Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. liepos 14 d., ketvirtadienis

John Fenn TV7 laidoje Suomijoje


Daugelis žiniatinklio www.namu-baznycia.lt skaitytojų su nekantrumu laukia rugpjūčio mėnesio, kuomet į Lietuvą atvyks Tarptautinės Bažnyčios be Sienų įkūrėjas John Fenn. Tikime, kad rugpjūčio 12-15 dienomis sulauksime gausių Viešpaties palaiminimų - Dievo Žodžio šviesos, apreiškimų, vidinių bei fizinių išgydymų. Bet svarbiausiai, kad galėsime būti Dvasioje viena, džiaugtis Tėvu ir Sūnumi, būti Dievo Artume ir mėgautis šventųjų bendravimu. Jeigu norite prisijungti ir dalyvauti renginiuose rašykite laiškus namu.baznycia@gmail.com bei skambinkite telefonu +370 636 85502

Šių metų pavasarį John Fenn dalyvavo namų bažnyčių konferencijoje Olandijoje, o po to nuskrido sudalyvauti krikščioniškoje televizijos laidoje Suomijoje, kurioje jis vėl yra pakviestas sudalyvauti šią vasarą po viešnagės Lietuvoje. Specialiai jums esame šiandien išvertę į lietuvių kalbą šią nuostabią laidą, o suprantančius angliškai arba suomiškai raginame pažiūrėti vaizdo įrašą.

Gausių palaiminimų!

John Fenn TV7 laidoje Suomijoje
2011 metų kovo mėnuo. Į lietuvių kalbą išverstas video tekstas

(Maždaug nuo 12 minutės)

Aš esu John Fenn, ir štai mes su žmona esame čia. Kai dar buvome vaikai, nuo 19 metų mes svajojome nešti Jėzų į Rytų Europą. Dar kai mokėmės koledže svajojome ir troškome išmokti visas Rytų Europos kalbas ne tik slavų... Dabar kaip matote aš nesu 19 metų, bet mūsų svajonė išsipildė ir štai mes čia.

Tiesa yra tokia, kad Jėzus šiemet man pasirodė du kartus. Buvo du aplankymai. Vienas – metų pradžioje. Ir Jis pasakė, kad Rytų Europoje namų bažnyčios išplis greitai ir kad Jis atvers duris joms augti. Jeigu jūs tokie kaip Amerikoje, tai ten daug žmonių tiesiog nustojo lankyti bažnyčias. Ačiū Dievui už bažnyčias, kurios egzistuoja ir kurioms gerai sekasi, bet yra daug žmonių, kurie ieško Dievo ir atsidūrė už bažnyčių ribų ir mano pašaukimas yra jiems tarnauti.

Aš tikėjausi, kad Jis kalbės man apie Egiptą, Įvykius Japonijoje, bet Jėzus kalbėjo apie vykimą į Rytų Europą... kažkas sukontaktavo su manimi ir štai mes čia.

Sekantį kartą, kai Viešpats pasirodė man, aš paklausiau apie pasaulio įvykius. Mano nustebimui, Jis pasakė: „Nustok rūpintis, ką reiškia visi šie įvykiai, nes parašyta, kad visa tai turi įvykti. Jums reikia būti Tėvo reikaluose. Laikyti savo akis nukreiptas į tai ir susitelkti į tai ir viskas bus su jumis gerai. Ir štai toks mano širdies troškimas šį vakarą - Tėvo reikalai.

