Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2013 m. rugsėjo 20 d., penktadienis

Kai krikščionys miršta su neatgailauta nuodėme. 8 dalis

John Fenn, 2013 m. rugpjūčio mėn. 31 d.,

Sveikinu visus,
Šioje paskutinėje serijos dalyje aš pasakosiu apie krikščionių gyvenime esančius Viešpaties teismus, kurie neveda į mirtį. Šiandien aš dalinsiuosi apie tai, kaip Viešpats išviešina slaptą nuodėmę ar slaptą širdies netyrumą, jei mes nesusitvarkome su tuo asmeniškai tik tarp Jo ir mūsų. Kitą savaitę aš pradėsiu seriją, kuri natūraliai susijusi su šia. Kada mums nutraukti bendravimą su kažkuo? Bet šiandien...

Kitaip apibūdinant drungnumą
Laodikėja yra paminėta Apreiškimo Jonui knygos 3 skyriuje. Miestas turėjo svarbius finasinius ir medicinos centrus ir buvo labai turtingas. Kad suprastumėte, koks jis buvo turtingas; kai jis buvo sugriautas 60 metais po Kristaus, maždaug prieš 40 metų, kai buvo parašyta Apreiškimo Jonui knyga, miestiečiai atstatė miestą savo lėšomis, atsisakydami valstybinių pinigų iš Romos. Ar jūs galite įsivaizduoti bet kurį miestą šiandien, kurį sugriauna žemės drebėjimas, o miestiečiai patys įstengia atstatyti jį didesniu ir geresniu iš savo santaupų bankuose? Jie buvo turtingi.


Jie turėjo daug sveikatos klinikų, ypač akių klinikų, dėl terminių šaltinių už miesto. Žmonės atvykdavo iš visos Romos imperijos maudytis natūraliuose karštuose vandenyse, purvo voniose; ir iš jo dar buvo daromas tepalas akims ir gydomos akių ligos.

Miestas gaudavo vandenį iš tų karštų versmių per viadukų sistemą. Bet tas vanduo buvo per karštas, kad jį būtų galima gerti, bet per vėsus, kad jį būtų galima naudoti valgio gaminimui – jį reikėjo arba atvėsinti, arba užvirinti, kad būtų galima naudoti – jis buvo drungnas.

Jėšua visada norėjo, kad Jo mokymas būtų suprantamas, kai Jis jiems aiškino:
Žinau tavo gyvenimą, jog esi nei šaltas, nei karštas. Aš noriu, kad būtum arba šaltas, arba karštas! Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, Aš išspjausiu tave iš savo burnos.(Kodėl?) Nes tu gi sakai: ‘Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia’.

Bet tu nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum.

Tuos, kuriuos myliu, Aš pasakau jų kaltes ir nusižengimus, nuteisiu ir įtikinu juos, baru ir drausminu. Taigi, būk uolus, nuoširdus ir su užsidegusiu uolumu atgailauk (pakeisk savo mąstymą ir nuostatą). Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi (Apreiškimo Jonui 3:15-20)

Drungnas; krikščionis, kuris yra šalia jūsų!
Būti drungnu, tai nereiškia, kad tu nesi tokiame pat emociniame lygyje kaip pastorius, kuris pamokslauja žinią, tai nereiškia, kad tau nusibodo rytinis Rašto skaitymas. Tai yra dvasinis aklumas, kai esi apsigavęs, susitelkęs į pinigus ir pasirodymą prieš žmones, galvodamas, kad klestėjimas yra Dievo palaiminimų požymis, ir kad tau nieko daugiau nereikia. Štai taip Jėšua apibūdino drungnumą šiame skyriuje.

Dvasinė realybė
Didžiausią susidomėjimą šioje temoje šiandien man kelia frazė: Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda“. Jų nuogumas yra ne fizinis, bet dvasinis – jie nėra teisūs prieš Jį toje srityje. Apreiškimo 19:7-8 sako: „nuotaka pasiruošė ir jai buvo duota apsirengti spindinčia, tyra drobe, o ta drobė – tai šventųjų teisūs darbai“.

Deja mes esame išauklėti galvoti, kad asmuo yra arba 100% teisingoje pozicijoje prieš Dievą, arba 100% neteisingoje pozicijoje. Bet nei vienas iš mūsų nėra tobulas, o tai reiškia, kad mes galime būti 100% teisūs kai kuriose srityse, bet galbūt 1 ar 2 kitose srityse mes esame neteisūs.

