Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. rugpjūčio 25 d., antradienis

Į save susitelkęs krikščionis. 1 dalis / Tzedekah

John Fenn, 2015 m. rugpjūčio 15 d.,

Sveiki,
Aš rengiau Krisą išvykimui, turėjau ilgą atliktinų darbų sąrašą ir jaučiausi nusiminęs, priblokštas bei gailėjausi savęs, kuomet aš darbavausi ruošdamas jį.

Tiems, kurie niekada neskaitę mano „Savaitės Minčių“ – Krisas yra mano vyriausias sūnus, jis gimė su apsivyniojusia apie kaklą virkštele kaip kokiu slankiojančiu mazgu. Kiekvieno sąrėmio metu jis negalėdavo gauti oro ir tai pažeidė jo smegenis. Man rašant šį straipsnį – Krisui jau trisdešimt penkeri, nors jis puikiai priima informaciją, tačiau protiškai jis yra tarytum ketverių amžiaus.

Padėdamas Krisui aš tyrinėjau savąsias naštas, taigi buvo tikras savigailos rytas. Aš aprengiau jį marškiniais, o jis su mano pagalba išsivalė dantis ir t.t. Tuo metu aš tyliai skundžiausi Tėvui, dėl visų ir visko, tačiau nieko konkretaus:

„Tėve, aš jaučiuosi kaip nešulinis gyvulys. Visi tie reikalavimai iš žmonių, fizinis krūvis rūpinantis Krisu, tiek daug maldų ir poreikių, žmonėms reikia pinigų, kai tuo tarpu mes patys turim didžiulį poreikį. Atrodo iš manęs jiems reikia visko, nuo visą apimančių argumentų iki man savo numylėtąją doktriną pamokslaujančių žmonių. Kitą savaitę, prieš kelionę, turiu įrašyti dviejų mėnesių mokymus ir mėnesiui parašyti savaitės Mintis, kelioms dienoms pasiimti Krisą namo, nupjauti žolę ir išravėti piktžoles, ar aš nešulinis gyvulys, Tėve, ar kas?“

Pusiau melsdamasis, pusiau skųsdamasis tyliai klajojau mintimis. Reikėjo užmauti Krisui puskojines, taigi klūpėdamas prieš jį ant grindų moviau vieną iš jų. Tik spėjau pabaigti mintį: „Tai aš nešulinis gyvulys, Tėve, ar kas?„ Kai Krisas pasilenkė ir švelniai tapšnodamas man per galvą meiliai pasakė:

„Tu geras arkliukas“.


Aš garsiai nusijuokiau ir pasakiau: „Gerai Tėve, aš supratau, aš suvokiu kas ką tik įvyko, atsiprašau – Tu ką tik prašnekai per Krisą ir Tu esi teisus, aš atsiprašau“. Krisas dar niekada nėra manęs pavadinęs arkliu, nei anksčiau, nei po to, tačiau aš supratau kas juokaudamas mane pavadino arkliu. Kokį nuostabų humoro jausmą turi Tėvas ir kaip laiku tai panaudota.

Aš pakeičiau mąstyseną, tačiau aiškiausiai Jo nuostatą įtvirtino netikėtai į mintis atėjusi Hebrajams 12:4 eilutė: „Jūs dar nekovojote su nuodėme iki kraujo“, taigi aišku, Jis nenori girdėti mano skundų, juokinga.

Ši straipsnių serija potencialiai gali visiškai pakeisti tavo gyvenimą. Viskas ko buvai mokytas apie teisumą, išgydymą, santuoką/skyrybas, viskas apie davimą ir priėmimą, ir mokinystę bus pertvarkyta – visa tai bus atnaujinta.

Kalbėdamas apie teisumą aš pradėjau rašyti apie egocentriškumą arba į save dėmesį sutelkusius krikščionis. Kodėl? O gi dėl to, kad apie teisumą buvome mokomi, esą tai: „teisingas stovėjimas prieš Dievą“. Jei toks tavo supratimas, tu gali dėtis esąs teisus prieš Jį, tačiau nekęsti savęs, savo kaimyno ir gyventi absoliučiai egocentrišką bei į save sutelktą gyvenimą - Tačiau tu teisus prieš Dievą, nes tiki Jėzumi!!!

Vis tik tai nėra pilnas, Biblijoje apibūdinamo teisumo paveikslas.

Tzedakah
Pažvelkime kaip žydai supranta žodį verčiamą kaip teisumas: Tzedakah: Išsiaiškinus kaip tai traktavo Jėzus ir Evangelijų kultūra, kaip tai darė rabinai (šitai aš paaiškinsiu keliose šio straipsnio pastraipose) padės išlaikyti Jėzaus žodžius kontekste ir tai visiškai pakeis mūsų nemokšišką pagonišką sampratą.