Kai buvau 11 metų, mano tėvas paliko šeimą. Jis pasakė: aš išsiskiriu su jūsų motina ir išsiskiriu su jumis, vaikai. Tai reiškė, kad nebus daugiau švenčių, gimimo dienų, žaidimų su kamuoliu .Galite įsivaizduoti, kaip 11 metų berniukas buvo sužlugdytas. Aš tada mąsčiau, kad galbūt aš esu kaltas dėl tėvų skyrybų, jei nebūčiau gimęs, jie būtų neišsiskyrę. Tokie jau yra vaikai, jie prisiima kaltę. Mano savęs vertinimas buvo siaubingas. Aš buvau ištroškęs bendravimo su Tėvu. Kai man buvo 16 metų, vienas mano draugas mokykloje mane atvedė pas Viešpatį. Bet labiausiai už viską, ką dėl manęs yra padaręs Jėzus ir kad Jis yra mano Viešpats, aš esu dėkingas Jam už tai, kad nuo pat pradžių Jis mano širdį nukreipė pas Tėvą.

Jono 14:6 Jėzus sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas kitaip nenueina pas Tėvą, tik per Mane“. Ši eilutė mums sako, kad Jėzus yra kelias, o Tėvas – tikslas. Daugelis žmonių myli Jėzų, bet neturi supratimo apie Dievą Tėvą. Tokių labai daug. Pas mane atėjo moteris (tokių yra daug) ir ji pasakė: „Myliu Jėzų, bet negaliu artimai bendrauti su Dievu Tėvu, aš Jo nesuprantu“. Aš paklausiau apie jos praeitį. Aš norėjau suvokti, kodėl jinai kiekvieną kartą suklumpa, kai yra kalbama apie Tėvą. Ir aš klausiau Tėvo, norėjau suvokti širdžių paslaptis, kodėl žmonės suklumpa, kai kalbama apie Tėvą ir kodėl tiek daug tokių žmonių?

Morkaus 4 skyriuje yra palyginimas. 14 eilutėje Jėzus dalinasi palyginimu apie sėjėją. Jei nesuprasite šito palyginimo – negalėsite suprasti kitų palyginimų. Šis palyginimas yra apie tai, kaip sėjama į skirtingas dirvas. Ir skirtingos dirvos apibūdina skirtingas žmonių širdis. Ir viena iš tų širdžių yra 17 eilutėje. Jis sako, kad tie žmonės neturi šaknų savyje. Ir klausimas yra – kas sukelia įsišaknijimą? Į ką mes turime įsišaknyti? Palyginime Žodis yra sėkla, bet Jis sako, kad dėl persekiojimų ir sunkumų, žmonės, kurie neturi šaknų savyje suklumpa.

Ir tokia buvo ta moteris mano ofise. Ji papasakojo savo istoriją. Ji kilo iš gerų, mylinčių namų, bet kai užaugo, tėvas nustojo jai rodyti savo meilę, apsikabinti. Jis nežinojo kaip elgtis su savo maža dukrele, kuri tapo moterimi. Jis niekada nepasakė jai, kad ją myli. Kai ji atgimė, tuomet savo žemiško tėvo įvaizdį pritaikė Dangiškajam Tėvui. Ji myli Jėzų, bet negalėjo suprasti Tėvo. Ji galvojo, kad Jis šaltas ir nemylintis. Dėl to ji suklupdavo savo tikėjimo gyvenime. Su tėvu jie turėjo bendrą verslą...

Taigi, aš noriu atsakyti. Laiško Efezečiams 3 skyriuje 17 eilutėje mes turime atsakymą. Į ką mes turime būti įsišakniję? 17 eilutė sako, kad mes turime būti įsišaknije ir įsitvirtinę besąlygiškoje meilėje. Besąlygiškoje meilėje. Ir tada mes galėsime suvokti bet kokį pažinimą pranokstančią Kristaus meilę.

Taigi aš žinau, kad kažkur praeityje jai trūko besąlygiškos meilės. Tai buvo dėl tėvo, nes jis nustojo ją mylėti. Taigi, mano receptas, jeigu jūs norite – siekite pažinti Dangiškąjį Tėvą, kad galėtumėte nugalėti gyvenimo sunkumus.

Efeziečiams 1 skyriuje. Aš jums pasakysiu tai, kiekvieną kartą, kai jūs matote Rašte Dievą, kai Naujajame Testamente sutinkate žodį Dievas, įterpkite žodį Tėvas.

