Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. gegužės 9 d., penktadienis

Kada įvyks paėmimas? Kūnas/Nuotaka. 5 dalis

John Fenn, 2014 m. balandžio mėn. 26 d.,

Sveikinu visus,

Šiandien aš toliau tęsiu Rosh haShanah studijas žiūrėdamas, kas vyks žemėje, kuomet danguje vyks Avinėlio vestuvių puota, taip pat atsakysiu į porą klausimų.

Kas vyks žemėje Vestuvių puotos danguje metu?
Kuomet suprantame Trimitų Šventės prasmę Rašte, pasislėpimas Mesijuje tampa akivaizdus. Dėl vietos stokos čia pateikiu tik dvi pastraipas apie Trimitų Šventę ir apie pasitraukimą bei pasislėpimą. Atkreipkite dėmesį, kad tuo metu, kai teisieji paslėpti Jame, žemėje likusieji patirs Jo rūstybės laiką:

„Nei sidabras, nei auksas neišgelbės jų Viešpaties rūstybės dieną, Jo pavydas lyg ugnis sunaikins visą kraštą ir jo gyventojus... Susirinkite, taip, susirinkite, nemėgstama tauta, kol dar nepriimtas sprendimas – diena praeis kaip pelai, – kol neužgriuvo Viešpaties baisioji rūstybė, kol neatėjo Viešpaties rūstybės diena! Visi krašto romieji, kurie vykdote Jo įsakymus, ieškokite Viešpaties, ieškokite teisumo, ieškokite nuolankumo! Gal išvengsite Viešpaties rūstybės? (Sofonijo 1:18, 2:1-3)

„Suspaudimų metu Jis paslėps mane savo palapinėje, savo buveinės slaptoje vietoje; pastatys mane aukštai ant uolos ( Uolos)“ (Psalmių 27:5)

Tai yra skaitoma tuomet, kai yra švenčiama Trimitų šventė, nes čia paminėta, kad jie bus paslėpti nuo rūstybės dienos ir paslėpti „Jo palapinėje” suspaudimų dienomis. Štai kodėl Paulius mokydamas apie Trimitų šventę du kartus rašė tesalonikiečiams guostis tuo, kad Jis neskyrė mus rūstybės laikui, bet mes buvome išgelbėti nuo rūstybės priimdami mūsų išgelbėjimą. (1 Tesalonikiečiams 1:10; 5:9-11)

Vidurys suspaudimų laikotarpio, ar laikotarpis prieš jam prasidedant?
Kai rašiau praeitą savaitę, kad Paulius sakė, jog antikristas negali būti apreikštas, kol pirmiausiai neįvyks „išvykimas“, o tuomet bus apreikštas nuodėmės žmogus, mes galime mąstyti, kad tai nuoroda į „paėmimą“ viduryje suspaudimų laikotarpio.

Argumentas yra Danieliaus 9:26-27, kur yra sakoma „žmonių kunigaikštis sudarys sandorą su daugeliu vienai savaitei (vienerių metų savaitė, arba 7 metai)... ir sutarties viduryje (3½ metų) jis ateis į šventyklą ir dėl to bus sustabdytas aukų aukojimas...“

Tai nurodo ką Jėšua perduoda Mato 24:15, kuomet Jis sako: „Todėl, kai pamatysite per pranašą Danielių paskelbtą naikinimo bjaurastį, stovinčią šventoje vietoje (kas skaito, teišmano), tada, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti ko nors iš savo namų...“

Nes antikristas ateina į šventyklą viduryje 7 metų sutarties laikotarpio, ir Paulius sako, kad antikristas nebus apreikštas iki „paėmimo“, kai kurie tiki, kad paėmimas įvyks viduryje suspaudimų laikotarpio.

Kada antikristas bus apreikštas?
Aš netikiu, tuo ir štai kodėl. Paulius niekada nesako, kad „tai atsitiks ir tada tučtuojau vėl tai atsitiks“. Jis tik sako, kad nuodėmės žmogus negali būti apreikštas iki išvykimo.

Danielius identifikuoja jį su tuo, kuris sudarys 7 metų sutartį su Izraeliu, taigi ta sutartis atskleidžia tai, kas jis yra. Faktas, kad jis ateina į šventyklą po 3½ metų yra mažų mažiausiai perspėjimas kiekvienam palikti miestą, kaip mokė Jėšua Mato 24:16-20: „Kai jūs matysite... bėkite į kalnus“, žymi ne pirmą antikristo apreiškimą, bet jo pasirodymas šventykloje yra signalas išeiti iš miesto.

Prisiminkime, kad tie pirmi 3½ metų bus siaubingi: ekonominis ir politinis sąmyšis, persekiojimai, sunkumai apie kuriuos skaitome Apreiškimo knygoje – visi gyvieji, kurie pažįsta Raštą nuo pat pradžių žinos, kas jis toks.

Paulius sakė, kad jis negali būti atskleistas iki išvykimo, kuris turi įvykti pirmas, taigi išvykimas ir apreiškimas apie jį yra prieš pat 7 metų sutarties pasirašymą. Tėvas man pasakė tik vienintelį dalyką apie tą laiką, kuomet aš mokiau klasę apie Ezekielio 38 ir 39 skyrius bei paskutiniuosius laikus.

