Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2013 m. spalio 1 d., antradienis

Kada nutraukti bendravimą? 3 dalis

John Fenn, 2013 m. rugsėjo mėn. 21 d.,

Sveikinu visus,
Praeitą savaitę aš dalinausi apie bendravimo nutraukimą su kitais krikščionimis, jei teisingai elgiesi, tai yra tavo atsakymas į JŲ PAČIŲ bendravimo nutraukimą su Viešpačiu kai kuriose gyvenimo srityse. Tai, ką mes turime natūraliai padaryti, kad apribotume mūsų kontaktus su jais, deja yra jų pačių poelgių rezultatas.

Ko NEdaryti
Man būnant Biblijos mokyklos direktoriumi studentė atėjo pas mane patarimo. Surinkimą, kurį ji lankė paliko viena šeima, ir pastorius iš sakyklos visiems paskelbė, kad šeima turi demoniškų problemų. Jis uždraudė visiems su jais kalbėtis, nes sakė, kad tai nebuvo Dievo valia, jiems palikti surinkimą.

Studentė dirbo kartu su moterimi iš tos šeimos ir susitikdavo ją kiekvieną dieną. Ji nieko nežinojo apie demoniškas problemas, o surinkimą jie paliko dėl nuolatinio spaudimo ir vidinių kovų. Studentė man pasakė, kad ji širdyje nepritarė tam, ką sakė pastorius, bet vis.... stebėjosi. Aš patariau jai ignoruoti pastorių, ieškoti kito surinkimo, ir būti kiek tik įmanoma gera drauge tai moteriai.

Kiek iš mūsų lankydami surinkimą (bažnyčią) galvojo, kad jie surado draugus visam gyvenimui, bet kai nustojo lankytis tenai, pamatė, kad buvę draugai jau nebenori jų pažinti – jų draugystė visiškai priklausė nuo vaikščiojimo į tą patį surinkimą. Kaip liūdna, ir tai tikrai nėra būtina priežastis nutraukti bendravimą.

Išbrauk tai iš „priežasčių kodėl“ sąrašo
Pastarąsias 2 savaites aš dalinausi Rašto eilutėmis, kurios sako, kad nėra teisinga nutraukti draugystės su kažkuo dėl jo tikėjimo, kuri diena tinkama garbinimui, ar dėl jo dietos bei gėrimo. Ir nors pasakyta, kad mes diskutuojame dėl nuomonių, tos diskusijos niekada neturi virsti ginčais. Taigi, nuomonių skirtumas nėra tos leistinos priežastys, nors jūs galite bendraudami su kažkuo pasiekti tokią ribą, kad suvokiate, jog jie tik nori „prastumti“ savo numylėtą doktriną arba tik ginčytis – tada norėdami apsisaugoti patys, jūs galite apriboti kontaktus.

Grįžkime prie to apie ką rašiau per šias 1-2 savaites; asmenys, su kuriais mes nutarėme nutraukti draugystę, prarado suvokimą, kad visų pirma jie patys atsakingi prieš Viešpatį. Jie užmiršo, kad patys turi įrodyti savo tikėjimą, ir nesuvokia fakto, jog mes siekėme taikos su jais, bet ne iki ribos, kad neleistume save sugriauti; jie nesuvokia, kad patys turi išeiti iš savo situacijos; mes bandėme padėti, bet jie turi sutelkti drąsą, sutvirtinti savo stuburą ir tapti atsakingais už savo gyvenimą: dvasinį ir natūralų.

Jeigu jie nenori šitų dalykų, mes turime palikti juos ir toliau rūpintis savo reikalais. Mes galime nubėgti su jais tik tą vieną papildomą mylią, tik dar kartą leisti jiems trenkti mums per veidą, duoti tik tą vieną papildomą apsiaustą, nes mes taip pat atsakingi prieš Viešpatį ir mums taip pat reikia įrodyti savo tikėjimą, nes mes taip pat turime gyventi ramybėje, ir mes taip pat turime pakeisti savo situacijas.

Bet kas apie „dideles priežastis“?
Prisiminkite, kad aš vadovauju namų surinkimų tinklui. Bet toks yra viso Naujojo Testamento kontekstas, nes Naujojo Testamento rašytojai buvo namų surinkimų lyderiai, rašė žmonėms namų surinkimuose, todėl Naujojo Testamento kontekstas turi būti suprantamas iš namų svetainės, o ne auditorijos perspektyvos.