Ir kai jinai pradėjo pažinti Dangiškąjį Tėvą – ji pakeitė įvaizdį, kurį buvo susidariusi į tai, ką sako Raštas. Kai mes suvokiame kas iš tiesų yra Tėvas - ateina išgydymas. Kai aš būdamas paaugliu pradėjau Jį taip pažinti, ėmė keistis mano paties savęs vertinimas. Supratau, kad nei aš nei mano broliai, nei sesės nekalti dėl tėvų skyrybų.

Palyginime apie sėjėją žmonės suklupdavo dėl spaudimų arba nuomonių nukreiptų prieš juos. Kai ta, mano minėta jauna moteris su tėvu nesutardavo dėl verslo, ji kaltindavo save, ir suklupdavo. Ji neturėjo stiprybės ir negalėjo pasipriešinti jam, jo nuomonės spaudimui, verslo spaudimui. Ir Jėzus sako, kad jie suklupdavo, nes neturėjo šaknų savyje. Taigi, skaitykite laišką Efeziečiams ir įleiskite į save šaknis, besąlygiškos meilės šaknis. Ir kiekvienoje vietoje, kur sutinkate žodį Dievas, įterpkite Tėvas.

Efezečiams 1:3. „Tebūna palaimintas Tėvas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais dangaus sferose“. Tai ne Jėzus mus palaimino, tai Tėvas.

4 eilutė. „Jis (tai yra Tėvas) išsirinko mus Jame prieš pasaulio sustvėrimą“. Pamąstykime apie Jono 3:16. „Tėvas taip pamilo pasaulį, kad atidavė Savo Sūnų“. Tėvas.

Tęsiame su Efeziečiams 2 skyriumi. 4 eilutė. „Bet Tėvas, apstus gailestingumo, iš savo didžios meilės, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, atgaivino kartu su Kristumi, – malone jūs esate išgelbėti, – kartu prikėlė ir pasodino dangaus sferose Kristuje Jėzuje“. Tėvas tai padarė. Tėvas.

Kiek iš čia esančių išgyveno tokį sunkų laikotarpį, kaip ta moteris? Ji mylėjo Jėzų, bet Tėvas jai buvo mįslė. Aš metu jums tą patį iššūkį – skaitykite laišką Efeziečiams ir kiekvieną kartą, kai rasite žodį Dievas, įterpkite Tėvas. Tėvas Dievas. Haleluja.

Ar žinote ką sako 7 eilutė? Ji kalba apie Tėvą: „Kad ateinančiais amžiais Tėvas savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristuje Jėzuje“. Ateinančiais amžiais. Santykiai Viešpatyje yra amžini, mes dar nedaug pažįstame vienas kitą, bet po penkių šimtų metų - pažinsime geriau. Ar mes esame pasiruošę amžinybei?..

Efeziečiams 3:14-15 Paulius sako: „<...> Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą, iš kurio visa šeima danguje ir žemėje turi vardą“. Mes pažįstame Tėvą per Žodį ir per Dvasią. Paulius sako: „Dėl to aš klaupiuosi prieš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą“ ir tada jis pradeda melstis: „Kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti Jo jėga per Dvasią vidiniame žmoguje“.

Ir grįžtame į Efeziečiams 1 skyrių. Ar norite sužinoti, kas nutiko tai moteriai? Ji atėjo po trijų savaičių visiškai pakeista, ji jau galėjo prieiti prie savo tėvo, apsikabinti ir pabučiuoti jį į skruostą, nes jo problemos jai jau daugiau nerūpėjo. Ji žinojo, kad ji yra mylima Dangiško Tėvo. Ir kiekvienas iš mūsų, nesvarbu, kur užaugome, ar geroje krikščioniškoje šeimoje, ar vaikų namuose, mes turime Dangišką Tėvą, kuris yra geresnis už bet kurį žemišką tėvą.