Aš paklausiau Jo, kodėl ir kada iškils būtinybė pasirašyti sutartį. Jis visai paprastai pasakė: „Ji bus pasirašyta po ir kaip rezultatas karo aprašomo Ezechielio 38 ir 39 skyriuose. (Jei norite daugiau detalių, aš turiu serijas apie III pasaulinį karą ir Trimitų Šventę)


Baimės dienos
Rosh HaShanah pradeda „Baimės dienas“, kurios prasideda nuo šventės pradžios, avino rago pūtimo, iki Yom Kippur pabaigos, kai Didysis Šofaras pučiamas skelbiant, kad galimybė atgailauti pasibaigė. Bet čia yra nuostabus dalykas, jei skaitysite Dievo instrukcijas Kunigų 23:24-32: Nuo Trimitų šventės pabaigos iki Yom Kippur šventimo yra 7 dienos. Tos 7 dienos yra laikas žmonėms, kurie yra nusidėję atgailauti už nusikaltimus prieš Dievą.

Pirma Rosh HaShanah diena, prasideda pirmą mėnesio dieną, yra Sabatas, ji baigiasi antrą to mėnesio dieną. Yom Kippur šventė prasideda devintą dieną, sudarydama pilnas 7 dienas tarp pabaigos vienos ir pradžios kitos (nuo 2-os iki 8-os dienos). Tai veda į 7 metų „Baimės dienų“ laikotarpį, kurį mes vadiname Suspaudimais.

Per Rosh HaShanah sakoma, kad Dievas teisia žmoniją ir atverčiamos 3 knygos: Teisiųjų, Neteisiųjų, ir Tarpinių. Keršto dieną bus išgelbėta milijonai žmonių ir daugelis mirs kankinio mirtimi. Tarpiniai turės šitą laiką, kad galėtų padaryti sprendimą. Baimės dienos pradės „Jokūbo nelaimes“, kurios ves prie „Viešpaties dienos“, arba, ką mes vadiname Suspaudimais ir Antruoju atėjimu. (Rosh HaShanah 16:b-17a)

Be to, kad tiems žmonėms bus suteikta galimybė atgailauti, galutinis rezultatas yra žmogaus valdymo žemėje užbaigimas. Štai kodėl Apr 12:12 apibūdina šėtoną kaip piktą, nes jis žino, kad turi nedaug laiko ir 11:18 sako, kad tautos yra piktos, nes laikas atėjo jų teismui.

Čia tik vienas pavyzdys iš Izaijo 13:9-13 „Artėja Viešpaties diena, žiauri ir pilna rūstybės bei keršto, kad paverstų žemę tyrlaukiais ir sunaikintų jos nusidėjėlius. Dangaus žvaigždės ir žvaigždynai nebešvies, saulė, tik patekėjus, aptems ir mėnulis nebešvies. Aš bausiu pasaulį dėl jo piktybės, nedorėlius – dėl jų kalčių. Aš sustabdysiu puikuolių pasipūtimą ir pažeminsiu baisiųjų išdidumą. Aš padarysiu, kad žmogus bus brangesnis už auksą... Aš supurtysiu dangus, o žemė pajudės iš savo vietos dėl Kareivijų Viešpaties rūstybės Jo degančio pykčio dieną.“

Mes atpažįstame tuos pačius ženklus, apie kuriuos pranašauja Joelis, Jėšua tai mini Mato 24 skyriuje ir Petras cituoja per Sekmines: Viešpaties dienos metu saulė, mėnulis ir žvaigždės patamsės ir smarkus žemės drebėjimas(ai) pajudins žemę. (jeigu jus domina, aš turiu seriją apie Gamtos nelaimes pagal Apreiškimo knygą, su popieriniu priedu/PDF, ten galite sužinoti daugiau apie tuo metu įvyksiantį dvigubo meteorito atsitrenkimą ir t.t.)

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad Jis pasakė, jog tą dieną Jis parodys, ko verta žmogaus gyvybė, lyginant su auksu. Tai rodo, kad tuo metu žmogaus gyvybė bus nuvertinta. Mes matome šią dvasią pasaulyje, kai legalizuojami abortai, net vaikai aprišami bombomis ir žmogaus gyvybė nebevertinama kaip dieviška. Tai yra paskutinių laikų ženklai, kuriuos reikia stebėti. Tokie dalykai kaip eutanazija, abortai, iškrypėliškas žudymas, visa tai rodo, kad visuomenė nevertina Dievo duotos žmogaus gyvybės, kuri turi būti labai branginama. Būtent tai Karalius atstatys.

Kai bus prikelti mirę teisieji, o gyvieji teisieji bus pakeisti ir paslėpti su Mesiju, žemė gyvens baimės dienas. Neapsisprendę žmonės visų teismų žemėje laikotarpiu dar turės laiko atgailauti.

Kitą savaitę mes nagrinėsime, kas yra vertas būti paimtu paėmimo metu, visas kūnas, ar tik kai kurie ir kaip būtent tai įvyks. Laiminu jus!


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.