Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2013 m. spalio 26 d., šeštadienis

CWOWI Naujienlaiškis. Spalis 2013

John Fenn, 2013 m. spalio mėn. 15 d.,

Brangūs draugai,
Prisiminkite, kuo aš dalinausi nuo Tėvo šį pavasarį, kad ruduo bus sumaišties laikas, kai neaišku, kur eiti, kur pasukti, ir JAV kils neramumai pavasarį (balandžio mėnėnesį). Mes matėme tai mūsų laikraščių antraštėse, bet įtvirtinkite savo širdį ramybėje, ypač per sekančius 6 mėnesius ir žinokite, kad Tėvo valia įvyks mūsų gyvenimuose nepaisant nieko.


Barbara ir aš vakar kalbėjomės apie tai, kaip nesvarbu kas vyko aplink Jėšua (Jėzų), Tėvo valia Jam tebevyko. Taip buvo todėl, nes Jėšua pasiliko susitelkęs į Tėvo valią, ir daugiau naudojo savo informaciją nei tai, ką sakė kiti.

Pavyzdžiui, Jėšua paklausė, ką žmonės kalba, kas Jis yra. Atsakymas buvo: „Kai kurie sako Jonas Krikštytojas prisikėlęs iš numirusių, arba Elijas, o kai kurie sako Jeremijas, arba vienas iš pranašų“. Kitais žodžiais, žmonės kalbėjo daug ką, tik tai buvo toli nuo tiesos. Visa, ką jie sakė, buvo klaida. Jėšua darė tai, ką Jis turėjo daryti ir ta informacija nedarė įtakos Jo gyvenimui, tai buvo tik informacija.

Aš taip pat rašiau apie tai, kaip Jėšua kalbėjo žmonėms, kurie nepriklausė Dievo šeimai. Jie dirbo savo darbus ir rūpinosi savo kasdieniniais reikalais, kaip Nojaus dienomis‚ ir „nieko nežinojo, kol tvanas neatėjo ir visus juos neužliejo“. Bet Nojus ir jo šeima visą laiką buvo susitelkę į Arkos statybą, o tai yra Jėzaus prototipas. Tie, kurie neklausė Nojaus, buvo palikti savo pačių valiai, o Nojus toliau vykdė Dievo valią savo gyvenimui. (Mato 16:14/ 23:38-39)

Dar kažkas ką man Jis pasakė:
Prieš porą savaičių Tėvas man pasakė: „Tu pamatysi kartų pasikeitimą (kūne ir politikoje). Ateinančiomis dienomis, savaitėmis ir mėnesiais mirs keli žymūs tarnautojai (ir ateityje įvyks politinė sumaištis). Stebėk kartą, kuri užims jų vietą. Ten nebus „didelių vardų”, kaip praeityje, nes šis judėjimas yra kūno judėjimas.”

Po kelių dienų, kai Jis tai pasakė, mirė Chuck Smith, kuris 1960–ųjų pabaigoje buvo „Jėzaus žmonių“ (Jesus People) pastoriumi. Politiškai mes matome mūšį dėl sielų abiejose partijose ir dėl JAV ateities. Toliau melskis ir stebėk žymius tarnautojus, kurie mirs, ir sumaištį politikos srityje sekančiais metais.

Ar jūs prisimenate 2003 rugsėjį? 2003 rugsėjį aš paklausiau Tėvo apie tautą ir kaip mums sekasi, ir Jis pasakė: „dabar (tau yra) gerai, bet stebėk, kai Hillary užims tarnybą.“ Daugelis jūsų gali prisiminti, kad aš dalinausi apie tai anksčiau, bet kai kurie įsijungė į mano prenumeratorių sąrašą vėliau, taigi tai gali būti jiems nauja.

Tuo metu Hillary Clinton buvo JAV senatorė, taigi ji jau buvo „tarnyboje”. Vienintelė kita tarnyba judant aukštyn, buvo Valstijos sekretorė, vice prezidentė ir prezidentė. Pranašystė turėjo išsipildyti laipsniškai ir „simboliškai”. Pavyzdžiui, Jėšua sakė, kad Jonas Krikštytojas buvo Elijas, kuris turėjo būti prieš Viešpaties atėjimą. Taip ir įvyko, bet vėliau iš Apreiškimo 11 skyriaus aišku, kad vienas iš dviejų pranašų yra Elijas, būtent Elijas, kurio antgamtinis tarnavimas liudijo Izraeliui apie Mesiją.

