Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. gegužės 13 d., antradienis

Kada įvyks paėmimas? Kūnas/Nuotaka. 6 dalis

John Fenn, 2014 m. gegužės mėn. 3 d.,

Sveiki,
Šiandien, aš pasidalinsiu, kas atsitinka žmogaus kūnui „paėmimo” metu ir apie žmones, kurie jau yra danguje, o kitą savaitę apie tai, ar visi kūne bus paimti, ar nuotaka skiriasi nuo viso Kristaus Kūno, ir pabaigsiu šią seriją 7 savaitę, poetišku skaičiumi susietu su šia tema.

Kas atsitiks paėmimo metu?
Paulius 1 Korintiečiams 15:50-55 sako, kad šis gendantis (nykstantis) turi apsivilkti negendamu (nenykstančiu), šis mirtingas (mūsų dalis) turi būti apsivilkti nemirtingu, kai bus pučiamas Paskutinis Trimitas. Bet kas būtent tada įvyks?


Jėšua prisikėlimas – tai yra pavyzdys ir mūsų prisikėlimo šešėlis. Romiečiams 6:4 sako, kad Jėšua buvo prikeltas iš mirties Tėvo šlove. Miręs Jėšua žmogiškas kūnas buvo padarytas iš žemiškos medžiagos lygiai taip, kaip ir mūsų. Bet kai buvo atpalaiduota Tėvo šlovė, jėga buvo tokia stipri, kai Jo dvasia ir siela vėl buvo sujungtos su kūnu. Tai ne tik grąžino šitą kūną gyvenimui, bet pakeitė jo molekulinę struktūrą ir transformavo jį į kūną padarytą iš dangiškos medžiagos.

Dabar Jėzaus kūnas yra padarytas iš dangiškos medžiagos ir daugiau nėra pavaldus žemesniems dėsniams: mirčiai, senėjimui ir netgi gravitacijai. Paauglystės metais aš gėrėjausi Tėvu ir netikėtai, kaip tėvas sakytų kažką savo sūnui, kas jį sujaudintų, Jis pasakė:

„Tu suprasi, kai gausi pašlovintą kūną, kad jis nepavaldus gamtos dėsniams žemėje“. Aš paklausiau, ką Jis turi galvoje, Jis atsakė: „Jei nori eiti, tu gali eiti, jei nori bėgti, tu gali bėgti, jei nori plūduriuoti, gali plūduriuoti, jei nori skristi, gali skristi. Jei nori būti kažkur minties greičiu, tu gali būti tenai“. Aš vos begaliu išlaukti!

„Paskerstas d(D)vasioje”
Mūsų kūnai yra padaryti iš žemės, ir todėl yra blogi Dievo Dvasios laidininkai. Mūsų kūnai yra viryklės šildymo ritė, kurie priešinasi elektrai, tekančiai į juos, todėl ji įkaista. Kuo daugiau elektros teka į juos, tuo labiau ji įkaista. Taigi taip nutinka, kai Šventoji Dvasia plaukia į mūsų kūnus.

Jei Dvasia smarkiai nužengia ant žmogaus, Ji paveikia ir jo kūną. Nuo nedidelio kiekio šitos jėgos žmogus gali jausti svaigulį ar mieguistumą, „šiurpuliukus“ arba šaltį, atrodyti girtas, virpantis, ar net nukristi.

Išgydytas nuo vėžio, bet „girtas“ Dvasioje
1980 metais, tuo metu 27 metų mano viršininkas pasakė man apie savo žydę žmoną, kuriai buvo paskirta histerektomija (gimdos pašalinimas) dėl navikų jos kiaušidėse, kurie sukeldavo stiprų skausmą ir grėsė jos gyvybei. Vakare prieš operaciją aš paprašiau susitikti parke, kad galėčiau paaiškinti, jog jai priklauso išgydymas.

Kadangi ji buvo žydė, aš žinojau, kad tikėti išgydymu jai nebus problema, kaip kartais būna „bažnyčios žmonėms“. Aš parodžiau jai Kristų Senajame Testamente, paaiškinau Abraomo sandorą ir padėjau peržvelgti daug ką iš Senojo Testamento iki Izaijo 53 skyriaus, tada evangelijose, parodydamas, kad Jėšua yra Tėvo Žodis tapęs žmogumi.

