Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2013 m. kovo 1 d., penktadienis

Kas yra patepimas? 1 dalis


John Fenn, 2013 m. vasario mėn. 23 d.,

Sveiki,

Pragyvenau pakankamai metų, kad prisiminčiau laiką, kuomet pirmą kartą prekyboje pasirodė mikrobangų krosnelės, ir pamenu pirmą kartą, kai pamačiau kaip viena iš jų veikia. Kai tik pasirodė, jos buvo labai brangios ir vieninteliai mūsų pažįstami žmonės, kurie turėjo šią naują technologiją, buvo pasiturintys draugai, kurie po to, kai tėtis mus paliko, tapo mums labai artimi. Jie buvo tokie artimi, kad mes vaikai vadinome juos „dėde Del ir teta Betsy“.

Jie turėjo 5 vaikus, kurie buvo panašaus amžiaus kaip mes keturiese. Vyriausias jų sūnus vardu Trip, buvo maždaug vienmetis su manimi ir mano geras draugas. Trip nėra jo tikrasis vardas, bet jie davė jam jo senelio ir tėtės vardą, taigi jis buvo trečias, taigi „trigubas“, todėl tapo „Trip“. Jeigu jūs žinotumėte jo tikrą vardą, jūs suprastumėte, kodėl jis mieliau vadinasi „Trip“.

Jie turėjo didelį namą su laiptais namo galuose vedančiais į rūsį, kur mes paprastai žaisdavome, o vieni laiptai buvo nutiesti tiesiog iš virtuvės. Aš niekados nepamiršiu, kuomet vieną dieną buvau ten ir teta Betsy nusprendė pagaminti BLT sumuštinius priešpiečiams (kumpis, salotos, pomidorai) ir mikrobangų krosnelėje iškepti kumpį. Aš kelis kartus atsiprašiau ir pasitraukiau nuo žaidimo, nes norėjau stebėti tą procesą.

Aš negalėjau patikėti, ji padėjo kumpį ant popierinės lėkštės, uždengė jį su popierine servetėle, paspaudė mygtuką, ir po poros minučių išėmė „iškeptą“ kumpį. Ji tai aiškino man iš naujo ir iš naujo, nes aš tikrai maniau, kad kažko nepastebėjau – juk negali būti TAIP paprasta! Aš stovėjau ir stebėjau kelis kartus kepimą nuo pat pradžių tik tam, kad įsitikinčiau, jog teta Betsy nejuokauja.

Malda ir Buvimas arba formulė?
Iki šios dienos aš nežinau, kaip veikia mikrobangų krosnelė, bet reguliariai ja naudojuosi. Barbara ja nesinaudoja, nes greitas kepimas suardo maistingas medžiagas, taigi ji troškina, šildo ir kepa ant viryklės arba kepimo krosnelėje. Bet aš juk vaikinas, tai argi man rūpi, kad kepant žus šiek tiek vitaminų!

Jei kažkas galėtų keliauti laike ir sugrįžti į 1910 metus bei paaiškinti namų šeimininkei, kad vieną dieną ant virtuvės lentynos bus maža dėžutė, ir žmonėms paspaudus mygtuką, nematomi spinduliai iškeps maistą per kelias sekundes, ji būtų pagalvojusi, kad jie turbūt iš Marso!

Protu aš žinojau, kaip vyksta kepimas: šviesos bangų ilgis yra už mūsų regėjimo ribų, todėl mes negalime pamatyti kaip mikrobangos sušildo vandens molekules maiste. Bet realiai viskas ką aš žinojau – tai kaip paspausti mygtuką ir po 2 minučių mano popkornas išsipučia. Tai nėra svarbu, ar aš žinau, kaip tai veikia, nes tai tiesiog veikia.

Taip iš tiesų vyksta ir su malda. Aš ne visada suprantu mechanizmą, kaip tai veikia, bet tai veikia. Kai kurie žmonės su malda elgiasi kaip technikai su mikrobangų krosnele, bandydami ją reguliuoti, technologiškai maldą skirstyti dalimis ir bandyti suprasti kaip ji veikia, galvodami, kad užtenka atrasti kažkokią dalį ir tuomet viskas kas mūsų gyvenime yra bloga – pasitrauks.