Taigi, kai Paulius rašė 1 Korintiečiams 5 skyrių apie tai, kaip reikia elgtis su vyru, kuris turėjo lytinius santykius su savo pamote, tai reiškia, kad tas vyras sėdėdavo Justo namuose, valgydavo kartu su visais namų surinkime, dalyvaudavo Viešpaties vakarienėje, ir jie visi žinojo apie jo nuodėmę, bet jos nekonfrontavo. (*Apaštalų darbų 18:7)

Paulius sako „...ir jūs dar esate išdidūs ir arogantiški! Užuot liūdėtumėte ir gėdytumėtės, iki tol, kol tai padaręs vyras būtų išmestas iš jūsų draugijos ir jūsų tarpo!“ (2 Kor 5:2)

Dabar TAI yra ta tinkama priežastis nutraukti bendravimą. Bet prisiminkite, ką aš sakiau praeitą savaitę apie tai, kaip Jėšua elgėsi su žmonėmis, kurie nesekdavo paskui Jį – Jis nebėgo paskui tuos žmones, faktiškai jie patys nustodavo sekti Juo. Taigi, bet koks veiksmas, kurį kūnas turėtų padaryti, turėtų būti tik patvirtinimas, kad žmonės jau patys pasitraukė nuo Viešpaties. Neleiskite tiems žmonėms jūsų kaltinti dėl jų pačių nesėkmių.

Žmogus iš 1 Korintiečiams 5 skyriaus buvo be abejonės Dvasia pripildytas, kalbantis kalbomis, pakrikštytas vandenyje, tikintis Jėzumi krikščionis, jis tik turėjo rimtai nefunkcionalią šeimą ir vienodai rimtą problemą su geiduliu. Seksualinė nuodėmė Rašte paminėta kaip priežastis nutraukti draugystę, iš dalies todėl, kad ji kelia pavojų visiems.

Kodėl ši nuodėmė dažnai minima?
Paulius sakė korintiečiams sekančiose eilutėse:

Aš jums rašiau savo laiške, kad nebendrautumėte (glaudžiai ir nuolat) su nepadoriais (ištvirkusiais, nešvankiais, seksualiai amoraliais) žmonėmis. Suprantama, ne su visais šio pasaulio ištvirkėliais, gobšais, plėšikais ar stabmeldžiais, nes tada reikėtų pasitraukti iš šio pasaulio ir drauge iš žmonių visuomenės!

Bet jums rašiau, kad nebendrautumėte su nei vienu iš tų, kurie vadina save krikščionimis, o yra ištvirkėliai, arba gobšūs, arba stabmeldžiai (tie, kurių sielos pašvęstos bet kokiam objektui, kuris užima Dievo vietą), arba žmonės su bjauriu liežuviu (keikiasi, piktžodžiautoja, užgaulioja, šmeižia), arba girtuokliai, arba plėšikai. Ne, jūs su tokiais net nevalgykite kartu“. (1 Korintiečiams 5:9-11, Išplėstinis vertimas)


Pirmas nurodymas dėl „paleistuvystės“. Aš aptarsiu kitus dalykus, kuriuos jis išvardijo kitą savaitę - įžeidinėjimas žodžiais, ginčų kėlimas, prakeikinėjimas, šmeižimas, girtuokliavimas, nesąžiningumas versle ir vogimas.

Paulius sakė nutraukti draugystę su tuo, kuris gyvena seksualinėje nuodėmėje. Priežastis, kurią miniu, ne vienkartinė, ar atsitiktinė nuodėmė, bet žmogus Korinte turėjo besitęsiančius santykius su pamote, iki tokio lygio, kad apie tai žinojo visas namų surinkimas.

Žodis, kuris išverstas „paleistuvystė“ yra paminėtas 15 kartų laiškuose (Karaliaus Jokūbo vertime); būtent šito tikintieji turi vengti. Tai priskiriama kūno darbams ir taip apibūdinamas neišgelbėtas žmogus bei jo gyvenimo stilius. Taigi kodėl „paleistuvystė“ yra tokia svarbi, kad Paulius ir kiti sako, jog mums nereikia bendrauti su tokiais.

Žodis „paleistuvystė“ graikų kalboje yra „porneia“ arba „pornos“, o tai reiškia „įvykdyti seksualinį aktą“. Leiskite man paaiškinti skirtumus tarp svetimavimo ir paleistuvystės. Mato 5:28 Jėšua apibūdino svetimavimą kaip fantaziją, arba įsivaizdavimą ir minčių procesą. Paleistuvystė yra fizinis įsivaizdavimo įvykdymas.

Pirmojo amžiaus šventykloje garbinimo metu buvo aukojamos aukos dievui ir po to tas paaukojimas patvirtinimas lytiniu aktu su šventyklos prostitute. Jeigu jums reikėjo avių, ar ožkų prieauglio, tuomet reikėdavo aukoti gyvūno mėsos auką ir turėti seksualinį aktą su šventyklos prostitute; buvo tikima, kad seksualinis aktas įkvėps dievą sužadinti gyvulius daugintis – tas pats buvo ir dėl javų derliaus, ir verslo reikalų, kai norėjai, kad jie pagerėtų ir t.t. Aš paaiškinau tai detaliau serijoje apie „Jezabelės dvasią“, tai padeda suprasti, kas iš tiesų yra Jezabelės dvasia.