Daugelio žmonių pažinimas sustoja ties Jėzumi, bet vėlgi Jėzus pasakė, kad Jis yra kelias pas Tėvą. Įvyksta vidinis išgydymas, kai pažįstate Tėvą. Nes tiek daug problemų pasaulyje yra dėl to, kad trūksta gerų tėvų. Kai pažįstame Dangiškąjį Tėvą Jis pradeda išgydyti mūsų žemiško tėvo klaidas. Jeigu nori būti arčiau prie Jėzaus, artėk prie Tėvo, nes Jėzus Jono 5:19 pasakė, kad Jis nieko nedaro, ko nemato darant Tėvą. Jėzaus širdis visada nukreipta į Tėvą.

Efeziečiams 1:17-18 Paulius meldžiasi, kad Tėvas duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią Jo pažinimui ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra Jo pašaukimo viltis, kokie Jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose.

Kiekviename maldos pavyzdyje nuo Sekminių dienos jie meldėsi Tėvui. Jei mokyčiau apie maldos paslaptis, tai būtų viena iš jų - prašykite Tėvo.

Jn 16:26-27 Jėzus kalba apie savo prisikėlimą ir paėmimą. „Tą dieną jūs prašysite mano vardu, ir Aš nesakau, kad Aš prašysiu Tėvą už jus, – juk pats Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog Aš esu iš Dievo išėjęs“. Jėzus sako, kad po to, kai Aš jus paliksiu, eikite patys tiesiai pas Tėvą. Kas iš tiesų nutinka, kai žmogus nepažįsta Dangiškojo Tėvo? Tai atveria duris melui, kaip moteris mano ofise. Melas buvo, kad Tėvas yra šaltas, bejausmis.

Prieš tai kaip Adomas  ir Ievos nusidėjo  šėtonas jiems kalbėjo melą. Daugelio elgesys visuomenėje, nuodėmės, kurias mes matome, taip pat nuodėmės priežastis, pati šaknis buvo tai, kad jie iš pradžių patikėjo melu. Tėvai išsiskyrė, ir  šešių metų vaikas mano, kad jis dėl  to kaltas  . Kuomet vaikus muša ir užgaulioja, jie mano, kad jie to nusipelnė, kad jie patys kalti, tai yra melas.

Bet kai tas melas nugrimzta giliai į žmogų, žiauri melo prigimtis pakeičia jo prigimtį pagal tą melą, kuriuo jis patikėjo. Taigi, alkoholiko vaikas, susituokia su alkoholiku, asmuo prieš kurį smurtavo, susituokia su smurtautoju ir viskas grįžta atgal, kad žmogus  tikėtų melu. Ir šaknis visų šitų melų - kas yra tavo Dangiškasis Tėvas?

Senajame Testamente kai kur yra brutalių aprašymų - tai istorija, bet Jėzus atėjo parodyti tikrą Dievo Tėvo širdį, koks yra iš tikrųjų Dievas. „Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus, Tėvo prieglobstyje esantis, mums Jį apreiškė“ (Jn 1:18). Taigi, Jėzus yra Tėvo apreiškimas.

„Jėzus jam taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti? Kas matė mane, matė Tėvą! Tad kaip gali sakyti: ‘Parodyk mums Tėvą’?“ (Jn 14:9). Jei myli Jėzų, net ir nežinodamas to - tu myli ir Tėvą. Jūs tai suprantate: „Jei jūs matėte mane, matėte ir Tėvą“. Haleluja!

Taigi, jūs tiesiog dabar galite trumpa malda išdėstyti, trumpu širdies sprendimu pažvelgti, kaip jūs matote savo Dangiškąjį Tėvą. Haleluja!

