Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. gruodžio 21 d., pirmadienis

Kada gimė Jėzus?

John Fenn, 2015 m. gruodžio mėn. 12 d.,

Sveiki,
Tai greičiau pramoga ar pagalba, nei gelmė ar svarus mokymas, bet aš tikiuosi, kad tai bus įdomu. Jūs be abejonės girdėjote, kad Jėzus iš tikrųjų nėra gimęs gruodžio 25 dieną, kuomet dauguma Vakarų krikščionių švenčia Jo gimtadienį (Rytų ortodoksai pagal Julijaus kalendorių švenčia sausio 6 ar 7 dieną).

Žinoma nėra jokių I amžiaus dokumentų rodančių, kad tikintieji būtų šventę Jo gimimą, to nėra ir Naujojo Testamento laiškuose. Taigi šis dalykas priklauso nuo mūsų pasirinkimo ir nėra skirtas tam, kad kažkas piktai dėl to ginčytųsi. Yra daug nuomonių, ir aš pateiksiu savąją.

Paeiliui išvardinsiu Mato 1-2 bei Luko 1-2 skyriuose aprašytus įvykius, o tada nustatysiu, kada gi galėjo gimti Jėzus. Pateiksiu skyrių ir eilutę, kartu istorinę bei kultūrinę informaciją.

Įvykių seka:
1)          Gabrielius pasirodo Zacharijui, Jono Krikštytojo tėvui ir paskelbia, kad jis turės sūnų ir jo vardas bus Jonas.
2)          Šeštajame Zacharijo žmonos Elžbietos nėštumo mėnesyje Gabrielius aplanko Mariją, ji pradeda lauktis Jėzaus.
3)          Šeima keliauja į Betliejų, apsistoja tvartelyje, ten gimsta Jėzus.
4)          Piemenys atvyksta į tvartelį pagarbinti Jėzaus.
5)          Marija ir Juozapas persikelia į namą mieste.
6)          Pasibaigus Marijos apsivalymo dienoms, jie nuneša 40 dienų amžiaus Jėzų į šventyklą, po to grįžta į Betliejų.
7)          Išminčiai ateina pas Erodą paklausti apie naują karalių ir jiems liepiama suradus jį grįžti pas Erodą su naujienomis.
8)          Išminčiai mato žvaigždę virš Betliejaus ir randa šeimos namą.
9)          Dievas įspėja išminčius nesakyti Erodui, kad jie rado karalių. Namo jie grįžta kitu keliu.
10)       Juozapas įspėjamas vykti į Egiptą, nes Erodas bandys nužudyti Jėzų.
11)       Nieko nesužinojęs iš išminčių, Erodas Betliejuje išžudo panašaus amžiaus vaikus.
12)       Erodas miršta rugsėjo mėnesį, 4 metais prieš mūsų erą
13)       Po Erodo mirties šeima grįžta ir apsigyvena Nazarete.

1)        Pradinis taškas – Jono Krikštytojo tėtis.
Nors jis dažnai nepastebimas, mūsų laimei, Lukas suteikia pradžios tašką. Luko 1:5 mums sakoma, kad Jono Krikštytojo tėvas buvo kunigas Abijos skyriuje. Kartą, tarnaujant kaip kunigui, jam pasirodė Gabrielius* ir pasakė, kad jis susilauks sūnaus ir pavadins jį Jonu. (Luko 1:8-23)*

1 Kronikų 24:1-19 aprašytas kunigų tarnavimų eiliškumo sąrašas. Abijos skyrius yra 8-tas eilėje (10 eil.). Dovydas nustatė, kad 1-as skyrius tarnaus pirmąją, pavasarį prasidedančio švento kalendoriaus savaitę. Antrasis skyrius tarnus antrąją savaitę ir taip kas savaitę visi 24 skyriai. Po to jie pradėdavo iš naujo nuo 1 iki 24, taigi 8-tojo skyriaus tarnavimas buvo vėlyvą lapkritį. Taipogi mes žinome, kad visi 24 skyriai tarnavo trijose privalomose šventėse: Paschos, Sekminių ir Palapinių šventėje, taip užpildydami metus.* (Pakartoto Įstatymo 16:16)

Diskusijos sumetimais aš kalbu apie antrąjį jų savaitės tarnavimą, turiu omenyje tai, kad Zacharijas tą kartą turėjo tarnauti vėlyvą lapkritį. Pabaigoje aš paaiškinsiu, kodėl pasirinkau rudens, o ne pavasario tarnavimą.