Paulius tiesiogiai rašo apie šventyklos prostitutes 1 Korintiečiams 6:13-18 „Valgis yra pilvui ir pilvas – valgiui, bet Dievas sunaikins ir vieną, ir kitą. Tačiau kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet Viešpačiui, o Viešpats – kūnui. Kaip Dievas savo jėga prikėlė Viešpatį – taip prikels ir mus (amžinajam gyvenimui). Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Tad nejaugi aš, ėmęs Kristaus narius, paversiu juos prostitutės nariais? Jokiu būdu! Ar nežinote, kad tas, kuris susijungia su paleistuve, tampa vienas kūnas su ja? Nes „du taps, – sako Raštas, – vienu kūnu“ Taip pat, kas susijungia su Viešpačiu, tampa viena dvasia su Juo“.

Geriausias scenarijus
Sekso aktas yra vyro ir moters širdyje padarytos sandoros fizinis įgyvendinimas, ir šita sandora kaip ir kitos senovinės sandoros, yra paliudytos Dievo (kitose kultūrose – kitų dievybių), taigi vyras ir moteris negali būti vedę vienas kito širdyje, kol ta širdies sandora yra nepaliudijama ir neprisiekiama prieš Dievą ir/arba Jo atstovą. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai vyras ir žmona lytiškai santykiauja, - tai yra jų širdžių sandoros patvirtinimas.

Kai šis aktas atliekamas su asmeniu, su kuriuo jūs nesate sandoroje, tai ne tik sujaukia širdį ir protą, tai reiškia sandoros nutraukimo su sutuoktiniu aktą – arba su Kristumi, jei asmuo yra viengungis. Įsižeidęs sutuoktinis gali pripažinti, kad sandora suardyta ir siekti skyrybų. Širdies sandora ir jos įgyvendinimas simbolizuoja Kristų ir surinkimą (bažnyčią), dabar mistiškai sujungtus Dvasia, bet vieną dieną mes matysime Jį ir būsime Jo artume fiziškai.

Taigi paleistuvystė krikščionims tolygu trenkimui į Jėzaus veidą, nutraukimui sandoros su Juo ir prilyginama sandoros nutraukimui su tuo asmeniu. Krikščioniui įvykdyti paleistuvystę reiškia, kad jis nutraukė sandorą su sutuoktiniu ir/arba savo vaikščiojimą su Dievu – ir štai kodėl Paulius 1 Korintiečiams 5 skyriuje, Jokūbas ir Petras bei apaštalai Apaštalų darbų 15 skyriuje, ir kitur sako nebendrauti su tuo, kas gyvena reguliariai paleistuvaudamas. Išsigelbėjimas jiems iš tos nuodėmės - 4 punktai, kuriuos aš minėjau praeitas 2 savaites: jie turi suvokti, kad yra atsakingi Jėzui, tik jie ir Jis. Jie turi suvokti, kad turi panaudoti ir įgyvendinti savo tikėjimą. Jie turi suprasti, kad mes stengėmės būti taikoje su jais, bet jų sprendimai gyventi nuolatinėje nuodėmėje privertė mus suvokti tiesą, kad jie toje srityje pasitraukė nuo Viešpaties. Ir jie privalo suvokti, kad jie patys turi išeiti iš priešo pinklių.

Jei kas nors kovoja su pornografija, ar mes turime su juo bendrauti? Jeigu jie nuolatos fantazuoja apie kitą asmenį namų surinkime ir tas asmuo net jaučiasi nejaukiau dėl to? Štai kodėl Paulius pasakė korintiečiams, kai jie nesusitvarkė su tuo vyru; negi nežinote, kad šiek tiek raugo užraugia visą tešlą?

Tas asmuo turi būti atskirtas, jei jų asmeninės kovos ima atvirai pasireikšti taip, kad kiti žmonės jaučiasi nejaukiai dėl klaidžiojančių akių ar kalbų su užuominomis – tai yra priežastis konfrontuoti jį pagal tuos anksčiau paminėtus elementus. Prisiminkite, jie pirmi nutraukė augimą Viešpatyje, ir privertė jus imtis veiksmų, kurių jūs nenorėjote imtis, bet tai buvo atsakymas į jų sprendimą, kurį jie jau padarė.

Jie gali pasitraukti kuriam laikui nuo namų surinkimo, galbūt reikia asmeninio tarnavimo kito vyro (jei tai vyras), - moters (jeigu tai yra moteris), asmeninio vadovavimo ir priežiūros savaitės metu, kai jie praeis atgailos ir išlaisvinimo kelią nuo geidulių, svetimavimo, paleistuvystės, tol kol visas kūnas ir vėl pasijaus patogiai turėdamas tą asmenį savo tarpe.

Baigiau šios savaitės straipsnio limitą... daugiau – kitą savaitę!

Laiminu jus visus!


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.