Skirtingų lygių klausimas
Galbūt kitaip brandus tikintysis negali atleisti savo seseriai ar broliui už kažką, kas nutiko prieš 10 metų. Tas asmuo yra teisus prieš Viešpatį kiekvienoje kitoje srityje - auga meilėje, pažinime ir taip toliau – išskyrus tą vieną sritį, susijusią su jo broliu (arba sese). Ir būtent šią vieną sritį Viešpats koreguos. Ši sritis yra medis, šiaudai ir šienas, kas bus sudeginta teismo metu, jeigu nebus sutvarkyta iki to laiko. Bet ta viena sritis nepasiųs asmens į pragarą – tai tik reiškia, kad toje srityje jie nėra teisūs prieš Dievą.

Pailiustruokime tai natūraliais pavyzdžiais – tu gali turėti nesubrendusią dukterį arba sūnų, kuris nuolatos užmiršta sutvarkyti savo kambarį, išpilti šiukšliadėžę, arba nevykdo tavo paskirtų užduočių, bet tu neišmeti jo iš šeimos dėl jo nesubrendimo tose 1 ar 2 srityje. Kitose srityse jie yra pavyzdingi vaikai, taigi tu prižiūri ir dirbi su tais jų charakterio trūkumais, bet visa širdimi priimi tai, kas juose yra gera ir brandu. Taip pat elgiasi Tėvas ir Viešpats.

Didis Dievo maloningumas yra dažnai blogai suprantamas, kaip patvirtinimo anspaudas ant asmens gyvenimo. Kerštingas asmuo surinkime gali būti palaimintas kiekvienoje kitoje gyvenimo srityje išskyrus tą vieną, ir kitas žmogus gali galvoti: „Viešpats laimina juos kitose gyvenimo srityse, taigi ir aš galiu taip elgtis“, arba: „Tas tarnautojas gali būti girtuoklis ir paleistuvis, bet jo tarnavimai yra tikrai patepti, taigi Dievas turbūt pritaria jam“.

Supraskime, kad Dievas pagerbia savo Žodį, kurį netgi beždžionė gali ištarti, jeigu Jis kažką išgydo, tai dar nereiškia, kad Jis pritaria tai beždžionei, kuri tai kalba. Kažkas gali galvoti: „Dievas laimina viską“. „Ne. Jis geras, Jis laimina tai, ką gali, ir kadangi Jis taktiškas, Jis laiko tuos klausimus, su kuriais Jis bando susidoroti žmogaus širdyje konfidencialiai - iki dabar.

Šiuo požiūriu, jų neteisumas toje srityje yra tik tarp Jo ir jų – nematomas žmonių akims, jų širdies asmeninė problema, kurią Jėšua nenori išviešinti. Bet Jis perspėja, kad atskleis jų neteisumą kitiems, jeigu jie neatgailaus. (Aš kalbėsiu apie tai kitą mėnesį CD/mp3 serijose, taigi sekite mus.)

Atidengiamas žmogaus neteisumas
Kai kurie iš jūsų galbūt prisimins Jimmy Swaggart ir Jim Bakker skandalus 1980–aisiais. Jim buvo apkaltintas finansiniais nusikaltimais, bet taip pat buvo atidengtas romanas su sekretore. Swaggart buvo pagautas su prostitute ir pripažino, kad kovojo su pornografija nuo paauglystės, kiek tik save prisimena.

Pastaraisiais metais buvo išviešinta Ted Haggard kova su homoseksualumu, ir buvo išviešintas Todd Bentley nesaikingas gėrimas, romanas, ir vedybos su jo vaikų aukle.

Pasižiūrėkime į surinkimą ar šeimą, kuri yra arti jūsų
Aš esu tikras, kad jūs žinote surinkimus sukrėstus skandalų ir romanų, kurie buvo išviešinti.

Kai tie dalykai tampa vieši Kristaus kūne, tai Viešpats Jėšua atskleidžia nuogumą – neteisumą – tų žmonių, kurie atsisakė teisti save galbūt net metų metais, taigi Jis turi įsiterpti kaip Didysis Ganytojas ir duoti jiems galimybę atgailauti ir „nusipirkti išgryninto ugnyje aukso, kad būtų aprengti“ (su lininiais švariais ir baltais rūbais, kas yra teisumas...).

Šeimos lygyje, gali būti, kad bankas, kuriame jie turi kreditinę kortelę nutraukia kreditą asmeniui, nes jie anksčiau nesusidorojo su godumu nekontroliuojamai pirkdami daiktus, taigi šioje jų gyvenimo sferoje jų nuogumo gėdai buvo leista būti atidengtai.

Dažnai mes girdime apie neištikimybę santuokoje ir stebimės, kaip tai galėjo nutikti tai porai, kuri atrodė solidi tikėjime, bet turėjo asmenines problemas tarp Viešpaties ir vieno sutuoktinio, arba net abiejų, su kuriomis galbūt metų metais Viešpats bandė susitvarkyti asmeniškai širdyje.

