Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. rugpjūčio 4 d., antradienis

Kodėl Dievas dalyvauja tame... 2 dalis


Sveiki,
Praeitą savaitę aš dalinausi tuo, kaip tam tikros rūšies nuodėmės iš esmės siejasi su pilnu pažinimu bei sąmoningu, Dievo ir visko, kas yra Jo natūrali tvarka, atmetimu. JAV Konstitucija teigia, kad teisės yra duotos mūsų Kūrėjo, o vyriausybės darbas tas teises apibrėžti ir jas apginti. Bet kai kurie tai atmeta, tikėdami, kad vyriausybė suteikia teises ir jas apibrėžia. Čia slypi dvasinė kova.

Praktiniame lygmenyje
Dievo atmetimas gimdo pyktį. Apreiškimo 12:12 pasakyta, kad šėtonas yra absoliutus Dievo atmetėjas, jis yra pilnas „didelio įniršio“, kurį jis skleidžia tautose ir to pasėkoje 11:18 mums pasakyta: „tautos yra įniršusios“, taigi nuo čia ir toliau mes matome tai, ko anksčiau niekada nematėme – pyktis tampa visuomenės dalimi.


Jau dabar mes matome kaip auditorinė bažnyčia verčiama apsispręsti dėl savo vietos visuomenėje, todėl vis daugiau ir daugiau mokinių pradės rinktis kartu namuose. Dar birželį Tėvas man pasakė: „Greitai pasaulis vėl pasikeis“, bet mano manymu, kol kas mes matėme tik aisbergo viršūnę.

Krikščionys, nuodėmė, teisumas
Kaip matėme praeitą savaitę, yra nuodėmės rūšys, kurios savo gelmėje atmeta Dievą netgi pačiame pagrindiniame lygmenyje – Jo kūrinijoje, ir dėl to Dievas kreipia asmenį patirti tai, kas priešinga prigimčiai, nes pats asmuo to siekė. Tačiau yra krikščionių, kurie sako esą yra atgimę ir myli Dievą, nors įsileidę nuodėmę ir tokį gyvenimo stilių, kuris priklauso tai nuodėmių rūšiai. Kur gi tuomet jie yra dvasine prasme?

Yra du principai: pirmas – reikia teisti ne asmens širdį, bet jo gyvenimo vaisius. Antras – įmanoma būti teisiu daugumoje savo gyvenimo sričių ir tuo pačiu metu kai kuriose srityse būti neteisiu.

Pirmas
Kaip matome Apreiškimo 2:1-4, palankiai Efezo surinkimą Viešpats vertina 2-3 eilutėse, ir tada 4 eilutėje sako: „Bet aš turiu kai ką prieš tave...“. Tokiu pat būdu, panašius dalykus Jis sako ir kitiems surinkimams – pagirdamas juos, o tada iškeldamas vieną ar kelis dalykus, kurių jiems trūksta.

Daugelis žmonių galvoja, kad asmuo yra 100% teisus, arba 100% yra neteisus, bet kaip ką tik mes matėme yra ne taip; tuomet ir apie mūsų vestuvių rūbą nebūtų sakoma – be dėmės ir be raukšlės*. Taigi vestuvių rūbas yra švarus, tačiau ten gali būti ir dėmė. (*Efeziečiams 5:27).

1 Korintiečiams 3:1-15 Paulius sako, kad tarp kai kurių tikinčiųjų terpi pavydas, priešiškumas susiskaldymai, kurie atskleidžia, jog pastarieji elgiasi, kaip neatgimę žmonės. Paulius sakė, kad medis, šiaudai ir šienas sudegs, o tuo tarpu kiti dalykai pasiliks ir jie bus išsaugoti, tik pereis per ugnį. Dvasinio atlygio auksas, sidabras ir brangūs akmenys pasiliks nepaliesti teismo ugnies.

Ir jei tu, skaitytojau, buvai vaikas, ar pažįsti vaiką, tai žinai, kad ir „tobulas vaikas“ turi trūkumų, bet dėl to neišmestum jo iš šeimos. Ir jei tu dirbi, ar dirbai, tu žinai, kad yra darbuotojai, kurie yra tikrai šaunūs kai kuriose srityse, bet kitose tikrai ne, ir dėl to vis tiek jų neatleidžia. Ir prisiminkite, kad apie kūniškus darbus ir dvasios vaisius (naujai atgimusios žmogaus dvasios vaisius), laiške Galatams 5:19-25 yra pamokančiai parašyta krikščionims, kad jei jie vaikščios Dvasioje, jie netenkins kūno geidulių.

Ir mes visi patyrėme tokią būseną, kai vaikščiojome su Dievu kaip galėjome geriausiai, nors Jis dirbo su mumis kai kurių nuostatų mūsų širdyje ar gyvenime atžvilgiu – mes buvome teisūs visur, išskyrus tą sritį, kurią Jis apšvietė savo žiburiu, nes norėjo, kad joje susitvarkytume. Taigi, įsidėmėkite, joks žmogus neateis į dangų 100% tobulas – mes stosime prieš Kristų ir kai kurie dalykai bus sudeginti, o kai kurie išliks – mes gyvenome, augome Jame ir vis vien nepasiekėme tobulumo.