Žinote, Tėvas yra matomas Rašte. Niekas negali matyti Jo kūne, nes tai mus sunaikintų mūsų kūnus, bet Jis yra matomas. Apreiškimo 4:2-8 parašyta:

„Bematant mane ištiko Dvasios pagava. Ir štai danguje buvo sostas, o soste – Sėdintysis. Jo išvaizda buvo panaši į jaspio ir sardžio brangakmenius, o vaivorykštė, juosianti sostą, buvo panaši į smaragdą. Aplinkui sostą regėjau dvidešimt keturis sostus ir tuose sostuose sėdinčius dvidešimt keturis vyresniuosius baltais drabužiais, o jų galvas puošė aukso vainikai. Nuo sosto ėjo žaibai, aidėjo balsai ir griaustiniai; septyni deglai liepsnojo prieš sostą, o tai yra septynios Dievo Dvasios. Prieš sostą tviskėjo tarsi stiklo jūra, panaši į krištolą; sosto viduryje ir aplinkui sostą buvo keturios būtybės, pilnos akių iš priekio ir iš užpakalio. Pirmoji būtybė buvo panaši į liūtą, antroji būtybė panaši į veršį, trečioji būtybė turinti tartum žmogaus veidą, ketvirtoji būtybė panaši į skrendantį erelį. Kiekviena iš keturių būtybių turėjo po šešis sparnus; aplinkui ir viduryje jos buvo pilnos akių. Ir be paliovos, dieną ir naktį, jos šaukė: „Šventas, šventas, šventas, Viešpats, visagalis Dievas, kuris buvo, kuris yra ir kuris ateina!“

Vaivorykštė aplink Jo sostą, krištolo jūra priešais Jo sostą. Tai yra Dievas Tėvas. Žinote kaip mes tai žinome? Kitame skyriuje yra kalbama apie Liūtą iš Judo giminės. Jis buvo vertas atversti knygą ir 7 eilutėje parašyta: „Jis priėjo ir paėmė knygą iš soste Sėdinčiojo dešinės“ (Apr 5:7). Kas yra Liūtas iš Judo giminės? Jėzus. Jis atėjo pas Sėdintįjį soste, kaip čia parašyta, ir paėmė knygą. Tai reiškia tai, kad mes ką tik 4 skyriuje skaitėme apie Tėvą Dievą.

Danieliaus 7:9 Jis vadinamas Amžinuoju, 13 eilutėje parašyta, kad Žmogaus Sūnus atėjo pas Amžinąjį ir priėmė Karalystę, kuri niekada nesibaigs. Koks Tėvas yra geras!

Jokūbo 1:13 sakoma: „Nė vienas gundomas tenesako: „Esu Dievo gundomas“. Dievas negali būti gundomas blogiu ir pats nieko negundo“. Bet jis sako: „Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo...“ (Jok 1:17). Jūs turite įsimylėti Dangiškąjį Tėvą. Jėzus sakė: „Kas matė mane, matė Tėvą“ ir Jis sakė tiesą.

Ir kai tu kalbi su Tėvu, dėkok Jam už tekančią saulę, dėkok už ledą ir sniegą, už tai, kad sninga, dėkok už tą automobilių stovėjimo aikštelę, įtrauk Tėvą, kalbėk Jam. Haleluja.

Melskimės. Ar esi pasiruošęs pakeisti Dangiškojo Tėvo įvaizdį į tai, ką iš tiesų apie Jį sako Raštas? Aš priėmiau sprendimą atleisti savo tėvui, dešimt metų reikėjo susitvarkyti su emocijomis. Jūs turite priimti sprendimą atleisti, o Tėvas padės jums susitvarkyti su emocijomis.

Dangiškasis Tėve, aš dėkoju Tau už Tavo Dvasią šiandien. Gydyk Savo žmones šiandien. Jėzaus vardu. Haleluja! Haleluja!

Tiesiog kalbėk Tėvui, galvok apie Tėvą. Haleluja! Mes garbiname Tave, Tėve. Ačiū, Tėve.

