Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. gruodžio 12 d., šeštadienis

CWOWI Naujienlaiškis. Lapkritis 2015

John Fenn, 2015 m. lapkričio mėn. 18 d.,

Sveiki visi,
vasaros pabaigoje Tėvas man pasakė: „Šį rudenį, žiemą bei pavasarį pasaulyje nutiks daug įvairių dalykų vienas po kito, kai kurie žmonės pradės klausinėti baimėje, nuovargyje ir sumišime: „O, kas toliau?“ Tenebūgštauja tavo širdis, būk ramybėje ir išlik Mano reikaluose ir viskas bus gerai.“

Tai yra tai, ką Jis pasakė man apie mano gyvenimą, bet ką Jis sakė ir ką darė tavo gyvenime? Jei Jis tave mokė tam tikroje srityje, tas mokymas tęsis nepriklausomai nuo to, kas sukasi aplink mus. Ar Jis tave veda per krizę? Jis ir toliau vaikščios su tavimi, nepaveiktas įvykių pasaulyje.

Išlik ramybėje to, ką Jis sako tau šiuo metu, šiandien, nes ta ramybė yra kaip apsaugos ir saugumo kokonas. Saugok tą ramybę savyje. Neleisk puolimams iš pasaulio jos atimti: ir Dievo ramybė „išlaikys“ (graikiškai „saugos“) jūsų mintis. Filipiečiams 4:7.

Mes galime būti tokie kaip Marija, kuri Luko 2:19 išgirdusi Ganytojo istoriją bei savo ką tik gimusio Sūnaus pagarbinimą „...įsiminė šiuos žodžius, dėdamasi juos širdin.“ Mes galime turėti klausimų ir normalią baimę dėl to „kas toliau“, bet mes išlaikome ramybę mūsų dvasioje, kuomet apmąstome šiuos dalykus.

Namie šventėms
Peržvelgęs šiuos metus, aš matau, kad sudėjus visas keliones ir dienas, kurias praleidau atsigaudamas ir susigaudydamas po ilgų skrydžių, manęs nebuvo namie maždaug 4 mėnesius. Sąrašas dalykų, kuriuos reikia atlikti namuose yra ilgas ir mes su Barbara mėgstame tiesiog būti kartu be jokių numatytų kelionių kalendoriuje likusiai metų daliai. Visiškai nebėra įtampos, žinant, jog manęs už kampo nelaukia x kelionė.

Bet kai aš mąstau apie visus žmones, kuriuos mes aplankėme ir susitikome per visas keliones, visą svetingumą ir susitikimus su žmonėmis, mes matome Viešpatį einantį SU žmonėmis per gyvenimą žymiai dažniau, nei mes matome akimirksniu įvykstantį išvadavimą iš aplinkybių. Yra maldos už išlaisvinimą, už išgydymą, už įvairių konfliktų pabaigą, bet tai, ką mes matome – tai Viešpats, einantis su žmonėmis per „slėnį“, vietoj to, kad perkeltų juos iš „slėnio“.

Jis yra ištikimas ir mane stebina, kaip žmonės pasaulyje eina per gyvenimą be Jo, nepažinodami to Buvimo jų dvasioje, kuris skleidžia ramybę ir saugumą į visą mūsų esybę. Savo kelionėse aš matau žmones, kurie paliko formules, paliko sistemas, sukurtas tam, kad gautų iš Dievo kažką, ko Jis šiame laike jiems neduoda, ir tiesiog mokosi vaikščioti su Juo, esant artimuose santykiuose. Tai yra gyvenimas Kristuje, tiek vidinis gyvenimas, tiek artimi santykiai su kitais tikinčiaisiais.

Motyvų tyrumas
Vienas iš dalykų mano širdyje yra motyvų tyrumas, randamas Naujojo Testamento lyderiuose ir tai, kaip jie elgdavosi savo santykiuose su kitais, be jokios naudos sau. Tai atsispindi Pauliaus širdyje, Apd 15:36, kai jis pasakė Barnabui:

„Grįžkime, aplankykime brolius visuose miestuose, kur skelbėme Viešpaties žodį, ir pažiūrėkime, kaip jiems sekasi.“

Viskas – jis tiesiog norėjo pažiūrėti, kaip jiems sekasi. Paulius nepasakė „Grįžkime, ir tegul jie užregistruoja savo narystę“ arba „Grįžkime ir priverskime eiti į ląsteles“ arba „Grįžkime ir pasakykime jiems, ką jie turi daryti“ – jie tiesiog norėjo pažiūrėti, kaip jiems sekasi.

