Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. gegužės 6 d., antradienis

CWOWI E-Naujienlaiškis. Balandis 2014

John Fenn, 2014 m. balandžio mėn. 16 d.,

Brangūs draugai,

Mintys apie dabartinius įvykius, keletas pranašiškų dalykų, kuriuos man pasakė Tėvas, naujienos apie Chriso kambario pertvarkymą.

Apie dabartinius įvykius
Evangelijose mes matome visuomenėje paslėptą neapykantą Romai, kuri yra susieta su teologija apie Mesijo atėjimą, kuris nugalės Romą, atstatys Izraelio nepriklausomybę ir valdys žemėje. Netgi po Jo prisikėlimo ir prieš Jo pakilimą į dangų Apaštalų darbų 1:6 parašyta, kad mokiniai klausė: „Viešpatie, ar dabar atstatysi Izraelio karalystę?“ Jie žinojo apie tai, ką mes vadiname „Tūkstantmete Karalyste“, jie tik nežinojo jos atėjimo laiko.

Šiandien mes galime matyti panašias paslėptas sroves, kuriose spėliojama ar paėmimas ir suspaudimai jau priartėjo. Paskutiniųjų dienų Rusijos veiksmai daugelį žmonių pasaulyje verčia bijoti ir spėlioti: „kas bus sekanti auka“, o Internetas yra pilnas komentarų, kuriuos rašo įvairiausią gyvenimo būdą gyvenantys žmonės, atstovaujantys įvairiausias religines ir nereligines pasaulėžiūras, išreiškiančias požiūrį ir spekuliuojančias kiekvienu mažu įvykiu. Kaikurie siekia susieti kiekvieną įvykį su kažkokiu skyriumi ir eilute, spekuliuodami dalykais, apie kuriuos jie nieko neišmano, į tai įdėdami daug baimės ir nerimo.

Ką man pasakė Viešpats
Viešpats buvo pabrėžtinai tylus dėl to meto religinės kultūros požiūrio, kad Jis sukels sukilimą ir nugalės Romą. Kai kurie galvojo, kad Jo ženklai ir stebuklai bus panaudoti antgamtiniu būdu nugalėti romėnų armijai, ir netgi po Jo prisikėlimo jie paklausė, ar tai įvyks jų gyvenamu metu? Jo atsakymas buvo: „Ne jums žinoti laikus ir sezonus, kuriuos Tėvas nustatė savo valdžia“

Aš gavau panašų atsakymą aplankymo metu, kuomet vyko „Arabų pavasaris“ ir po žemės drebėjimo Japonijoje. Jis pasirodė man, kad pasakytų, ką Jis daro Kristaus kūne, ir kad suteiktų kai kuriuos asmeninius nurodymus, bet aš stengiausi sužinoti kai kurias detales apie naujausius įvykius. Po to, kai Jis pasakė man kelis dalykus su negausiomis detalėmis, Jis tarė: „Bet ar tau tai svarbu? Tau reikia būti Tėvo reikaluose“.

Apreiškimo knygos pranešimai 7 surinkimams, visi jie baigiasi žodžiais „Tegul tas, kas turi ausis klausyti, teklauso, ką Dvasia kalba surinkimams“. Nors kiekviena žinia buvo skirta surinkimui tame mieste, bet liepiama klausyti, kas buvo sakoma „surinkimams“. Tai mums sako, kad mes turime klausyti, ką Dievas kalba individualiai mūsų kūne ir kartu visam Kristaus kūnui.

Bet niekur Jis nesako klausyti, ką pasaulis sako arba x asmuo komentuoja, ar netgi, ką x tarnautojas pamokslauja; tik „tas, kas turi ausis klausyti, teklauso, ką Dvasia kalba....“ TEN mes sužinome mums reikalingas naujienas, tai kas turi atgarsį mūsų dvasioje ir randa patvirtinimą joje, NE tuose dalykuose, kas sukelia priešiškumą, pyktį, baimę, susirūpinimą. Mes turime žinoti apie tai, kas vyksta aplink mus, bet nesusitelkiame į tai. Mes turime būti Tėvo reikaluose mūsų gyvenime. Toks yra mūsų dėmesio centras.