Aš padariau taip, kaip Viešpats išmokė mane: pasidalinau su ja Morkaus 11 skyriumi apie figmedį, kuris išdžiūvo nuo šaknų, ir pasakiau jai, kad taip nutiks ir augliams, kai aš įsakysiu jiems mirti. Ji suprato ir patikėjo, nes buvo mokyta tikėti išgydymu savo hebrajiškame tikėjime, ir dabar matydama Jėšua Mesiją Senajame Testamente, kaip kenčiantį tarną iš Izaijo 53 skyriaus.

Kai aš dėjau ant jos rankas ir įsakiau augliams mirti ir išnykti, ji apsvaigo, tapo tokia „girta Dvasioje“, jog kuriam laikui atsijungė, ir netgi po 45 minučių jai reikėjo iš vienos pusės jos vyro peties, o iš kitos pusės manojo, kad nueitų iki automobilio. Kitą rytą prieš operaciją ji paprašė padaryti auglių nuotraukas, ir visų nuostabai ir sumišimui, auglių nebebuvo, ji buvo išleista namo su medikų patvirtinimu, jog yra sveika.

Transai
Jei jėga šiek tiek padidėja, kūnas toliau priešinasi, kadangi jis yra iš žemės: jūsų dvasia yra dieviška, todėl nesipriešina, bet jūsų kūnas padarytas iš žemės, taigi jis natūraliai priešinasi Šventajai Dvasiai.

Galbūt asmuo patiria tarsi nokautą, arba jų fizinės funkcijos ir pojūčiai nutrūksta, tai yra transas. Tuo metu jie gali būti kaip Petras, kuris Apd 10:10-17 buvo transe ir matė regėjimą.

Aš tarnavau Biblijos mokyklos koplyčioje ir viena iš moterų garbintojų komandoje ant scenos pateko į transą. Ji stovėjo visiškai tyli, viena ranka šiek tiek pakelta, ir taip truko 90 minučių. Mano akys buvo atvertos dvasinei realybei ir aš mačiau, kaip iš viršaus ją apgaubė pluoštas šviesos. Galiausiai koplyčios susirinkimas pasibaigė, ir atėjo kitas instruktorius mokyti savo klasės. Aš paprašiau jo tiesiog leisti jai stovėti tenai, kol Viešpats pabaigs darbą joje. Ji taip prastovėjo beveik visą pamoką, tada staiga „sugrįžo“ ir papasakojo, ką ji matė ir girdėjo. Aš dešimtis kartų stebėjau tokius dalykus, bet tai visada mane stebina.

Jeigu jėga pakankamai padidėja, ji gali nužudyti šitą mūsų žemišką kūną. Tai įvyko 2 Samuelio 6:7, kai žmogus pabandė prilaikyti Sandoros skrynią, kurią Dovydas neteisingai gabeno į miestą vežime, užuot nešęs ant polių, ant kunigų pečių (jie vėliau atgailavo ir nugabeno Dievo skrynią tinkamu būdu).

BET... jei jėga dar padidėja, ji ne tik nužudo kūną, bet eina toliau nei mirtis, pakeičia molekulinę struktūrą dangiška medžiaga. Būtent TADA marumas apsivelka nemarumu, gendantis tampa negendančiu! Štai kas įvyks gyviesiems „paėmimo metu“. Bus atpalaiduota tokia didelė jėga daugeliui milijonų žmonių, kad prikels numirusius, pakeis gyvuosius, ir mes būsime danguje su pašlovintais kūnais, tokiais kaip dabar Viešpaties kūnas.

Bet kas bus su tais, kurie jau yra mirę Kristuje?
Paulius sakė, kad tuomet, kai žmogus miršta, jis eina tiesiai į dangų. 2 Korintiečiams 5:8 jis sako, kad „nebūti kūne, tai reiškia būti su Viešpačiu“. Filipiečiams 1:23 jis išreiškė troškimą palikti šitą pasaulį ir „būti su Kristumi, nes tai yra daug geriau“.

