Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. rugpjūčio 8 d., šeštadienis

CWOWI Naujienlaiškis. Liepa 2015

John Fenn, 2015 m. liepa mėn. 22 d.,

Sveiki,
Internetas pilnas spėliojimų apie tai kas nutiks šį rudenį, pradedant nuo asteroido atsitrenkimo į žemę rugsėjį iki visiško ekonominio žlugimo bei dar visokių kitokių dalykų. Žlugimas – taip, ir aš susirūpinęs laikotarpiu tarp šio rugsėjo ir spalio, bet apie šį rudenį žlugsiančią ekonomiką Jis man nepasakė nieko, tačiau apibūdino didesnį pasaulinio masto procesą, pradedant šia vasara, vyksiantį ilgiau kaip pora metų, ir jis baigsis tuo, jog „2017 bus blogi metai pasauliui“.

Didžioji dalis to, ką Jis man perdavė, buvo apie Kristaus kūną. Aš raginu jus paskaityti šio penktadienio „Savaitės mintis“. Tai pirma dalis retai man pasitaikančio dvasinio sapno, ir aš rašysiu apie jį dvi sekančias savaites, jame rasite daugiau informacijos apie Kristaus kūną ir tai, ką Jis vykdo.

Aš raginu jus susitelkti į tai, ko Jis, vaikščiojant kelyje su Juo, prašo jus padaryti tiesiog dabar, šiandien. Jis yra „Aš Esu“ – visada Esantis, taigi, būdamas Jo buvime pasilik dabartyje ir dienos bėgyje bendraudamas su Juo, kalbėk Jam, ir savo širdyje klausyk Jo atsakymo. O dėl pasaulio įvykių – jeigu Jis tiesiogiai jums nesako daryti „to ar kito“, pasiruošti „šiam ar kitam“, tai reiškia, jog Jis rūpinasi jūsų „tuo“ ar „kitu“ – ilsėkitės tame ir būkite Tėvo reikaluose.

Į ką mes susitelkiame
Vieną dieną, kai aš Jam skundžiausi, kad kiti skelbia ekonomikos žlugimą ir kitas nelaimes įvyksiančias šį rudenį, Jis kalbėjo man tik apie tai, ką Jis daro žemėje (ne apie tai, ko aš nežinojau įvyksiant, ar neįvyksiant) ir tuomet Jis man pasakė:

„Žiūrėk į Naujojo Testamento laiškus ir to meto įvykius. Į ką jie buvo susitelkę?“ Kai aš šiek tiek atsitraukiau, kad pamąstyčiau apie Naujojo Testamento turinį, aš suvokiau, jog nepaisant visų kultūrinių ir politinių to meto persekiojimų ir visų Romos politikų intrigų, Naujojo Testamento puslapiai pilni mokymo kaip augti ir bręsti Kristuje ir kaip stengtis vaikščioti meilėje, o ne to laiko aktualių politinių, ekonominių ir karinių naujienų sūkuryje.


Jie buvo tokie pakylėti dėl to, jog Kristus yra juose ir dėl to, ką tai reiškė jiems ir jų šeimoms, ar tiems, kurie aplink juos, nors jie ir žinojo apie pasaulio įvykius, jie nebuvo jų įtakojami.

Iš tikro Paulius rašė, kad tai neišgelbėtiems Viešpaties atėjimas bus kaip vagis naktį, bet ne tiems, kurie yra išgelbėti. Tai reiškia, kad stebėdami pasaulio įvykius mes galėsime matyti juos, kaip atskirus dėlionės elementus, kurie veda į Kristaus sugrįžimą.

Ištrauka iš mano sapno – apie JAV ir tikinčiuosius
„Žlugimas įvyks konservatoriams esant valdžioje ir jie bus kaltinami dėl tautos nelaimių; nors tai kas vyksta iš tiesų yra daugelio praeityje padarytų blogų sprendimų rezultatas. Konservatoriai, krikščionys ir žydai bus kaltinami, esą trukdė progresui, tuomet išsipildys, 2003 metais mano pasakyti žodžiai: „Įstatymai, kurie skirti apsaugoti mano žmones, vieną dieną bus panaudoti prieš juos“. Taip pasikeis JAV kultūra, jog daugelis net nenumanė, kad tai galėtų įvykti. Prisimink, iš tiesų įvyks tai, ką aš sakiau tau 2005, dėl to kas vyks per šiuos dešimt metų, tu neatpažinsi šalies“.