Antra
Mes teisiame asmens gyvenimo vaisius, bet ne jo širdį. Žymiausiame Jėzaus pamokyme apie netikrus tikinčiuosius Mato 7:1-23, pirmąją eilutę Jis pradeda sakydamas, kad mes neturime teisti, nes patys būsime teisiami. Čia kalbama apie asmens širdį, o 15-20 eilutėse, Jis kalba apie netikrų tikinčiųjų teisimą pagal jų gyvenimo vaisius. Jis sako, jog vynuogės neskinamos nuo erškėčių, taigi žinokite, kad netikri tikintieji kalbės viena, o jų gyvenimas – visai ką kita.

Jis tęsia – grupei žmonių, kurie vadino Jį „Viešpatie, Viešpatie“, ir teigė, kad pranašavę Jo vardu ir išvarinėję demonus, Jis sako: „Aš niekada jūsų nepažinojau. Pasitraukite nuo manęs nes darėte tai, kas neteisu.“

Kai Jis sako: „Ne visi, kurie ateina pas mane sakydami „Viešpatie, Viešpatie“ įeis į Dangaus Karalystę“, tai nėra apie tikinčiuosius, nes toliau Jis teigia: „Aš niekada jūsų nepažinojau“. Niekada reiškia niekada – tie žmonės nebuvo atgimę iš naujo. Kai Jis apibendrina mokymą apie netikrus tikinčiuosius, faktiškai pateikia užuominą apie jų teismą.

Kokia išeitis?
Jei asmuo yra tikrai tikintis, 1 Jono 3:2-3 sako: „Mylimieji, DABAR mes esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime, nes kai Jis pasirodys, mes būsime tokie kaip Jis, nes mes matysime Jį tokį koks Jis yra. Visi kurie turi tokią viltį skaistina save...“.

Atkreipkite dėmesį – Jis kalba apie tikinčiuosius, kuriems artima ir brangi ši tikrovė, jog (#1) – jie yra Dievo vaikai ir (#2) – jie laukia susitikimo su Jėzumi, taigi išvada (#3) – jų gyvenimas yra nuolatos tyrinamas.

Jei tu matai tikinčiuosius, kurių gyvenime nėra nuolatinio augimo, nors jie turi viltį regėti Jį šlovėje, tuomet žiūrėk į jų gyvenimo vaisius – suprask, mums neleidžiama teisti jų širdžių, bet teisti jų gyvenimo stilių.

O kas jei...?
O kas jei mes girdime apie krikščionis, kurie nori būti priimti tokiais, kokie jie yra, ir mylėti Dievą su visais kitais?

Karalystė veikia apreiškimu, pradedant pagrindiniu, kai žvelgiant į gamtą suvokiama, kad yra Kūrėjas, ir nuo to einant prie aukščiausio apreiškimo, kad Jėzus yra Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus, kaip buvo apreikšta Petrui Mato 16:16-18. Jėzus pavadino Petrą petros, mažu akmenėliu, kurį galima svaidyti, bet pasakė, jog ant šio apreiškimo kalno, ant šios apreiškimo uolos, kad Jis yra Kristus, Jis pastatys Savo surinkimą.

Pauliaus malda Efeziečiams 1:17-23, 3:14-19 ir Kolosiečiams 1:9-12 tai – prašymas Tėvui, duoti jiems „išminties ir apreiškimo Dvasią Jo pažinimui, kad jų supratimo akys būtų apšviestos...“ ir, „Dvasinę išmintį“ kad jie būtų „per Šventąją Dvasią sustiprinti savo vidiniame žmoguje“, ir tai, jog jie galėtų pažinti meilę, kuri yra virš natūralaus pažinimo – visa tai kalba apie asmeninio apreiškimo priėmimą.

Visa Karalystė veikia apreiškimu, taigi, dėl esančiųjų nuodėmėje, mes prašome Tėvą duoti jiems apreiškimą ir, kad Jis patrauktų juos arčiau Savęs.

Rinkite kartu su tais, kurie laiko tiesas parašytas 1 Jono 1:1-3 arti savo širdies, nes jie tyrina save žiūrėdami į šlovingą Jo pasireiškimą. Šalinkitės tų, kurie myli pasaulį ir neturi šių dalykų savo širdyse – netgi jei jūs turėsite susirinkimus namuose su šeima, ar tik su vienu asmeniu, gyvenančiu tame pačiame dvasiniame puslapyje. Namų surinkimą namuose pradėkite šeimos pagrindu... apsvarstykite tai.

Kažkur aš skaičiau maždaug II amžiuje Romos valdininko, rašiusio kitam valdininkui, citatą apie naują krikščionių persekiojimo bangą. Jis tiksliai parašė: „Kai mes pradėjome šią naują akciją prieš krikščionis, pagaliau gera matyti vėl pilnas šventyklas“. Ar jūs pasiruošę eiti į pogrindį?

Kitą savaitę – mano dvasinis sapnas. Iki tada, būkite palaiminti!


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.