Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. liepos 15 d., trečiadienis

Paėmė nuodėmę, ne nuodėmes? 4 dalis (Kalorijų išvijimas)

John Fenn, 2015 m. birželio mėn. 6 d.,

Sveiki,
„Nesuprantu, ką darau blogai; aš išvydavau kalorijas iš savo desertų, bet vis tiek priaugau 10 svarų!“ (4,5 kg.) „Džonai, prašau melskis už mane, kad velnias niekada daugiau negundytų manęs seksu“.

Šitie du žmonės norėjo išvengti asmeninės disciplinos ir atsakomybės sudvasindami savo problemas. Jėzus pašalino pasaulio nuodėmę, taigi, argi mes nesame įgalinti kontroliuoti savo apetitą įvairiems dalykams?

1 raktas – Susidorok su nuodėmės malonumu
Aš seniai išmokau konfrontuoti pagundą, nes myliu bendravimą su Šventąja Dvasia labiau nei nuodėmę – taigi aš susitelkiu į esminius dalykus. Kodėl aš turėčiau daryti ar sakyti tą nuodėmę sutrikdydamas mielą Dievo buvimą, kurį jaučiu savo dvasioje?“ Kai aš tai darau, nukreipiu savo dėmesį nuo pagundos į savo meilę Jam, nuodėmės pagunda akimirksniu dingsta. Aš vertinu savo bendravimą su Juo daugiau negu momentinį nuodėmės malonumą.

Visi asmenys, kurie iš pradžių ateidavo pas mane pagalbos kovoje su nuolatine nuodėme, geriausia, ką aš galiu prisiminti per daugiau nei 40 vaikščiojimo su Viešpačiu metų, jie niekada nekonfrontavo fakto, kad jie myli nuodėmę – tai žmogiška būklė, nes mes mylime nuodėmę.

Jie norėjo, kad išvyčiau demonus, bet praktiniai patarimai negali jų apsaugoti nuo nuodėmės, ir malda negali padaryti jų stipriais, negalvojant apie raktą, kuris atrakintų situaciją. O tai reiškia, kad reikia susidoroti su nuodėmės malonumu ir paklausti savęs – ką aš myliu labiau – ar draugystę su Šventąja Dvasia, ar tą jausmą, kurį teikia nuodėmė?

Hebrajams 11:25-26 atskleidžia, kad Mozė pasirinko savo kelią mylėdamas Dievą labiau, nei Egipto nuodėmes. Štai su kokia širdies problema mes turime tvarkytis – pripažinti, kad mylim malonumą, kurį suteikia toji nuodėmė, tada nusprendžiame nukryžiuoti tą meilę nuodėmei ir konfrontuodami nuodėmę, pasirenkam susitelkti į mūsų meilę Dievui.

Šis 1 principas – tai yra kova širdyje, kuri gali trukti metų metais, arba mažiausiai tam tikrą laiko momentą. Asmuo turi tyrinėti savo vidų, būti sąžiningas, ir giliai savyje ištirti, kiek jis myli Viešpatį ir bendravimą su Šventąja Dvasia. Jis turi suprasti, kad nuodėmė geriausiu atveju yra tik laikinas gėris. Kai asmuo giliai širdyje įsitvirtina savo meilėje Viešpačiui, nuodėmė paranda savo patrauklumą. Kovojimas su meile nuodėmei gali tęstis metų metus.

2 raktas. Neužtenka tik liautis – reikia pakeisti
Kai Jonas Krikštytojas krikštijo žmones, jis neliepė jiems tik atgailauti dėl nuodėmių, bet liepė pakeisti tą nuodėmę teisiais veiksmais.* Dauguma tradicinių krikščionių liepia tik liautis nuodėmiauti, tai faktiškai nėra pagal Bibliją. Tiesa yra tokia, kad turime liautis nuodėmiauti ir tada pakeisti tai kažkuo, kas yra teisu. * Luko 3:11-14


Vieno veiksmo pakeitimas kitu yra nukreipimas minčių ir veiksmų kita kryptimi. Jei kompiuteris yra tavo vartai į nuodėmę, tada prieš slysdamas į tą nuodėmę, atsikelk ir kažką nuveik. Pakeisk vieną veiksmą kitu. Jei tu atveri savo burną išaukštinti save virš kito, arba pasėti apkalbas ir priešiškumo sėklas, užuot pasakęs kažką gero apie asmenį, pakeisk nuodėmingus žodžius malonės žodžiais.

3 raktas. Nemąstyk, kaip tai padaryti
Krikščionys Pauliaus dienomis buvo tokie patys kaip mes. Jis patarė jiems nukreipti širdis ir Dvasios bendravimą mylėti labiau, negu jie myli nuodėmę. Romiečiams 13:14 parašyta:

bet apsirenkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir netenkinkite kūno geidulių“.

Frazė „apsirenkite“ (Viešpačiu Jėzumi Kristumi) yra žodis „enduo“, iš ko kilo „endue“ (angl. apgaubti). Endue reiškia investuoti, įgalinti, suteikti asmeniui kokybiškumą ar įgaliojimus. Mes apgaubti jėga Kristuje, bet kai konfrontuojame nuodėmę, mes turime padaryti sprendimą vaikščioti tame -„apsivilkti“ arba įgalinti save Kristuje.