Ar Jis sukelia romaną?
Žinoma, kad ne. Ar Jis bando jiems padėti susidoroti su fantazijomis ir geiduliu prieš tai, kai jie tampa realybe ir sugriauna šeimą? Taip! Jei asmuo ir toliau atkakliai nusideda, Viešpats leis jam pasiekti kitą nuodėmės lygį, nes žmogus turi laisvą valią, bet Jis panaudos tai kaip priemonę teismui, leisdamas jo neteisumui toje srityje tapti viešam, jo sugėdinimui ir sumišimui.

Bėgant metams aš mačiau daug kartų atskleistą sukčiavimą. Tai vyko pradedant asmeniu, kuris gavo valstybinę pensiją, nes teigė, kad yra sužeistas, bet inspektorius atskleidė, kad jis darė visokių rūšių darbus, kurių pasak jo, jis negalėjo atlikti, iki žmonių, kurie nuslėpdavo pajamas, kad gautų nuolaidų mokėdami mokesčius, iki krikščionių, kurie platino greito praturtėjimo schemas, kurios arba žlugo, arba pasirodė, kad investuotojai sukčiavo.

Kai jie buvo išviešinti už tai, ką jie darė, Viešpats davė galimybę žmonėms teisti save ir augti Jame – Jis turėjo tai leisti, nes jie nebūtų susidoroję su tuo privačiai.

Apaštalų darbų 10:42
Petras pasakė romėno Kornelijaus namuose, kad Dievas yra gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas. Nebus tik taip, kad mes mirsime ir tada būsime teisiami, Jis yra teisėjas taip pat ir gyvųjų. Jis šiandieną aktyviai vykdo tai, ką Jis pagrasino Laodikėjos tikintiesiems: atidengti jų nuodėmes kitiems ir/arba išviešinti jas visiems, jeigu jie nesusidoroja su jomis asmeniškai. Kai kurie žmonės moko, kad yra tik malonė, ir nėra jokios nuodėmės, nėra atsiskaitomybės. Bet ši ir kitos Rašto vietos teigia, kad Jis teisia gyvuosius ir mirusius – ir aš galvoju, kad visi, kurie tai skaito vis dar yra gyvi...

Apaštalų darbų 8:9-23 (buvęs) burtininkas Simonas tikėjo Jėzumi ir krikštijosi vandenyje. Kai Simonas pamatė, kad apaštalai deda rankas ant ką tik įtikėjusių ir jie gauna Šventąją Dvasią bei kalba kalbomis, jis bandė duoti Petrui ir Jonui pinigų, kad jis taip pat galėtų duoti Šventąją Dvasią.

Šis ketinimas duoti pinigų, kad gautų Šventąją Dvasią, manymas, kad patepimas ar Dvasios dalykai gali būti gaunami paaukojimu, yra pasibjaurėtina Dievui, ir Petrui, ir Jonui. Nors šiandien tai bendra praktika.

Šventoji Dvasia tokiose praktikose iš tiesų nedalyvauja, tikrą Artumą pakeičia emocijos, tai veda į Rašto iškreipimą savo interpretacijomis, ir tikras Dievas pakeičiamas įsivaizduotu, kuris tarnauja jiems ir jų įgeidžiams, užuot, kad jie patys kaip Jo tarnai siektų būti pakeistais pagal Jo panašumą.

Iš tikrųjų Šventoji Dvasia, kurią Simonas manė, kad gali nusipirkti, yra paneigiama: „Tu neturi dalies šitame dalyke *, nes tavo širdis nėra teisi prieš Dievą“. Petras patyrė dvasių skyrimo dovanos pasireiškimą, ir pasakė Simonui 23 eilutėje, kad jis iš tiesų surištas kartėliu ir nuodėme. (* dalykas yra graikų kalboje žodis „logos“, arba žodis. „Tu neturi dalies šiame žodyje“, ty kalbose)

Pabaigiau limitą... bet...
Ši tema yra daug platesnė negu tai, ką galėjau čia parašyti, todėl rugsėjo viduryje aš paruošiu CD/mp3 seriją apie tai, kaip ir kodėl Viešpats teisia savo žmones, bet šiandien aš viršijau straipsnio limitą, taigi turiu baigti. Kitą savaitę aš pradėsiu su šia tema susijusią seriją – kaip mums žinoti, kada nutraukti bendravimą su kažkuo? Atsakymas gali kai kuriuos nustebinti... iki tada!

Laiminu visus,


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.