Kažkas iš jūsų, kai buvote mažas galvojote, kad Dievas yra įniršęs ant jūsų. Kažkas būdamas 6-7 metų amžiaus taip galvojo, aš girdžiu, tai sako Tėvas ir Šventoji Dvasia: „Aš nesu ant tavęs įniršęs, ne tikėk melu – tikėk tiesa“.

Kažkas dar iš jūsų turite skausmą galvos viršugalyje, neįprastoje vietoje. Aš nežinau kas tai yra, bet žinau, kad Tėvas dabar liečia, kad Jis tai gydo. Haleluja! Haleluja! Ačiū, Tėve. Ačiū, Tėve. Haleluja! Haleluja!

Dabar gydantis patepimas pradeda nuo viršugalvio ir leidžiasi žemyn per galvos galą ir leidžiasi žemyn per nugarą. Aš jaučiu šilumą. Ačiū, Tėve. Haleluja!

Aš noriu jus įvesti į paprastą maldą apie Dievą Tėvą.

Dangiškasis Tėve, aš noriu pažinti Tave. Parodyk, koks Tu esi iš tiesų, leisk man mylėti Tave, kaip Jėzus myli Tave. Leisk man patirti iš tiesų, kad kai aš matau Jėzų, aš matau ir Tave. Jėzus yra kelias, bet Tu esi mano tikslas, Tėve. Aš klaupiuosi prieš Tave. Aš klaupiuosi prieš Tave ir nusižeminu prieš tave savo širdyje. Duok man išminties ir apreiškimo dvasią, kad apreikštų apie Tave. Leisk man įsitvirtinti besąlygiškoje Tavo meilėje. Sustiprink mane Savo Dvasioje. Haleluja! Aš atleidžiu savo kaltininkams, ne emocijomis, o apsisprendimu, ne emocijomis, o savo sprendimu aš jiems atleidžiu. Haleluja!

Kai kas klausia –kodėl jie turėjo pereiti per tai ką perėjo? Kodėl turėjo atirti tiek blogų dalykų? Ir Tėvas sako, kad sukūrė šeimas tam, kad jos būtų palaiminimu, kaip valdžios struktūrą, bet kartais tėvai neleidžia Jam ateiti ir padėti. Tuomet Jis turi laukti, kol žmogus užaugs ir išeis iš po tos valdžios, kad Jis galėtų įeiti į jo širdį. Haleluja!

Taigi, mes dažnai turime tai pereiti. Mano Dangiškasis Tėvas buvo čia, kai žemiškasis pasakė man, kad aš esu jam nebereikalingas. Mano tėvas liko ateistu iki šios dienos. Viešpats laukė kol išeisiu iš po tos valdžios ir atsiuntė man draugą mokykloje, kuris mane atvedė pas Jėzų. Ir išgydimas atėjo. Tėvas laukia, kad ateinančiais amžiais pratęstų mums rodyti mums gerumo ir malonės turtus Jėzuje Kristuje. Ateinančiais amžiais. Haleluja! Dabar šlovinkime Tėvą. Ačiū Tėve.

Kas nutinka, kai žmogui iškyla prisiminimai iš praeities. Kuo greičiau įvyks tai, kad aš pasakysiu: „Aš atleidžiu! Aš atleidžiu! Aš atleidžiu! Aš atleidžiu!” – tai išgydimas ateis. Ačiū, Tėve. Mes aukštiname Tave, Tėve! Mes aukštiname Tave, Tėve!

Yra vieta Izaijo pranašystėje apie Jėzų: „Jis neužgesins gruzdančio dagčio ir nenulauš palinkusios nendrės...“. Jis kalbėjo man ir sakė, kad Jis nori vėl įžiebti liepsną ir nori išgydyti žaizdas šį vakarą. Ačiū, Tėve.

Pasitraukia naktiniai košmarai. Tai pabaiga košmarams. Košmarai atakuodavo, bet Šventoji Dvasia juos dabar visus patraukia. Tai vidinis išgydymas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.