Naujausi dalykai, kuriuos man kalbėjo Tėvas
Aš dvejoju ar verta dalintis kai kuriais dalykais dėl to, kad jie gali sukelti baimę. Taigi prieš tai, kai toliau tęsiu temą, noriu pasakyti, kad pranašystė peržengia amžius ir dvasinius sezonus (laikus). Aplankymo metu 1992 metais aš paklausiau Viešpatį apie porą, kuri, kaip aš žinojau, gavo didžius ir tikrus pranašiškus žodžius apie dalykus, kuriuos jie atliks dėl Viešpaties. Aš žinojau, kad tie žodžiai buvo tikri, nes turėjau patvirtinimą savo dvasioje, ir todėl, kad tie patys žodžiai per kelis pastaruosius mėnesius buvo išsakyti jiems kelių skirtingų kalbėtojų mūsų surinkime. Juos pakviesdavo prieš kongregaciją, kad išsakytų pranašiškus žodžius.

Bet vėliau ta pora išsiskyrė ir aš buvau susipainiojęs dėl tų pranašiškų žodžių. Aplankymo metu aš paklausiau apie šitą porą ir tuos pranašiškus žodžius, ir priminiau Jam Izaijo 55, kur sakoma, kad Jo Žodis nesugrįš neišsipildęs ir neatlikęs tai, kam Jis buvo siųstas. Jo atsakymas buvo toks:

„Kartais pranašiškas žodis, kuris kalbamas žmonėms apie kažkokį įvykį neišsipildys šitame amžiuje, bet išsipildys sekančiame“. Tai visiškai mane supainiojo, arba tiksliau, aš jau buvau susipainiojęs, ir šis apreiškimas apšvietė tai, kuo aš tikėjau, ir tą mano susipainiojimą. Aš pasakiau Jam: „Man reikia skyriaus ir eilutės apie tai“. Jis atsakė: „Senajame Testamente yra daug pranašysčių, kurios peršoka per amžiaus intervalą, taigi kodėl tau sunku tikėti, kad dabar kažkam pasakyta pranašystė gali išsipildyti kitame amžiuje? (Aš akimirksniu prisiminiau Izaijo 11:1-9 & 65:17-25, kai vilkas ir avinėlis gyvens vienas šalia kito ir maitinsis kartu, žodis apie tūkstantmetę karalystę pasakytas Senajame Testamente peršoko mūsų laiką.)

Aš parašiau tai, nes dabar yra daug tikrų ir išsigalvotų „pranašysčių“, skelbiančių baisius dalykus kelioms tautoms. Daugelis šitų dalykų gali būti iš Šventosios Dvasios ir yra skirti ateinančiam amžiui arba suspaudimų laikotarpiui. Panašiai tinka ir tai porai, apie kurią aš klausiau. Kartais kažkas nutinka ir žmonės neįvykdo Viešpaties tobulos valios savo gyvenimui, netgi jeigu jie turi jiems kalbėtus didžius pranašystės žodžius. Jo paaiškinimas tą dieną padėjo man suprasti, kad Jo Žodis įvykdys tai, ką Jis sako, įvykiai tikrai įvyks, žmonės įvykdys savo pašaukimą, netgi jei praeis nuo dabar 100, 200, arba 500 metų, mes su Juo jau esame amžinybėje, taigi nieko neprarandame net jeigu išklystame iš kelio. Jo pažadai išsipildys, tik gal ne dabar, arba taip, kaip mes iš pradžių galvojome.

Ką man kalbėjo Tėvas pastaruoju metu
„Sekantis prezidentas pakels vykdomuosius potvarkius visai į kitą lygį ir valdys užkulisiuose su žiaurumu“. Šitas komentaras sekė po to, kai aš paklausiau Jį, ką Jis galvoja apie prieštaringas nuomones JAV dėl tų vykdomųjų potvarkių, kuriuos prezidentas ruošėsi patvirtinti, pakeisti, ar sušvelninti ir padaryti pavaldžiais įstatymui bei policijai.

Kuomet aš išgirdau, kad JAV atsisako kontrolės Internetui, aš paklausiau Tėvą, ką tai reiškia, ir Jis pasakė štai ką: „Ypač nuo tada, kas vadinama Arabų Pavasariu, tautos nori kontroliuoti komunikacijas, nes jos pamatė, kad tai įvyko per socialinę žiniasklaidą ir Interneto ryšius. Tu išgirsi apie tautas, kurios uždarys ateityje atskiras Interneto dalis, ir vieną dieną tai bus panaudota prieš mano žmones. Žemė greitai įeis į augančių persekiojimų ir neramumų laiką, bet niekas negali apriboti mano Dvasios“. Buvo dar daugiau specifinių dalykų apie JAV iki 2017, bet aš pasidalinsiu apie tai vėliau naujienlaiškyje, kuris bus skirtas šiai temai.