2)    Elžbietos nėštumas
Prieš Elžbietai pastojant, kai Zacharijas grįžo namo po savaitės tarnavimo, galėjo būti vėlyvas lapkritis arba ankstyvas gruodis. Luko 1:26-33 apie Jono motiną Elžbietą sako: „Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą Nazaretą pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija…“

Taigi jeigu Elžbieta pastojo vėlyvą lapkritį arba ankstyvą gruodį, o šeštame jos nėštumo mėnesyje Gabrielius buvo pasiųstas pas Mariją, tuomet tai galėjo būti maždaug birželio vidurys, kai Gabrielius jai pasakė, kad ji pagimdys Jėzų. Jei ji greitai pastojo ir kūdikį nešiojo 9 mėnesius, tai Jėzus galėjo gimti anksčiausiai kovo viduryje, nes nėštumas paprastai tęsiasi apie 9 mėnesius (maždaug 40 savaičių).

3-4) Šeima apsistoja avidėje, gimsta Jėzus, pas naują karalių ateina piemenys
Luko 2:7-8 mums sakoma, kad ganydami avis piemenys buvo laukuose. Laukuose aplink Betliejų jie būdavo tik pavasarį ir rudenį. Prieš iškeliaujant į aukštumas vasaros sezonui, pavasarį jie nuganydavo pavasarinius augalus, o rudenį po derliaus, prieš prasidedant žiemai, nuganydavo paskutinius augalus. Taigi laiko ribos atitinka. Luko 2:16 teigiama, kad kūdikį piemenys rado gulintį ėdžiose – skirtose gyvūnų ėdalui.

5-6) Jie persikelia į namą Betliejuje, nuneša Jėzų į šventyklą
Luko 2:22 parašyta: „Kai baigėsi jos apsivalymo dienos nurodytos pagal Mozės įstatymą, jie nuėjo į šventyklą...“ Sutinkamai su apsivalymo įstatymu, šis veiksmas vykdavo, kai vyriškos lyties kūdikiams sueidavo 40 dienų (apie 6 savaites). Tai galėjo būti vėlyvas balandis arba ankstyva gegužė. (Kunigų 12:1-4)

Aišku, kad prieš pašventimą išminčiai dar nebuvo atvykę į Jeruzalę, nei Erodas, nei kunigai dar nežinojo apie Jėzaus gimimą. Mato 2:3 sakoma, kad kai jie atėjo pas Erodą ir paklausė jo, kur yra naujas žydų karalius, jis labai nusiminė ir „visi Jeruzalėje su juo.“ Aišku, kad tuomet kai šeima atėjo į šventyklą jie dar nebijojo dėl savo gyvybės. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad Simeonas, o po to ir Ana, laisvai pranašavo apie Jį, nebijodami Erodo. Taigi išminčiai atėjo po pašventimo šventykloje, po to, kai Jam sukako 40 dienų.

Aš matau didelę Tėvo malonę, kad Jis parūpino laiką Marijai sustiprėti, o kūdikiui šiek tiek paaugti, prieš tai, kai jie turėjo bėgti gelbėdami savo gyvybes.


7-9) Išminčiai atvyksta praėjus šiek tiek laiko po pašventimo šventykloje ir klausia Erodo, kur yra gimęs naujasis Karalius? Erodas jiems įsako rasti Jį ir grįžus papasakoti jam apie tai.
Mato 2:1-2, 3-11 sako, kad išminčiai atvyko po to, kai jau buvo gimęs Jėzus. Erodas ir Jeruzalė buvo susirūpinę, kad gimė naujasis Karalius. Jis siunčia juos surasti ir po to pranešti jam apie tai.

