas mokymas pateiks jiems atsakymus, koks nors pranašas uždės ant jų rankas ir viskas praeis, koks nors išlaisvinimo tarnautojas išvarys praeities šešėlius, atsiras koks nors raktas, kuriuo bus įmanoma atrakinti jų emocinių žaizdų duris.

Taip jie bando dvasinius vandenis, vos ne vos išlikdami jų paviršiuje, dažnai užliejami jausmo, kad kažkas su jais negerai, kad jie yra sugadintos prekės, ir jeigu tik galėtų išgyti iš tos praeities traumos, jie galėtų pilnai tapti tuo, kuo yra pašaukti būti Kristuje.

Yra tarnystės, kurios siūlo viltį, tačiau nors ten ir suteikiama pagalba, retai išgirsi, kad kažkas išgijo visu 100%, o tie, kurie sako, jog buvo išgydyti 100% emociškai, paprastai būna išstatyti ant tarnystės brošiūros, panašiai kaip TV svorio metimo programoje, kur jie parodo geriausiai pavykusias istorijas... „Liza B numetė 150 svarų (68 kilogramų), taigi, ir tu gali...“

Milijonai vis dar trokšta to vienintelio rakto, atrakinančio duris jų išgydymui, to trupinėlio slaptų žinių, kurios juos išgydytų ir išlaisvintų, ir jie galėtų pajudėti į priekį Dieve.

Taigi kur matėme, kad Jėzus Evangelijose išgydė kieno nors emocijas, o kur matėme emocinius išgydymus Apaštalų Darbų knygoje, kur matėme tokį mokymą Naujojo Testamento laiškuose? O gal mes kokie emociniai luošiai, palyginus su ankstyvąja bažnyčia? O gal jie žinojo, ko mes nežinome? O gal tai buvo persipynę per Evangelijas ir laiškus tokiame lygyje, kad nebuvo jokio reikalo tai pateikti, kaip atskirą mokymą?

Vis dėlto emocijų išgydymas yra įtrauktas į atpirkimą per fizinį išgydymą
Viena iš pagrindinių eilučių apie išgydymą yra Izaijo 53:4-5, kur sakoma: „Tikrai jis nešė mūsų negalias ir sau pasiėmė mūsų skausmus... Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo; jo žaizdomis esame išgydyti.“

Čia nepaneigiamas faktas, kad abu emocinis ir fizinis išgydymai buvo kryžiaus darbo sudedamoji dalis: Negalios, Skausmai, Ramybė. Tačiau kur Evangelijose matome, kad Jėzus išgydo kieno nors emocijas? Užtikrinu jus, kad Jis tai daro, ir aš jums parodysiu kur ir kaip Evangelijose tai randame, kaip tai priimti, nes ši serija ir yra būtent apie tai.

Įlūžęs stiebas
Kita pranašystė apie Mesiją, tiesiogiai teigia, kad Jis gydys emocijas, palygindama asmenį, kuriam reikia emocinio išgydymo, su „įlūžusia nendre“ ir vos rusenančia lempa. Apie tai skaitome Izaijo 42:1-4, kur 3-4 eilutėse sakoma:

„Jis nenulauš įlūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dagčio; Jis įvykdys teisingumą iki galo. Jis nepails ir nenusivils, kol įgyvendins teisingumą žemėje“.


Tai galingas emociškai sužeisto žmogaus paveikslas. Mes visi galime paimti gėlę ar jauną augalą ir lenkti jo stiebą, kol jis įlūš. Iš pažiūros, bent jau kurį laiką, ta gėlė, lapas ar augalas atrodys normaliai, tačiau dėl įlaužimo kamiene, jis negalės gauti jam reikalingų maisto medžiagų.

Įlaužimas – tai žaizda po paviršiumi, šiame pavyzdyje – emocinė, tačiau tas pats paveikslas tinka ir tarkime, jūsų rankai ar kojai. Jūsų oda nėra įtrūkusi, kaip ir žievė ant augalo stiebo nėra įtrūkusi. Jūs galite netgi pridengti savo sulūžusią ranką ar koją drabužiais, taip kad niekas nematytų to lūžio.

Tačiau po paviršiumi – ten bjauru ir skauda. Tai gali trukti savaitėmis. Jūs saugote tą sulūžusią vietą, nes jeigu kas nors netyčia atsitrenkia ar pasitrina į ją, jums skauda! Ir niekas net neįtaria, jog ir toliau jus skaudina. Tas pats yra su emociniais sužeidimais, pateiktais šiose eilutėse. Emocinis sužeidimas paslėptas nuo akių, saugomas to asmens, tačiau jeigu kas nors netyčia prisispaudžia prie tos emocinės žaizdos, apsauginė ir grįžtamoji reakcija būna stipri.

Emociškai sužalotas asmuo į situaciją reaguoja neproporcingai.
Kitaip tariant jis reaguoja stipriau, nei reikalauja situacija. Draugas gali atsainiai juoktis iš jų vaikystės situacijos, tačiau emociškai sužalotas asmuo, turėjęs tą pačią vaikystės patirtį, gali užsipulti draugą su pykčiu ir ašaromis... priversdamas kitą žmogų spėlioti, ką jis tokio pasakė, kad iššaukė tokią reakciją.

Rūkstantis dagtis
Izaijas taip pat mini ir aliejinę lempą, kur aliejus vaizduoja Šventąją Dvasią, kurios šviesa vos rusena. Jie tokie sužaloti, taip sužeisti emociškai, kad jaučiasi vos gyvais, vos rusenančiais. Kaip ir emociškai sužalotas asmuo, iš tikrųjų tai yra vienas ir tas pats dalykas, jie gali paslėpti savo sužalojimo faktą. Jie gali šypsotis ir kalbėti apie savo reikalus, kai viduje jiems skauda, jie vos gyvi, vos gali išlaikyti degančią šviesą.

Vos rusenantis dagtis kitas „aliejines lempas“ mato degančias ryškia šviesa, jose liepsnoja visiems regima Dievo šviesa, tuo tarpu jie spėlioja, kodėl ta pati Šventoji Dvasia neateina ir neišgydo jų, kad ir jų šviesa spindėtų ryškiai. Jie jaučia, kad turi tik dalį Šventosios Dvasios, Dievo, savo gyvenime ir vos gali palaikyti tai, ką turi. Jie klausia savęs: „Kas su manimi negerai?“

Tokioje situacijoje yra tas, kam reikia emocinio išgydymo, tas kuris yra sužalotas ir vos begalintis palaikyti savo šviesą. Tačiau jų išgydymas buvo numatytas ant kryžiaus – tik kur jis pasireiškia? Kaip žmonės buvo emociškai išgydyti Evangelijose? Tai nuo čia toliau pratęsime kitą savaitę, iki kito karto. Būkite palaiminti.

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.