Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. liepos 21 d., antradienis

CWOWI Naujienlaiškis. Birželis 2015

John Fenn, 2015 m. birželio mėn. 17 d.,

Sveiki,
Koks užimtas laikas! Čia naujienos, ir mintys iš mano širdies apie tai, kur aš keliausiu šią vasarą.

Kelionės šį pavasarį – kelionės į Olandiją ir Suomiją buvo nuostabios, ir aš toliau prisimenu tą nuostabų laiką. Konferencijos metu Olandijoje Viešpats parodė Save daugeliu skirtingų būdų – pradedant didžiuliais angelais, kuriuos daugelis iš mūsų matė ar jautė per visą kambario perimetrą ir raginimu priimti atsakomybę už tai, ką mes išmokome bei daryti tai, pritaikant mūsų gyvenime. Viską apjungė nuostabaus garbinimas.

Garbinime buvo mušamųjų instrumentų solo su būgnų dėže, dažnai JAV vadinama „Cajun būgnų dėžė“. Solo buvo su tokiu patepimu, kad buvo paliestas kiekvienas, ją lydėjo smuiko solo, kuris tarnavo gydymui... tai buvo žavinga. Buvo keletas išgydymų, bet dar kartą, tai buvo draugysčių atnaujinimo ir naujų užmezgimo metas to ypatingo savaitgalio metu, o prie to labai prisidėjo tai, kad mes buvome konferencijų centre, taigi, taip pat visi kartu ir valgydavome.


Suomija buvo nei kiek ne mažiau nuostabi, nors labai skyrėsi, nes užuot rengę centrinę konferenciją, mes važinėdavome kiekvieną dieną kartais iki 3 valandų už Helsinkio ribų (ir grįždavome naktį atgal). Per 5 dienas aplankėme 10 namų surinkimų, kiekvieną dieną susirinkimas prasidėdavo 11val. ir tada vykdavome į kitą susirinkimą 17 val. Man teko pamatyti suomių tipo namų surinkimą, kuris labai skyrėsi, bet visi buvo pilni Viešpaties meilės. Pirmas susirinkimas buvo Tampere mieste nepalietiškame restorane. Krikščionys savininkai, kurie buvo ir susirinkimo šeimininkai, prašė melstis už mylimuosius Nepale ištiktus žemės drebėjimo, ir Viešpats suteikė visiems Savo ramybę bei užtikrintumą. Visi susirinkimai buvo patepti, kiekvienas vis kitoks ir padrąsinantis. Paskutinę dieną Helsinkyje aš tarnavau krikščioniškoje TV7 programoje „Šventosios Dvasios naktis“ ir po to maždaug valandą meldžiausi už žmones – tai buvo tikrai geros kelionės!

Vasaros tarnavimo kelionės – Tulsa, Heis, KS, Sietlas,Vankuveris, Osavatomis, KS
Sekmadieį, birželio 28 dieną aš kalbėsiu ispaniškame Victory Krikščionių Centre Tulsoje, jų 81-oje ir Delaware auditorijoje 9 ir 11 valandos tarnavimuose. 11val. tarnavimas, – tai jų ispanų Victory Biblijos Koledžo pabaigimo minėjimas, ir aš esu palaimintas, kad jie pakvietė mane kalbėti.

Liepos11-12 dienomis aš būsiu Heis mieste, Kanzaso valstijoje, rašykite man e-laiškus dėl detalių. Sietlo srityje būsiu rugpjūčio 2-3 dienomis ir bandysiu susitikti su draugais tame rajone. Keletas iš jūsų kiekvieną mėnesį siunčiate man paaukojimus, bet man sunku susisiekti su jumis, nes jūs žinote mano seną telefoną/e-paštą. Jei jūs gyvenate kažkur netoli Sietlo regiono, prašau parašykite man e-laišką cwowi@aol.com ir mes galėsime susitikti kartu pavalgyti ar susirinkime, taigi praneškite man.

