Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. liepos 25 d., pirmadienis

Mintys apie mokymą malonės tema. 1 dalis


John Fenn, 2011 m. liepos mėn. 9 d.,

Aš įėjau į automobilių draudimo agentūros ofisą ir pamačiau, kaip ji netikėdama purtė galvą. Aš paklausiau ar viskas gerai. Ji kažką sumurmėjo apie tai, kur žmonių protas ir papasakojo man šią istoriją. Tėvai savo dukrai gimtadienio proga, vos tik jai sukakus 16 metų nupirko nenaują Ford Mustang automobilį (JAV leidžiama vairuoti nuo 16 metų amžiaus).

Automobilis buvo pravažiavęs daugiau kaip 100.000 mylių. Po dviejų mėnesių mergina vairuodama iškrypo iš kelio, nuvažiavo į šalikelę, atsimušė į pašto dėžę ir sustojo nesusižeidusi, bet automobilis buvo sudaužytas.

Taigi tėvai jai nupirko kitą automobilį, kitą Ford Mustang, bet naujesnį, pravažiavusį tik 60.000 mylių. Draudimo agentas paaiškino, kad jie galvojo, jog nori palaiminti dukrą patikėdami jai didesnę atsakomybę, ir kad ji daugiau subręs ir bus atsargesnė vairuodama. Ar galite atspėti, kas nutiko?

Ji vėl jį sudaužė. Taigi...jie nupirko jai visiškai naują Ford Mustang, sukeldami tuo jos draugų pavydą. Jie galvojo, kad nors ji neįvertino malonės, kai jie davė jai seną automobilį, ir neįvertino 100.000 mylių pravažiavusio automobilio, ir neįvertino 60.000 mylių pravažiavusio automobilio, ji TIKRAI įvertins visiškai naują ir užaugs brandoje ir atsakomybėje!

Vėl klaida. Ji sudaužė visiškai naują Mustangą taip pat. Sulaužė dar vieną tvorą, pašto dėžę, nusileido ant žemės prieš sustodama nulaužus nedidelį medelį. Draudimo kompanija panaikino jos ir jos tėvų teises! Mergina ne tik neužaugo, ji neturėjo supratimo kaip jos veiksmai paveiks visą šeimą. Agentas man pasakė, kad jos tėvai buvo labai nusivylę, nes jie sužinojo, kad jokia draudimo kompanija nesutiko drausti jų dukters.

Dvi Dievo malonės pusės
Dauguma iš mūsų supranta malonę iš aukščiau taip, kaip ta mergaitė - neužtarnauta malonė, malonė po malonės, nors mes nenusipelnėme jos. Bet dabar pamąstykime apie malonę tėvų požiūriu.

Jie toliau teikė savo dukrai malonę tikėdamiesi, kad ji supras, kokį palankumą ji patiria ir panaudos šį palankumą kaip priemonę kopti subrendimo kopėčiomis. Jie mylėjo ją, todėl teikė vis daugiau ir daugiau galimybių, kad ji galėtų pasiekti sekantį lygį, bet ji niekada to nepadarė.

Malonė tikrai yra neužtarnautas palankumas, bet ji taip pat yra įgalinimas, kelias į didesnį subrendimą.

Ko mergaitė nežinojo
Mergaitė naudojo savo vairuotojo teises ir savo tėvų malonę panašiai kaip žmonės, kurie naudoja Dievo malonę kaip leidimą pasilikti nesubrendime ir netgi pateisinti nuodėmę. Judo 4 pasakyta: „Jie bedieviai, iškreipia mūsų Dievo malonę į leidimą amoraliai elgtis ir neigia mūsų vienintelį Valdovą Dievą ir Viešpatį Jėzų Kristų“. Graikų kalbos žodis „leidimas amoraliai elgtis“, reiškia „susilaikymo nėra“, „nebuvimas suvaržymų“, „perteklius“, „nesaikingumas“ arba „geidulingumas“.

Dar įdomiau, kad Judas sako apie tuos, kurie paverčia Dievo malonę leidimu nuodėmiauti (vertimas anglų k.), jog jie neigia „mūsų vienintelį Valdovą Dievą ir Viešpatį Jėzų Kristų.

16 metų mergaitė nesuprato, kad piktnaudžiaudama tėvų jai suteikta malone, ji išsigina (atsisako) jų meilės jai – naudodamasi išimtinai ir pilnai jų palankumu (malone) ji iškreipė jų meilę į galimybę pasilikti nerūpestinga.

Jos tėvai mylėjo ją turėdami viltį, kad ji daugiau subręs ir taps daugiau panašia į juos. Vesdami ją gyvenimo keliu, jie tikėjosi pradėti su ja gilesnius ir brandesnius santykius. Jei ji būtų įžengusi į brandą, jie visi trys būtų įžengę į gilesnius santykius ir draugystę, kaip suaugę žmonės. Jos veiksmai buvo atmetimas jos tėvų meilės ir neigimas jos tėvų troškimų dėl jos.

Jos atsisakymas tapti atsakinga ir subrendusia buvo lyg sudavimas per veidą jų meilei. Judo 4 išplėstinėje Biblijoje pasakyta, kad šitie žmonės „neigia ir atsisako mūsų vienintelio Valdovo ir Viešpaties...“ Galiausiai ši mergaitė, aktyviai piktnaudžiaudama tuo palankumu, atmetė savo tėvų meilę ir malonę, tol kol pagaliau dėl šito atmetimo, daugelis draudimo kompanijų atmetė ją, jos tėtį ir mamą!