Frazė „netenkink“ yra graikiškai „pronoia“, kuris sudarytas iš „pro“(prieš) ir „noia“(mąstyti). Paulius pažodžiui sako „sąmoningai apsispręsk būti įgalintu Viešpatyje Jėzuje Kristuje ir nemąstyk iš anksto, kaip tu patenkinsi kūno geidulius.“

Šitie 2 elementai – įgalinti save Viešpatyje užuot mąsčius iš anksto, kaip nusidėti, gali būti įvykdyti tik per bendravimą su Viešpačiu Jėzumi Kristumi – ne per šaltą principą, bet susitelkus į kalbėjimą su Juo ir bendravimą bei Jo garbinimą tuomet, kai iškyla pagunda.

Užuot planavus kaip nusidėti, reikia nukreipti savo mintis daryti kažką kitą. Pakeisti vienas mintis kitomis, pakeisti savo susitelkimo objektą nuo nuodėmės į Viešpatį. Savo meilę sutelkti į Jį.

Tendencija – susigyventi su nuodėme, pasikliaujant malone
Kai asmuo kovoja su savo meile nuodėmės malonumui, tai gali trukti dešimtmečius, ir dažnai yra subtili „demilitarizuota zona“, skirta įgyvendinti tą tikslą slapta nuo išorinio ir tikro krikščioniško gyvenimo su nedidele nuodėmės rakštimi, kuri pasilaikoma sau, kad asmuo galėtų kartais ja slapta pasimėgauti, laviruojant ir paslepiant tai nuo kitų akių.

Visi aplinkui krikščioniškame tikinčiųjų pasaulyje žinome pavyzdžių apie asmenis, kurie išnyra su vienos ar kitos rūšies nuodėmingu gyvenimo stiliumi, ir tai parodo, kad realybėje, jie paskelbė demilitarizuotą zoną savo nuodėmei, jie pavargo kovoti, todėl nusprendė, kad gyvens su ja, ir tegul pasaulis sužino apie tai. Man ta problema nėra nuodėmės problema, bet problema susijusi su meile Dievui, apreiškimo apie Jį stoka.

4 raktas – Vaikščiok Dvasioje
Naujasis Testamentas nesiūlo tokio pasirinkimo susigyventi su nuolatine nuodėme ar ne. Paulius paprastai sako: „Jei vaikščiosite Dvasioje, jūs netenkinsite kūno geidulių“.*

Užuot siūlęs visokias formules, pozityvius išpažinimus, visokius mokymus apie dvasinę kovą ir vidinį išgydymą, Paulius sako paprastai – vaikščioti Dvasioje, ir jei mes tai darome, tada netenkinsime kūno geidulių. Štai ką darė Mozė, ir jis tai darė nes jo pasirinkimas kilo iš fakto, kad jis myli Dievą labiau nei nuodėmę.

Paulius išvardina kai kuriuos kūno darbus, kurie paprastai mūsų dienomis vadinami demoniškais, nes mūsų kultūra linkusi dėl kūno geidulių kaltinti demonus (demonai gali turėti dalį tame, bet šaknis yra kūniškumas).

Kūno darbai aiškūs – tai paleistuvavimas (seksualiniai įsivaizdavimai), ištvirkavimas (susilaikymo trūkumas, nešvankumas), netyrumas (seksualiniai iškrypimai, moralinė nešvara), gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai (pratrūkimas pykčiu), vaidai, nesutarimai, susiskaldymai (atsiskirti nuo kitų jaučiant jiems priešiškumą), pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. * Galatams 5:18-21

Sakykime, jei mes sudraudžiame paleistuvavimo demoną, nesusitvarkę su seksualinėmis fantazijomis, kurios kyla iš mūsų kūniškumo, mes niekada neturėsime pergalės. Jūs turite pasirinkimą tarp meilės Dievui ir meilės nuodėmei kaip buvo nurodyta anksčiau 1 punkte, ir tada bet kokia demoniška įtaka kūne neturės vietos ir greitai išeis ieškoti tinkamesnio objekto, kurį galėtų sugundyti.

Būdas susidoroti su nuodėmėmis yra tai, ką sakiau anksčiau, prieš jas išvardindamas: Jei vaikščiojate Dvasioje, jūs netenkinsite kūno geidulių.

Kai aš atsibundu, pirmiausiai aš pagalvoju/ pasimeldžiu: „Labas rytas, Tėve, ar yra kas nors, už kurį nori, kad pasimelsčiau? Tada atsigulu į lovą kelioms minutėms, meldžiuosi tyliai savo dvasioje, kai vardai plaukia mano mintyse, pasitikėdamas, kad kai meldžiuosi kalbomis Jis toms kalboms teikia turinį pagal savo valią. Man patinka bendravimas su Tėvu, patinka savo viduje jausti Šventąją Dvasią – ramybę, užtikrintumą. Aš jokiu būdu nesu tobulas, bet bandau šioje serijoje parodyti, kad Jėzus pašalino pasaulio nuodėmę, ir davė mums Šventąją Dvasią, kad mes savo gyvenime galėtume susitelkti į mūsų meilę Dievui ir bendravimą, kuris kyla iš tos meilės normaliuose pokalbiuose.

Kitą savaitę nauja tema, būkite palaiminti,


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.