11 eilutė: „Ir kai jie įėjo į namus, pamatė mažą vaiką su motina Marija, parpuolė ant žemės ir pagarbino Jį.“ 12 eilutė mums sako, kad jie sapne buvo įspėti negrįžti pas Erodą, todėl namo išėjo kitu keliu.

10-11) Nieko negirdėdamas apie išminčius Erodas nusprendžia išžudyti vaikus, šeima pabėga
Mato 2:16 sako: „Erodas, pamatęs, kad yra išminčių apgautas (gr. apmulkintas) labai supyko... ir išžudė visus vaikus Betliejuje, kurie buvo 2 metų ir jaunesni.

Šiandien Vakaruose mes sakome, kad po to, kai vaikas pragyvena 1 metus, jis yra metų amžiaus. Bet rytiečiai, nuo Kinijos iki Izraelio, ką tik gimimusį kūdykį laiko 1 metų amžiaus. Taigi, kai Matas mums sako, kad nužudyti kūdikiai buvo jaunesni kaip 2 metų amžiaus, reiškia jis neieškojo paaugusių vaikų, jis nužudė kūdikius.

12-13) Erodas miršta rugsėjo mėnesį 4 metai prieš mūsų erą, šeima grįžta ir apsistoja Nazarete
Mato 2:19-23 mums sako, kad į Egiptą jie pabėgo praėjus šiek tiek laiko po to, kai išvyko išminčiai, bet prieš tai, kai Erodas įsakė nužudyti kūdikius. Ten jie išbuvo kol Erodas mirė, tada jie grįžo ir apsigyveno Nazarete.

Kelionė iš Betliejaus iki Egipto sienos buvo apie 200 mylių (322 km). Panašu, kad toje pavojingoje kelionėje jie turėjo prisijungti prie karavano. Tai nebuvo savaitgalio iškyla, o 200 mylių ėjimas ir jojimas, kuris galbūt užtruko apie dvi savaites, ir jie keliavo drauge su kūdikiu. Jie tikriausiai gyveno iš tų pinigų, kuriuos gavo pardavę išminčių atneštas dovanas. (Tai mano išmąstymai).

Žydų istorikas Juozapas, rašęs žydų tautos, romėnų valdžioje, istoriją, pasakoja, kad Erodas susirgo pavasarį, per mėnulio užtemimą, kuomet keli mėnesiai iki mirties, nusidėjo prieš kunigus. Užtemimas vyko kovo 13 dieną, 4 metai pr. Kr. e., o Erodas mirė rugsėjį.

Šeima grįžo į Izraelį greitai po Erodo mirties, gali būti, kad rudenį, 4 metai pr. Kr. e. (Mato 2:19-23)

Čia yra tas „jei“. Jei Gabrielių Zacharijas pamatė per pavasario tarnavimą, tai turėtų būti gegužės vidurys, tuomet reiškia, kad Jonas Krikštytojas turėjo būti pradėtas iki birželio. Tai reikštų, kad Gabrielius turėjo būti pasiųstas Marijai gruodį, t. y. 6-ajį Elžbietos nėštumo mėnesį. Tuomet Jėzus turėjo būti pradėtas gruodį arba sausį, o tai reiškia, kad Jis turėjo gimti rugpjūtį arba rugsėjį. Jei Erodas mirė rugsėjį, jie nebūtų galėję atnešti 40 dienų Jėzaus į šventyklą iki spalio, mėnesis po Erodo mirties. Štai kodėl aš siūlau, kad Jis galėjo gimti pavasarį.

Kaip ir sakiau, ankstyvoji bažnyčia nešventė Jėzaus gimimo, taigi nėra priežasties dėl to ginčytis. Manau vieną dieną apie tai mes galėsime paklausti Juozapo, Marijos, piemenų ir išminčių, ar net paties Viešpaties!

Kitą savaitę nauja tema, būkite palaiminti,


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.