Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2013 m. vasario 26 d., antradienis

Pažinti Šventąją Dvasią. 6 dalis


John Fenn, 2013 m. vasario mėn. 16 d.,

Sveiki,

Praeitą savaitę aš dalinausi, kad visų pirma ieškau ne balso, bet daugiau Tėvo jausmo, pojūčio ir nuotaikos.

Bendravimas ir žodis skirtas mums
Graikiškas žodis „logos“ naudojamas, kai kalbama apie visą Dievo žodį. Logos yra viskas nuo Pradžios iki Apreiškimo knygos. Populiarioje surinkimo kultūroje nauji atsivertusieji yra mokomi skaityti Žodį, galbūt du skyrus per dieną, plius kasdieninės eilutės skirtos skaitymui ir apmąstymui, ir tai yra logos.

Nors yra gerai ir tinkama žinoti logos, turėti didelį pažinimą apie skyrius ir eilutes, tikėjimas nekyla iš logos. Logos žinojimas nei vieno neišgelbsti ir neveda į išgelbėjimą, nesvarbu, kad daugelis pagonių ir tiek daug teologų žino, kas parašyta Biblijoje, bet jie nėra atgimę iš aukšto - vien tik žinojimas Jono 3:16 nenuves tavęs į dangų.

Kuo tu gyveni?
Iš logos kyla specifinis žodis pasakytas arba pasidalintas su asmeniu. Šis žodis graikų kalboje yra „rhema“ ir reiškia specifinį žodį pasakytą asmeniui. Rhema kyla iš logos, specifinis iš bendro. Jūs gimstate iš aukšto atsakydami į rhemą. Tas atsakymas į rhemą pakvietimą išgelbėjimui yra tikėjimas.

Mato 4:4 cituoja Pakartoto įstatymo 8:3 ir čia yra naudojama rhema, o ne logos: „Žmogus bus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu Žodžiu (rhema), kuris išeina iš Dievo burnos“.

Čia mes matome, kad mūsų dvasinis maistas nėra logos – visi Dievo nutarimai nuo Pradžios knygos iki Apreiškimo, bet specifinis Žodis skirtas mums – toks konkretus, kaip mūsų pusryčiai, priešpiečiai ir pietūs, tai skirta mums, o ne minioms. Mes gyvename dėl ir dėka to specifinio, būtent mums duoto Dievo Žodžio.

Ši eilutė taip pat mums parodo, kad mes turime padaryti tą specifinį Žodį iš Dievo tokiu svarbiu mūsų širdyse, kaip kasdien valgomą maistą. Ir vėl – nedarome logos, dviejų skyrių per dieną, kasdieninės eilutės, kurią mokomės mintinai lygia mūsų maistui, bet gyvename specifiniu Žodžiu skirtu mums nuo Dievo, štai kas mums turi tokią pat svarbą, kaip kasdieninė duona.

Kaip ateina tikėjimas?
Romiečiams 10:17 Paulius sako: „Tikėjimas ateina iš klausymo, o klausymas – iš Dievo Žodžio“. Šiame teiginyje „tikėjimas kyla iš klausymo“ panaudotas ne logos, bet rhema. Kitais žodžiais tariant, tikėjimas neateina tik iš Dievo Žodžio žinojimo, bet tikėjimas ateina girdint jums skirtą specifinį Žodį iš Dievo – štai kas gimdo tikėjimą.

Prisiminkite, kad Jėšua ir Naujasis Testamentas moko, jog Šventoji Dvasia vadina šituos perteikiamus „rhema žodžius“ įvairiai - „įvedimu į tiesą, parodymu dalykų, kurie ateis, liudijimu mūsų dvasiai, dvasiniu skyrimu“ – jie nėra vien tik sakiniai, kuriuos jūs girdite savo dvasioje – taip kaip aš dalinausi praeitą savaitę, kad aš visų pirma ieškau jausmo, liudijimo, nuotaikos, nes specifinė rhema kyla iš bendro Dievo buvimo (logos).


Jėšua yra Dievo logos – visi Dievo nutarimai ir Dievo pilnatvė kūne. Bet kaip logos, Jis taip pat kai kurių laikomas mažų mažiausiai istorine asmenybe. Musulmonai Jį laiko pranašu, kai kuriems tai keiksmažodis. Bet tiems, kas tiki, Jis daugiau nei logos, Jis tapo rhema mums, specifiniu žodžiu, kuris vedė mus į išgelbėjimą. Rhema kyla iš logos.

Modernios evangelinės krikščionybės kultūros klaida yra ta, kad sakoma asmeniui, jog logos žinių dauginimas ves į didesnį tikėjimą, atsakytas maldas, į brandų krikščionio gyvenimą. Netiesa.