„Prisimink, kai Aš tau pasakiau, kad tauta patirs gamtines, politines, ekonomines ir kitokias katastrofas, tarytum vienas po kito vyktų, įvykių ir aplinkybių sąmokslas, ir tai apims visą tautą. Tos dienos greitai artėja, tačiau, kaip tau ir sakiau, tai dienos, kai daugelis mane pažįstančių ir vaikštančių tame, ką Aš jiems nurodžiau daryti, klestės ir bus šviesa tamsiame pasaulyje. Jie yra tie, kurie nebus sudrebinti ir vaikščios, kaip milžinai pasaulyje. Daugelis pakils per tą laiką ir bus palaiminti daugybėje sričių, ir taps aplink juos esančiųjų vadovais. JAV ir didelėje pasaulio dalyje krikščionys PASIRINKS namų surinkimus ir tu matysi aiškius skirtumus, kurie krikščionys apimti baimės ir, kurie nepaisant aplinkybių vaikšto ramybėje“.

Nors šis e-naujienlaiškis siunčiamas daugeliui tautų, aš dvejojau ar dalintis bent mažiausia dalimi to, ką Jis man pasakė ir tuo kas nutiks, kai JAV padarys poveikį visam pasauliui, ką gi, aš manau, jog tai turėtų būti įdomu. Daugelis žmonių persmelkti dvasinės baimės, ne tik natūralios baimės, bet ir baimės dvasios, kuri valdo žinių laidas bei didelę dalį krikščioniškų žinių programų. Ji ištrina ribą tarp įžvalgumo ar sveiko proto ir baimės - „dangus griūva“. Tačiau pirminė žmonių išgąsčio priežastis yra ta, jog kiekvienas suvokia, kad „kažkas“ keičiasi,“ kažkas“ įvyks, ir yra pojūtis daugelio tikinčiųjų dvasiose, kad priartėjo didelių pasikeitimų riba – ir tai teisinga.

Kai 2001, lapkričio pradžioje, man pasirodė Viešpats ir pasakė: „Aš noriu, kad tu padėtum namų surinkimą ir namų surinkimų tinklą...“, o aš paklausiau kodėl? Jis pasakė: „Tai dėl ateinančių laikų. Būk jiems resursais, nes tai dėl laikų, kurie ateina“. Taigi iš pat pradžių mes žinojome, kad šeimos pagrindu sukurtas namų surinkimas ateityje įsigalės, o viskas, ką darėme iki šiol, buvo pamatų grindimas ir plaukė kartu su paruošiamuoju Dvasios darbu.

Priekyje, ar už posūkio?
Aš nemėginu skelbti tamsos ir pražūties, bet mėginu perteikti koks rimtas yra šis laikmetis. Ir kad didžiausi jūsų resursai yra žmonės, esantys tame pačiame dvasiniame puslapyje kaip ir jūs. Baigėsi tos dienos, kai galima apleisti santykius Kristuje – dabar, žvelgiant į didelį paveikslą, laikas suaugti, susidoroti su skirtumais ir vaikščioti meilėje.

Krisas
Tik šiandien santechnikai montuoja ir prijungia dušo plautuves Kriso vonios kambaryje, viena jau sumontuota ir atidaryta, taigi vežimėlis jau gali įvažiuoti, kita - „normaliais“ kraštais, su karkasu po ja. Mes DIDŽIAI dėkingi, kad turime šias plautuves ir vandenį juose! Tai skamba minoriškai, bet laukėm taip ilgai ir paskutinė plautuvė atvyko tik vakar po pietų – specialus užsakymas neįgaliesiems.