Jeigu Dievas Tėvas būtų robotas, tai būtų teisinga, bet pagal faktą Jis yra gyva būtybė ir visų Teisėjas, taigi daug kas, ką Jis daro ir nusprendžia, priklauso tik nuo Jo vieno. Kaip parašyta Pakartoto Įstatymo 29:29: „Paslėpti dalykai priklauso Viešpačiui Dievui; bet tai, kas apreikšta, priklauso mums ir mūsų vaikams per amžius, kad mes galėtume vykdyti visus Jo įstatymo žodžius.

Kas yra patepimas?
Ši serija nėra apie tai kaip tu ir aš tyrinėjame mikrobangų krosnelę, kad suprastume, kaip visa tai veikia, bet daugiau apie tai, kaip džiaugtis mikrobangų krosnelės buvimu mūsų gyvenime. Tai nėra mokymas apie bandymą surasti būdą, kaip Dievas atsako į maldą, bet daugiau supratimas, kad Jo buvime nėra tamsos, baimės, nepritekliaus, silpnumo, negalios, taigi jeigu mes įeisime į Jo buvimą, tuomet Jis pateiks mechanizmą, kad tavo malda būtų atsakyta ir tas poreikis mūsų gyvenime būtų patenkintas.

Jo buvime nėra trūkumo, todėl Jo buvimas yra mūsų siekinys. (Gyvenime ir mūsų susirinkimuose).

Jėga ir valdžia
Luko 5:17 religiniai lyderiai iš visos šalies atėjo pasiklausyti Jėšua (Jėzaus) mokymo, ir tekstas sako: „Ir ten buvo [dabartis] Viešpaties jėga, kad juos išgydytų (Išplėstinis vertimas). Priežastis kodėl Išplėstinis vertimas (ir kiti) įdėjo „dabartis“ į laužtinius skliaustus, ir „juos“ pažymėjo italics šriftu, nes tai graikų kalboje yra numanoma, bet neparašyta. Pažodžiui tekstas sako: „Ir Viešpaties jėga buvo gydyti“. Žodžiai „dabartis“ ir „juos“ buvo įterpti, kad perteiktų mintį, ir jie nėra neteisingi, tik mano manymu, nebūtini.

Jie tik susilpnina sakinio įtaigą, nes Lukas rašė: „Viešpaties jėga buvo gydyti“.

Sakydamas „Viešpaties jėga buvo gydyti“, Lukas asmenybę stato prieš jėgą, nes jėga turi valią gydyti. Ir tai visiškai teisinga. Jėga yra Tėvas, ir Jėšua turi valdžią (autoritetą) naudoti tą jėgą. Kitas vertimas sako: „Ir Jehovos jėga buvo gydyti“.

Įstatymo vardu sustok
Žodis „jėga“ čia yra „dunamis“. Tai dažnai naudojama sąryšyje su valdžia, arba „exousia“ graikų kalboje. Svarbu žinoti skirtumą. „Dinamitas“ kilo iš „dunamis“, taip mes suprantame jėgą.

Žodis valdžia (autoritetas) arba „exousia“ kilo iš „exesti“, kuris reiškia „tai teisėta“, taigi, kai naudojame Jėzaus vardą, dvasine prasme įstatymiškai yra teisinga turėti Tėvo jėgą, kuri stovi už to. Kuomet Jo vardas naudojamas kaip keiksmažodis, už to nestovi jokia jėga. Ispanų kalboje berniukams duoda vardą „Jėzus“ (hey-soos), bet tame nėra jėgos.

Jei Jėzaus vardas naudojamas bet kokiu būdu, o ne taip, kaip Tėvas numatė naudoti (jėga), nėra jokio rezultato. Nieko neįvyks, nesvarbu kiek mes skanduosime ar šauksime religines maldas ir įsakymus – Jėzaus (Jėšua) vardas turi būti naudojamas tik sąryšyje su Tėvo jėga.