Rugpjūčio 4-5 dienomis aš būsiu Victoria ir Nanaimo Vankuverio saloje, tada 7-8 dienomis Abbotsford (į Rytus nuo Vankuveriu). Rugpjūčio 22-23 –Osawatomie, KS – tai auditorinis surinkimas kurio pastoriai Debra ir Pat Huss yra mano geri draugai. Kai aš buvau tenai prieš kelias savaites, Viešpats pasirodė man ir kitiems, ir pasakė man grįžti tenai garbinimo ir asmeninio tarnavimo tikslu, ir dėti rankas ant kiekvieno. Taigi šeštadieno vakarą 8/22 bus tas susirinkimas, po to sekančią dieną aš tarnausiu sekmadienio susirinkime.

Kriso vonia beveik baigta, jau yra šviesos virš kriauklės, ir po trijų su viršum savaičių atveš neįgaliems pritaikytą kriauklę, ir tada kai santechnikai ją pakabins, darbas bus baigtas – mes pasiruošę jau užbaigti šį projektą! Ačiū už jūsų maldas ir paaukojimus, dar reikia apie 1000$ dušo kėdei tinkamiems ratams, tualeto šalutiniams bėgiams, dušo bėgiams įrengti, tada mes baigsime, valio!

Finansai – Šį pavasarį turėjome daug išlaidų, pradedant asmeniniais poreikiais ir užmokesčiais, mokesčių mokėjimo pasikeitimu, didžiulės remonto išlaidos, problemos susiję su Krisu ir jo priežiūra globos namuose, taip pat tarnavimo kelionė Jungtinėse Valstijose, kuri kainavo virš 1500$ -skrydis/ motelis/ automobilis, ir niekas nebuvo kompensuota. Tai buvo dalinai dėl aplinkybių, kurių negalėjau įtakoti, bet kartu su kitomis išlaidomis tai tikrai mus sunkiai prispaudė.

Faktiškai, e-naujienlaiškio išsiuntimas šiuo metu sustabdytas iki to laiko, kol mes turėsime pakankamai lėšų padengti su tuo susijusioms išlaidoms. Mes labai vertiname jūsų maldas, davimą, ir dalinimąsi jūsų maldų poreikiais. Mes tiesiog plečiamės įvairiomis kryptimis ir mums reikia jūsų maldų. Labai jums ačiū, kad esate su mumis.

Santykiais pagrįstas tikėjimas
Aš visur pastebiu porų ir šeimų norą pradėti namų surinkimus susidedančius tik iš jų vienų. Per tuos daugiau kaip 13 metų, nuo tada, kai pradėjome CWOWI, mes stebėjome pasikeitimą Kristaus Kūne. Pradžioje mes matėme kai kuriuos žmones, kurie norėjo pradėti namų surinkimą dalinai dėl to, kad auditoriniame surinkime buvo sužeisti. Daug pačių populiariausių namų surinkimų autorių rašė ir kalbėjo tuo metu motyvuojami to susižeidimo ir todėl buvo labai priešiški bet kam, kas vadinama „vadovavimas“, ir dauguma netgi nedalyvavo jokiame namų surinkime, ir niekada nei vieno nepradėjo, bet kalbėjo ir rašė apie tai.

O tiems, kurie norėjo pradėti namų surinkimą dėl savo susižeidimo, mes turėtume padėti išgyti, nes tai nėra priežastis dėl kurios reikia kurti surinkimą.

Tada mes matėme žmones, kurie norėjo būti namų surinkime tik todėl, kad norėjo daugiau Dievo. Tai dažniausiai buvo žmonės turintys didelį patyrimą auditoriniame surinkime, bet jų motyvas nebuvo įsižeidimas, jie tik norėjo daugiau Dievo.

Jie suvokė, kad kur 2-3 susirinkę Jo vardu, ir Jis ten yra, ir mes matėme mažas grupes, dažnai naudojančias auditorinio surinkimo terminologiją: „Dievas pašaukė mane kurti namų surinkimus“, jie buvo užsidegę, bet dar nesuprato, kad namų surinkimų negalima pradėti taip, kaip pradedami auditoriniai surinkimai.

Namų surinkimai atsiranda natūraliai, jie išplaukia iš asmens, ar grupės intymumo su Viešpačiu, ir dinamiško grupės bendravimo tarpusavyje. Kai jie natūraliai netelpa į vienus namus, ir kai viena svetainė jau būna per maža, grupė iš tų namų pasidaugina ir pradeda paeiliui kiekvieną savaitę keisti namus ir tuos, kurie vadovauja susirinkimams, bet išlaiko ryšius su susirinkimu, iš kurio jie išėjo. Mes matome, kad būtent toks yra namų surinkimų vystymasis.

