Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. liepos 28 d., antradienis

Ar keistenybės yra iš Dievo? 4 dalis (Brangakmeniai, plunksnos?)

John Fenn, 2015 m. liepos mėn. 4 d.,

Sveiki,
Aš rašiau apie tai, jog Dievas neleis tau prarasti savitvardos. Jis gali tave pripildyti, Jo Buvime tu gali netekti savo jėgų ir, kai žmonės kalba apie tai, kad buvo pripildyti arba tiesiog „pargriauti to“, VIS TIEK, jei tu tik panorėsi, Jis leis tau pasitraukti iš Jo buvimo.

Kai pirmą kartą keliavau į dangų, tai nebuvo pirmasis kartas, kuomet Viešpats man norėjo surengti šią kelionę. Trys savaites prieš šią „kelionę“ aš meldžiausi namuose ir patyriau Viešpaties aplankymą. Tai buvo vienas iš „mokymo aplankymų“, kurį aš aprašiau pirmoje savo knygoje „Dievo laikų vydymas“ („Pursuing the Seasons of God“). Po to, kai Jis pasitraukė, mano angelas liko ir pasakė man, kad jam leista palydėti mane į dangų.

Mano akys būdavo plačiai atmerktos beveik per visus tuos aplankymus, bet tuo pačiu metu mano dvasinės akys taip pat tapdavo atviros matyti Jo sritį. Mano angelas pasakė: „Paimk man už rankos“. Aš pamačiau, kaip kairė mano dvasinio žmogaus ranka išėjo iš mano fizinio kūno ir pačiupo jo ranką, bet aš šiek tiek stabtelėjau... aš susimąsčiau, ar sugrįšiu atgal, o gal tai bus kelionė tik į vieną pusę! Aš turėjau žmoną ir tris jaunus berniukus, vyriausias – neįgalus ir aš visiškai nenorėjau jų palikti.

Apimtas Viešpaties buvimo, kurį patyriau tą vakarą, ir tiek, kiek aš norėjau tęsti pastarąjį patyrimą –pamatyti dangų, aš vėl pasidaviau. Nors atrodo, kad vis dar kartu ir priešinausi tai magnetinei dangaus traukai... aš pasidaviau klausdamas: „Ar aš sugrįšiu?“ Mano angelas pasakė: „Žinoma sugrįši!” Bet, kai aš suabejojau, jis pasitraukė ir aš tučtuojau vėl atsidūriau vienas savo kambaryje.

Kai tik aš pasikalbėjęs su Tėvu sutvarkiau savo širdies nuostatas, kad Jis tikrai man nori suteikti kelionę su grįžimu atgal, aš pasakiau: „Gerai, jei Tu vis dar to nori, šį kartą, aš esu pasiruošęs, jei tai tikrai kelionė su galimybe grįžti atgal“. Maždaug po trijų savaičių melsdamasis aš pamačiau savo angelo ranką ore virš mano kairės rankos ir jis pasakė: „Paimk mano ranką“, šį kartą aš išvykau ir pamačiau daug dalykų danguje.

Išsamiau apie tai rasite knygoje „Dievo laikų vykdymas“ ir dar daugiau tęsinyje (e-knygoje) „Kaip pažinti Dievo kelius“. Mano požiūriu, nesvarbu koks nepaprastas atrodytų jūsų patyrimas, jūs visada galite valdyti savo padėtį: Žodis išlieka nepakitęs; pranašų dvasios yra pavaldžios pranašams – jūs galite tai kontroliuoti.

Ką pasakė argentiniečiai
Aštuonių žmonių grupė atėjo susitikti su manimi; jie buvo labai įkyrūs ir aistringi. Jie buvo tik ką grįžę iš Brownville prabudimo bei TACF (Toronto) ir atvyko į Tulsą ieškodami atsakymų. Kažkokiu būdu jie buvo nukreipti pas mane, nes tą patį požiūrį, kurį išsakiau šioje serijoje, aš dėsčiau ir Biblijos mokykloje, kurios direktoriumi aš buvau. Jų lyderis pradėjo pokalbį:

„Mes esame suglumę: nuvykę į Brownsville matėme žmones kurie purtėsi bei patyrė traukulius, ir darė visokius kitokius dalykus, kuriuos mes supratome esant demoniškais ar kūniškais, bet jie vadino tai Dievu. Argentinoje, mūsų kruzeido metu, mes pastatėme lauke dvi palapines. Ten tvarkdariai vaikščiojo minioje ir jeigu kas nors elgėsi taip, kaip mes matėme TACF arba Brownsville, jie atvesdavo juos į palapinę ir žmonės tenai išvarydavo iš jų demonus arba paaiškindavo kas vyksta, jeigu tai ne dėl demono. Mes manėme, kad amerikiečiai yra dvasingesni ir daugiau subrendę nei mes, bet pamatėme didelį neišmanymą, kodėl taip?“

Na ir vizitas tai buvo! Šis pokalbis padėjo man užpildyti pažinimo spragas, kai bandžiau nustatyti kaip įvairūs prabudimai pateko į tokią situaciją, kad ėmė manyti, jog Dievas priverčia ką nors loti, šliaužti, raitytis ant žemės kaip gyvatei, prarasti savitvardą pasiduodant konvulsijoms bei kitokioms kundalini apraiškoms (gyvatė – dvasia apsivyniojusi aplink stuburą) iš jogos ir Rytų religijų ir vadinti tai Dievo veikimu.

Prieš kelis metus aš jau buvau matęs video, kurį turėjo mano draugas apie moterį, labai lengvu rankos judesiu traukiančią plunksnas iš rankovių. Mano susitikimo su argentiniečiais metu jau buvo naudojami mobilieji telefonai su video kameromis ir aš numaniau, jog neilgai trukus bus nufilmuoti ir tie nukrypimai su stigmomis, taip ir įvyko.

Ką aš galėjau pasakyti? Argentinoje buvo ir tikrų stebuklų, kuriuos patvirtino ir mano naujasis draugas: atsirasdavo auksiniai dantys, nes dantisto paslaugos ten beveik neįmanomos daugeliui žmonių, buvo išgydymai bei stebuklai, kuriuos Dievas darė žmonių labui. Kaip atsitiko, kad JAV tai tapo pramoga?

Viešpats darė daug stebuklų Pietų Amerikos žmonėms ir daugelis tų žmonių pasiliko Romos katalikų tikėjime, kuris dominuoja Pietų bei Centrinėje Amerikoje. Tos stigmos plito link šiaurės vis labiau tapdamos katalikiškų/ demoniškų/ gamtos religijų dalimi Meksikoje bei Centrinėje Amerikoje ir, mes pradėjome girdėti apie stigmas kartu su aukso dulkėmis, brangakmeniais, plunksnomis, krauju ir aliejumi ant rankų. Iš čia jos paplito po JAV kaip Meksikietiškoje ir Pietų Amerikos katalikybėje įsitvirtinusių demoniškų dalykų mišinys, bet greitai šie dalykai pasiekė ir ženklų ištroškusius JAV tikinčiuosius.

Suprantu, kad kai kam gali atrodyti keista, jog demonai gali reikštis per Dievo ženklus, bet jei jūs nors kurį laiką lankėte surinkimą, tai žinote, kad yra demonai, kuriems labai patinka ten lankytis ir jiems patinka ten besilankantys žmonės - cha! Žmonės tai pamiršta – Dievas padarys stebuklą, kad kam nors padėtų, tokį kaip danties užpildymas auksu arba kitokį išgydymą tarnavime, bet kai šiaip sau pasirodo aukso dulkės ar plunksnos, žmonės nesugeba atskirti demoniško pasireiškimo nuo ženklų iš Dievo – Jėzus paaiškino, kad taip kaip Jis išvydavo demonus, religiniai lyderiai išvarydavo juos taip pat ir Paulius Efeze darė tą patį (Mato 12:27; Apaštalų darbai 19:13-14).