Taigi, kai Tėvas pasakė: „Stebėk, kada Hillary užims tarnybą”, mes matėme tarsi „tiksėjimą” ir augimą to „stebėk” išsipildymo, kai ji tapo Valstijos sekretore – ir tikrai tomis dienomis daug kas įvyko JAV ir pasaulyje, kas telpa į „stebėk”. Visi samprotauja, ar ji kels savo kandidatūrą 2016, ir mes nežinome. Taip pat įdomu, kada atrodo, kad natūralūs įvykiai kertasi su kažkuo, ką man kalbėjo Tėvas.

Kiekvienas ekonomistas skaitė arba girdėjo, kad JAV turi daugiausiai 2-4 metus, kol nacionalinė skola taip paveiks ekonomiką, kad kongresas bus nepajėgus to sustabdyti – ir dabar jie tik pagreitino procesą, paaukštino skolų lubas ir spausdindami daugiau pinigų.

Tokie yra natūralūs dalykai. Dažnai dvasiniai dalykai atspindi natūralius, ir kai aš meldžiausi ir svarsčiau politinių konservatorių pakilimą, kurie nori sumažinti atgal iki minimumo federalinę vyriausybę, jos pagrindinį egzistavimą, Viešpats pasakė man:
Tu matysi pakylant mano žmonių branduolį, kurie nenori jokių trukdymų, jokių žaidimų, jokių pasaulio nuodėmių – jie nori tik Manęs ir Mano buvimo jų gyvenime. Štai kam aš sakiau, tu esi pašauktas, dalintis apie Tėvo Dvasios kelius mano kūne, vesti juos į Tėvo buvimą.

Būk atsargus, nors tu girdėsi apie žmones, kurie bandys prekiauti Tėvo buvimu, kaip ir kitais dalykais, kuriais buvo prekiaujama metų metais, pakilimus ir kritimus mano kūne, ir daugelis bėgios ten ir šen, kad būtų „Buvime“. Bet tikrasis judėjimas yra tyrumo judėjimas, kur bus pažįstamas Tėvo buvimas, ir tie, kurie patiria Jį, pažins šventumą praleisdami savo laiką Dvasioje. Jie vertins, gerbs ir brangins tai. Jie nesidomės dalykais, kurie pataikauja ausims, ir nenorės vien tik patyrimų – jie trokš pasiliekančio Buvimo savo gyvenime, ir pas juos mes ateiname. Jie nusimeta žmonių sukurtos religijos pančius ir desperatiškai bėga pas Tėvą. Argi Aš nesakiau, kad Tėvas ieško tų, kurie garbina Jį dvasioje ir tiesoje? Šiomis dienomis tu pamatysi galingą judėjimą šioje srityje...“ (čia sustosiu, nes toliau žinia skirta asmeniškai man)

Visas Kristaus kūnas veikia apreiškimu, todėl pats svarbiausias dalykas, kurį mes galime padaryti namų surinkime, tai ieškoti Jo buvimo ir apreiškimo. Tai gali ateiti per įkvėptą mokymą ir diskusiją, garbinimą, kai skiriamas laikas ir tylima Jo buvime, ir tarnavime kitiems, kai plaukia Dvasios dovanos. Aš tiesiog žinau tai; jei mes tikrai įeisime į Jo buvimą, kai susirenkame, viskas sustos į vietas.

Naujienos apie Chris
Mes labai vertiname maldas ir elektroninius laiškus, kuriuose klausiama apie Chris. Šį paskutinį ketvirtadienį mes praėjome 3 mėnesių testą. Tai reiškia, dar kartą užmigdėme jį, kad gydytojai galėtų dirbti su jo dantimis ir dantenomis. Stomatologas/ ortodontas įvertino kaip buvo rūpinamasi jo dantimis globos namuose, Chris skausmo lygį, progresą kaip atstatomi į vietą jo dantys, ir mes nuspręsime ar tai yra „pakankamai gerai“. Siūlai ir įtvarai buvo pašalinti!

Melskitės, kad mes su Barbara turėtume išminties, galėtume aplankyti tokią daugybę tokioje daugybėje tautų, ir nebūtume taip užimti, kad ignoruotume Chrisą, mūsų pačių namų reikalus ir gerbūvį. Namų surinkimas kaip judėjimas auga, taip pat CWOWI, ir aš išsiplėčiau šiais metais daugiau nei bet kada anksčiau nuo tada, kai pradėjome CWOWI – išminties!

Ačiū jums už maldas ir finansinę pagalbą – jūs padedate keisti žmonių gyvenimus dešimtyse tautų ir leidžiate mums judėti – kokia įtaka!

Laiminame jus visus!


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.