Bet praeitais metais, buvo didžiulis pasikeitimas – šeimos ir poros pradėjo surinkmus, sudarytus tik iš jų pačių – daugiau nelaukdami tų, kurie prisijungs prie jų – jie sakė „imkim tai ir darykim“, ir pradėjo susirinkimus tik šeimoje, ar net gi iš dviejų individų.

Nors tie individai labai norėtų, kad kiti prisijungtų, jie daugiau nelaukia kitų, kol jie susidomės, jie tiesiog pradeda ir laikui bėgant papasakos kitiems, ką jie daro, ir tikisi, kad ir kiti panorėtų prisijungti.

Ne 1 asmuo - aš taip pat mačiau, kaip į kai kuriuos surinkimus įslenka pasitenkinimas savimi. Pasitenkinimas apibūdinams kaip „pasitenkinimas savimi, ramus malonumas arba saugumas, dažnai nusuvokiant apie potencialų pavojų ar grėsmę“. Pasitenkinimas dažnai įslenka, kai ateina vasara ir tie žmonės, kurie gyvena į šiaurę nuo ekvatoriaus, yra užimti įvairiais dalykais, todėl susirinkimai su šventaisiais paaukojami dėl atostogų, giminių susitikimų, ir išvykų į gamtą.

Kartais aš matau kaip namų surinkimas vėl nuslysta į auditorinio stiliaus kelią, kai 1 žmogus ima dalintis savaitė po savaitės, arba kai ji/jis to nedaro, visi elgiasi kaip studentai su mokytoju, laukdami, kada tas x asmuo pakomentuos – tai mirties nuosprendis namų surinkimui.

Kitus kartus jaučiamas atsiribojimas ir atrodo trūksta krypties, kai visą vasarą žmonės atostogauja su šeima, ar daro kitus dalykus – tai normalu ir viskas grįš į įprastines vėžes, kai visi sugrįš į darbą ar mokyklas.

Raktas yra santykiai. Jei tu turi santykiais paremtą tikėjimą ir tarnavimą, tu bėgi ilgą distanciją per gyvenimo sezonus ir kalendorinius sezonus. Mums pasakyta, kad žemė bus atnaujinta ugnimi, bet žmonės yra amžini. Tai reiškia 500 metų nuo dabar mes vis dar pažinosime vienas kitą – 1.000 metų nuo dabar – taip pat, 10.000 – mes vis dar vis prisiminsime šituos laikus Kristuje ir mūsų santykiai bus tik stipresni. Tai, ką mes turime Kristuje yra amžina ir niekada nebus prarasta.

Jei tu turi amžiną perspektyvą tuomet tu suvoki, kad bus laikas, kai kažką prarasi ir kažką atrasi, bus pakilimai ir nusileidimai, ir tiems santykiams besitęsiant bus sezoniniai pasikeitimai. Nesijauskite nesaugūs, žinokite, kad ateis rugsėjis, ir žmonės vėl sugrįš į įprastą dienotvarkę darbe ir mokyklose – liaukitės būti nepasitenkinę, bet melskitės už tuos, kuriuos mylite ir žinokite, kad viskas sugrįš į įprastines vėžes.

Po šios einamosios Savaitės Minčių serijos aš papasakosiu savo dvasinį sapną, kuris mane privertė stebėtis tuo, kas laukia Kristaus Kūno – taigi skaitykite apie tai po poros savaičių.

Aš taip pat noriu pasakyti apie šio ir sekančio mėnesio CD/MP3 serijas. Yra daugybė mokymų apie dvasines dovanas, bet šis mokymas yra apie tai, kas daro tave „tavimi“. Tu matysi savo asmenybę, kaip Viešpaties asmenybės dalį, ir suvoksi, kad tai, kas tave motyvuoja ir įkvepia yra Šventosios Dvasios pasireiškimas, lygiai taip tarytum tu pranašautum, kaip Izaijas, ar būtum apaštalu kaip Paulius – bus atnaujintas pasitikėjimas tuo, kas yra tavo viduje.

Ačiū už maldas ir šio mėnesio paaukojimus, mums tikrai jų reikia – labai plečiamės į visus šonus. Ačiū jums! Būkite palaiminti!

John ir Barbara

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.