Kai policijos pareigūnas pakelia savo ranką sankryžoje ir eismas sustoja, tai exousia, valdžia, kuri sustabdo automobilius. Jei automobilis bandys pabėgti nuo to pareigūno, ignoruodamas tą valdžią, pareigūnas gali iš už diržo išsitraukti savo tarnybinį ginklą ir pradėti šaudyti į automobilį – ginklas yra jėga, arba dunamis.

Valdžia nereikšminga, jei neturi jėgos įvykdyti ją. Tėvai gali praktikuoti savo valdžią vaikams, liepdami jiems kažko nedaryti, bet jeigu tas vaikas nepagerbs tėvų valdžios, mama ir tėtis turi jėgos tą valdžią įvykdyti.

Jėšua yra valdžia, bet Tėvas yra jėga. Štai kodėl viena mano mėgstamiausių eilučių, Hebrajams 1:1-3 sako:

Dievas (Tėvas), kuis daug kartų ir įvairiais būdais praeityje kalbėjo tėvams per pranašus, šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per Savo Sūnų, kurį Jis (Tėvas) paskyrė visa ko paveldėtoju, ir per kurį Jis (Tėvas) padarė pasaulius;

Kuris būdamas Jo (Tėvo) šlovės atspindys bei tikslus Jo (Tėvo) asmens atvaizdas ir viską laikantis Savo (Tėvo) jėgos Žodžiu, savimi nuvalęs mūsų nuodėmės, atsisėdo Didenybės dešinėje aukštybėse.

Jėga stovinti už valdžios
Jėšua (Jėzus) yra Jėgos Žodis. Štai kodėl Jėšua pasakė Jono 5:19 ir 30, kad Jis daro ir kalba tik tai, ką mato ir girdi iš Tėvo. Tėvas yra jėga, Jėšua yra valdžia (autoritetas), tos jėgos Žodis. Tėvas – jėga – inicijuoja visus veiksmus, todėl Jo valia turi būti nustatyta prieš naudojant Vardą.

Daugelis krikščionių galvoja, kad Jėšua yra jėgos šaltinis, taigi jie kartoja Jo vardą po 50 kartų ilgose ištęstose maldose, paprastai jų maldos dalinai nukreiptos į Dievą, ir dalinai į velnią, jie taria Jėzaus vardą, suriša velnią, skelbia kraują, įsako angelams, ir iš esmės parodo, kad yra lyg vaikai užrištomis akimis, bandantys pataikyti į taikinį, neužtikrinti, kur jis yra, bet žinodami, kad jeigu jie pataikys, gaus dvasinį saldainiuką.

Nedaryk veiksmo, nesakyk žodžio, kol...
Jėzaus vardas yra galingiausias vardas visatoje KAI Tėvo jėga yra panaudojama kartu su juo. Jei jūs kalbate vardą, bet Aukščiausiojo jėga nestovi už jo, nieko neįvyksta. Mes turime valdžią naudoti šitą vardą, bet kaip ir Jėzaus laikais bei Apaštalų darbų knygoje, jėga ir vardas turi būti kartu, nes kitaip nieko neįvyks.

Taigi, jūs galite pamatyti, kur aš krypstu – patepimas yra Buvimo pasireiškimas ir todėl Tėvo jėga. Kai Jo Buvimas pasireiškia, tai jaučiama, suvokiama, tai galima atskirti, tuomet Jėšua vardo panaudojimas paleidžia Tėvo jėgą, kad būtų pasiektas Tėvo norimas rezultatas.

Tai štai kodėl (kaip sakiau prieš tai) man nerūpi „maldos eilė“, nes man reikia sustoti prie kiekvieno asmens, surasti, kur yra Jo jėga (valia / patepimas), ir tada daryti / melstis pagal tai. Daug efektyviau mokyti žmones, kaip pajusti Jo patepimą – Jo buvimą ir jėgą – ir priimti tai patiems.

Taigi, štai kodėl aš nekalbu apie mikrobangų krosnelę narstydamas ją dalimis, bet daugiau apibūdindamas, aiškindamas ir vesdamas jus į tai „kaip pažinti patepimą“, nes tame Buvime yra džiaugsmo pilnatvė ir kiekvienas poreikis yra atsakomas. Iki kitos savaitės.

Palaiminimai,

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.