Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. gegužės 26 d., pirmadienis

Krikščionys ir psichikos ligos. 2 dalis

John Fenn, 2014 m. gegužės mėn. 24 d.,

Sveiki,
Šiandien aš nagrinėsiu visų emocinių ir psichikos sutrikimų šaknį, kurią šėtonas panaudoja prieš mus emocijų ir proto srityje.

Be šaknų
Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolėtoje dirvoje. Išgirdę žodį, jie tuojau su džiaugsmu jį priima. Bet jie neturi savyje šaknų ir išsilaiko neilgai. Ištikus kokiam sunkumui (aplinkybių spaudimas) ar persekiojimui (kitų nuomonės) dėl žodžio, jie tuoj pat pasipiktina (įsižeidžia) ir atkrinta”. (Mk 4:13-20)

Sunkumus arba aplinkybių spaudimą patiria visi, bet tie, kurie turi šaknis išmoksta išstovėti stresų, suspaudimų ir gyvenimo baimių metu. Bet tiems, kurie „neturi šaknų savyje“ tas spaudimas, kuris ateina, kad pavogtų Žodį (Gyvą Žodį) iš mūsų gyvenimo, suluošina emocijas, sugebėjimą veikti ir daryti teisingus sprendimus.

Persekiojimai arba kitų nuomonė
Kad būtum stiprus ir išstovėtum, kai susiduri su persekiojimais arba kitų nuomone pradedant paprastomis apkalbomis iki būti žudomu, todėl, kad kažkas mano, jog buvimas krikščioniu yra vertas mirties, turi būti įsišaknijęs. Daugumą laiko mes praleidžiame besirūpindami tuo, ką kiti mano apie mus, arba bent iki tam tikros ribos, ir kai asmuo pasako kažką, kas sužeidžia, arba jis mano, kad mes turime daryti X, kai mes galvojame daryti Y, mes įveikiame tai ir toliau judame gyvenimo keliu.

Kuomet šaknų savyje neturintis asmuo patiria „persekiojimą“, jis susitelkia į save ir kitų nuomones paverčia įsižeidimu, savikritika, arba neapykanta. Kadangi jis neturi šaknų, kitų kritika jam turės didesnį svorį nei turėtų tėvai, draugai, bendradarbiai, šeima – ir štai jie „klumpa“. Taigi, kas gi ta visų svarbiausia šaknis?

Kokia šaknis turėtų būti kiekviename iš mūsų?
„...kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, būtumėte įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje (agape – besąlyginė meilė), ir galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis, ir ilgis, ir gylis, ir aukštis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnatvės. Efeziečiams 3:14-20


Kiekvienas vaikas, paauglys, kiekvienas suaugęs turi būti įsišaknijęs ir įsitvirtinęs besąlygiškoje meilėje. Toji besąlyginė meilė pirmiausiai turi ateiti iš tėvų, po to iš išorės ir draugų, ir iš surinkimo (bažnyčios) šeimos. Kiekvienas, kuris lanko tai ką vadina „surinkimu“, ar tai vyktų namuose, kaip tai darė apaštalai, ir kaip tai daugelis daro ir dabar, arba auditorijoje, surinkimas turi perteikti besąlyginę meilę kiekvienam asmeniui.

Paulius sakė: JEI asmuo yra įsitvirtinęs besąlygiškoje meilėje, jis sugebės pažinti ir priimti tai, kas yra daugiau nei intelektualinės žinios – jis pažins savyje, kad yra besąlygiškai mylimas Tėvo ir Viešpaties Jėzaus ir pripildytas Dievo pilnatvės.

Saugumas
Tas saugumas, kurį mes patiriame mūsų esybės gilumoje, ištirpdo visas baimes, visą aplinkybių spaudimą, padaro kitų nuomonę tik antrine ir ne tokia svarbia kaip Tėvo ir Viešpaties Jėšua nuomonė apie mus, Tų, kurie tikrai mus myli!

Būti įsišaknijus meilėje reiškia, kad jei kas nors nukirs visą mūsų gyvenimo augalą; mūsų darbą, mūsų pastangas, galbūt nužudys mūsų kūnus, jie negalės paliesti šaknies. Ką gi jie gali pasakyti, kad tai mirtinai sužeistų, jeigu mes žinome, kad esame besąlygiškai mylimi Tėvo ir Viešpaties Jėšua, ir visai nesvarbu, ką žmonės apie mus galvoja. Šito žinojimas yra stiprybės šaltinis, stipresnis už aplinkybes ir nuomones.

Štai kodėl Jėšua pasakė palyginime apie sėjėją, kad asmuo neturintis tos šaknies savyje, suklumpa, įsižeidžia, atsitraukia nuo to, ką Jis daro jo gyvenime. Jeigu jis giliai savyje nežino, kad yra besąlygiškai mylimas, jis negali įveikti nei kitų žmonių nuomonių, nei gyvenimo aplinkybių.Pavyzdys apie šaknų sunaikinimą
Praeitą savaitę aš pasakojau apie berniuką. Jis buvo 8 metų, kai jam teko konsultuotis dėl elgesio sutrikimų. Jis buvo išsiskyrusių tėvų vaikas. Dėl bet kokių priežasčių jis gaudavo dozes savo tėvo pykčio.