Aš neabejoju kai kurių stigmų realumu, bet mano įsitikinimu, jos nėra iš Dievo, lygiai taip pat, kaip ir Marijos statula verkianti kraujo ašaromis Salto Grande, Argentinoje arba verkianti Marija stiklo gaubte Monterrey, Meksikoje. Jei tai ne apgaulė, tuomet tai yra demoniškų dalykų ir krikščionių religijos mišinys. Kaip sako Paulius 2 Korintiečiams 11:13-14, pats šėtonas gali apsimesti šviesos angelu, kaip ir jo apgaulingi darbininkai bei melagingi apaštalai.

Ženklai, stebuklai, išgydymai
Didelis paveikslas – žemė restauracijos procese. Romiečiams 8:20-25 pasakyta, kad kūrinija pavergta nuodėmės su viltimi, kad vieną dieną bus išlaisvinta, o dabar „laukia Dievo sūnų apreiškimo“, kad būtų išlaisvinta nuo prakeikimo. Dievas veikia taip, kad žemė būtų restauruota, o žmogus tobulai atstatytas koks jis buvo kadaise. Štai kodėl dabar taip paplitusi humanistinė gamtosauga: pasaulio (ir už jo stovinčios davsios) tikslas – žmogiškomis pastangomis išgydyti žemę, įtvirtinti žmogaus, o ne Dievo atstatomąją valdžią.

Štai kodėl išgydymas yra tai ką Dievas daro – Jis visada siekia atstatyti pilnatvę. Štai todėl Jis daro tokius stebuklus – paverčia vandenį vynu arba padaugina maistą – tai veda žmogų ar procesą link pilnatvės. Štai kodėl Jis suteikia ramybę susiginčijusiai porai, išlaisvinimą surištiems nuodėme – Jis juda link 100% restauracijos ir pilnatvės visuose dalykuose ir kryžius buvo legali priemonė šiam tikslui pasiekti.

Ženklai skirti intelektui, o stebuklai sužadina vaizduotę.

Bet jie kreipia link tobulumo ir kai mes matome Jo aukščiausią kūrinį lojantį kaip šunį (žemesnį kūrinį) arba besiraičiojantį ant žemės kaip gyvatę, tai nėra iš Dievo, ir tai – ne Dievas, nes tai neveda asmens tobulumo link.

Ženklai ir stebuklai pasibaigia tobulumu – tai nukreipta į Kristų. Melagingi ženklai yra nukreipti į save. Tėvas ieško garbintojų, ne aplodismentų, kaip linksmintojas.

Aš buvau susirinkime, kuriame pasirodė aukso dulkės ir daugelis buvo apstulbę... aš pažinojau tą pranešėją ir po visko pasikviečiau jį į šoną. Jis kalbėjo apie aukso dulkes pasirodančias ant išėjusių į priekį pasimelsti žmonių ir šiek tiek ant jo rankų. Kai mes kalbėjomės aš pastebėjau, jog dešinioji jo ranka, kurioje jis laikė Bibliją, laisvai siūbuoja iš dalies ją (Bibliją) paslėpdama. Taigi aš paklausiau, kokią eilutę jis naudoja, o jis nesusimąstęs padavė Bibliją man, kad pažiūrėčiau.


Aš paėmiau ją ir pastebėjau, jog iš visai naujos biblijos kyšo auksiniai lapų krašteliai – stojo triuškinanti tyla – ir jis galiausiai prisipažino: „Galbūt aukso dulkės nuo kraštelių pateko ant mano rankų, kai aš pamokslavau ir tada ant žmonių, kai aš dėjau rankas ant jų“. Gerai, kad jis nors netraukė plunksnų iš rankovių.

Taigi... Viešpats pripildys jus, bet jūs visada turėsite galimybę eiti giliau arba ne. Viskas ką Jis daro mūsų gyvenimuose veda link pilnatvės ir Jis nieko nedaro tik dėl pasilinksminimo. Balansas, balansas, Žodis ir Dvasia visada sutaria ir nieko nėra Žodyje, kas sakytų, jog Dievas vers tave loti, arba šliaužti ant pilvo kaip driežui! Tarnavimas Karalystėje yra savanoriškas, jūs galite eiti giliau arba jei norite – atsitraukti. Toliau aukštyn ir toliau gylyn!

Kitą savaitę - nauja tema… būkite palaiminti!


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.