Judaizme kol asmuo nebuvo teisinguose santykiuose su savo artimu jis nebuvo teisus ir prieš Dievą. Kitaip tariant, teisumas nėra vien tik vertikalus, bet vertikalus IR horizontalus. (Mano manymu) dėl paprasčiausio nežinojimo modernaus surinkimo (bažnyčios) kultūra palieka mums tik horizontaliąją dalį. Tačiau jei tu nesupranti teisumo taip, kaip suprato ir iki mūsų dienų supranta Jėzus, tu niekada nesuprasi nei paties Jėzaus, nei to ką Jis bando daryti tavyje ir tavo gyvenime.

Viskas, ko Jėzus mokė Evangelijose yra pagrįsta tokiu supratimu– tai yra JO teisumo suprantamas. Jis mokė, jei esi bendrystėje su Tėvu, vadinasi tu taip pat būsi bendrystėje su artimu. Jėzaus stebuklų, išgydymų ir kitų gerų darbų pagrindas glūdi Jo teisumo sampratoje - negali turėti vertikalaus, kol neturi horizontalaus.

Tzedakah yra suprantama taip – turėti Dievo charakterį:

Viešpats, jūsų Dievas, yra dievų Dievas ir viešpačių Viešpats, didis, galingas ir baisus Dievas; Jis neatsižvelgia į asmenis ir nepaperkamas kyšiais. Jis teisingai elgiasi su našlaičiais ir našlėmis, myli ateivį, duodamas jam maisto ir drabužių“. Pakartoto Įstatymo 10:17-18

Atkreipkite dėmesį į dvi Jo Savęs apibūdinimo ypatybes: Jis sąžiningas, Visagalis Dievas (vertikalu) ir Jis parodo Savo vientisumą bei teisumą padėdamas tiems, kuriems reikia pagalbos (horizontalu).

Viskas ką Jėzus pasakė ir darė buvo išreikšta kaip tzedakah – teisumas. Jis mokė, kad Tėvas yra teisus (vertikalu) ir tai įrodė atsiųsdamas Jėzų (horizontalu – Jis taip mylėjo pasaulį, kad Jis atidavė).

Kultūroje, kuri supranta teisumą vertikaliai ir horizontaliai vien tik Jėzaus teiginių, kad Jis kilęs iš Tėvo ir, kad Tėvas yra geras būtų nepakakę. Taigi Jėzus teigė, kad buvo iš teisingų ir teisinguose santykiuose su Tėvu (vertikalu) ir darydamas gera bei gydydamas žmones tai įrodė horizontaliai.

Mes visi žinome Viešpaties maldą, bet mes neturime supratimo, kad šis teiginys tai tzedakah, kad iš visų mūsų, kurie vadiname Dievą „Tėvu“ tikimasi Jo tėvystės mūsų gyvenimuose liudijimo – gyvenimo stiliumi ir veiksmais vienas kito atžvilgiu, pagal Jo pavyzdį.

Mes labai gerai supratome vertikaliąją teisumo dalį, tačiau nepilna šio dalyko samprata daro mus pavojingais; egocentriškais, susikoncentravusiais į save, su dangišku mąstymu iki tokio lygio, jog mes pradedame mąstyti, esą bendri santykiai nebesvarbu, taigi mes metame juos šalin kaip kokią panaudotą servetėlę.

Iki šiol visas Jėzus darbas bei visas Naujojo Testamento mokymas pagrįstas žydų tzedakah samprata ir būtent TAI yra Dievo išgydymų priežastis, dėl to mes duodame, dėl to Jis daro mus mokiniais ir štai dėl to mes vaikščiojame meilėje, ir siekiame išlaikyti taikos ryšius tarp brolių:

Teisumas ateina per tikėjimą Kristumi (vertikalu), tačiau tai paslėpta širdyje ir neįrodoma. Todėl Dievas per (horizontalius) santykius sukūrė įrodomą teisumą ir tai yra jūsų santykio su Tėvu įrodymas.

Taigi, aš esu „geras arklys“, nešulinis gyvulys kitiems, tačiau ir tu toks esi. Tu negali pasirinkęs į save koncentruotą gyvenimo būdą ar ilgą laiką puoselėdamas tokią nuostatą pasilikti tzedakah prieš Dievą. Geras arklys!

Kitą savaitę antra dalis, apie gydymo ir stebuklų sampratą. Ir trečioji dalis apie svetimavimą/skyrybas/kitą santuoką ir dar daugiau... Iki tada, būkite palaiminti,

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.