Štai kodėl Paulius pasakė korintiečiams „Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite“ (2 Korintiečiams 1:24). Ši eilutė yra viena iš dviejų pamatinių CWOWI eilučių ant kurių mes statome, nes tai visuomet buvo mūsų širdyje.

Kita eilutė yra Galatams 2:9, kurioje rašoma, jog Petras, Jokūbas ir Jonas „pastebėjo malonę“ esančią su Pauliumi ir Barnabu. Šios dvi eilutės yra raktas į sveiką ir subalansuotą tikėjimo gyvenimą bei tarpasmeninius santykius – mes neiname į santykius su naudos siekiu, bet paprasčiausiai pastebime malonę vienas kitame ir atsakome į tai, darydami, ką galime, kad būtume talkininkai džiaugsme, nes kiekvienas iš mūsų stovime savo tikėjime.

Šis „be naudos, tik iš meilės“ tarnavimas reiškia, jog mes įžengiame į santykius visų pirma pamatydami, ką Dievas daro to žmogaus gyvenime ir tuomet atsakydami į tai.

Apaštalų darbų 11:19-30 graikai Antiochijoje tikėjo Jėzumi ir apaštalai išsiuntė Barnabą pažiūrėti, ką Dievas darė. 23 eilutėje sakoma: „Atvykęs, ir pamatęs Dievo malonę, jis apsidžiaugė ir visus ragino ryžtinga širdimi pasilikti su Viešpačiu.“

Pastebėkite – jis neatėjo su paslėptu tikslu ar mintimi pasakyti jiems, ką jis manė, jog jie turėtų žinoti apie Dievą. Paulius matė Dievo malonę ir tuo džiaugėsi. Jis atsakė į tai, ką Dievas jau darė. Čia yra mūsų širdis ir tai yra pamatas statomas ant Jėzaus. Tai yra santykiais paremtas tikėjimas, apjungiantis žmones, kurie susirenka namie – šeima pagrįstose sveikose bažnyčiose. Tai yra esmė.

Mes žiūrime į tai, ką Dievas daro. Stengiamės suvokti esančią malonę, vietoj to, kad bandytume viešpatauti kieno nors tikėjimui. Mes esame jų džiaugsmo talkininkai, mokydami juos, kaip stovėti jų asmeniniame tikėjime, judant jų pačių gyvenimo tempu.

Pažiūrėkite į Petrą – Apaštalų darbų 15:8-10, kai Petras pasakojo apie savo patyrimą Kornelijaus namuose, jis pakomentavo „Ir Dievas, kuris pažįsta širdis, paliudijo jų naudai, duodamas jiems Šventąją Dvasią kaip ir mums.“

Atkreipkite dėmesį, jog Petras visų pirma pamatė, ką Dievas matė jų širdyse, jis pastebėjo, jog Dievas liudijo jų širdims, duodamas jiems Šventąją Dvasią, ir Petras tiesiog į tai reagavo. Jis neįžengė į namus planuodamas įkurti naują namų bažnyčią ar pradėti naujų Biblijos studijų apie tikėjimo pagrindus – jis nuėjo suvokti malonę, pamatyti ką Dievas jau darė ir tuomet atsakyti į tai.

Mūsų kelionės
Aš kartais klausiau savęs dėl visų kelionių, kuriose mes kaip Paulius „aplankome brolius ir pažiūrime, kaip jiems sekasi“. Bet aš supratau, jog tai tiesiog mano širdis, tiesiog pamatyti, kaip žmonėms sekasi jų ėjime ir atsakymas į tai, ką Dievas daro – aš neturiu jokių kitų tikslų – tiesiog būti jūsų džiaugsmo talkininku, jums stovint jūsų pačių tikėjime.

Mes dėkojame jums visiems, ir visuomet meldžiamės už tuos maldų poreikius, kuriuos jūs užrašote ant paaukojimo vokų ar paliekate internetu. Ačiū, už tai, kad jūs duodate mums ir esate su mumis. Mes esame mažas tarnavimas ir jūsų dovanos yra jaučiamos asmeniškai. Ačiū jums.

Būkite palaiminti!
John, Barbara ir Krisas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.