Dalykai, ką man pasakė Viešpats
Mano praeito mėnesio serijos: „Aš buvau sužlugdytas“, aprašo 10 dalykų, kuo skiriasi karalystės kultūra ir modernaus surinkimo kultūra, išaugo iš to, ką sakė man Viešpats, kai Jis liepė savo žmonėms pasitikrinti prioritetus, ir kas iš tiesų yra svarbu. Jis pastebėjo, kad kartais žmonės yra priversti daryti sprendimus, kuriuos jie turėjo padaryti savo laisva valia, ir dažnai dėl to kaltinamas velnias, kai iš tiesų Jis (Viešpats) sujudina žmonių gyvenimą leisdamas jiems pjauti tai, ką jie pasėjo, arba iš vidaus ragindamas juos susitvarkyti su nemaloniomis bet svarbiomis problemomis savo gyvenime ir tai, kas susiję su augimu Jame.

Vienas įdomus dalykas, kurį Jis pasakė, buvo tai, kad ateina dienos, kai nei vienas negalės „sėdėti ant tvoros“ savo kelyje Jame. Išryškės kontrastas tarp Jo mokinių ir netikinčiųjų vakaruose taip, kaip dabar yra aiškus kitose pasaulio dalyse. Ir vėl, buvo ir kitų dalykų specifiškai skirtų JAV iki 2017, apie kuriuos aš rašysiu elektroniniame nauienlaiškyje.

Konferencijos ir tinklas
Mes labai vertintume jūsų maldas dėl mūsų konferencijų Nyderlanduose balandžio25-27dienomis ir Suomijoje 2-4 dienomis. Mes tikimės, kad atvyks žmonės daugiau nei iš dešimties tautų, taigi kelionė, sveikata ir, kad mūsų akys bei ausys būtų atvertos suprasti, ką Jis sako ir daro mūsų tarpe.

Chriso kambario perstatymas
Visi apskaičiavimai bus užbaigti tuomet, kai mes sužinosime galutinę kainą už medieną grindims ir pan., bet man rūpi kambarys su įėjimu į vonią Chriso poreikiams. Kadangi aš vedžioju jį į vonią, ten turėtų būti platesnės durys, nei standartiniai modeliai, kurie yra gana siaurų durų, ir su vonia bei instaliacija jie kainuoja 7500-9000 $. Mes taip pat turime neįgaliems pritaikytą dušą, bet jam labai patinka vonia ir žaisti su „Mach-box“ dydžio automobiliukais šiltame vandenyje ir tai sveika jo raumenimis, taigi mes tikimės, kad galėsime turėti jam skirtą vonią. Mes sakėme, kad statyba prasidės vasarą, galbūt vėliausiai rugpjūtį, vėliau nei tikėjomės, bet mes pasiliekame ramybėje.

Vienas dalykas, ką man sakė Tėvas, po komentaro, kad niekas negali apriboti Jo Dvasios, jog ateina didelio aiškumo dienos. Šis aiškumas ne tik dėl to, kuo asmuo tiki ir kodėl, bet taip pat aiškumas dėl Šventosios Dvasios vedimo gyvenime ir netgi dėl nukreipimo į mokinių susirinkimus, kurie be Šventosios Dvasios vedimo yra paslėpti. Štai kodėl per 3 pastaruosius mėnesius aš mokiau CD/mp3 serijose apie Tėvą, Šventąją Dvasią ir Sūnų tam, kad taptų aišku, kuo mes tikime, ir padėčiau pamatą pažinimui, kaip tapti jautriu Šventajai Dvasiai, Jos vedimui, ir suprasti, ką Jis sako ir daro.

Ačiū, kad esate mūsų gyvenimo dalimi. CWOWI auga tokiu tempu, kaip auga mūsų santykiai daugelyje valstijų ir tautų. Jūsų maldos ir finansinė parama įgalina mus tęsti darbą. Kitą mėnesį aš daugiau dalinsiuosi apie tinklą pasaulyje, bet šiandien jau pabaigiau tam skirto formato limitą. Tikrai žmonės daromi mokiniais, vyksta stebuklai, žmonių gyvenimas keičiamas subalansuotu mokymu ir sveikais santykiais.

Didelis ačiū!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.