Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. rugpjūčio 18 d., antradienis

Dvasinis sapnas. 3 dalis

John Fenn, 2015 m. rugpjūčio mėn. 8 d.,

Sveiki,
Sapnas tęsiasi… praeitą savaitę mes baigėme:

„…Taigi, ką manai, kodėl visiems šitiems žmonėms staiga tampa aišku, kas jiems tikrai yra svarbu ir jie pradeda norėti rimtai vaikščioti su Manimi?“

„Kaip dažnai įvyksta, tai natūralių ir dvasinių dalykų derinys, kai jie veikia kartu, tuomet žmogaus širdis palinksta link Manęs. Žlugimas ištiks kai konservatoriai bus valdžioje ir jie bus kaltinami dėl nacijos nelaimių, nors tai, kas iš tiesų atsitiks, yra daugelio blogų sprendimų padarytų praeityje iki jų rezultatas. Konservatoriai, krikščionys ir žydai bus kaltinami dėl progreso stabdymo; tada išsipildys žodžiai, kuriuos Aš tau pasakiau 2003:

„Įstatymai sukurti tam, kad apsaugotų Mano žmones, vieną dieną bus panaudoti prieš juos. JAV kultūra taip pasikeis, kad daugelis net nenumanė, jog tai galėtų įvykti. Prisimink, iš tiesų įvyks tai, ką Aš sakiau tau 2005, dėl to kas vyks per šiuos dešimt metų, tu neatpažinsi šalies. Ir prisimink kitus dalykus, kuriuos tau kalbėjau, nes jie vyksta toliau“ (Tuo metu, kai Tėvas pasakė man apie pasikeitimus nuo 2005 iki 2015, Viešpats papildė informaciją apie moralinę ir dvasinę tautos būklę, tuo aš nesidalinau, tiems kurie seka naujienas kai kurie šie dalykai tapo akivaizdūs).

Prisimink, kai Aš tau pasakiau, kad tauta patirs gamtines, politines, ekonomines ir kitokias katastrofas, tarytum vienas po kito vyktų įvykių ir aplinkybių sąmokslas, ir tai apims visą tautą. Tos dienos greitai artėja, tačiau, kaip tau ir sakiau, tai dienos, kai daugelis mane pažįstančių ir vaikštančių tame, ką Aš jiems nurodžiau daryti, klestės ir bus šviesa tamsiame pasaulyje. Jie yra tie, kurie nebus sudrebinti ir vaikščios kaip milžinai pasaulyje. Daugelis pakils per tą laiką ir bus palaiminti daugybėje sričių ir taps aplink juos esančiųjų vadovais. JAV ir didelėje pasaulio dalyje krikščionys PASIRINKS namų surinkimus ir tu matysi aiškius skirtumus, kurie krikščionys apimti baimės ir kurie nepaisant aplinkybių vaikšto ramybėje“.

„Tu žinai istoriją ir tai, kad istoriškai persekiojimai ir ekonominiai sunkumai atskirdavo tikrus mokinius nuo apsimetėlių. Dienomis, kurios greitai artėja, taip bus beveik visame pasaulyje, tačiau daugelyje užutekių bus taika ir saugus prieglobstis. Tai, ką tu darai yra vienas iš tų saugių prieglobsčių, tai ne geografinis, bet dvasinis mano malonės ir apsaugos priėmimo apibūdinimas. Tiems, kurie juda su Dvasia, kelias pirmyn bus saugus, nors visur aplink juos žmonės negalės kontroliuoti to, kas su jais vyksta. Ateis laikai, kai žmonės, norintys eiti gyvenimo keliu, pabėgti nuo aplinkybių ir gauti Jo aprūpinimą, privalės turėti išmintį ir apreiškimą iš Tėvo“.

„Daugelio prioritetai pasikeis nuo išorinių dalykų į tai, kas tikrai svarbu ir daugelis praras daug šiame pasaulyje susirinktų dalykų. Daugelis atgailaus dėl paleistuvystės su pasauliu ir grįš pas Mane – savo pirmąją meilę, tačiau daugelis patirs didelius sunkumus, nes bus atidengtas jų dvasinis nuogumas”*.

(*Žiūrėk Apreiškimo 3:17-18, ypač apie apnuogintą ir drungną Laodikėjos surinkimą, kuris manė, kad buvo teisus savo drungnume, nes buvo turtingas ir turėjo materialinio turto bei sakė, kad jiems nieko netrūksta; tačiau Jis jiems pasakė, kad jie tokie akli, jog net nesupranta, kad yra vargšai, akli ir nuogi).

„Didelė klaida, kurią net dabar daro daugelis yra ta, kad jie ieško vieno - pradžią žyminčio įvykio, nesuvokdami, kad procesas pasklidęs laike ir apima keletą matomų įvykių, kurie be kita ko yra jau faktiškai vykstančio proceso dalimi. Kadangi ieškoma vieno įvykio, daugelis nepastebi jau vykstančio didesnio proceso. Visi šie dalykai yra susiję ir netgi dideli įvykiai sujungti į dar didesnę visumą. Nebūk toks kaip tie, kurie bėgioja šen bei ten šaukdamiesi vienintelio įvykio, kuris pakeistų pasaulį, nes transformacijos procesas jau vyksta“.