Turinys Kristuje?
Apie tris savaites aš praleidau su šešiamete, viena iš mūsų anūkių. Kartą, sėdėdama man ant kelių ir tapšnodama man per pilvą, ji pasakė: „Seneli, tavo pilvukas yra gana didelis, bet dar ne per didelis“. Aš tyliai sukikenau dėl jos nekalto atvirumo ir su viltimi paklausiau: „Tai dar ne taip blogai?“ Į tai ji atsakė: „Ne, viskas gerai, dar nėra taip blogai. Jis galėtų būti dar didesnis, todėl nėra taip blogai“. Prieš porą dienų, kai pasiėmiau ją su sesute pietų, ji vėl tai pastebėjo. Vėl tapšnodama man per pilvą ji pasakė, kad jis didelis, bet dar ne per didelis...hmmm...gerai, Viešpatie, aš supratau, jau supratau!

Aš supratau, kad esu šiek tiek per daug patenkintas savo pilvo tūriu, ir kitą rytą, kai užsilipau ant negyvo daikto, kuris pasakė tiesą ir tai patvirtino. Tas daiktas buvo vonios svarstyklės. Anūkės švelni pastaba leido man susimąstyti apie aptukusį pilvą dvasioje, kuris buvo pilnas nekantrumo, o vėliau peraugančio į pyktį. Tai padėjo man pradėti mesti tą svorį, tiek fizinį, tiek dvasinį. Čia panašiai kaip tikrinant vairuotojus, kurie nežino, jog nuo nedidelio strypo (vairo traukės antgalio) rato šone, priklauso kuria kryptimi jie pasuks, arba kaip tas asmuo, kuris apie kairę kelio pusę (JAV) galvoja, jog ji skirta važiuoti lėta eiga ir nepersirikiuoja. Tokie dalykai parodo bendrąją kompetenciją... Augimas ir plėtimasis, jūs žinote, jog taip sakoma kai meldžiamasi kantrybės - ar ne? Jis atsakys į tokią maldą, duodamas daugybę galimybių kiekvieną dieną lavinti kantrybę.

Dė savęs aš reguliariai meldžiuosi Pauliaus maldomis: Efeziečiams 1:17-18 ir Kolosiečiams 1:9, kad būtų atvertos mano pažinimo akys ir turėčiau dvasinę išmintį bei supratimą, tačiau kurį laiką aš prašau pagalbos ir dvasiniam pilvui, kuriam reikia sumažėti. Dvasine prasme opiau ne būti pasitenkinus vaikščiojimu vandeniu, bet siekti nuolatinio augimo Kristuje, kad vis labiau būtum kaip Jis, kiekvienoje srityje – ne tik pažintum prisikėlimo jėgą, bet taip pat dalyvautum Jo kentėjimuose, nesvarbu kiek tai bekainuotų. Man dabar tai reiškia - dirbti, kad pilvas ir dvasinis pilvas būtų šiek tiek mažesni.

Taigi, ką Jis prašo jus padaryti? Gal ir neprašo už namo pastatyti bunkerio, kad galėtumėte pasislėpti nuo pasaulio įvykių, tačiau dirbti su jūsų dvasinio pilvo problemomis. Susitelkite į tai – kol mes gyvename tautose tikrai žinome, kad tikrieji mūsų namai ir pilietybė yra vietoje vadinamoje dangumi, į tai mes sutelkiame savo dėmesį.

Ačiū visiems tiems, kurie siuntė paaukojimus ir padėjo mums atllikti tai, ką mes darome. Mums labai brangūs e-laiškai ir liudijimai apie tai, kaip šis mokymas padėjo atgauti pusiausvyrą ir suprasti Viešpaties kelius – jūs esate didžiausias mūsų atlygis.

Jau praeitą mėnesį minėjau, kad rugpjūčio 2-9 dienomis, ketinu apsilankyti Vašingtono Valstijoje ir Vankuverio srityje; rugpjūčio 22-23 d. – Osavatomi, Kanzase; rugsėjo 23-30 d. – Floridoje; spalio 13-20 d. – Naujojoje Anglija. Jei jus domina platesnė informacija rašykite man e-laiškus: cwowi@aol.com .

Būkite palaiminti ir LABAI jums dėkojame, kad esate mūsų gyvenimo dalimi, ir įsileidžiate mane (mus) į savo gyvenimą!

John ir Barbara

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.