Sužlugdyti krikščionys
Ir vėl, yra gerai turėti teisingų rašto (logos) žinių, nesupraskite manęs blogai. Bet rhema, o ne logos gimdo tikėjimą, ir būtent TO mums reikia gyvenime. TOKIO rhema svarbą mes prilyginame mūsų kasdieniniam maistui.

Deja, krikščionys išauklėti galvoti: „jei aš tik žinosiu daugiau Žodžio“ (patys užpildykite tarpe) aš būsiu išgydytas, mano vaikas bus išgelbėtas, mano maldos bus atsakytos, aš įeisiu į savo tarnavimą... ir jie turi galvoje logos.

Prisiminkime, kad Nojus vaikščiojo su Dievu, bet būtent rhema pasakė jam, kad reikia statyti arką. Jo atsakymas į rhemą yra vadinamas didžiu tikėjimu Hebrajams 11 skyriaus „tikėjimo galerijoje“. Mozė vaikščiojo su Dievu, su logos, bet jo atsakymas į rhemą buvo grįžti atgal į Egiptą ir tai padarė jį didžiu lyderiu. Abraomas vaikščiojo su Dievu, logos, bet dėl jo atsakymo į rhemą apie pažado žemę, apie pažado sūnų, štai kodėl jis gavo pažadą.

Todėl tikėjimas yra mūsų atsakymas į rhema, o ne logos žinojimas (Daugiau apie tai aš siūlau mano mokymų serijose: „Kaip būti vedamam Dvasios“ ir „Balansas tarp malonės ir tikėjimo“).

Daugelis krikščionių sužlugdomi dėl klaidos, kad logos pažinimas gimdo tikėjimą. Jie nesupranta, kodėl jie studijuoja bei skaito ir vis dar neturi didelio tikėjimo. Atsakymas paprastas; jie vietoj rhemos savo kasdienine duona padarė logos. Galvodami, kad jie daro tai, ką Dievas liepė, faktiškai jie yra nepaklusnūs ir daro klaidą, klausydami žymių tarnautojų, kurie nesupranta patys, ką jie moko (aš niekada nekreipiau dėmesio, ką sako kiti, juokinga).

Kodėl daugelis neišgyja
Todėl, kad tikėjimas nekyla iš logos, bet iš rhema – Žodžio, kuris yra tiesiai iš Dievo ir skirtas būtent mums. Tai reiškia – kai žmogui reikia išgydymo, arba bet kokio kito stebuklo, pirmiausia reikia atsiskirti su Dievu ir praleisti laiką su logos, mąstyti apie eilutes, kurios tinka tai situacijai, ir laukti kol iš logos kils jums skirta rhema. Man laikas su logos reiškia garbinimą ir maldą bei buvimą su Juo prieš tai, kai atsiverčiu Raštą. Praleisk laiką pasilikdamas ir medituodamas Jo artume, ir tada apie eilutes, kurios tau aktualios, ir nieko nedaryk, kol negausi iš Jo rhema.

Populiari surinkimo kultūra sako pasirink skyrių ir eilutę iš logos, atsistok ant jos ir tikėkis Dievo prisilietimo. Tai nėra tikėjimas tol, kol mes negauname rhemos savo situacijai, ir TADA tikėjimas yra rezultatas, nes mes žinome, kad žinome, kad žinome, nes girdėjome iš Dievo.

Tikėjimas nekyla iš logos, bet iš rhema. Taigi, kokia bebūtų tavo situacija, atmesk kultūrą, kuri sako pasiimti skyrių ir eilutę, ir vietoj to praleisk laiką garbindamas, medituodamas, studijuodamas logos, leisk Dievui kalbėti tau rhema iš logos. Štai kaip veikai tikėjimas.

Prašyk, ko nori
Jei pasiliksite Manyje, ir Mano Žodžiai pasiliks jumyse, jūs parašysite, ko tik norėsite, ir bus jums padaryta“.

Būtent Jono 15:7 daugelį krikščionių paskatino studijuoti logos, galvoti, kad vieną dieną jie „pasieks“ tai, kad eilutė jiems taps tiesa ir jie bus taip susiderinę su Dievu, jog ko tik prašys, bus jiems padaryta, nes jie savyje turi tiek daug Žodžio. Klaida.

Jėzus sako NE TAI: Jėzus naudojo rhema: „Jei pasiliksite Manyje, ir Žodžiai, kuriuos būtent jums kalbėjau pasiliks jumyse, tada jūs galėsite prašyti, ko tik norite pagal tuos jums skirtus žodžius/ rhema, ir tai bus jums padaryta“.

Štai tai Jis sakė. Tai nėra tuščias čekis visoms atsakytoms maldoms visais laikais, bet specifinis teiginys atskleidžiantis tai, kad jeigu jūs gausite rhema ir ta rhema pasiliks jumyse, jūs galėsite prašyti pagal tą rhemą ir tai bus jums padaryta.