Bet, kuri žmogaus dalis išeina? Tai dvasia ir siela, kurios yra sujungtos į viena ir tik Žodis, Viešpats Jėšua gali atskirti jas teisdamas. Hebrajams 4:12 sako: „Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus. Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo Jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir atidengta akims To, kuriam turėsime duoti apyskaitą“. Čia nenorima pasakyti, kad Jis atidalina du, bet kad Jis žino mūsų mintis ir motyvus ir visas vidinis žmogus yra atvertas ir nuogas prieš Jį. Nuostabu, kad Jam tebereikia mūsų, ar ne?

Jūsų siela yra jūsų asmenybė, jūsų protas, jūsų humoro jausmas, ši dalis, kuri yra atnaujinama, kai mokomės mąstyti ir būti tokiais kaip Jis- tai yra toji dalis, kurią pažįsta žmonės, kai jūs su jais bendraujate. Jūsų dvasia yra ta dalis, kuri yra atgimusi ir gali būti jaučiama, nes jūs galite jausti romią švelnią dvasią, malonią dvasią, arba stiprią ir dominuojančią dvasią, ir t.t. Mes negalime atidalinti dvasios ir sielos lygiai taip, kaip nei vienas negali atskirti Tėvo nuo Jo Dvasios.

Kaip Jėšua sakė Jono 15:26, Dvasia kyla iš Tėvo. Lygiai taip mūsų siela kyla... iš mūsų dvasios. Tos dvi dalys yra amžinos mūsų dalys; kai asmuo miršta, tai jo dvasia ir siela eina į dangų.

Ar danguje yra senų žmonių?
Jie atrodo taip, kaip iš čia, bet būdami danguje, aš galiu pasakyti, kad vyresni žmonės praranda visas gravitacijos, žemės ir pasaulio pasekmes, taigi visi žmonės atrodo taip, lyg jiems būtų apie 35 metus, nors jeigu jie vyresni, kuomet jie miršta, tu gali tai pasakyti. Sunku apibūdinti, kadangi nėra nieko žemėje, su kuo galima būtų tai palyginti, todėl galiu pasakyti tik tiek, kad žemės anspaudas veide dingsta, o anspaudas veide, kurį paliko dešimtmečiais vaikščiojimas su Viešpačiu, išlieka. Išminties linijos ir akių žvilgsnis, kurie atskleidžia amžių ir išmintį, išlieka, bet išoriškai atrodo 35-eri... kaip sakiau, sunku apibūdinti.

Mirę Kristuje, kurie bus pirmiausia prikelti, gaus pašlovintus kūnus. Kaip tai įvyks, aš nežinau, nes natūraliai kyla klausimas, kas jeigu jie buvo mirę taip ilgai, kad jų kūnai sugrįžo į žemę? Trumpas atsakymas yra toks: mokslas sako, jog materija negali būti sunaikinama, ji tik pakeičia formą.

Tai reiškia, kad lapai, kuriuos jūs sudeginote 1973 metų rudenį, vis dar egzistuoja. Jie pakilo kaip dūmas, dalelytės išsisklaidė ore, buvo nuneštos vėjo, paliestos vandens molekulių, ir nukrito kaip lietus į ežerą arba vandenyną. Kūnas sugrįžęs į žemę vis dar egzistuoja pačia elementariausia forma. Materija neišnyksta, bet tik pakinta. Dvasine prasme tai vyksta todėl, kad Dievas tai sukūrė, taigi tai negali būti sunaikinta. Bet tai gali būti pakeista taip, kaip tie lapai buvo pakeisti vėju, pelenų dalelėmis, kurios virto purvu laužavietėje.

Aš visada spėliojau, ar Jis surinks žmonių kūnų išsimėčiusių per amžius daleles, kurios dabar sudaro dirvožemį, ežerų, ar jūrų dugną, kurios gali būti dramatiškai pakeistos, paimtos iš aplinkos arba gali būti netinkamos tuomet, kai žmonės gaus pašlovintus kūnus. Ar Jam reikia žemiškų elementų, kad pakeistų jų struktūrą, o gal Jis tik sukuria kūną iš jų? Aš nežinau, bet būtų įdomu sužinoti.

Kitą savaitę – ar yra skirtumas tarp Kristaus kūno ir Kristaus nuotakos? Kitais žodžiais, ar kūniški krikščionys NEBUS paimti? Iki tada,

Laiminu visus!


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.