„Tarp Mano žmonų yra judėjimas – grįžimas prie paprasto tikėjimo, tačiau tu tai gerai žinai. Ir greitai tie, kurie sėdi ant tvoros iš vienos pusės mylėdami bažnyčios kultūros ir pasaulio atributus, o iš kitos pusės norėdami būti su tais, kurie turi tikrą tikėjimą, jie – turės apsispręsti.“

Prisimink, Aš į klestėjimą ir sėkmę žiūriu kitaip nei pasaulis ir didelė dalis bažnyčios kultūros. Aš esu romus ir nuolankios širdies, taigi norintieji ateis ir mokysis iš Manęs ir taps tokie kaip Aš. Jie savo tarpe tarnaudami tiems kuriems reikia ir augdami meilę kitiems, savo širdyse stabus pakeis tikru tikėjimu. Tai, ką jie manė esant „palaimintu“ ir ką aš laikau „palaimintu“, tai dažnai yra du skirtingi dalykai. Net dabar yra didelė praraja tarp tų, kurie iš širdies vykdo manuosius potvarkius ir tų, kurie nevykdo, ir ji dar platės. Tiems, kurie vaikščioja su Manimi, Mano potvarkiai ateina natūraliai – iš jų širdies tai plaukia į kitus“.

„Daugelis surinkimų, kurie buvo laikomi „pažangiausiais“ krypsta pasaulio keliu, jie pametė savo pirmąją meilę ir sunyks kaip nebeaktualūs. Tai kitas dalykas, kurį tu labai greitai – per ateinančius mėnesius matysi vykstant – Mano žmonės išeis iš daugelio surinkimų, nes jie alksta Manęs, taip išryškės skirtumas tarp įprastų tikinčiųjų ir tikrų mokinių. Šiomis dienomis tikriems tikintiesiems drungnumas taps akivaizdžiu ir vyks didelis atsiskyrimas, iš tikrųjų jis jau vyksta beveik visame pasaulyje“.


(Čia aš pridėsiu) Kai jūs girdite pranašystę ar sapną bei girdite Viešpatį kalbant apie šlovingus ir pergalingus žmones, Jis nekalba apie banko sąskaitą ir paviršutinišką įprastinį gyvenimą. Jam branda ir pergalė reiškia žmones, kurie tapo romiais ir nusižeminusiais širdyje, tarnaudami vienas kitam meilėje. Jam šlovingas ir ištikimas surinkimas yra tas, kuris vertina dalykus ir žmones taip kaip Jis, ir egzistuoja vadovaudamasis šiomis vertybėmis.

Apie žmones, kuriuos savo sugrįžimo metu Jėzus vadins avimis, Mato 25:33-40 Jis pasakė, kad jie aprengė nuogus, maitino alkanus, girdė ištroškusius, lankė ligonius bei kalinius ir taip jie buvo įsitraukę į tarnavimą kitiems, kad net nesuvokė, jog tarnavo Jam.

Šie Jėzaus paminėti meilės darbai yra pavyzdžiai, tačiau ne visas jų sąrašas. Ar jūs darote gerus dalykus kitiems – kažkam padedate savo namuose, kieme, ar surandate įvairių būdų kaip padaryti gera? Apaštalų darbuose 10:38 pasakyta, kad Jėzus „ėjo darydamas gera ir gydydamas visus velnio pavergtuosius“. Pirmas dalykas, kas apie Jį paminėta – tai, kad Jis ėjo darydamas gera – ar taip dabar atrodo Kristaus kūnas, o gal daugelis bando atrodyti kaip pasaulis?

Tuo metu mes buvome kalno viršūnėje tarp medžių ir žiūrėjome žemyn į upę: ji tekėjo plačiu slėniu, o pastarasis lyg amfiteatras, plačiu lanku leidosi į vandenį, dabar ten maudėsi tūkstančiai. Pažvelgiau į Jį – matydamas visą šį paveikslą Jis šypsojosi. Tuomet suvokiau, kad visą tą laiką, kai buvau sutelkęs dėmesį į medžius, žmones ir tai, ką Jis sakė, aš nebegirdžiu apačioje už mūsų likusio miesto gaudesio. Tačiau kai atitraukiau dėmesį nuo šių dalykų, staiga miesto triukšmas tapo garsesnis ir atrodo jis varžėsi dėl manojo dėmesio.

Staiga, apreiškime viskas tapo aišku – kas beatsitiktų pasaulyje yra neesminiai dalykai lyginant su tuo, ką Jis daro žmonių širdyse ir gyvenimuose – ir Jis norėjo, kad aš būčiau pagautas to, ką Jis daro.

Jis pasisuko į mane ir pasakė: „Te nebūsi sudrebintas tuo, ką Aš tau pasakiau, nes kaip ir sakiau, kai tu pirmą kartą atėjai pas Mane – tu esi pasiruošęs šitoms dienoms. Daugelis, daugelis mane pažįstančių, taip pat turi tą patį apreiškimą. Jie buvo laikomi šitoms dienoms ir jie noriai laukia to kas ateina, viduje žinodami, kad turi atlikti savo dalį tame ir laukia, kad gyvenimas jiems tai atskleistų. Daugelis, žinodami, kad jų eilė artėja, klausė Manęs: ‚Kada gi manoji eilė?‘ Ir Aš tau sakau: šios dienos artėja greitai, taigi būk patenkintas ir džiaukis, ir taip pat sakau tiems, kurių meilė ir nuostatos yra tokie kaip ir Mano – didžios dienos laukia Manųjų mokinių“.

Jis man dar pasakė kai ką asmeniško ir tada aš atsibudau.

Kitą savaitę - nauja tema... tačiau susieta su šia... būkite palaiminti,


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.