Kai Nojus gavo rhemą pastatyti laivą, jis tuomet galėjo prašyti bet ko, ko jam reikėjo statybai: „man reikia medienos, laiko, pagalbos, dervos, kad gyvūnai būtų surinkti pas mane“ – visko, kas susieta su ta rhema ir tai buvo jam duota.

Štai kodėl, kai tu gauni rhema – vedimas, ramybė, žodis, kryptis – tu prašai kažko tos rhemos ribose, ir tai tau įvyksta.

Pavyzdžiui, kai Barbara ir aš persikėlėme iš mūsų mažo buto Šarlotėje (Šiaurės Karolina) į Tulsą 1979, ir Tėvas pasakė man „Tu gali išsinuomoti namą Tulsoje“, mes nedelsiant ėmėme žiūrėti, ko mums reikia tame name, kad sutiktume mūsų pirmą sūnų, kuris gims mums ten apsigyvenus.

Mes sudarėme sąrašą: žemės atspalviai, plytinis židinys, virtuvės baldai ir apšvietimas, langas virš virtuvės kriauklės, 2 vonios kambariai, 3 miegamieji, prijungtas garažas, 25 minutės iki mano darbo ir mokyklos, ir ne daugiau kaip 400$ per mėnesį nuomos. Kai mes ieškojome išsinuomoti namo, mano dvasia pašoko manyje, kai mes pasukome už kampo ir mano akys užkliuvo už vieno namo – tada aš pamačiau lentelę „išnuomojama“. Ir ten buvo viskas, ko mes prašėme, ir ten mes apsigyvenome tais metais. Kodėl? Kadangi mes laukėme, kol Viešpats duos rhema, tada mes prašėme visko, ko mums reikėjo sutinkamai su ta rhema ir mums buvo padaryta.

Jūs turite pažinti Jį ir bendrauti, kad gautumėte rhema
Tam, kad žinotum logos nereikia pažinti ir bendrauti su Dievu. Tam, kad gautum rhema REIKIA bendrauti ir pažinti Dievą.

Kai aš studijuoju Žodį – aš skaitau logos, ieškau, kas „iššoks“ man ir patrauks mano dėmesį. Kartais aš skaitau tik dėl malonumo, bet paprastai aš „spininguoju“ rhema, kaip žvejys su meškere valtyje, kai ji plaukia lėtai pasroviui. Aš meldžiuosi, kad Jis atvertų mano supratimo akis, ir tada aš tarytum su blizge einu per Žodį, ir kuomet kažkas atkreipia mano dėmesį aš sustoju ir studijuoju tą Žodį, tą eilutę, tą temą kartais net visą savaitę arba mėnesį.

Kiekvienu momentu aš turiu 5 ar 6 rhema žodžius/ koncepcijas, apie kuriuos aš mąstau, studijuoju ir medituoju – ir štai todėl aš turiu tikėjimą. Štai kodėl tiek daug žinau – sąžiningai, aš tik laukiu kol gausiu kažką, apie ką Jis nori mane mokyti, tada aš studijuoju, kol įsisavinu visas dvasines kilo kalorijas valgydamas kasdieninę duoną iš dangaus.

Rhema gali ateiti iš labiausiai neįtikėtinų šaltinių, nes kai jūs pažįstate Jo buvimą savo viduje, jūs nuolatos nukreipiate dėmesį giliai į savo vidų. Taip kaip kartą peržiūrėdamas TV laidą ir sakydamas Tėvui, kad Jo gyvenimas turėtų būti nuobodus, nes man nusibodo šitas filmas, kurį aš mačiau jau tiek daug kartų, ir prisimenu visas detales, taigi paklausiau: „Kaip tu randi pasitenkinimą?“ (kai tu žinai pabaigą nuo pat pradžios) ir Jis atsakė: „Aš džiaugiuosi procesu“. Ta rhema metų metais VIS DAR man teikia dvasinį maistą iki šios dienos.

Tai bendravimas visą dieną, keliaujant savo mintimis tarp dvasinio ir fizinio pasaulio. Tai gyvenimo būdas, o ne formulė. Kaip kiekviena draugystė, ieško jausmų, niuansų, nuotaikų, žodžių, pirmyn ir atgal tarp vienas kito.

Mes privalome Jį pažinti... ir tos draugystės rezultatas yra rhema mūsų gyvenimuose... mūsų atsakymas į tas rhemas yra mūsų tikėjimas, ir mūsų ramybė Jame. Dar galima būtų tiek daug pasakyti šia tema, bet aš jaučiu, kad turiu judėti toliau, bet galbūt kažką susijusio su šia tema pasidalinsiu kitą savaitę,

Gausių palaiminimų!

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.