Jis buvo 7 metų, kai jo tėtis paliko šeimą, ir sutinkamai su kaltės priėmimu, kurią jausdavo, kai tėtis jį plakdavo, jis tuoj pat prisiėmė sau kaltę dėl skyrybų. Jis staiga patikėjo ir daug kartų tvirtino, kad jeigu jo nebūtų buvę šalia, jo mama ir tėtis vis dar būtų kartu. Jeigu jis nebūtų gimęs, jie tebegyventų kartu. Jo prote tai buvo jo kaltė.

Jo tėtis žiauriu pykčiu sunaikino besąlygiškos meilės šaknį, kurią tas berniukas turėjo, taigi, kai įvyko skyrybos, šėtonui buvo lengva jį atakuoti. Sunkumai ir persekiojimai šiuo atveju buvo skyrybos, jų pasekmės ir jo tėčio nuomonė apie savo sūnų, tikra, arba įsivaizduota.

Šėtonas yra visai vienas
Jono 8:44 Jėšua pasakė: kai šėtonas kalba melą, jis kalba iš savęs. Amoso 3:3 klausia: „Ar gali du eiti kartu nesusitarę?“ Kai mes susirenkame maldai, mes taip pat susitariame, nes Jėšua pasakė: kai 2 ar 3 susirinkę Jo vardu, Jis yra jų tarpe. Raktas yra susitarimo jėga.

Šėtonas žiūri vidų iš išorės. Šėtonas yra vienas ir ieško ko nors, kas su juo susitartų. Mes turime Kristų savyje, Tėvas, Viešpats ir Šventoji Dvasia visi yra „už mus“ susitarime su Tėvo pastangomis mūsų gyvenime.

Šėtonas yra vienas. Jis dažnai kalba dalykus, kaip šaudydamas į orą beprotiškas mintis, nežinodamas, kas mus sužeis, kai jis šaudo. Bet jis ir jo demonai randa atvertas duris, kai asmuo silpnai įsišaknijęs ir įsitvirtinęs. Tada paprastas melas, kuris kalbamas tam žmogui, yra priimamas ir juo tikima. Kai tuo melu patikima, tuomet yra sutarimas, ir staiga melas tampa tiesa tam asmeniui.

Kai jaunas berniukas buvo šiurkščiai baudžiamas, nes jo tėtis pyko ant gyvenimo, ir tada, kai jo tėtis paliko šeimą, šėtonui buvo nesunku kalbėti melą ir pasiekti susitarimą: „Visa tai dėl tavęs, jei tavęs nebūtų šalia, tavo mama ir tėtis vis dar gyventų kartu“.

Ir kai asmens priimtas melas, staiga tapo tiesa, visi kiti tapo neteisūs. Tai atidarė duris didesnei demoniškai įtakai ir atvėrė kelią psichikos ligai.

Tiesa
Tiesa buvo tokia – jo mama, kiti vaikai šeimoje, draugai, kaimynai jį besąlygiškai mylėjo, bet kai jis patikėjo melu, kad tai buvo jo kaltė, jis jau nebegalėjo tikėti tiesa. Susitarimo faktas yra tas, kad asmuo negali tikėti abejais – melu ir tiesa tuo pačiu metu.

Daugelis tikinčiųjų neturi besąlygiškos meilės šaknies ir giliai savyje nemėgsta ar netgi nekenčia patys savęs, nors jie apgailėtinai stengiasi tikėti, kad Tėvas juos myli, jiems atrodo, kad niekada negali to pasiekti. Tai vyksta todėl, kad jie bando tikėti ir pažinti Tėvo meilę, laikydamiesi to melo(ų), kuriais tikėjo visą savo gyvenimą.

Asmuo turi liautis tikėti melu, kad patikėtų tiesa. Tam visada reikia apreiškimo iš Tėvo, ir žengti tuos pirmus gąsdinančius žingsnius. Reikia atmesti senas mintis, kurios pavogė metus tiesos: „Tai tavo kaltė, niekas tavęs nemyli, negali tikėti nei vienu“, ir tikėti Tėvo meilės tiesa.

Tai sunku, nes metų pragyventų mele patyrimas, atrodo, kad patvirtino melą, kuris buvo priimtas kaip tiesa, ir nėra gyvenimo patyrimo tikėti Dievo meile (nors ji yra, bet nebuvo matoma, nes buvo laikomasi melo)... tai turi būti žinoma giliai viduje dvasioje, kur dalykai suvokiami už intelektualinio suvokimo ribos.

Jei asmuo neturi šaknų besąlyginėje meilėje, jis negali priimti Tėvo meilės aplenkdamas proto žinias, jis negali mylėti kitų taip, kaip jie myli save, nes jie nemyli savęs... ir užburtas nesėkmingų santykių bei nesėkmingų sprendimų ratas sukasi, tiesdamas kelią nesveikam emocijų ir proto sumišimui, kuris tęsis tol, kol jis neišmoks atmesti melą, netikėti juo ir priimti tiesos apreiškimą...

Ir čia mes pratęsime kitą savaitę. Iki tada, laiminu!

John Fenn

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.