Iš anksto numatytas malonės panaudojimas
Taip kaip anksčiau žmonės padarė „Ganytojiško“ (Sheperding) ir „Tikėjimo Žodžio“ (Word of Faith) judėjimus ekstremaliais, taip ir šiandien jie elgiasi su „Mokymu apie malonę“.

Aš girdėjau apie bažnyčias, kur pastoriai ir lyderiai moko ir praktikuoja seksualines „laisves“ pateisintas malone. Man teko girdėti, kad žmonės sako, jog mums nereikia atgailauti dėl nuodėmės, nes ji jau atleista, taigi nėra jokio reikalo atgailauti. Aš girdėjau, kad žmonės sako, kad visi, kurie kada nors gyveno vieną dieną bus sutaikinti su Dievu ir bus danguje. Tai tik keli perlenkimai mokyme apie malonę.

Tačiau malonė, iš tiesų moko atmesti tas nuodėmes ir neteisingus mokymus. Tito 2:11-14 parašyta:

Nes gelbstinti Dievo malonė (neužtarnautas palankumas ir palaiminimas) pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio geidulių, santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės pasirodymo. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visų nedorybių ir nuskaistintų sau ypatingą tautą, uolią geriems darbams

Malonė yra palankumas, bet ji taip pat ir įgalinimas, mokymas, ir galimybė daugiau subręsti Kristuje. Mes negalime būti tokie, kaip 16 metų mergaitė, kuri piktnaudžiauja malone, bet naudoti ją kaip iš anksto numatytą tam tikram tikslui ir kaip mokymo priemonę pasiekti didesnę brandą. Malonė yra didis mokytojas!

Kai aš leidau malonei mane mokyti, tuomet mano gyvenime įvyko posūkis. Kai aš išmokau pasipriešinti nuodėmei, ne todėl, kad tai buvo pagunda, nors taip ir buvo, bet todėl, kad aš mylėjau malonę ir Tėvo Dvasios Artumą, kurį smarkiai jaučiau savo dvasioje, ir nekenčiau to liūdesio, kurį jausdavau, kai nusidėdavau. Todėl aš ėmiau priešintis nuodėmei, kad apsaugočiau tą Artumą. Ir tai padėdavo pagundai greitai išnykti. Malonė mokė mane atmesti pasaulio geidulius ir bedievystę - pradėti mylėti tą malonę ir ją ginti!

Širdis sustiprinta malone
Žyd 13:9 pasakyta: „<...> gera, kai širdis sustiprinama malone, o ne valgiais, kurie nedavė naudos tiems, kurie jų laikėsi“. Širdis nėra sustiprinama piktnaudžiaujant malone taip, lygiai kaip šešiolikmetė su kiekvienu sudaužytu automobiliu netampa geresne vairuotoja ir daugiau subrendusia. Širdis nėra sustiprinama legalizmu ir taisyklių bei nuostatų rinkiniu. Širdis nėra sustiprinama aukomis, pareigomis ir užpildytu tvarkaraščiu tarnaujant Dievui.

Širdis yra sutvirtinama malone! 2 Tim 1:9 pasakyta: „Kuris išgelbėjo mus bei pašaukė šventu pašaukimu, ne pagal mūsų darbus, bet savo paties tikslu bei malone, kuri buvo suteikta mums Kristuje Jėzuje prieš amžinuosius laikus“.

Tėvas išgelbėjo mus šventu pašaukimu, savo tikslui ir malonei. Reikia žinoti kad malonė - visada susieta su tikslu. Malonė niekada neina viena, visada su ja sujungtas tikslas. Nojus gavo malonę, kai jam buvo pasakyta apie potvynį - malonės tikslas buvo pastatyti laivą, kuriame galėtų išsigelbėti jis pats ir kiti, kurie ateis.

Mozė gavo malonę prie degančio krūmo, bet tikslas buvo tapti Izraelio išlaisvintoju. Dievas taip pamilo pasaulį, kad Jis atidavė savo vienintelį Sūnų - tai malonė, kad visi, kurie tiki Jį turėtų amžiną gyvenimą - tai tikslas.

Įženkime!
Malonė nėra leidimas pasilikti nesubrendusiu ar nuodėmiauti, nes, kas taip elgiasi, tas neigia Viešpatį Jėzų ir Jo auką už mus. Bet tai galimybė išmokti gyventi dievobaimingą gyvenimą, rasti tikslą šiandienos malonėje, būti įgalintu įžengti į brandesnį vaikščiojimą su Tėvu ir mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi!

Mylėkite Jo Artumą, kurį jaučiate savo dvasioje – ginkite, puoselėkite bendravimą su Tėvu ir mūsų Viešpačiu – nenaudokite jų meilės kaip atsiprašymo dar kartą sudaužyti savo automobilį.

Štai tokios mintys šiandien. Būkite palaiminti!

Tiems, kurie domėsis daugiau apie malonę galima rasti 2 CD serijose „Malonė ir Tikėjimas“ mūsų prekybos internetu skyriuje (galima įsigyti CD ir mp3).

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.